Kvalitetsrapport 2013 - BUFnet - Københavns Kommune

sankt.annae.dk

Kvalitetsrapport 2013 - BUFnet - Københavns Kommune

Tabel 18: Fastholdelse af eleverFastholdelse af elever 2011-12Nettotilgang/nettoafgang opgjort som andel af elevtallet -1,2%Til sammenligning er det gennemsnitlige tal for alle kommunens skoler: -1,89 %.ElevtilfredshedI nedenstående tabel vises skolens gennemsnit på spørgsmålet om tilfredshed til eleverne fra 6.-9-klasse. Spørgsmålet lyder ”Hvor tilfreds er du samlet set med din skole?” og vurderes på enfemtrinsskala fra 1 – meget utilfreds til 5 - meget tilfreds.Tabel 19: ElevtilfredshedElevtilfredshed 2012 2013Elevernes svar på spørgsmålet ”Hvor tilfreds er dusamlet set med din skole?”4,12 4,04Til sammenligning er gennemsnittet for hele byen i 2013 3,75.16

Similar magazines