Kvalitetsrapport 2013 - BUFnet - Københavns Kommune

sankt.annae.dk

Kvalitetsrapport 2013 - BUFnet - Københavns Kommune

Overholdelse af krav om minimumstimetalForvaltningen følger op på den enkelte skoles overholdelse af krav om minimumstimetal, således atde elever, der ikke har modtaget undervisning svarende til minimumstimetallet, modtager denneundervisning på et senere tidspunkt i deres skoletid.Kvitteringen for skolens indsendelse af timetalstildeling 2012/13 er ikke anmærkningsfri, menskolen oplyser, at dette skyldes en tidligere indtastningsfejl. Skolen oplyser desuden, at summen fordansk i indskolingen er påvirket af, at skolen ikke har 1.o22

Similar magazines