Kvalitetsrapport 2013 - BUFnet - Københavns Kommune

sankt.annae.dk

Kvalitetsrapport 2013 - BUFnet - Københavns Kommune

Medarbejdertrivsel ....................................................................................................................................... 17Styr på Økonomien .............................................................................................................................................. 19Budgetoverholdelse ..................................................................................................................................... 19Nøgletal .................................................................................................................................................................. 20Overholdelse af krav om minimumstimetal ............................................................................................ 22Skolens samlede faglige vurdering ...................................................................................................................... 232

Similar magazines