Sprog, erfaring og kemi gav job - Djøf

dgmedia.dk

Sprog, erfaring og kemi gav job - Djøf

DjøfKarriereguide2011/12Sprog, erfaringog kemi gav jobNatalia De Oliveira De Gomes,Area Manager i Epoka.Nød livet og fikkompetencerZigzaggede sig tildrømmejobbetRegnede med atblive arbejdsløs


At være advokat er en livsstil! Hvis du deler dennetilgang til advokatgerningen, og du er fagligt forfængeligpå egne og kollegaernes vegne, så søger viinnovative og integritetsfulde advokater, advokatfuldmægtigeog traineesDu kan læse mere om, hvad vi kan tilbyde, oghvad vi forventer på www.mwblaw.dk/jobSend ansøgning, CV og karakterudskrifter til ospå job@mwblaw.dkAdvokatpartnerselskab


Leder3Af Finn Borch Andersen, formand for Djøfog Theis Simonsen, formand for Djøf StuderendeDer er brug for digDanmark kommer i løbet af få år til at mangle arbejdskraft. Og specielthøjtuddannede. Alene på Djøf-området kommer vi til at mangle opmod 20.000 kandidater i 2030. Budskabet lyder paradoksalt midt i denalvorligste ledighedskrise i mange år, hvor specielt nyuddannede akademikereer hårdt ramt. 33,5 pct. af de nyuddannede djøfere var ledigei november 2010 mod 20,7 pct. i november 2007.Derfor presser Djøf på, for at få beskæftigelsesministeren til at skrue opfor initiativer, der kan hjælpe højtuddannede ud på det private arbejdsmarked,hvor der i høj grad er brug for kloge hoveder til at fremtidssikrevirksomhedernes vækst og udvikling. 8 ud af 10 virksomheder iDanmark har ikke en eneste højtuddannet ansat, selvom det er dokumenteret,at de er deres vægt værd i guld. De skaber et stort overskudtil virksomheden, og baner vej for job til andre medarbejdergrupper.Det er svært at få øje på logikken i ministerens passivitet.Men du kan også selv forbedre dine muligheder for at springe arbejdsløshedskøenover. Selvfølgelig handler det om at få en god eksamen ogsuge så meget til sig som muligt i studieårene. Men det er også vigtigtundervejs i studierne at få praktisk erfaring. Derfor anbefaler Djøf, at dufår et studierelevant job ved siden af de teoretiske studier. Et praktikopholdi en virksomhed pynter også på CV’et og erfaringer fra arbejdslivetgiver dig et helt nyt netværk, du kan trække på, når jobsøgningen foralvor skal i gang.Du kan også engagere dig i aktiviteter på studiet og de mange studenterforeninger.Djøf Studerende tilbyder eksempelvis en lang række mulighederfor, at du kan engagere dig i studieårene. Og netværket herfraer et godt afsæt, når du skal forme din videre karriere.Som medlem af Djøf har du også mulighed for at trække på Djøfs rådgivningog bistand allerede i studieårene, og når du er færdig. Karrieremesser,mentorordninger, jobsøgningskurser, CV-rådgivning, feedbackpå dine ansøgninger og træning af jobsamtalen er tilbud, du kan læsemeget mere om på djoef.dkHeld og lykke med studiet, eksamen og jobsøgningen.


Drømmer du om at ...- have et godt socialt arbejdsmiljø- få udfordringer fra dag 1- blive direktør i eget liv- få en god løn- være tæt på dine kunder- have balance mellem ditprivatliv og arbejdslivBliv RevisorUnikke udviklingsmulighederEt job i revisorbranchen sikrer dig optimale udviklingsmuligheder ogen række fordele. Der er mange veje at gå for at blive godkendt revisor.Læs mere om uddannelsesvejene og de unikke udviklingsmulighedersom revisor på www.drefo.dk


Brug Djøf på din karrierevejBrug Djøf pådin karrierevejNår du er medlem af Djøfhar du mange mulighederfor hjælp til din karriere –både under og efter ditstudie.5Studenterrådgivere iDjøf som kan hjælpedig med din ansøgning,dit CV og meget andet.Hvad vil du med din karriere?Få personlig sparring på dineovervejelser eller deltag i en karriereworkshopog bliv mereskarp på dine karrieredrømmeog kompetencer.NetværkGennem vores forskellige netværkkan du mødes og sparremed andre, der er i samme situationsom dig. Er du tæt på at blivefærdig kan du blive en del afvores Kandidatnetværk, hvoremnerne er overgangen fra studielivtil arbejdsliv fx jobsøgningog kompetenceafklaring. Har dufået dit første job, kan du bliveen del af vores netværk for dimittender,hvor emnerne er udfordringeri det nye job.Få hjælp til din jobsøgningVi tilbyder forskellige jobsøgningskurser,hvor du lærer atskrive den gode ansøgning, bliveskarpere på dine kompetencer ogdit brand. Du kan også få personligsparring på din ansøgning vedat sende den sammen med CV ogjobopslaget til djoef@djoef.dk, såvender vi tilbage telefonisk. Dukan også altid ringe på tlf. 33 9597 00, hvis du har spørgsmål tildin jobsøgningsstrategi.Gode råd om lønniveau,vilkår og kontraktBrug os før lønforhandlingen oginden du skriver under på dinDjøf på dit studiestedDjøf har ansat studerende på studiestederne. Dekan give dig svar på spørgsmål om Djøfs ydelserog specifikke spørgsmål om Djøf på dit studie.SDUAUAAURUCCBSASBKUChristian Adelhart, cad@djoef.dkFilip Anker Olsen, fao@djoef.dkJeppe Nørgaard, jen@djoef.dkLouise Kjær Jensen, lkj@djoef.dkKristoffer Phillip Nielsen, krn@djoef.dkMette Overbeck, mov@djoef.dkTue Anders Johansson, taj@djoef.dkkontrakt, både i studiejobbet og idit første job. Mange oplever atfå højere løn og bedre vilkår hvisde tager kontakt til en konsulentfra Djøfs inden en endelig kontraktunderskrives.Kurser og arrangementerVi tilbyder en lang række kurserog arrangementer af topkvalitet -udviklet til at matche netop ditarbejdsmarked.MentorordningerBliv en del af vores mentorprogram,hvor du bliver klædt på tilkarrieren og livet efter studiet afen personlig mentor, der somdin sparringspartner giver digmulighed for at se dine kompetencerfra nye vinkler og dinemuligheder i nyt lys.Juridisk hjælp hvis du bliverfyret - også fra dit studiejob.Du får opbakning hele vejen afen fast kontaktperson fra Djøf.Fra juraen, forhandlingen og fratrædelsesaftalentil den følelsesmæssigebearbejdning og vejenmod den nye karriere og det næstejob.Se flere muligheder for hjælp tilkarrieren på djoef.dk


6xx


xx 7Djøf Karriereguide 2011/12der er brug for dig 3Brug djøf på din karrierevej 5Hvordan kan jeg tænke min karriere ind i studietiden? 12Hvor finder jeg jobbene? 16Hvordan bruger jeg mit netværk? 20Hvordan søger jeg job? 23- Hvad kan jeg? 23- Hvordan læser jeg en jobannonce? 24- Hvordan laver jeg et godt CV? 25- Hvordan skriver jeg en god ansøgning? 28- Hvordan bruger jeg personlig branding? 31- Hvad foregår der til en jobsamtale? 32Hvordan forhandler jeg min løn? 37Hvordan kan jeg også komme ind på jobmarkedet? 40Hvordan får jeg en international karriere? 44Hvad skal jeg være opmærksom på i den første tid i job? 48Hvilken hjælp kan jeg få fra mit studiested? 54Udgiver: Djøf | redaktion: Thomas Graversen, Else Iversen, Maria Damm-Henrichsen, Bodil Estman,Thomas Kantsø, Stine Hamburger | Foto: Morten Holtum og Geoff Caddickdesign og Tryk: Datagraf | Oplag: 25.000 | Annoncer: DG Media | Udgivet marts 2011


8HVAd SiGer VirKSOMHederNe?Hvad betyder erfaringerfra studiejobbet for jer?Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune:”det har en betydning for os, at kandidaten harhaft et studiejob og dermed praktiske erfaringermed at være på en arbejdsplads. Herved viser vedkommendeat have erfaringer med at agere i samspilmed andre, og har bidraget med sin faglighedpå en anden måde end på selve studiet. Kandidatenhar derved også et mere praktisk perspektivend kun det teoretiske fra studiet.”Vestas:”erfaring fra studiejob betyder uden tvivl rigtigmeget, men lige så vigtigt er relevant erfaring generelt.det vil sige, at et studiejob kan give godeerfaringer og kompetencer, men det kan foreningsarbejde,internships, specialer og så videre også.Mange nyuddannede i dag har igennem deres studietidheldigvis haft fokus på at tilegne sig erfaring,og udfordringen for mange af dem handlerderfor nærmere om at fremhævede allerskarpeste kompetencer,og gøre dem konkreteog relevante i forhold til detsøgte job og virksomheden.”Hvad sigervirksomhederneVenture Cup:”erfaringer fra studiejobs betyder utroligt megetfor os. Ud over at pege direkte på kompetencer erdet især interessefeltet, der er afgørende for os.derudover vil jeg sige, at frivilligt arbejde eksempelvisi studenterforeninger eller andet er mindstligeså vigtigt.”Nykredit:”Overordnet er det altid godt med erfaringer fra etstudiejob, så kandidaterne får indblik i, hvad detvil sige at være en del af en arbejdsplads. de fårkendskab til arbejdsmarkedet og kan nemmere tilpassesig en virksomhed og de krav, der bliver stilleti et fuldtidsjob. Hvis der samtidig er tale om etfagligt relevant studiejob, betyder det yderligere,at vi forventer, at kandidaten har en større forståelsefor og faglig indsigt i et eventuelt job.”Mploy:”erfaringer fra studierelevant arbejde har stor betydning,når vi ser på ansøgninger til konsulentstillingeri mploy. erfaringerne siger dels noget omansøgerens interesse for det felt vi arbejder indenfor. erfaringer siger også en god del om, hvorvidtdet er en person der har erfaring med at indgå iforskellige former for relationer på en arbejdsplads.ikke alt arbejde behøver at være decideretstudierelevant, men det skader ikke.”KPMG:”erfaringer fra studiejobbet er generelt positivt, ogvil som oftest positionere kandidaten til bedre atkunne begå sig på en arbejdsplads som KpMG, såvelsom hos vores kunder. Vi kigger meget på personenbag ved overfladen, og det at blive en godrevisor /rådgiver kræver, at man kan begå sig imange forskellige erhvervsmæssige sammenhænge,og være i stand til at ’læse’spillereglerne for den pågældendesituation. derudover viserdet noget om, at ansøgerenformår at balancere mellemstudie som studiejob. det tællerogså positivt.”Epinion:”Vi lægger stor vægt på erfaringer fra relevantestudiejobs, når vi sorterer i ansøgningsbunken franyuddannede. dels er selve jobbet og de erhvervedekompetencer en god måde at skille sig ud imængden, dels viser relevant studieerfaring etgodt engagement og drive hos ansøgeren.”Carlsberg:”Vi vægter alle erfaringer. At man kan klare studiejob,frivilligt arbejde, bestyrelsesarbejde m.v.sammen med studiet, vægter vi højt.”


Derfor valgtevi GFVi ville samle alle vores forsikringer étsted og kiggede på, hvor vi fik mest forpengene. Ved at skifte til GF har vi sparet6.000 kr. om året, samtidig med at Allanfaktisk har fået en ulykkesforsikring,som han ikke havde før.Så vi føler, at vi har fået en rigtig godrådgivning – også om børnenesforsikringer, når de engang flytterhjemmefra.Vi har blandt andet tegnet en bilforsikringmed overskudsdeling, enindboforsikring med årsrejseforsikringog en ulykkesforsikring til pigerne.Ja, selv vores hund har fået sig denlovpligtige hundeansvarsforsikring.Allan Schmidt og Dorte Jessen,døtrene Rikke på 19 og Mette på 15 årog hunden MollyRing 38 15 66 00og få et godt tilbudpå alle familiensforsikringer.Beregn din pris pågf-magistrene.dkMagistrenes Forsikringsgruppe ∙ Nimbusparken 16 ∙ 2000 Frederiksberg


10Nød livet og fikkompetencer


11Cand.merc. Casper rahders aktivestudieliv hjalp ham godt i gang medkarrieren.Casper rahder begyndte tidligt på studiet som bestyrelsesmedlemi foreningen ´Le Connaisseur´.”en forening for livsnydere, hvor vi afholdtevinsmagninger og andre arrangementer,” fortællerhan. et af de andre medlemmer af bestyrelsen sadogså i bestyrelsen for Studenterlauget på ASB.Cas per rahder talte med ham om at prøve kræftermed udfordringer på et større strategisk niveau, oginspireret af samtalen begyndte han kort tid efter iStudenterlaugets bestyrelse.”det var livs-nyderiet, der førte til bestyrelsesbordet,”griner han.Studenterlauget driver kantinen, torsdagsbaren,rusugen og meget andet på ASB. de har en årligomsætning på 14 millioner kroner. efter en tidsom menigt medlem af bestyrelsen blev han formand,og fik det overordnede strategiske ansvarfor foreningen. Formandsposten var desuden lønnet.Han var også rusintruktør i to år, hvor hanblandt andet var aktivitetsansvarlig for rusugen, ogved siden af havde han et mere traditionelt studiejobi virsomheden Alexandra intituttet.Alfa og omegaKort efter han var færdig på studiet, blev han ansati firmaet Scandinavian Team Building som administrerendedirektør. efterfølgende kan han godtse, at erfaringerne fra Studenterlauget og medteam building-øvelser i rusugen gav ham en rødtråd i forhold til jobbet.efter ti måneder skiftede han til jobbet som udviklingschefi firmaet intHrface, som beskæftigersig med organisationsudvikling og medarbejderudviklingi virksomheder.Casper rahder er ikke i tvivl om, at hans aktivestudieliv hjalp ham godt i gang med karrieren.”det har været alfa og omega for mig i forholdtil det netværk og de kompetencer, jeg har nu. detgjorde også studietiden meget federe, så den ikkekun handlede om bøger og eksamen.”Casper rahderAlder: 27Uddannelse: Cand.merc. i Finansiering.Blev færdig i oktober 2009Job: Udviklingschef i intHrfaceHvor arbejder djøfere fra handelshøj skolerne?Offentlige ansatte – 49%23% arbejder i ministerierne og institutioner herunder10% arbejder med undervisning og forskning16% øvrige offentlige ansættelserOffentlige ansatte – 49%Privat ansatte – 51%23% arbejder i ministerierne og institutioner herunder19% arbejder med servicevirksomhed10% arbejder med undervisning og forskning8% arbejder i organisationer, foreninger, stiftelser og fonde16% øvrige offentlige ansættelser24% øvrige private ansættelserPrivat ansatte – 51%Kilde: 19% Djøfs arbejder medlemssystem, servicevirksomhed oktober 20108% arbejder i organisationer, foreninger, stiftelser og fonde24% øvrige private ansættelser


12Hvordan kan jeg tænke karriere ind i studietiden?Hvordan kan jeg tænkemin karriere ind istudietiden?Tænk disse tre ting ind i studietiden:• Få et eller flere studierelevantejobs.• Opbyg et netværk af menneskermed forskellig uddannelsesbaggrundog alder.• Find ud af hvad du kan, oghvad du vil.Relevant studiejobHvis du har haft et relevant studiejobkommer du langt lettere ijob som nyuddannet. Ud over atet relevant studiejob giver diggode erfaringer, som det er lettereat sælge dig selv på til en jobsamtale,så udbygger det ogsådit netværk med nye mennesker,som kan være en hjælp idin jobsøgning. Med et studiejobbliver du klogere på, hvaddu kan, og hvad du gerne vil.Hvis du har et studiejob, somikke er relevant, kan du forsøgeat gøre det relevant ved at påtagedig flere ansvarsopgaver, ellerforeslå arbejdsgiver nye initiativer,som passer på dine fagligekompetencer.En anden måde at få praktiskerfaring på er, at skrive eksamensopgaverfor en virksomhedeller komme i praktik i løbet afstudietiden. Du kan også overvejeat arbejde frivilligt ellervære aktiv i en forening. Herkan du lære om ansvar, om atskabe værdi og resultater, menogså - og ligeså vigtigt - om atbegå fejltagelser.Djøf formidler både studiejobog praktikpladser. Se mulighedernepå djoef.dk/studiejob. Dukan finde frivilligt arbejde påheltfrivillig.dk. Du kan også blivefrivillig hos Djøf Studerende.Opbyg et differentieretnetværkEt netværk af mennesker medforskellige uddannelser, baggrundeog alder vil være uvurderligt,når du skal til at søgejob. Enten fordi du via netværketfår kendskab til, at der er etkonkret job at søge, eller fordidet, at nogen kender dig, gør, atman er lige det ekstra opmærksompå din ansøgning.Du opbygger dit netværk,hver gang du møder nye mennesker.Du kan arbejde systematiskmed det ved at indgå i formaliseredenetværk. Djøf harf.eks. en netvæksbørs, hvor dukan oprette eller finde relevantenetværk. Tænk også over, hvemdu kan lære at kende gennemdine fritidsaktiviteter eller studiejobs- hvad enten de er studierelevanteeller ej.Find ud af hvad du kan, oghvad du vilDin kommende arbejdsgiver vilvære interesseret i, hvilke personligekompetencer du indeholder.Kan du fortælle noglehistorier, som illustrerer dinepersonlige kompetencer, er dunået langt. Hvis du samtidig erafklaret med, hvad du gerne vilarbejde med, og hvorfor du harsøgt et job i netop den virksomhed,vil du være tæt på at ståmed et job.Når du sætter dine teoretiskekompetencer i spil i praksis,bliver du mere bevidst om,hvad det egentlig er, du kan iforhold til alle de andre. Det ervigtigt, at du kan sætte ord pådet, når du skal skille dig ud framængden af ansøgere til drømmejobbet.Erfaringer kan være med til atstyrke din fornemmelse af, hvaddu gerne vil som færdiguddannet.Du kan også bruge Djøf tilat få sparring på, hvad det er,du tænder på, og hvad det er,der særligt kendetegner dig.


Livslang læringHar du behov for at lære noget nyt? Måske er trangen til livslang læringmed til at bevare lidenskaben i dit arbejdsliv?Syddansk Universitet tilbyder forskningsbaseret efteruddannelse inden formaster- og diplomuddannelser, enkeltfag og uddannelser på deltid.Vi skræddersyr også særligt tilrettelagte kurser og konferencer.■ Læs mere på www.sdu.dk/efteruddannelse■ Ring til os på 65 50 10 54 eller skriv til efteruddannelse@sdu.dkD U L E V E R K U N , S Å L Æ N G E D U L Æ R E R


14 HVAd SiGer VirKSOMHederNe?Hvad lægger I vægt på,når I ansætter?Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune:”det er individuelt og afhængig af jobfunktionen,dog skal de basale kompetencer være på plads. inogle jobfunktioner lægger vi stor vægt på en højfaglighed som en forudsætning. i andre jobfunktionerlægger vi mere vægt på, at personen har enbredere tilgang på det menneskelige plan.”Nykredit:”det er forskelligt, alt efter hvilket job, det drejersig om. Først og fremmest kigger vi på, om kandidatensfaglige kompetencer matcher de krav, derer i stillingen. derudover er det også vigtigt, atpersonligheden passer til jobbets, afdelingens ogNykredits værdier.”Vestas:”det er naturligvis vigtigt, at vi i Vestas ansætterpersoner, der har de rette kompetencer, som kanvære med til at sikre, at vores virksomhed udviklersig, og at vi når vores mål inden for alle voresforretningsområder. Vestas er en dynamisk virksomhed,som opererer i en meget konkurrenceprægetbranche, og derfor er et vigtig fokus også atsikre, at vi ansætter personer, der er forandringsvilligeog som samtidigt er naturligt drevet af atyde deres bedste. endvidere lægger vi stor vægtpå, at man skal kunne indgå iet team og dermed være engod teamplayer.”Hvad sigervirksomhederneVenture Cup:”Vi arbejder med at understøtteog inspirere andre til at starte egen virksomhed,så det er et job, der kræver stor motivation og alsidighedhos samtlige ansatte. derfor ansætter viførst og fremmest den rigtige person, der passerind i teamet. Når det er sagt, er det dog først studiejobog frivilligt arbejde, dernæst interessefelter,uddannelsesinstitution, retning og karakterer, dertæller. i den rækkefølge.”KPMG:”det vigtigste for os er, at kandidaten har denrette positive indstilling, har gå-på mod og eråben for at lære nyt og udvikle sig og passer godtind i teamet. Selvfølgelig skal de faglige kompetencerog forudsætninger være i orden, men deter altafgørende med indstillingen, da rigtig megetaf den rådgivning vi leverer, ikke er at finde ien lærebog, men ’udvikles’ til vores kundersspecifikke situation.”Epinon:”Om ansøgeren passer ind iteamet – såvel fagligt og kompetencemæssigtsom socialt.”Codehouse:”Kemi, herunder oprigtighed, engagement og viljentil at lære. Sekundært den faglige kunnen.”Carlsberg:”personligheden og matchet til Carlsberg betydermeget og vægtes sammen med de rette kompetencerog mulige resultater, hvor man har vist, at mankan anvende sin teoretiske viden.”Udenrigsministeriet:”Vi lægger vægt på den rette sammensætning afkompetencer i forhold til den konkrete stilling.derfor er en relevant uddannelse vigtig. derudoverkan kompetencerne være erhvervet gennemstudiejob, men også ved frivilligt arbejde, rejser,praktik mv.”Ankerhus:”i Ankerhus lægger vi under rekrutteringsprocessenvægt på at finde det rette samspil af fagligekompetencer og personlige egenskaber i relationtil jobbet. Vægtningen af specifikke kompetencerog egenskaber varierer over tid, afhængigt af markedssituationen.”


Læserundersøgelsen bliver foretaget af Djøf, DG Media og Epinion. Blandt deltagerne trækkes lod om fem gavekort á 2.000 kr til stormagasinet Magasin, som ikke kan ombyttes til kontanter.Er du klædt godt på til kar-Er du klædt godt på til karrieren?Deltag i vores undersøgelse ogVind 2.000 kr. til MagasinVi udloder fem gavekort á 2.000 kr.i KBH Aarhus OdenseNår du har haft lejlighed til at kigge i Djøf Karriereguide,håber vi, at du vil deltage i en undersøgelse om din fremtidigekarriere.Klik ind og deltag påwww.survey.epinion.dk/karriereguide


16Hvor finder jeg jobbene?Hvor finder jegjobbene?Du kan få tilsendt ledige opslåedestillinger, blive fundet afvirksomhederne eller skabe jobåbningergennem dit netværkved at bruge jobdatabaser ogLinkedIn.JobdatabaserNår du opretter en jobagent påen jobdatabase, får du automatisktilsendt ledige stillinger pådin mail. Du kan naturligvis opretteagenter på flere jobdatabaser,og nogle af de mest relevantefor dig er Djøf Jobunivers, Jobindex,Stepstone, Ofir, Jobbankog Jobnet. Hvis du gerne vil arbejdei udlandet, findes dernogle udmærkede jobdatabaser,du kan tjekke ud: monster.dk og eures.dk.De enkelte jobdatabaser erinddelt efter arbejdsområder ellerjobkategorier. Identificer deområder eller stillingskategorier,du er interesseret i og opret enjobagent, som sender dig job påsamtlige af de stillinger, du matcher.For at undgå at drukne istillingsopslag er det vigtigt, atdu sætter dig ind i de forskelligejobdatabasers kategoriseringer– der kan nemlig være storforskel på, hvordan titler bliveranvendt.Når arbejdsgivere slår stillingerop på en jobdatabase, har demulighed for at søge blandt tilgængeligeCV’er. Denne mulighedbenytter mange arbejdsgiveresig af, fordi det giver demmulighed for at søge i ro og maguden at blive overdænget medhundredvis af ansøgninger.Derfor er det en god ide atudfylde eller uploade dit CV påde relevante jobdatabaser. Detgiver dig muligheden for at bliveopdaget og kontaktet af enarbejdsgiver, og på den mådekomme udenom køen.LinkedInLinkedin er verdens største onlineprofessionelle netværk ogbliver i stigende omfang benyttetaf både virksomheder og ikkemindst rekrutteringsbureauer.Hvis du gerne vil øge dinsynlighed på nettet i forbindelsemed din jobsøgning, er det engod ide at oprette en Linkedinprofil. Når du opretter en profil,skal du tænke over følgende goderåd:Husk at holde din LinkedInprofilopdateret. De oplysninger,du skriver på dit elektroniskeCV skal være i overensstemmelsemed din LinkedIn profil. Deter vigtigt, at der er et billede afdig, og det er vigtigt, at det viserdig i en professionel sammenhæng.Sådan opretter du en LinkedIn profil• Udfyld din profil grundigt med studieretning ogal erhvervserfaring.• Udbyg dit netværk med relevante kontakter franuværende og tidligere ansættelser og fra din studietid.• Definer og udfyld ’specialities’ – altså dine spidskompetencer/specialer.• Indhent ’recommendations’ fra nuværende og tidligeresamarbejdspartnere og ledere.• Deltag i faglige grupper inden for områder, der interessererdig.


xx 17Zigzaggede sig til drømmejobbetNana Wesley Hansen tog et par omveje,inden hun opnåede drømmen om at laveen ph.d.i 2004 blev Nana Wesley Hansen færdig som cand.scient.pol. der var på det tidspunkt job-krise idanmark.”Jeg var egentlig ikke særlig bekymret for ikke atfå et job, efter jeg havde afleveret speciale,” fortællerhun.Med studiejobs i fem ud af seks år på uddannelsen,praktikophold og gode karakterer, var hunsikker på, at der var arbejde til hende. Gerne somph.d.-studerende. Hun fandt arbejdsprocessenmed at skrive speciale spændende. derfor gik huni gang med at skrive projektbeskrivelser om muligeph.d.-emner. Ved siden af arbejdet med ph.d.-emnerne fik hun sig et job som ekstern lektor,hvor hun underviste amerikanske udvekslingsstuderendeet par gange om ugen. Samtidig tog hunet kursus som endte med praktik og to månedersansættelse i LO. Hun underviste også på et gymnasium.der gik cirka to år, inden hun fik sit førstefuldtidsjob som konsulent i organisationen YngreLæger.NANA WESLEY HANSENAlder: 34 årUddannelse: Cand.scient.pol. fra KøbenhavnsUniversitet. Blev færdig efteråret2004Job: ph.d.-studerendeEndelig ph.d.-studerendeefter lidt over et år i jobbet, så hun et jobopslagsom forskningsassistent med fokus på arbejdsmarkedet.Hun søgte stillingen, og fik den. Blandt andetpå grund af sine erfaringer fra arbejdsmarkedsorganisationerneLO og Yngre Læger. Hun fik ogsålovning på at indgå samarbejde om at finde midlertil en ph.d.-stilling. i 2010 gik hun så i gang medsin ph.d. om ´kollektiv lokal forhandling mellemarbejdsmarkedets parter´. Seks år efter hun blevfærdig på studiet.Nana Wesley Hansen har følgende råd til andre,som jager drømmejobbet:”Hav en vis åbenhed, så du ikke snævrer dig formeget ind i din jobsøgning. Arbejdsmarkedet erofte bredere, end du tror. der er muligheder, duikke ved eksisterer, men som du finder ud af henad vejen også kan åbne døre til dit endemål.”


18regnede medat blive arbejdsløs


19Aslak Balle Hansen har de sidste ti årarbejdet frivilligt ved forskellige kulturarrangementer.i dag er han eneste fastansattepå Spillestedet Stengade og haransvar for over 130 frivillige ildsjæle.”Når folk spurgte, hvad jeg regnede med at lave efterstudiet, svarede jeg ofte, at jeg nok blev arbejdsløs.ellers ville jeg lave noget inden for kulturbranchen.Jeg tænkte, at de to ting hørte megetgodt sammen, men det viste sig ikke at gælde formig,” husker Aslak Balle Hansen.Som den eneste fastansatte driver han den dagligeadministration og ledelse af koncertstedet, og harderudover kontakt med de mange frivillige, somstår bag stedets omkring 20 månedlige koncerter.Jobopslaget så han på Facebook. på det tidspunkthavde han arbejdet et halvt år som jobkonsulent,og han brugte lang tid på at overveje, omhan overhovedet var den rigtige person til jobbetpå Stengade. på dagen for ansøgningsfristen toghan dog chancen, og sendte en ansøgning ind. detgav pote. Han skyder på, at ti års erfaringer med atarbejde frivilligt og med frivillige gav ham jobbet,selv om han kun havde begrænset erfaring med atarbejde på et spillested.Hjælp heldet på vejFrivillig-erfaringen har han blandt andet fra: roskildeFestivalen, live rollespil, rUC´s årsfest, UngdomskulturhusetKraftwerket, et par verdensmusikkoncerterog andre lignende arrangementer.desuden skrev han speciale om udvikling af frivilligegrupper.”Jeg har lavet det, der interesserede mig. det jegkunne lide at lave og tænkte så, at der på et ellerandet tidspunkt nok var nogen, der ville give migpenge for det,” fortæller han og afslutter:”Jeg har da selvfølgelig været heldig at få jobbet,men med den ledighed vi har for tiden, skal manmåske også gøre en lille smule for at skabe sit egetheld. det mener jeg, at jeg har gjort gennem frivilligtarbejde.”Aslak Balle HansenAlder: 30Uddannelse: Cand.comm. i Filosofi og performance-design frarUC. Blev færdig i oktober 2009Job: Venue Manager på Spillestedet StengadeOffentlige ansatte – 65%4% arbejder i kommunerne26% arbejder med undervisning og forskningHvor arbejder djøfere fra Roskilde Universitetscenter?35% øvrige offentlige ansættelserOffentlige ansatte – 65%Privat ansatte – 35%4% arbejder i kommunerne13% arbejder med servicevirksomhed26% arbejder med undervisning og forskning13% arbejder i organisationer, foreninger, stiftelser og fonde35% øvrige offentlige ansættelser9% øvrige private ansættelserPrivat ansatte – 35%Kilde: 13% Djøfs arbejder medlemssystem, servicevirksomhed oktober 201013% arbejder i organisationer, foreninger, stiftelser og fonde9% øvrige private ansættelser


20Hvordan bruger jeg mit netværk?Hvordan bruger jegmit netværk?Måske kender du ingen, der kanhjælpe dig med information omdit nye job. Men det kan være,at dit netværks netværk kan, også må du bruge dem. Det kandu lære. Først og fremmest skaldu bryde isen – i dig selv. Duskal overvinde din generthedeller dit ubehag ved at spørge.Hvor er dit netværk?Dit netværk er kort og godtmængden af de mennesker, dukender – eller har mulighed forat komme i kontakt med. Dinestudiekammerater, sportskammerater,familie og bekendte, ogikke mindst dit netværks netværk.De elektroniske netværkDer findes netværk som LinkedInog Plaxo, som specifiktbruges til at holde sig i kontaktmed professionelle kontakter ogudveksle viden om jobåbninger.Det samme kan gælde Facebook,hvis du gør den til det.Husk at lægge de rigtige søgeordi fx en LinkedIn-profil. Det kanbetyde, at du får informationom jobåbninger før andre.Plej dine kontakterDu skal holde dig selv opdateretmed, hvor dine bekendte er ogdine bekendte med, hvor du er,og hvad du laver. Vær omhyggeligmed at opdatere informationerom dig selv og knytte nyekontakter.Hvordan netværker du?At netværke handler om at skabeog vedligeholde relationer tilmennesker, du møder - først ogfremmest i professionelle sammenhænge.Mennesker medforskellige baggrunde og forskelligekompetencer kan hjælpedig på forskellig vis.Netværk er ikke nepotisme.Når du kontakter dit netværk fxi forbindelse med en ansøgning,så gør det aldrig med det formål,at dit netværk skal skaffedig jobbet. Det, du kan hentehos dine kontakter, er privilegeretviden om den virksomhedog – i bedste fald – om selvejobbet. Det er stadig dig, derskal skrive ansøgningen ellerskabe kontakten til virksomheden.Men med den viden, duhar fået fra dit netværk, har dustørre chance for at være målrettetog skille dig ud fra bunkenaf ansøgere.For at være succesfuld netværker,skal du vedligeholde dinerelationer. Du skal blive godtil at spotte de anledninger, derer til at bruge dit netværk. Dumå ikke tynde det ud ved altidat bruge de samme personer idit netværk. Du skal huske dinekontakter. Giv dem dine informationer,når du selv har nogetat give, som du ved, de har behovfor.Hvorfor skal du netværke?At netværke er en kompetence isig selv, og den efterspørges afarbejdsgiverne. For en virksomhedrepræsenterer du også nyekontakter, og dermed adgang tilny viden og evt. nye kundesegmenter.Brug dine evner til atnetværke som en reel kompetence,når du søger job og visdet i dit CV.At netværke er ikke at trængesig på, når du gør det rigtigt. Atnetværke er en kompetence, derkan opøves af alle. Når du tagerkontakt til en person for at fåadgang til viden, så øv dig i atforklare, hvad din årsag er,hvem du ønsker kontakt til oghvad du ønsker, der skal kommeud af kontakten. Og husk,det er altid dig, der tager kontakttil den person, du har fåetopgivet af dit netværk. Du skalikke få andre til at ”gå i byenfor dig”.


Studierejse, praktikopholdeller arbejde?- DJØF giver dig 25 % rabat på din rejseforsikring fra EuropæiskeDJØF har indgået en fordelagtig aftale med Europæiske Rejseforsikring A/S,som betyder at alle DJØF studerende kan få:• Den helt rigtige rejseforsikring til dig, der skal på studierejse, praktikophold eller somskal arbejde i udlandet.• 25 % rabat på afbestillings- og rejseforsikringer fra Europæiske Rejseforsikring A/S• Derudover kan DJØF studerende, som køber en Ungdomsrejseforsikring få yderligere10 % rabat, hvis de vælger en selvrisiko på 1.000 kr.Europæiske Rejseforsikring A/S hjælper dig og betaler…• Du kan ringe 24 timer i døgnet til vores AlarmCentral.• Er din bagage forsinket, betaler vi køb af de mest nødvendige ting• Hvis du får en alvorlig sygdom og vil have en ven eller et familiemedlem fløjet ud til dig• På sygebesøg betaler og arrangerer vi transporten• Hvis du bliver syg og skal akut hjem til Danmark, kan du få en, du kender med på hjemrejsen• Med en afbestillingsforsikring er du dækket hvis du eller en i din familie bliver syg indenafrejseLæs mere om rejseforsikring og om hvordan du køber på www.djoef.dk/xtrawww.er.dkA6 4 02.11


22 HVOrdAN BrUGer JeG MiT NeTVærK?xxVille hurtigt i jobKarsten Holm Nors blev færdig somcand.scient.adm. i 2004. Trods et jobmarkedi krise kom han hurtigt i arbejde.”Jobmarkedet så mildt sagt skidt ud dengang, selvom det nok ikke var lige så slemt som i dag. dervar sat en prop i for ansættelser mange steder iCentraladministrationen, og man holdt også igenandre steder. Jeg var fuldstændig klar på, at detvar en svær situation, men samtidig havde jeg ogsåmasser af motivation til at søge og få et job hurtigt.Jeg havde ikke lyst til at gå ledig.”efter 25 ansøgninger og et par samtaler fik hanjob i den lille kommune Farsø ikke langt fra Aalborg,hvor han boede.”Jeg havde forventninger om at sende mangeflere ansøgninger. Andre jeg kendte, sendte jo detfiredobbelte, før de kom i job.”Han var meget fokuseret på processen med atskrive ansøgninger. det forklarer måske, hvorforhan ikke behøvede at skrive flere end 25.Fokuser din ansøgningindholdet i ansøgningerne målrettede han præcisttil hvert enkelt job, han søgte. Han havde en læresætningom, at der kun måtte stå ting i ansøgningen,der var direkte relevante for den arbejdsgiver,KARSTEN HOLM NORSAlder: 33Uddannelse: Cand.scient.adm. fra AalborgUniversitet. Blev færdig i maj 2004Job: Maintenance Manager i KMdder skulle læse den.”Jeg spurgte hele tiden mig selv: ´Hvorfor skriverdu det?´ Jeg fik banket dem ned til at være korteog præcise. Jeg fik faktisk også nogle rigtig godetilbagemeldinger på ansøgningerne. det handlermeget om at få en forståelse for, at der sidder nogeni den anden ende og læser 120 ansøgninger,”fortæller Karsten Holm Nors. Han mener, det ervigtigere at få formidlet sine kompetencer kort ogpræcist end at prøve at imponere med snørkledeakademiske sætninger og højt lixtal.”det basale med stavning og så videre skal selvfølgeligvære på plads, men derudover er det vigtigtat ramme arbejdspladsens verden i din ansøgning,”afslutter han.


HVOrdAN SøGer JeG JOB?23Hvad kan jeg?det gør det meget lettere for digat søge et job, når du er klarover, hvad der kendetegner dig,dine kompetencer, din måde atarbejde på og dine drømme omdin karriere. Og så finder arbejdsgivernedig i øvrigt langtmere attraktiv, når du kan sætteord på, hvad du kan og vil tilbyde.Ti spørgsmål til dig, der kangøre forskellenHer er en række spørgsmål, somdu kan have gavn af at havesvar på som nyuddannet jobsøgende.det er måske ikke allespørgsmål, som du kan besvareher og nu, men vær opmærksompå din adfærd, indtil dukan svare.Dine lyster og præferencer:1. Hvornår har du oplevet at fåenergi og succes af at udføre etarbejde?2. Hvad er dine drømme omdin karriere?Dine kompetencer:3. Hvad er du rigtig god til?4. Hvad er dine bedste personligeegenskaber?Din måde at arbejde på:5. Hvordan har du løst de opgaver,du havde succes med?6. Hvad kendetegner din mådeat arbejde med andre?De resultater, du har opnået:7. Hvilke resultater har du opnåeti tidligere jobs og aktiviteter?8. Hvad gjorde det muligt at opnådisse resultater?Dine forslag til kommendearbejdsgiver:9. Hvad kunne du tænke dig afopgaver og ansvarsområder?10. Hvordan kan du konkret bidragepå arbejdspladsen?Brug dem, der kender digBrug din nærmeste omgangskredstil at få svaret på spørgsmålene.dine studiekammerater,venner og familie kan hjælpedig med at beskrive, hvad derkendetegner dig. der er sikkertogså nogle af dem, der gerne vil”bytte” og få din hjælp til deresafklaring, så hold dig ikke tilbagemed at søge hjælp.Brug Djøfdu kan bruge djøf som sparringspartneri din afklaring. dukan deltage i et af de afklaringskurser,som djøf løbende afholder,ringe til djøfs rådgivningscentereller aftale en karrieresparringmed en konsulent. endeliger der inspiration at hentepå djoef.dk.


24Hvordan søger jeg job?Hvordan læser jegen jobannonce?Når du læser en jobannonce, erdet vigtigt, at du gør dig klart,hvilke arbejdsopgaver du skalløse i jobbet, og hvad du kangøre for virksomheden. Det kanvære en hjælp at oversætte jobannoncentil spørgsmål om dig,som du skal besvare, når du søgerjob. Står der eksempelvis iannoncen, at de ønsker en person,der er analytisk, selvkørendeog god til at arbejde i teams,så er spørgsmålet, som du skalbesvare i din ansøgning: Hvordaner du analytisk, selvkørendeog god til at arbejde i teams?Led altid efter det, der matcherdig, det der inspirerer dig og detder motiverer dig i ansøgningen.Nå du efterfølgende skriverom dette i ansøgningen, så bliverdet et godt og målrettet budskabfor modtageren.Stillingsopslaget er ofte dit førsteindtryk af jobbet og virksomheden,som søger ny medarbejder.Mange er skrevet rigtig godtog giver et autentisk billede påen arbejdsplads. Andre er skrevetkort, med bulletpoints og fåord. Ordlyden er også megetforskellig – du skal ikke kopieredet, der står i jobannoncen, menMATCHE dig selv og dine kompetencermed det, de efterspørger.


Hvordan søger jeg job?25Hvordan laver jeget godt CV?Et CV er din faglige profil. Deter et dokument, hvor du eksponererdine kompetencer ogkrydrer dem med lidt af dinpersonlighed. Et CV skal værelet læseligt, gerne med fokus påpunktform og ikke på tungprosa. Nedenfor er et forslag tilen god disposition til et CV. EtCV er i dag ofte målrettet detkonkrete job, du søger. Det vilsige, at du fremhæver erfaringerog kompetencer, der er relevantei forhold til jobbet. Husk atvære autentisk, oprigtig og ærlig.1. Personlige oplysninger:Navn, fødselsdag, civilstand,kontaktoplysninger og evt. et foto.2. Personlig og faglig profil:Indled dit CV med et kort resume,hvor du viser den røde trådi din karriere. Du kan med fordelbeskrive allerede her, hvaddu kan bidrage med. Brug detsom en opsummering af de erfaringer,du udfolder nedenfor.Men husk ikke at overdyngeteksten med tomme floskler.3. Erhvervserfaring: I omvendtkronologisk orden (sidste ansættelseførst) lister du dine forskelligeansættelser. Husk årstal.Beskriv gerne konkret, hvilkearbejdsopgaver du har haft, oghvad du har fået ud af det, fordet giver et godt billede af dinforretningsforståelse.4. Uddannelse: Skriv årstal,studietitel, studiested samt hvaddit faglige fokusområde har været.Gør det klart, hvad du harfået ud af din uddannelse.5. Job i studietiden: Beskrivesrelativt kort, medmindre det harrelevans for det kommende job.Det er også en god ide at nævnede supplerende uddannelser ogkurser du har deltasget i, din internationaleerfaring, sprogkompetencer, It kendskab og dinefritidsinteresser.Det er vigtigt at pointere, at dukan have mange forskelligeoverskrifter. Hvilke afhænger af,hvad du har lavet, og hvad duønsker at fremhæve i den aktuellejobsøgning. Se eksemplerpå djoef.dk/cv.


26HVAd SiGer VirKSOMHederNe?Hvordan bruger I CV’et?Økonomiforvaltningen, København Kommune:”et godt skrevet og overskueligt CV er godt. detbruger vi til at få et både fagligt og personligt indtrykaf den person, som har søgt et job. Fagligtlægger vi vægt på, at kompetencerne skal være påplads – og i nogle jobfunktioner har karakteren enbetydning. personligt er det væsentlig for os, atkandidaten evner at få sig selv fremstillet som en”hel” person. det kan f.eks. være en kort beskrivelseaf, hvad det mest interessante har været i etkonkret projekt.”Vestas:”i en ansættelsessituation, er der flere forhold dergør sig gældende, når vi skal finde de rette kandidaterat indkalde til jobinterviews. den væsentligsteting er kandidatens CV. et rigtig godt CV giveret struktureret og overskueligt billede af ansøgeren,og indeholder information, der både er afstemtog tilpasset den ansøgte stilling. et CV skalgive indblik i kandidatens erfaring,men også vise hvordandenne erfaring er nyttig i forholdtil det givne job.”Venture Cup:”CV’et er din chance for at fortælleom alle de mærkelige, men måske relevanteting, du har lavet. enhver jobsamtale er forskellig,og man ved aldrig hvad personen overfor vil læggevægt på og spørge ind til. Ofte er det måske deskæve ting man har engageret sig i. derfor er detvigtigt at kunne strukturere det godt, for hurtigtoverblik.”Udenrigsministeriet:”CV’et er det første vi kigger på, og det er derforvigtigt med et godt opstillet og uddybet CV.”Hvad sigervirksomhederneNykredit:”Som et overblik over og kort resume af hvad kandidatenhar beskæftiget sig med; uddannelse, joberfaring,udlandsophold osv. Ligeledes bruger videt til jobsamtalen.”Mploy:”en ansøgers CV bliver brugt meget aktivt både iudvælgelsesprocessen og i forbindelse med ensamtale. i udvælgelsesprocessen bruges det til atmåle ansøgerne op mod hinanden, et stringent ogoverskueligt CV er derfor at foretrække.i samtalen bruges CV’et ofte til at tale ud fra, hvilkeerfaringer har ansøgeren fra de forskellige studiejob,fra studiet mv.en ansøgers CV skal derfor være gennemarbejdetog relateret mod det job der søges om. en ansøgersCV skal være et levende dokument som hele tidentilrettes, justeres og målrettes.”KPMG:”Sammen med ansøgningen er det grundlaget foren vurdering af, hvem vi ønsker at indkalde tilsamtale. Vi ser efter faglige kompetencer, erhvervsmæssigerfaring fra f.eks. studiejob og personligekvalifikationer.”Epinion:”CV’et bruger vi til at få etoverblik over ansøgers levnedsforløbog frem for alt opnået helhedsbillede af personen.desuden benytter vi senere iprocessen relevante referencer.”Codehouse:”Vi scanner CV'et for faglighed og historik. Vigtigstaf alt er dog, at det skiller sig ud i sin form og virkeroprigtigt (ikke overpyntet/overgjort).Carlsberg:”CV'et er indgangen til at komme til samtale. Hvisikke kompetencerne og den ønskede erfaring ertilstede, kommer man ikke til samtale.”


DU HAR VALGTEN LANGUDDANNELSE.NU SKAL DU IKKENØJES MED ENHVILKEN SOMHELST A-KASSE.ma-kasse.dkStuderende, under 30 år og med studiejob?Du har mulighed for at få et gratis studiemedlemskabaf MA a-kasse. Der er ingen grund til at vente til sidsteeksamensdag og miste en måneds dagpenge. Efter et årsmedlemskab slipper du for karensmåneden. Vi taler trodsalt om 13.607 kr.Få din arbejdsløshedsforsikring på plads nu og få adgangtil MA’s rådgivning og medlemstilbud. Det er os, derkender dit kommende jobmarked.Læs mere om MA a-kasse og meld dig ind påwww.ma-kasse.dk/blivmedlem


28HVOrdAN SøGer JeG JOB?Hvordan skriver jeg engod ansøgning?Når du skriver en god ansøgning,så er der tre ting at huskepå:1. Skriv tydeligt og direkte2. Undgå floskler3. en ansøgning er fremadrettet.Vurder hele tiden relevansen afde oplysninger, du skriver i dinansøgning. Husk at en ansøgninghandler om dig og dinekompetencer. i en god ansøgningviser du, at du har forstået,hvad virksomheden har brugfor, og du fortæller hvad du kantilbyde. Ansøgningen i sig selvgiver dig ikke jobbet, men dengode ansøgning giver dig en invitationtil en jobsamtale.jobbet. Så vis hvordan du griberarbejdsopgaven an. Giv megetgerne gode konkrete eksemplerpå dine kompetencer, det gørofte, at man bevæger sig fra enfloskelbeskrivelse til en merekonkret og forståelig beskrivelseaf dig. Skriv gerne hvordan duf.eks. er idérig, eller at du harsans for detaljen. Fremhæv enopgave du har lavet, hvor dubrugte din detaljesans.pas på med i ansøgningen at giveen prosabeskrivelse af, hvadder står i CV’et. Undgå akademisksprog. den skriftlige formidlingsevnebliver vurderet iansøgningssituationen, så gørnoget ud af dit sprog. Skriv i etlevende aktivt sprog der fremstillerdig som en levende person.Som medlem af djøf har dumulighed for at få sparring påen konkret ansøgning og CV indenfor24 timer. Værdien af atfå andre til at læse din ansøgninger meget stor.Målret din ansøgningFortæl hvorfor du søger jobbet.Fortæl i indledningen, hvad depositive grunde er til, at du søgerstillingen. Giv nogle godekonkrete motiver og vis et tydeligtmatch mellem dig og jobbet,der afslører din forståelse afvirksomhedens udfordringer.Alt for mange vælger at beskrivedet unikke match, altså guldkornene,sidst i ansøgningen.det skal forrest i ansøgningen –det er netop det, der skiller digud fra mængden. Lad modtagervide, at du tager udgangspunkt ideres verden, og skriv så hvaddu kan tilbyde.en ansøgning skal være fremadrettetog fortælle, hvordan duvil bruge dine kompetencer ogerfaringer i det konkrete job.den skal give et billede af dig i


Hvis alle var somvores læsere, villevidenssamfundetikke kun væreønsketænkning.Postboks 188, 1006 København KKom i vidende selskab i 4 uger. Gratis.Det er ikke, fordi vores læsere ved alt, men de ved i hvert fald, at videner værd at investere i. Hovedparten af Informations læserskare er højt-uddannede* og velinformerede. De læser meget faglitteratur* og søgerviden, hvor den måtte findes. Det stiller unægteligt krav til voresartikler og journalistik – og ikke mindst til vores dækningaf uddannelsesområdet.Vil du oplyses og udfordres af en avis, der sætter en ære ialtid at gå et spadestik dybere? Få et gratis og uforpligtendeabonnement, der stopper af sig selv efter 4 uger.Besøg Information.dk/4ugergratis, ring 70101930,SMS ‘TILBUD’ til 1241 eller udfyld kuponen.Dagbladet Information+ + + 10383 + + +0893 Sjælland USF BDJØFKGNavnAdressePostnr./ByTelefonE-mail*IndexDK/Gallup Marketing 1.H 2009Tilbuddet gælder til 31. december 2011 og gælder kun husstande, der ikke har abonneret de seneste 12 måneder. Sms koster0 kr. + alm. sms-takst, betaling via mobilregning. Udbydes af Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København K.


30 HVAd SiGer VirKSOMHederNe?Hvordan ser den godeansøgning ud?Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune:”den gode ansøgning er godt struktureret og formuleretkort, klart og tydeligt. Ansøgeren må gerne viseat have forstået, hvad der er vigtigst i jobbet. Og såmå den gerne afspejle ansøgerens personlighed.”Vestas:”det er først og fremmest vigtigt, at kandidaten oprigtigtønsker at arbejde i Vestas, samt viser sin oprigtigeinteresse i netop det job, der er ansøgt om.det betyder, at der skal være en helt tydelig sammenhængmellem jobopslag, ansøgning og CV, altsåen “rød tråd”, der gør det naturligt at inviterekandidaten til en samtale. dernæst handler det ogsåom, at kandidaten i sin ansøgning synliggør sinekompetencer, og dermed ikke går ud fra, at dissekan gennemskues ud fra kandidatens uddannelsesretningeller titel på et eventuelt studiejob. Sidsthandler det rent praktisk omat sikre, at ens ansøgning eroverskueligt struktureret, såden er læsevenlig og giver etgodt overblik over kompetencerog erfaring.”Hvad sigervirksomhederneVenture cup:”den tager udgangspunkt i stillingen og stedetman søger job. det skal springe frem, at man harmotivationen til at arbejde med netop dette felt.Og så må der simpelthen ikke være for mange stavefejlog strukturproblemer.”Nykredit:”det vigtigste er, at er den er struktureret, overskueligog tydeligt viser, hvilke kompetencer kandidatenhar i forhold til den pågældende stilling.det skal være klart, hvad motivationen er for at søgestillingen, og hvad kandidaten kan bidrage medfor at skabe værdi og resultater for den afdeling,vedkommende bliver en del af. Ansøgningen skalikke være et resumé af CV’et.”KPMG:”den gode ansøgning er motiveret, og skræddersyetpå det job, som vi har slået op. er der tale om enuopfordret ansøgning forventer vi det samme, hvorfordet i de fleste tilfælde vil kræve noget mere afansøgeren. en standard ansøgning er no-go, men eransøgeren til gengæld i stand til at bygge bro mellemjobbet vi beskriver, de kompetencer vi søger,ansøgerens erfaring og kvalifikationer,så er der store muligheder.”Epinion:”den er kort og præcist skrevetpå maksimalt én side, afspejlerdig som person – fagligt og socialt – og er desudenfri for stavefejl og godt sat op.”Codehouse:”det kan netop ikke besvares, da den skiller sig udfra de andre og er unik. Men den er gennemarbejdetog troværdig.”Udenrigsministeriet:”den gode ansøgning er på en side, er målrettetstillingen. den har en klar motivation og svarer påde punkter, der efterspørges i stillingsopslaget. desudener udsagn om kompetencer begrundet. ikkeblot ”Jeg er god til at holde overblik”, men ”Framin tid som frivillig i red Barnet har jeg erfaringmed at holde overblik over mange projekter”.”Carlsberg:”Kort og præcis i forhold til motivationen for at søge.ingen detaljerede oplysninger, der egner sig bedretil et CV. Muligvis med få oplysninger, der viserat man har gjort sig ulejlighed med at målrettet ansøgningentil denne stilling og denne virksomhed.”Ankerhus:”den gode ansøgning er motiveret og målrettet jobog virksomhed.”


Hvordan søger jeg job?31Hvordan bruger jegpersonlig branding?Det handler om at brænde igennemOG at skille sig ud fra bunkenaf ansøgere. Find ud af,hvor du er suveræn og VIS dettil andre.Det seneste års tid har vi iDjøf set en tendens til, at de ansøgninger,der giver adgang tilen jobsamtale, er blevet megetmere målrettede, og har fokuspå hvad DU kan tilbyde arbejdspladsen.PERSONLIG BRANDING givermening i jobsøgningssammenhæng,da det at søge sit førstejob som nyuddannet er enren kommunikationsopgave.Derfor skal du blive bekendtmed, hvilke ord du bruger til atbeskrive dine kompetencer. Iden proces kan du:• spørge gode venner, studiekammeraterog kollegaer fradine studiejobs, hvad du errigtig godt til. Hvad menerde, du bidrager med• overveje i hvilke situationer,du er den bedste udgave afdig selv• spørge dig selv, hvad en virksomhedfår, når de ansætterdig• prøve at undgå de sædvanligefloskler som feks. energisk,teamspiller og at du arbejdergodt med mange boldei luften. Der er ikke nogetgalt med dem, der er barevirkelig mange, der skriverdet samme. Hvis du gerne vilbeskrive dig selv som energisk,så prøv at komme medet eksempel på, hvordan duer energisk. Show it, don’ttell it• lade dig inspirere af dit idol.Hvem synes du har et godtpersonligt brand?Nu har du lavet noget researchpå DIG A/S – og det er herbrandingperspektivet bliver interessant.Næste skridt er, at dutager stilling til, hvordan du nuvil markedsføre dig selv og eksponeredine kompetencer.Personlig branding læner sigop af den teori, der er skrevetfor at markedsføre et produkt.Vi prøver altså at identificeredin personlige varedeklaration.Husk altid at:• sætte dig et mål med dinpersonlige branding• kende din målgruppe• prøve det af….Dit brand kan beskrives i énsætning, eller måske tre sætninger.I hvert fald er dit personligebrand kortere og mere præcistend den klassiske elevatortale.Hvad skal du så bruge det til?Du kan bruge dit personligebrand til:• en god og catchy overskriftpå din ansøgning• at beskrive dig selv på LinkedIni det øverste felt, hvorder er plads til prosa• at beskrive dig selv ved etjob interview• at beskrive dig selv, når duleder efter en virksomhed atskrive speciale for eller enpraktikplads.VÆR AUTENTISKPersonlig branding er at arbejdebevidst og strategisk med, hvordandu bliver set, oplevet ogforstået. Hvad forbinder manmed dig. Øvelsen består i ateksponere alt det, der er godt ogunikt ved dig og gøre arbejdspladsenbekendt med den værdi,du kan skabe for dem. Menhusk altid at være autentisk ogtro mod dig selv.


32Hvordan søger jeg job?Hvad foregår der tilen jobsamtale?Du er kommet over første forhindring.Din ansøgning harvakt interesse, og du bliver indkaldttil samtale.At forberede sig grundigt erafgørende – også når det gældersamtalen:• Læs din ansøgning igennemigen, så du nøjagtig ved,hvad der står.• Tænk over, hvilke spørgsmål,du vil blive stillet, ogtræn dine svar.• Husk også at medtænke demindre behagelige spørgsmål.Hvis du er opsagt fratidligere job eller har gået arbejdsløsi et stykke tid, mådu være sikker på, hvad duvil svare.• Omtal aldrig din tidligere arbejdsgiveri negative vendinger.Det giver ofte bagslag.• Øv dig i at præsentere digselv, evt. overfor dine venner.• Forbered spørgsmål, som dukan stille.• Tænk over dit tøjvalg. Duskal have tøj på, du føler diggodt tilpas i, og som i stilsvarer nogenlunde til virksomhedenskultur. Er du itvivl så hellere lidt for pæn.I jobsamtalen føler arbejdsgiverendig på tænderne. Du er sat ien kunstig situation, hvor enrække af dine sociale færdighedertestes, bl.a. din evne til atlytte, tale og tage initiativ.Der er ikke nogen fast modelfor en ansættelsessamtale, menher er en række gode råd, somgælder for alle.• Mød til tiden og husk kopi afstillingsopslaget, ansøgningen,evt. eksamenspapirer,anbefalinger mv.Typiske spørgsmål• Fortæl kort om dig selv• Hvorfor søger du netop dette job?• Hvad kender du til virksomheden og hvorfor netopdenne virksomhed?• Fortæl lidt mere om dine forudsætninger• Nævn dine tre stærke og tre svage sider• Har du prøvet at arbejde under pres, og hvordaner du til det?• Hvordan har du det med at have flere bolde i luftenpå samme tid?• Er du kreativ? Giv eksempler på det• Hvordan er du til at træffe beslutninger og holdefast i dem?• Hvad lægger du mest vægt på i dit job?• Hvad kan du blive irriteret over? giv mig tre godegrunde til, at vi skal vælge dig.• Vær dig selv - også selv omdu er nervøs.• Sørg for at have øjenkontaktmed alle. Det virker forkert,hvis du hele tiden ser ned ibordet eller kun ser på enperson.• Vær opmærksom på ditkropssprog.• Vent med at svare, til spørgsmåleter stillet færdigt, så duikke afbryder.• Tag notater undervejs.• Vær forberedt på at uddybedin ansøgning.• Lad dig ikke provokere afskarpe spørgsmål, måskeskal din reaktion testes.• Hvis du fornemmer, at nogeti jobbet er anderledes enddin hidtidige opfattelse, såprøv at få det uddybet.• Vær forberedt på spørgsmålom dit privatliv, fritidsinteresserog personlighed.• Træk ikke tiden ud, når interviewerenlægger op til enafslutning.• Hvis ikke intervieweren selvsiger noget, så spørg til sidstom den videre procedure -om de vil indkalde til andenrunde og om, hvornår dukan vente en tilbagemelding.2. samtaleI mange tilfælde vil virksomhedenønske at se nogle af ansøgernetil en fornyet samtale.Anden runde vil formentlig gåtættere på dig og teste dinepersonlige egenskaber og evneri forhold til jobbet.Du bør tænke den første samtaleigennem. Hvor var dustærk, hvor var du svag, og hvil-


Hvordan søger jeg job?33ke ting kan du fornemme, at devil bore mere i?Hvis du kan rette op på dinesvage punkter, så arbejd meddet. Har du selv nogle punkter,som trænger til uddybning, såskriv dem ned og tag dem medtil samtalen.Gode råd om testning• Spørg ind til testen og testforløbet – se spørgsmåleneovenfor• Opsøg viden om den konkrete test, søg fx på nettet– så du er på det rene med, hvad den går ud på.• Sæt god tid af til at udfylde testen• Skab ro og rum omkring dig, når du udfylder testen,der som regel sker via nettet• Der er som regel instruktion og vejledning – læs detgrundigt, inden du går i gang.• Når du modtager feed-backen så vær åben og ærlig.Forhold dig nysgerrigt/undersøgende til uventede resultater– resultatet af testen er interessant, men dinkommende arbejdsgiver lægger især vægt på din mådeat forholde dig til testresultatet på.• Tag det i øvrigt som en oplevelse for at gå på opdagelsei dig selv – noget du kan bruge videre i din karriere.TestArbejdsgiverne bruger forskelligetyper af test. Testen er et supplementtil de mange andreting, du skal igennem, når dulægger billet ind på et job. Deter næppe en god idé at sige nejtil en test. Til gengæld er dethelt i orden at spørge ind til selvetesten og forløbet. Jo mere duved, des bedre er du forberedttil testen og den efterfølgendedialog. Nogle relevante spørgsmålkunne være:• Hvilken test er der tale om?• Hvordan bruger I testresultaterne?• På hvilken måde får jeg tilbagemelding?• Med hvilken betydning/vægtindgår testresultaterne i vurderingen?Du kan forvente, at virksomhedenhåndterer testen professionelt.Og at du som minimum fårafklaring omkring ovenståendespørgsmål.


34Sprog, erfaring ogkemi gav job


35Natalia Gomes fik sit første job efterstudiet på grund af en blanding af sprog,erhvervserfaring og kemi.Natalia Gomes er født og opvokset i Brasilien, ogkom til danmark for at tage sin kandidat på AalborgUniversitet. Nu arbejder hun for virksomhedenepoka. Hun forklarer, at firmaet minder om enbrugtvognsforhandler i iT-branchen, da de opkøberbrugt iT-udstyr og sælger det videre. Modsatde fleste brugtvognsforhandlere køber og sælgerepoka dog i hele verden, og de har kun store professionellefirmaer som kunder. Som Area Managerfor portugal og Spanien, er det Natalia Gomes´opgave at opdyrke markedet i netop de to lande.det gør hun gennem markedsanalyser, opsøgendearbejde og kundekontakt.”det er lidt svært i portugal og Spanien, hvisman ikke kan sproget. der er ikke så mange, dertaler engelsk i de to lande,” forklarer hun.Heldigvis taler hun både spansk og portugisiskog desuden dansk og engelsk.”det er faktisk lidt forvirrende af tale fire sprog,”griner hun, men hun er også godt klar over, at hunikke havde fået jobbet uden sine sprogkundskaber.Arbejde og volleyballUd over sprogkundskaberne var det også hendeserfaring fra en eksportvirksomhed i Brasilien, dergjorde, at epoka valgte netop Natalia til at repræsenteredem i portugal og Spanien.”de ville ikke bare have én der kunne sprog. deville også have én med erfaring. det betød selvfølgeligogså rigtig meget, at jeg passede ind i firmaet.Jeg ved ingenting om iT-udstyr, så jeg arbejdersammen med folk, der har forstand på produkterne.derfor betyder det utrolig meget, at kemienpasser med de andre i firmaet.”Når Natalia ikke handler brugt iT-udstyr, brugerhun meget tid på volleyball i Aalborg, hvor hunbåde spiller på 1. divisionsholdet og træner et herrehold.”Mit liv er arbejde og volleyball,” afslutter hunmed et smil.Natalia de Oliveira GomesAlder: 27Uddannelse: Bachelor fra Brasilien i internationale relationer. Kandidat i ´developmentand international relations´ fra AAU. Blev færdig i august 2010Job: ´Area Manager – portugal and Spain´ for virksomheden epokaOffentlige ansatte – 75%26% arbejder i kommunerne14% arbejder i regionerneHvor arbejder djøfere fra Aalborg Universitet?35% øvrige offentlige ansættelserOffentlige ansatte – 75%Privat ansatte – 25%26% arbejder i kommunerne9% arbejder med servicevirksomhed14% arbejder i regionerne6% arbejder i organisationer, foreninger, stiftelser og fonde35% øvrige offentlige ansættelser10% øvrige private ansættelserPrivat ansatte – 25%Kilde: Djøfs 9% arbejder medlemssystem, servicevirksomhed oktober 20106% arbejder i organisationer, foreninger, stiftelser og fonde10% øvrige private ansættelser


36 HVAd SiGer VirKSOMHederNe?Hvilke 3 gode råd vil Igive til en nyuddannetom jobsamtalen?Venture cup:”research omkring virksomheden og de udfordringer/muligheder,de står overfor. Lyt godt efterhvad der egentlig bliver spurgt ind til og svar medpraktiske eksempler. Vær dig selv. du ved alligevelikke, hvilken personlighed intervieweren erude efter.”Udenrigsministeriet:”Vær godt forberedt og tænk over, hvorfor dubrænder for jobbet, og hvorfor du er kvalificeret.Tænk i konkrete eksempler, der kan vise dinekompetencer – også gerne hentet fra din fritid. Hardu været svømmetræner, har du helt sikkert erfaringmed at skabe motivation hos andre. Svar ærligt:det er bedre at fortælle, hvad man har lært afsine fejl, end at fremstå somen utroværdig ”know-it-all”.”Nykredit:”1. Forbered dig grundigt ogsæt dig ind i den virksomhed,du skal til jobsamtale hos2. Vær ærlig – både over for virksomheden ogover for dig selv3. Stil spørgsmål til stillingen og få afklaret, omstillingen overhovedet er interessant, og du dermedkan se dig selv som en del af den virksomhed,du er til jobsamtale hos.”Hvad sigervirksomhederneMploy:”du skal kunne svare tydeligt og overbevisendepå, hvorfor du søger jobbet, og du skal kunne argumenterefor, hvorfor vi skal ansætte dig,du skal på kort tid kunne vise og overbevise osom, hvad du kan, og du skal være ærlig omkringdine kompetencer (det er ok ikke at kunne alt ellerkunne svare på alt).du skal huske at forberede dig på både at vise dinfaglighed og dine mere personlige kompetencer.”KPMG:”1. Forbered dig godt på, hvilke forhold om digselv du synes er vigtige at få kommunikeret. Fortælos, hvad du kan bidrage med. Hvorfor skal viansætte lige netop dig i stedet for en anden?2. Stil gode og relevante spørgsmål3. Vær ærlig – der er ikke noget i vejen for at sige…’det ved jeg ikke’, det kan endda illustrere enstyrke i form af, at du er vidende om dine egne begrænsninger.”Epinion:”Forbered din entre og indledning grundigt – ’firstimpressions last’.Sæt dig ind vores virksomhed inden du træderind af døren – vis at du interesserer dig for os oghar afgjort, om vi er et sted fordig. Vær ærlig og oprigtig –det kommer man længst med.”Codehouse:”1. Vær oprigtig og vis/erkendbåde styrker og svagheder2. Orienter dig om det sted, du har søgt arbejde –vær forberedt3. Stil selv krav.”Carlsberg:”Vær dig selv, husk at det er lige så vigtigt, at dukan se dig selv i jobbet, som at virksomheden kanse dig hos dem. Overvej inden samtalen, hvorfordu gerne vil have dette job og vær specifik i forholdtil din motivation specielt for dette job.Vær ærlig og undlad at sige det du tror, vi gerne vilhøre, men det du oprigtigt mener. Bliver du spurgtom noget, du ikke har en mening om, så sig det.”Ankerhus:”Sæt dig grundigt ind i job- og virksomhedsprofilen.Optræd autentisk. Hold fokus.”


Hvordan forhandler jeg min løn?37Hvordan forhandler jegmin løn?Kan man forhandle løn som nyuddannet,og er der overhovedetnoget at komme efter?I langt, langt de fleste tilfældeer svaret ja. Men det kræver, atdu tør tage forhandlingen!Det handler om forberedelseDet er helt centralt, at du i dinforberedelse til en jobsamtale ogevt. lønsamtale har gjort digovervejelser om din markedsværdi– altså hvad du er værdsom medarbejder. Som nyuddannetkan du for eksempel slåpå, at du besidder den nyesteteoretiske viden indenfor et ellerflere faglige områder, at duhar konkret erhvervserfaring frarelevante studiejobs, eller at duhar været engageret i frivilligtarbejde. Det er vigtigt, at du forsøgerat tænke ud af boksen, sådu kan svare på, hvad det er,som gør netop dig unik som nyuddannetkandidat og kommendemedarbejder.forhandlingen og alligevel nå etfornuftigt resultat. At dit udspilpå samme tid skal være realistiskbetyder, at du altid skalkunne forsvare det udspil, dukommer med. Altså hvorfor erdu den løn værd, du beder om?Udvælg dine argumenter medomhuDet er vigtigt, at du nøje overvejerog udvælger de 2-3 argumenter,som bedst understøtter dinmarkedsværdi. Og så skal duturde holde fast i disse argumenter.Vedholdenhed er vigtigi forhandlinger, men er det tidfor, at du bevæger dig i forhandlingen,så husk at give dig langsomtog giv ikke afkald på altpå én gang.Lønforhandling handler ommeget mere end kroner og ørerForuden muligheden for at forhandlepå alternative vilkår tilløn, er lønforhandlingen ogsådin mulighed for at vise dit ansigtog vise, at du tør tage enudfordring op. Og tab ikke pusten,hvis det måtte vise sig, atder ikke er mulighed for at tilbydedig mere i løn nu og her. Iden situation bør du rose digselv for at have testet muligheden,ligesom at du ofte kan væresikker på, at du ved at havetaget forhandlingen og gjort opmærksompå dig selv, vil haveplantet et lille frø, som kan giveafkast til næste lønforhandlingsrunde.Læg en forhandlingsstrategiDet er vigtigt, at du i din forberedelsebruger tid på at læggedin forhandlingsstrategi. Gennemdin analyse af din egenmarkedsværdi skal du blive klarpå, hvad du går efter i løn.Hvad vil gøre dig tilfreds? Og erder andre vilkår end løn, som ercentrale for dig fx løn under ferieeller hjemmecomputer.Sæt dit udspil og kend dinsmertegrænseSom en del af din forhandlingsstrategibør du overveje dinsmertegrænse. Du skal sætte ditudspil, så du kan bevæge dig iGode råd om lønforhandling• Kend din markedsværdi• Skaf relevant info om virksomheden• Fokuser – kend dine krav• Fastlæg dit udspil, det realistiske mål og dinsmertegrænse• Vær ambitiøs – men realistisk• Overvej dine argumenter – udvælg kun de bedste• Overvej arbejdsgiverens modargumenter• Vær klar på dit budskab• Vær nysgerrighed og tænk kreativt• Lyt aktivt til arbejdsgiverens synspunkter og anerkenddem. Brug herefter den viden du får• Vær opmærksom på dit kropssprog


38Fik fast job gennembarselsvikariat


39Cand.merc Louise Griepentrog er barselsvikarpå et gartneri. Når vikariatet udløbertil juni starter hun i en fast stillingsamme sted.i Bellinge lidt uden for Odense sidder Louise Griepentrogi administrationsbygningen på et af danmarksstørste gartnerier. det hedder rosborg-BellingeA/S. Hun har haft barselsvikariat der i cirkaet år.”Jeg blev færdig i midten af september 2009. Jegsendte en masse ansøgninger og var til nogle enkeltesamtaler, men jeg fik ikke noget job til at begyndemed.”Hun var i kontakt med KarriereCentret på SdU,der hjalp hende med gode råd om ansøgninger ogjobsamtaler. på KarriereCentret så hun jobopslagettil vikariatet på gartneriet. Hun søgte det og fikjobbet efter cirka fem måneders ledighed. Hun varglad for endelig at skulle ud og bruge sig selv ogsit studie til noget.”det bliver kedeligt bare at sidde derhjemme ogskrive ansøgninger dag ud og dag ind. Man bliverfaktisk nærmest lidt skør af det,” griner hun.Happy endingi vikariatet laver hun masser af administrationsopgaver,ledelsesrapporter, omsætningsstatistikker ogforskellige ad hoc-opgaver. Hun laver også enkeltemarketingopgaver, som er det, hun synes ersjoves t og mest relevant i forhold til sit studie.”Jeg har lært rigtig meget. det med at komme udi en virksomhed og se, hvordan det fungerer ogbegå sig sådan et sted. Jeg er ikke ked af, at jeg erstartet i det her vikariat, for man skal jo starte etsted. det er bare med at springe ud i det.”Når barselsvikariatet udløber i juni, fortsætterhun på gartneriet. de har nemlig tilbudt hende enfast stilling.Hun kommer til at arbejde mere med salg ogmarketing, som er det, hun gerne vil.”det er en ny stilling, så jeg kan selv få lov til atpræge den. det er rigtig fedt. Jeg tror, de kunne senogle muligheder i mig. de manglede én som migtil den stilling,” afslutter Louise Griepentrog.Louise GriepentrogAlder: 27Uddannelse: Cand.merc. i international Marketing fra SdU.Blev færdig i september 2009Job: Administrations- og marketingsassistent hos Gartneriet rosborg-Bellinge A/SOffentlige ansatte – 71%26% arbejder i ministerierne og institutioner herunder21% arbejder i kommunerneHvor arbejder djøfere fra Syddansk Universitet?24% øvrige offentlige ansættelserOffentlige ansatte – 71%Privat ansatte – 29%26% arbejder i ministerierne og institutioner herunder 10% arbejder med servicevirksomhed21% arbejder i kommunerne5% arbejder med industri, håndværk og anden produktionsvirksomhed24% øvrige offentlige ansættelser14% øvrige private ansættelserPrivat ansatte – 29%Kilde: 10% Djøfs arbejder medlemssystem, servicevirksomhed oktober 20105% arbejder med industri, håndværk og anden produktionsvirksomhed14% øvrige private ansættelser


40Hvordan kan jeg også komme ind på jobmarkedet?Hvordan kan jegogså komme ind påjobmarkedet?Vejen til jobbet kan være lang –og lykkedes det dig ikke i førsteomgang at blive ansat i drømmejobbet,har du andre mulighederfor at få foden indenfor ien virksomhed. Der findes ordninger,hvor du får løn og arbejdsgiverfår tilskud til din løn,mens andre ordninger indebærer,at du modtager dagpenge istedet for løn.Start egen virksomhedEr du utålmodig, så benyt lejlighedentil at realisere dine drømmeom egen virksomhed. Hardu god forretningsforståelse ogønsker du at bevise for kommendearbejdsgivere, at det ertilfældet, så har du nu mulighedenfor at prøve det af. Findevt. inspiration på startvækst.dkRegional videnpilotDu kan blive ansat som regionalvidenpilot i en mindre privatejetvirksomhed udenfor de storebyer. Som videnpilot skal duudføre en konkret udviklingsopgavei virksomheden, og virksomhedenfår tilskud til dinløn.Videnpilotordningen eriværksat under Videnskabsministerietmed henblik på, at skabeet videnløft i mindre privatevirksomheder ved hjælp af akademikeransættelser.Den har med andre ord intetmed aktivering at gøre, og somVidenpilot er du helt ude afdagpengesystemet og skal dermedheller ikke stå til rådighedfor arbejdsmarkedet. Læs mereom muligheder og regler pådjoef.dk/findjobbetErhvervsPhDMed den 3-årige ErhvervsPhDordningkan du kombinere enprivat karriere med en forskeruddannelse.Et ErhvervsPhDprojekter et særligt, virksomhedsrettetph.d.-projekt, og detgennemføres i et samarbejdemellem en privat virksomhed,dig og et universitet.Din arbejdstid deles mellemuniversitetet og virksomheden.Du bliver ansat i en virksomhed,hvor du udfører et konkretforskningsprojekt. Undervejs fårdu løn af virksomheden, der fårløntilskud til projektet.Læs mere på djoef.dk/findjobbetLøntilskudFor at komme ind i en virksomhed– og oparbejde relevant erhvervserfaring,kan du blive ansati et job med lønstilskud. Dukan både blive ansat i det privateog det offentlige, men reglerneer vidt forskellige inden forde to sektorer. Fælles er dog, atbåde du og ansættelsesstedetskal godkendes af jobcenteret –læs mere om kriterierne pådjoef.dkEt løntilskudsjob giver bådepraktisk erfaring og et netværk,hvilket er værdifuldt, når du søgerjob. Det er Djøfs erfaring, atca. halvdelen af ansættelsernemed løntilskud i offentlige virksomhederfører til fastansættelse,mens statistikken ser bedreud for private løntilskudsjob,hvor 70 - 80% fører til fast ansættelse.Vær opmærksom på,at du fortsat skal stå til rådighedfor arbejdsmarkedet, når du er iløntilskudsjob.Når du ansættes i et offentligtløntilskudsjob, er der en maksimalsatsfor lønnen. Dette betyder,at du ikke må tjene mereend dine dagpenge og efter ensærlig formel fastsættes arbejdstidenefter din dagpengesats. Erdu på dimittendsats vil arbejdstidenvære ca. 30 timer omugen. Ansættes du i et privatløntilskudsjob fastsættes dinløn efter forhandling – og dinarbejdsgiver får et tilskud til dinløn. Læs mere om satserne pådjoef.dkEn del offentlige løntilskudsjobannonceres, men du kan ogsåsøge uopfordret. Sandsynlighedenfor at få et privat løntilskudsjober størst, hvis du søgeruopfordret. Brug dit netværk ogvær opsøgende. Det gode ved atsøge uopfordret er, at du somregel har bedre mulighed for atsætte præg på indholdet af ditkommende job.VirksomhedspraktikDu har mulighed for at gennemføreet virksomhedspraktikforløbevt. som første del af en ansættelsemed løntilskud. Du


Hvordan kan jeg også komme ind på jobmarkedet?41modtager ikke løn, men dagpenge– til gengæld kan virksomhedspraktikvære en godmulighed for at få foden indenfor i en virksomhed – og så hardu 4 uger til at bevise dit værd.Både virksomheden og du skalgodkendes af jobcenteret – læsmere om regler og mulighederpå djoef.dk/findjobbet6 ugers selvvalgt uddannelseDu kan også udnytte din ledighedsperiodetil at opgradere dinekompetencer. Der er masseraf spændende efteruddannelsesmulighederfor ledige. For eksempelkan du tage en projektlederuddannelse- eller hvadmed at forbedre dine mulighederfor at få ansættelse i en privatvirksomhed ved at deltage iet kursus i forretningsforståelsefor akademikere.Som ledig dagpengemodtagerhar du ret til at deltage i 6 ugersuddannelse efter eget valg.Djøf udbyder enkelte kurseraf 6 ugers varighed – se mere pådjoef.dk/6ugerskursus. Udbuddetpå de enkelte uddannelsesstederændrer sig løbende. Holdøje med deres hjemmesider forat finde ud af, om de har en 6ugers selvvalgt uddannelse, somer relevant for dig.Frivilligt arbejdeFrivilligt arbejde kan være engod måde at opkvalificere digog holde dine kompetencer vedlige på i en periode med ledighed.Det kan give en god oplevelseat have en platform på arbejdsmarkedet,samtidig med atdu får udbygget dit netværk.Det er vigtigt at få erfaringer,der kan styrke dig, så du i højeregrad lærer at bruge dine kompetencerfra studiet. På heltfrivillig.dkog frivilligjob.dk kandu finde organisationer, der søgerfrivillige til deres projekter.Husk at få godkendelse fra dinA-kasse, så du sikrer, at du ikkemister dagpengeretten.Jobsøgning i udlandetEr du ledig, medlem af en A-kasse og berettiget til dagpenge,har du mulighed for at få udbetaltdagpenge i op til 3 måneder,mens du søger job i udlandet.Læs mere om regler og mulighederpå djoef.dk/findjobbet


42det bedste frato verdener


43den nyuddannede jurist Mathias Krarupdeler tiden mellem en advokatfuldmægtigstillingog rollen som forsker påKøbenhavns Universitet. det sker gennemen fireårig erhvervsphd.ikke langt fra den Lille Havfrue på Langelinie sidderMathias Krarup i advokatfirmaet Bech-Bruunskæmpestore kasse af en rød murstensbygning.Med udsigt over øresund og med 465 kolleger arbejderhan som fuldmægtig i en afdeling, der koncentrerersig om selskabsret. desuden forsker hani europæisk selskabsret i Studiegården på KøbenhavnsUniversitet.”det er en ny model, som Københavns Universitetog Bech-Bruun har lavet sammen. den kørerover fire år med et halvt år ad gangen samme sted.på den måde undgår man også, at det bliver tofuldtidsjobs på samme tid.”Bech-Bruun supplerer hans ph.d.-løn, så denfølger løntrinnene for advokatfuldmægtige. enmulighed, som virksomheden har under erhvervsphd-ordningen.en ph.d.. Advokatbranchen trak dog også i ham.Han var studentermedhjælper i Bech-Bruun i toog et halvt år, så han kendte branchen godt.”Jeg talte med Bech-Bruuns videnchef og nogleaf de andre partnere om muligheden for at lave etsamarbejde. det er ikke mange på jura, der laverph.d., men de var meget positive over for tanken.Faktisk så positive at de lavede en ny strategi, derhedder, at de kontinuerligt vil have i hvert fald totil tre erhvervsphd´ere i firmaet,” fortæller han ogafslutter:”det er det bedste fra to verdener for mig. i advokatbranchengår det stærkt. i det daglige arbejdeer der ikke altid tid til at dykke ned i juraen ogdyrke fagligheden i lige så høj grad, som når manforsker. Gennem erhvervsphd´en får jeg mulighedfor netop det.”Brændte for begge tingidéen til at skrive en ph.d. kom, mens han skrevspeciale. Han kunne godt lide skriveprocessen ogtalte med sin vejleder om muligheden for at skriveMathias KrarupAlder: 25Uddannelse: Jurist. Bachelor fra SdU. Kandidat fra Københavns Universitet.Blev færdig 1. december 2010Job: erhvervsphd og advokatfuldmægtig hos Bech-BruunOffentlige ansatte – 68%35% arbejder i ministerierne og institutioner herunder2% arbejder i retssektorenHvor arbejder djøfere fra Københavns Universitet?31% øvrige offentlige ansættelserOffentlige ansatte – 68%Privat ansatte – 32%35% arbejder i ministerierne og institutioner herunder10% arbejder i organisationer, foreninger, stiftelser og fonde2% arbejder i retssektoren7% arbejder i advokatsektoren31% øvrige offentlige ansættelser15% øvrige private ansættelserPrivat ansatte – 32%Kilde: 10% Djøfs arbejder medlemssystem, i organisationer, oktober foreninger, 2010stiftelserog fonde7% arbejder i advokatsektoren15% øvrige private ansættelser


44Hvordan får jeg en international karriere?Hvordan får jeg eninternational karriere?Start med en overvejelse af,hvad opholdet skal gøre for digog dit CV. Fremgangsmåden erden samme, som hvis du søgeret job i Danmark – ”du skalkomme til dig selv - før dukommer til andre”. Det betyder,at hovedparten af din energiskal bruges på at afklare, hvaddu vil, og dernæst på at researchepå landet og konkret påvirksomheden/organisationen.Gode links til verden. Der findeset væld af gode links pånettet – et godt sted at starte erudiverden.dk eller hos Udenrigsministeriet.Der findes endel links, der er mere specifikkepå de geografiske områder. Herkan du finde udenlandske stillingersamt information om deregler, du skal være opmærksompå, når du søger arbejde iudlandet eller hos Udenrigsministeriet:Eures – Job i EuropaMonster – Job i hele verdenUlandsnyt – Job i 3. verdenslandeJobaroo – Job i AustralienWorkgateways – Job i StorbritannienGraduateland – Job og uddannelsei EuropaJobsinbrussels – Job i BruxellesEu-careers.eu – Om vejen til jobi EU-institutionerneDu kan også søge job i danskevirksomheder med mulighedfor udstationering – via stillingsopslageller ved uopfordretat kontakte en arbejdsgiver medhenblik på job i udlandet. Deter en god ide at kombinere dinsøgning på opslåede stillingermed uopfordret jobsøgning.Hvis du vil researche på danskevirksomheder med internationaleforbindelser, kan du oftefå hjælp på bibliotekets erhvervsservice.Her vil der mangesteder være adgang til databasermed virksomhedsoplysninger,som enten er svære ellerdyre at skaffe selv.En helt tredje mulighed er enkarriere i EU, hvor man hvert årkan søge gennem concouren somer den centrale optagelsesprøve,hvorigennem der rekrutteresmedarbejdere til alle permanentetstillinger i EU. Concourengennemføres hvert år i marts måned– i alle EU-lande samtidig.Tips til ansøgning og CVDet gode CV på dansk er altidtilpasset konteksten. Det gælderogså internationale CV’er. Derer meget inspiration at finde pånettet eksempelvis via CBS’shjemmeside. Da CV’et altid skaltilpasses konteksten, opfordrervi dig til at hente inspirationflere steder og derefter fokuserepå at tilpasse til den konkretevirksomhed/organisation.Brug også DjøfDjøf har netværk i Bruxelles,Paris, London og New York.Med jævne mellemrum afholderDjøf arrangementer, hvor fokuser på international karriere – semere på djoef.dk.


HVAd SiGer VirKSOMHederNe?Hvilken vægt tillægger Iinternationale erfaringer?45Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune:”det er afhængigt af jobfunktionen, forstået på denmåde, at der er nogle jobfunktioner hos os, hvorinternationale erfaringer har en betydning for atkunne løse opgaverne.”Vestas:”Vestas er en international virksomhed, der operereri mere end 63 lande. derfor vægtes internationalerfaring højt. dels har kandidater med internationalerfaring ofte noglesproglige færdigheder, derer nyttige og nødvendige iHvad sigervirksomhederneen virksomhed som Vestas,hvor koncernsproget er engelsk.dernæst har kandidatengennem sin internationaleerfaring sandsynligvis en god forståelse forkulturelle forskelle, og for hvordan disse kan spilleind, når man har kolleger fordelt på de fleste afverdens kontinenter.”Udenrigsministeriet:”i de fleste stillinger hos os er international erfaringhelt afgørende. det kan være i form af studieellerpraktikophold, arbejde eller rejser.”ting på og har ofte erfaringer, som det kan væregodt at have med i rygsækken.”KPMG:”Vi tillægger international erfaring stor betydning.Vores kunder er repræsenteret over hele verden,og det er ofte hovedreglen mere end undtagelsen,at vores rådgivning har udenlandsk tilknytning tileller betydning for virksomhedens internationaleoperationer. derfor er det vigtigt, at vores medarbejdereforstår, hvad det vil sige,når virksomheden og dermed voresrådgivning forlader de danskegrænser. Og derfor spørger viogså ind til, hvad kandidaten harfået ud af opholdet i udlandet.”Epinion:”det vigtigste er relevansen af selve indholdet afde erfaringer, man har gjort sig – så betyder detmindre om det er foregået inden eller uden forlandets grænser.”Codehouse:”isoleret set er de ikke et større eller mindre plusend nationale erfaringer kan være det.”Nykredit:”Alt efter hvilken stilling det er, kan det være mereeller mindre relevant. da Nykredit primært eren dansk virksomhed, er det ikke det vigtigste, omman har draget sine erfaringer internationalt. dogviser et udlandsophold en selvstændighed og nysgerrighedfor at opleve noget nyt og anderledes.”Mploy:”internationale erfaringer har ikke afgørende betydning,men en ansøger der har været ude og arbejdeer blevet eksponeret for andre måder at gøreCarlsberg:”internationale erfaringer bliver mere og mere vigtigei den globaliserede verden, vi er en del af.”Ankerhus:”internationale erfaringer indgår i helhedsbetragtningenmed et stort plus, og kan som sådan medvirketil udfaldet af beslutningen, men er som udgangspunktikke afgørende for valget.”


46”det er bedre at fortryde noget,man gjorde, end at fortryde nogetman ikke gjorde”


47Frederik roikjers første job efterstudiet er i London for virksomhedenMorgan Stanley – en global investeringsbankmed 60.000 ansatte overhele verden.i Morgan Stanleys bygning i det østlige Londonsidder Frederik roikjer med udsigt ind over byen.Han deler åbent kontor med 15 andre ansatte i etteam med speciale inden for energi. Teamet er endel af afdelingen ´ investment Banking division´,som yder finansiel rådgivning til større virksomhederog regeringer.”Jeg fik jobbet via et internship. et tolv-ugerslønnet praktikophold, som jeg ansøgte om at få.Jeg arbejdede de tolv uger over sommerferien i2009, blev bedt om at tage hjem og gøre mit studiefærdigt, og så komme tilbage og arbejde fuldtid, når jeg havde afleveret mit speciale,” huskerhan.Ansøgningsprocessen til internshippet var langmed mange personlige tests og to rejser til Londonmed samtaler. Han skyder på, at mindre end énprocent af ansøgerne får tilbudt et internship ibanken.Tag chancen”det kan godt være lidt intimiderende, at skullestå til regnskab 110 procent for sine egne kompetencer.Her er der ikke nogen smutveje. Men omvendter det jo også meget bekræftende af få lov tilat vise, hvad man kan. det er vigtigt at være målrettetog vide, hvad du vil med det, og hvorfor duvil det,” fortæller Frederik roikjer om ansøgningsprocessen.Han synes, at folk, der gerne vil arbejde i udlandet,skal tage chancen og kaste sig ud i det. Hvis deikke bryder sig om det, kan de altid tage hjem igen.”det er bedre at fortryde noget, man gjorde, endat fortryde noget man ikke gjorde.”i forhold til at få job i en virksomhed som MorganStanley mener han, at det er vigtigt at forberedesig grundigt og vide, hvad man går ind til.”For ellers står der 10.000 andre klar, der er villigetil at sælge deres mormor for at få jobbet.”Frederik roikjerAlder: 26Uddannelse: Cand.merc. i Finansiering og regnskab på CBS (cand.merc. Fir).Blev færdig i maj 2010Job: investment Banking Analyst hos Morgan StanleyOffentlige ansatte – 49%10% arbejder i kommunerne4% arbejder i regionerneHvor arbejder djøfere fra handelshøjskolerne?35% øvrige offentlige ansættelserOffentlige ansatte – 49%Privat ansatte – 51%10% arbejder i kommunerne8% arbejder med industri, håndværk og anden produktionsvirksomhed4% arbejder i regionerne5% arbejder i handels- og transportvirksomhed35% øvrige offentlige ansættelser38% øvrige private ansættelserPrivat ansatte – 51%Kilde: Djøfs 8% arbejder medlemssystem, industri, oktober håndværk 2010 og anden produktionsvirksomhed5% arbejder i handels- og transportvirksomhed38% øvrige private ansættelser


48Hvad skal jeg være opmærksom på i den første tid i job?Hvad skal jeg væreopmærksom på i denførste tid i job?Ligesom det er tilfældet for enpræsident, er dine første 100dage i det nye job vigtige. Duvil lære utrolig meget om dinekompetencer, dit nye arbejdssted,dine opgaver, dine nyekollegaer og chefen.Find ud af hvad der forventesaf digDu har svaret på stillingsopslagetog været til samtalen, så duhar formentlig et godt billede afdine nye arbejdsopgaver. Alligeveler det en rigtig god ide at tageen snak med din chef og fåafstemt jeres forventninger.Hvordan skal du løse dine opgaver,hvilke opgaver er vigtigst,hvad skal du levere - hvornårog hvordan, hvad er succeskriterierneog hvordan kan du vide,om du har løst din opgavetilfredsstillende? Spørg ogsåchefen om, hvor meget han vilinvolveres i dit arbejde, oghvem du kan bruge som sparringspartner.Inden jeres samtalekan du skrive et udkast til enjobbeskrivelse, hvor du kommerind på nogle af spørgsmålene,så har I et godt afsæt til at få afstemtforventningerne.Brug dine kollegaer tilsparringDet er en rigtig god ide, at du ibegyndelsen holder en tæt dialogmed din chef og dine kollegaer,så du ved, at du er på rettevej med en opgave. Du kan jospørge én af dine kollegaer, derkender arbejdspladsen og chefen,om de vil kigge dit arbejdeigennem og komme med kritik,inden du sender det til chefen.Det er for mange grænseoverskridendeat få kritik af en kollegaden allerførste gang, mendet er jo klart, at du som heltnyuddannet har meget at læreendnu, og ofte er det rarere at fåkritikken af en kollega end afens nye chef.Spørg, spørg, spørgDu vil sikkert have en massespørgsmål i den første periode.Det kan være spørgsmål omvirksomhedens strategi, til måderat arbejde på, til kulturenosv. Det er essentielt for ditfremtidige arbejde, at du fårsvar på alle disse spørgsmål. Påmange arbejdspladser bliverman som nyansat koblet til entutor, som kan hjælpe med atbesvare dine spørgsmål. Mentøv ikke med også at spørge andrekollegaer. Mange vil gerneøse af deres erfaringer og visdom,og har forståelse for dinspørgen.


HVAd SiGer VirKSOMHederNe?49Hvad forventer I afen nyuddannet, derbegynder i sit første job?Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune:”Vi forventer, at personen er åben og nysgerrig oghar lyst til at indgå i afdelingen som en aktiv medspiller.det er også godt at udvise en vis portionydmyghed over for de opgaver, man bliver sat til –og spørg kolleger/chef, hvis der er noget, man er itvivl om.”Vestas:”en nyuddannet ansat i Vestas vil blive ansat pålige vilkår med alle andre. det vil sige, at derhverken vil blive stillet større eller mindre kravfordi det er vedkommenes første job. Selvfølgeligkan man føle, at arbejdet er svært i starten, mendet vil de fleste der starter i nyt job kunne genkende,lige meget om de har været på arbejdsmarkedeti et, fem eller tyve år. derudover forventer viengagement og en nysgerrighed for både job, opgaver,virksomhed, og så naturligvis faglige indsparkidet kandidaten ofte kommermed sprit-ny viden, der vilkunne give værdi til virksomheden.”Hvad sigervirksomhederneVenture Cup:”ivrighed for at lære, gå-påmodog engagement. derudover forventer vi også,at den nyansatte er villig til at indgå klogt i de forskelligeteams, det vil sige at hjælpe og bruge kollegerne,hvor der er behov for det. interessen oglysten er det vigtigste, resten kan læres hen ad vejen.”Udenrigsministeriet:”At han/hun er klar til at tage fat på både stort ogsmåt. At han/hun stiller spørgsmål og søger hjælptil at komme ind i sagerne. At han/hun går aktivtind i at blive en del af teamet – også socialt.”Nykredit:”Vi forventer engagement, nysgerrighed og interessefor at lære nyt. Vi er klar over, at den nyuddannedehar brug for oplæring, men samtidig har enteoretisk viden, som kan bruges aktivt.”Mploy:”At han/hun er interesseret i at lære sit nye arbejde,er engageret og har gå på mod. At den nyuddannede/nyansattestiller spørgsmål og er nysgerrigog accepterer at ting og måder at gøre ting påofte har en årsag. en nyuddannet har lært en rækkeredskaber i forbindelse med uddannelsen, disseredskaber skal tages i brug. Men den nyuddannedeskal være åben overfor, at redskaber udviklet i enteoretisk verden ikke altid er direkte anvendelige iden daglige pragmatiske hverdag i en virksomhed.At en nyuddannet udviser en vis grad af ”respektog ydmyghed” for arbejdspladsen, for arbejdspladsenskunder samt for arbejdspladsensledelse og kollegaer.”Epinon:”engagement, dedikation og atman er åben for de mange forskelligeopgavetyper i en virksomhedsom vores og endelig lysten til at lære.”Codehouse:”Gå på mod, engagement, selvstændighed, åbenhedog lysten til at udfordre os.”Carlsberg:”At den nyuddannede er klar over at han/hun nuskal til at bruge sine erhvervede kompetencer, og atmange nye kolleger, også dem uden høj akademiskuddannelse, kan tilføre værdifuld viden om processerog arbejdsgange i en stor global virksomhed.”


50Første job er enomvæltning


51Cand.scient.pol. Simon Jacobsen blev enanelse frustreret over omvæltningen frastudieliv med styr på sagerne til arbejdslivmed mindre styr på sagerne.Simon Jacobsen var ledig omkring fire måneder,inden han fik job som økonomisk konsulent i AarhusKommune. Nu har han siddet i lidt over ethalvt år på Aarhus rådhus og arbejdet med kommunensbudgetter og regnskaber.”det var fedt at komme i gang. At få noget at laveog få mulighed for at bruge noget af det, jeghavde lært på studiet. Men det var også en kæmpeomvæltning. Både i forhold til studiet men også iforhold til de fire måneder jeg gik ledig,” fortællerhan og uddyber:”der var mange flere krav og noget at stå op tilom morgenen. det var selvfølgelig positivt, mendet var også en omvæltning, at jeg lige pludseligskulle bruge hovedparten af mit liv på arbejde.det krævede lige en omstilling.””det er nok noget af det mest frustrerende vedat starte. Når man har klaret sig godt på studiet oger vant til at have styr på tingene. Så er det etwake-up-call at finde ud af, at man ikke har det iden nye kontekst. der er ikke noget negativt i det,og der er også stor forståelse for det på mit job.”Simon Jacobsen kom på et par introkurser, oghans chef fortalte ham, at arbejdspladsen først forventer,at han er fuldstændigt selvkørende i jobbetefter et par år. Begge ting hjalp.Han mener, at det er vigtigt at sænke forventningernetil de krav, som du tror arbejdspladsen stillertil dig.”dermed ikke sagt at du ikke skal lægge dig i selendet første halve år for virkelig at komme i gear.Så bliver det sjovere at arbejde. Gør en ekstra indsatsi begyndelsen for at komme ind i de basaleting,” afslutter han.Læg dig i selenden første tid i jobbet spurgte han hele tiden kollegertil råds for at forstå arbejdsgangene og systemernei kommunen.Simon JacobsenAlder: 27Uddannelse: Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.Blev færdig i foråret 2010Job: økonomisk konsulent i Aarhus KommuneOffentlige ansatte – 72%17% arbejder i kommunerne1% offentligt ansatte i GrønlandHvor arbejder djøfere fra Aarhus Universitet?54% øvrige offentlige ansættelserOffentlige ansatte – 72%Privat ansatte – 28%17% arbejder i kommunerne9% arbejder i advokatsektoren1% offentligt ansatte i Grønland8% arbejder med servicevirksomhed54% øvrige offentlige ansættelser11% øvrige private ansættelserPrivat ansatte – 28%Kilde: Djøfs 9% arbejder medlemssystem, i advokatsektoren oktober 20108% arbejder med servicevirksomhed11% øvrige private ansættelser


52xxendte som selvstændigJosephine Michau blev cand.merc. i filosofii 2002. på det tidspunkt var det ikkelet at få job. i dag er hun selvstændig medfirmaet Michau+.”Jeg blev færdig i slutningen af november, og såtog jeg sådan en lille præmieferie i en måned, hvorjeg blandt andet var i Marokko. Bagefter begyndtejeg at lede efter jobs.”Josephine Michau registrerede straks en selvstændigbivirksomhed.”Så havde jeg et frirum til at lave alt muligt. Jeglavede en masse frivilligt arbejde. Meldte mig ind iet politisk parti og nogle NGO´er. Jeg sad også nedepå et nystartet galleri, og prøvede at hjælpedem med at få tingene til at fungere og samarbejdedemed en kunstner om at sælge nogle kunstnerpakkertil erhvervslivet. Så jeg holdt mig i gang heletiden, mens jeg søgte rigtige jobs.”Hun søgte en masse, som hun er rigtig glad for,at hun ikke fik.”Bare sådan lidt zombieagtigt. Copy-pastet. denene ansøgning efter den anden. Jeg kan ikke engang huske, hvad det var for nogle jobs. det handledejo også bare om at få et job, ikke?”JOSEPHINE MICHAUAlder: 33Uddannelse: Cand.merc. i filosofi (FLøK)fra CBS. Blev færdig i 2002Job: Selvstændig med firmaet Michau+Valg og fravalgHendes speciale handlede om kunst og erhvervsliv,og en dag læste hun om den nystartede virksomhedArtpeople, der arbejdede på at fusionerenetop kunsten med erhvervslivet. Hun skrev tildem, at hvis de ansatte hende, ville hun få 9.000kroner med til løn gennem en erhvervsinnovatørordningfra Videnskabsministeriet. Artpeople ansattehende nærmest på stedet - cirka ni månederefter hun var færdig på studiet.efter halvandet år sagde hun op, og startede sinegen virksomhed: ”Michau+”. Firmaet koncentrerersig om distribution og markedsføring af dokumentarfilmi danmark.”Jeg er glad for det, jeg laver nu. Jeg har ikke haften karriereplan, men det er klart, at jeg har tagetnogle valg og fravalg. der er ting, jeg interessererfor, og ting jeg ikke interesserer mig for. Så der erklart nogle bevidste valg i der, hvor jeg er nu,” afslutterJosephine Michau.


HVAd SiGer VirKSOMHederNe?53Hvad betyder en længereledighedsperiode?Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune:”det er individuelt - specielt set i lyset af situationenpå arbejdsmarkedet det seneste år. Og så kommerdet jo an på, hvordan personen har valgt atbruge sin tid. er tiden brugt fornuftigt til opkvalificeringaf kompetencer, tæller det.”Vestas:”Jobmarkedet er på mange punkter udfordrende idisse tider, hvilket betyder, at man bliver nødt tilat væbne sig med tålmodighed, og især som nyuddannet.det allervigtigste er, at man ikke giver op,og at man ikke mindst erkender, at der måske skalet par ’små-steps’ til, før man når frem til drømmejobbet.en længere ledighedsperiode kan være etresultat af mange forskellige faktorer, og har kandidatende rigtige kompetencer og kvalifikationernødvendige for at besiddejobbet, så er det dét, der vejertungest i vurderingen afHvad sigervirksomhedernekandidaten. desuden er detaltid en god idé at søge modmuligheder, der kan give enchance for at få ’foden indenfor’og vise sit værd, eksempelvis i forbindelsemed et praktikforløb. derfra kan man så jagedrømmejobbet.”Venture cup:”en længere ledighedsperiode behøver ikke at betydenoget, men det er klart, at det vil blive spurgtind til ved jobsamtalen. Her gælder det om at forholdesig positivt til situationen, og fortælle hvadman har brugt tiden på.”Udenrigsministeriet:”Vi vil lægge mærke til det på et CV. derfor er detvigtigt at begrunde den og gøre redde for, hvadman har lavet af relevante ting i ledighedsperioden:Aktivering, kurser, frivilligt arbejde etc. erdet relevant i forhold til stillingen, vil ledighedsperiodenikke have betydning.”Nykredit:”Vi ser på, hvad der er årsag til en længere ledighedsperiode,og hvad kandidaten har lavet i denneperiode. Men som udgangspunkt er det ikkenoget, der har afgørende betydning.”Mploy:”en længere ledighedsperiode har ikke som udgangspunkten negativ indvirkning på en eventuelansættelse, da ledighed jo kan være særdeles konjunkturafhængig.det vigtige er, om ansøgeren isamtalen fremstår engageret og kan 'sælge' sig selvi forhold til jobbet.”KPMG:”Afhænger af årsagen hertil. deter mere argumenterne, som erafgørende.”Codehouse:”det er som udgangspunkt ikkeen fordel, men det afhænger helt af årsagerne hertilog den personlighed, der præsenteres ved CV/ansøgning og samtale. det er ikke i sig selv diskvalificerende.”Carlsberg:”det kommer meget an på, hvad ledighedsperiodener blevet brugt til, og hvorfor den er opstået.”Ankerhus:”Når en ansøger har anvendt en længere ledighedsperiodeaktivt f.eks. til videreuddannelse, opfattesdet positivt.”


54 Hvilken hjælp kan jeg få fra mit studiested?Shop AmokDet er gratis på Karrierecentret påAalborg UniversitetHvor tit får du muligheden for en gratis shoppingturmed sikker gevinst? Karrierecentret holderåbent hver dag i tidsrummet kl. 10.00–15.00. Herer du mere end velkommen til at komme og senærmere på gode tilbud, der kan få dig videre iplanlægningen af din karriere.Ti hurtige tilbud til dig fra Karrierecentret!Tilbud 1- Vejledning: Karrierecentret tilbyder digvejledning, der er målrettet dig og dine udfordringeri forbindelse med jobsøgning. En vejledningkan tage udgangspunkt i din ansøgning/CV, dinkompetenceafklaring, og meget andet. Bestil dinvejledning på karriere@aau.dk.Tilbud 2 - Coaching: Du har mulighed for at bookeen coachingsamtale, i forbindelse med din jobsøgning.Læs mere på karriere@aau.dk.Tilbud 3 - Kurser: Karrierecentret afholder en godblanding af kurser og workshops, som kan væremed til at bringe dig videre i din jobsøgning og afklaringi forhold til valg i studiet, praktik osv.Tilbud 4 - Virksomhedskontakt: For at gøre detendnu lettere for dig har vi lavet samarbejdsaftalermed en række interessante virksomheder. Du kanpå Karrierecentrets hylder finde materialer, derkan give dig et bedre indblik i virksomhederne.Du kan se en oversigt over samarbejdspartnernepå vores hjemmeside www.karriere.aau.dkTilbud 5 – Fagforeninger og A-kasser: Vi kan ogsåhjælpe dig i forhold til mere viden om fagforeningerog A-kasser. Vi kan informere om, hvilke afdem der er relevante for netop dig! Fagforeningerog A-kasser er gode medspillere, når du skal bevægedig ud på et jobmarked, der måske ikke altidgebærder sig, som du lige forventer og ønsker.Tilbud 6 - Virksomhedsbesøg og –oplæg: Karrierecentrettilbyder virksomhedsbesøg, hvor du fårmulighed for at komme helt tæt på forskelligevirksomheder. Virksomhedsoplæg på universiteteter også oplagte at deltage i.Tilbud 7 - Karrieremesse: Den ultimative shoppingdager den 8. marts 2011 i Gigantium: Karrieremesseni samarbejde med Karrieredagene. Herkan du shoppe rundt blandt de deltagende virksomhederog organisationer.Tilbud 8 - Kandidatundersøgelse: I KarrierecentretsKandidatundersøgelse - www.survey.karriere.aau.dk – kan du se hvad andre med samme baggrundsom dig laver, hvor har de fået job osv.Tilbud 9 – Kandidatnet: Kandidatnet er en netværksportalfor alumner fra Aalborg Universitet.Her kan du bl.a. vedligeholde kontakten, skabenye netværk til andre alumner med samme interessersom dig, og få tilbud om spændende arrangementerkun for alumner. Du kan læse mere på:www.kandidatnet.aau.dkTilbud 10 – Jobbank for dig: For at gøre din søgningefter job, praktikpladser, projektsamarbejdeog studiejob lettere har Karrierecentret en jobbank,der kun indeholder job til nyuddannede. Find denpå www.jobbank.aau.dkDu kan se vores arrangementskalender og alt andetpå www.karriere.aau.dk og du finder os her:Fibigerstræde 15, 1. Sal9220 Aalborg Ø.Telefon: 9940 7447Mail: karriere@aau.dk


Hvilken hjælp kan jeg få fra mit studiested?55Sådanfinder du jobi Aarhus?Som studerende eller nyuddannet fra Aarhus Universiteter det vigtigt at vide, hvor du skal lede efterdit næste job. Der findes selvfølgelig et hav afjobdatabaser, der kan udforskes online, men ofteer det personlige møde den bedste vej til jobbet.Du bør derfor holde dig for øje, hvilke karrieremesserog rekrutteringsarrangementer, der findesfor højtuddannede på Aarhus Universitet. Vi giverdig her et overblik over de største begivenheder.Husk også, at du som studerende på AarhusSchool of Business and Social Sciences kan benyttedig af karrierecenteret, der tilbyder karriererådgivningog en lang række karriereservices og -aktiviteterfor både studerende og nyuddannede.KarrieredageneKarrieredagene giver dig alle chancer for at få enrigtig god start på dit professionelle arbejdsliv,hvad enten du er studerende eller dimittend. Mereend 100 virksomheder og organisationer – bådenationale og internationale – deltager på Karrieredagene.Arrangementet foregår i ScandinavianCentre i Aarhus den 9. marts 2011. Karrieredagenei 2012 kommer til at ligge i uge 10.Juridisk JobmesseArrangementet afholdes for anden gang og kommerigen til at foregå i Den Samfundsfaglige Kantine.Det er en rigtig god mulighed for at komme ikontakt med de jurastuderende og dermed sikreøget virksomhedskendskab. Ligeledes er det enoplagt chance for virksomhederne til at få en uformeldialog med de potentielle kandidater. Datoenfor Juridisk Jobmesse er 23. februar 2011. Datoenfor 2012 ligger ikke fast endnu.CompanyDATING, der foregår to gange hvert semester,går ud på, at du får mulighed for at præsenteredig selv over for en række virksomheder,som du finder interessante. På de fem minutter,som dating-sessionen tager, får virksomheden mulighedfor at præsentere dig for den aktuelle stilling,mens du får chancen for at vise dig frem ogstarte en dialog, der på sigt kan føre til en samtaleog måske dit første job. Til CompanyDATING kandu både finde fuldtidsjob, studiejob, praktikpladserog projektsamarbejde.ErhvervsmessenErhvervsmessen er for de studerende ved AarhusSchool of Business and Social Sciences og er engod mulighed for både studerende og virksomhedertil udveksling af studiejobs, praktikpladser oginspiration. Messen byder på et meget bredt udvalgaf virksomheder, alt fra offentlige og privatevirksomheder til studenter og frivillige organisationer.Arrangementer foregår i efteråret 2011.SpækhuggerenSpækhuggeren er en karrieremesse for de studerendeved Aarhus Universitet, hvor der vil væremulighed for at møde 20 af landets mest eftertragtedearbejdsgivere i vante omgivelser. Messen erkendetegnet ved dens uformelle atmosfære, og atvirksomhederne typisk medbringer repræsentanter,som er dimitteret fra ASB eller Det SamfundsvidenskabeligtFakultet, og derfor har et godtkendskab til de studerendes uddannelse. Arrangementetfinder sted i efteråret 2011.CompanyDATINGCompanyDATING har til formål at matche studerendeog nyuddannede fra Aarhus School of Businessand Social Sciences med virksomheder og organisationer,der har et aktuelt rekrutteringsbehov.


56 Hvilken hjælp kan jeg få fra mit studiested?Velkommen til etnyt og spændendeår med CBS Career CenterI 2011 har vi endnu mere fokus på interaktive ogskræddersyede karriereaktiviteter til vores studerende.I samarbejde med vores partnere tilbyder vi:• Career Trainings: Deltag i interaktive workshopsog træninger sammen med CA og Djøf,samt vores nye Career Partnere. Her får duhjælp til at forberede dig bedst muligt på dinkarriere.• Career Nights: Spændende aftener, hvor flereCareer Partnere tager fat i aktuelle, karriererelateredeemner, som bl.a. Diversity, Branding &Communication, Risk Management og megetmere. Vores første Career Night i maj månedhar fokus på Green Global Challenges. Til efteråretafvikles de i september, oktober og novembermåned.• Individual Career Counselling: Career Centersrådgivere, CA, Djøf og vores Career Partnere giverdig konstruktiv kritik og sparring om CV ogansøgning, samt gode råd om erhvervslivetskrav og forventninger til dig.CBS Career Center glæder sig til at se dig!Tilmeld dig og få yderligere informationpå www.e-campus.dk/careerDu kan også hente vores aktivitetskalenderi Career Center, SolbjergPlads 3• Career Day: Vores årlige karrieremesse, hvordu kan møde og networke med mere end 25virksomheder.• CBS Jobforum: Spændende trainee-stillinger,vikariater, studenterjobs, fuldtidsjobs og projekter.• Invitational Events: Skræddersyede arrangementerafholdt af de enkelte partnere.• Speed Career Counselling: Alle hverdage mellemkl. 11-12 kan du få et hurtigt svar på karriererelateredespørgsmål, der haster, SolbjergPlads 3, lokale Bs.01.


Hvilken hjælp kan jeg få fra mit studiested?57Roskilde UniversitetStudie- og Karrierevejledningen tilbyder vejledningtil både ansøgere til og studerende på RUC.Hos os er ingen spørgsmål for dumme. Vi er til forat hjælpe dig, og alle forespørgsler og problematikkerer velkomne. De fleste vejledere er studerendemens nogle er færdiguddannede, og tilsammenkender vi derfor til mange af de udfordringer, derkan melde sig i et studieforløb, fra man søger omoptagelse til man har afleveret specialet. Hvis viikke kan svare på dine spørgsmål, så ved vi, hvemder kan.På Studie- og Karrierevejledningen tager vi ostypisk af spørgsmål om både studieplanlægning,valg af fag, studietvivl og meget andet, og du ermeget velkommen til at kontakte os, hvis du eksempelvis:• Har behov for hjælp til studieplanlægning• Mangler afklaring i forbindelse med valg afoverbygningsfag• Savner overblik over regler, krav og valgmuligheder• Vil drøfte studietvivl• Ønsker viden om, hvilke kompetencer og jobmulighederen RUC-uddannelse giver• Har brug for indblik i, hvad du kan bruge dinuddannelse til• Overvejer at blive gymnasielærer• Har problemer med din gruppe eller vejleder• Er forsinket i dit studie og har brug for sparringtil at komme videreHar du brug for at snakke om noget, som liggerudenfor disse emner, er du naturligvis også velkommen,og kan vi ikke hjælpe dig, så ved vi fordet meste, hvem der kan. Vi har tavshedspligt, såhvis det er nødvendigt, kan du diskutere følsommeoplysninger med os i fuld fortrolighed.Udover vejledning via telefon, mail og ved personligtfremmøde udbyder og deltager Studie- ogKarrierevejledningen i en række større og mindrekollektive arrangementer.Læs mere om vores arrangementerog kontakt os på:www.ruc.dk/vejledning


58 HViLKeN HJæLp KAN JeG Få FrA MiT STUdieSTed?KarriereCentret påSyddansk Universitet– Lad os hjælpe dig viderepå KarriereCentret sidder vi klar til at hjælpe digmed de spørgsmål om karrierevalg, du går og tumlermed undervejs i dit studium – uanset om dulige er startet eller er ved at lægge sidste hånd påspecialet.Du kan blandt andet bruge KarriereCentret til:• Karrierevejledning• Formidling af studiejob, praktikpladser og projektsamarbejde• Kompetenceafklaring• Hjælp med ansøgninger og CV• Hjælp med jobsøgning• Vejledning om karrierevalg undervejs i studietpå vores hjemmeside kan du desuden få svar pådine karrierespørgsmål og alt det, du ønsker at vide,når du nærmer dig afslutningen på din uddannelseeller vil målrette uddannelsen gennem samarbejdemed virksomheder og organisationer.Uanset hvilken campusby, du læser i, kan du fåvejledning af KarriereCentret. du kan se vejledningsdageog telefontider på vores hjemmeside.Om Syddansk UniversitetSyddansk Universitet er repræsenteret iOdense, Kolding, esbjerg, Sønderborg ogSlagelse, hvor forskning, undervisning, formidlingog vidensspredning er organiseretinden for fem faglige hovedområder: detHumanistiske Fakultet, det NaturvidenskabeligeFakultet, det SamfundsvidenskabeligeFakultet, det Sundhedsfaglige Fakultetog det Tekniske Fakultet.Læs mere på:www.sdu.dk/karriereVi glæder os til at hjælpe dig videre.


Hvilken hjælp kan jeg få fra mit studiested?Vandret variant med logo til venstre59d e t s a m f u n d s v i d e n s k a b e l i g efa k u lt e tkø b e n h av n s u n i versitetKarrierevejledningtil studerende ved detSamfundsvidenskabelige FakultetLodret variant med navnetræk placeret under logostregen.Går du rundt og spekulerer over, hvordan du skalgribe overgangen fra studiet til karrieren an? Er dui tvivl om, hvilke kompetencer du egentlig har?Og er du usikker på, hvordan man skriver en godansøgning?Så kan du henvende dig til Projekt- & Karrierevejledningen,og få en personlig vejledning eller dukan deltage i en af vores workshops. Projekt- &Karrierevejledningen er et tilbud til alle studerendeved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet påKU. Udover vejledning i jobsøgning og kompetenceafklaringhjælper vi studerende, der ønsker atopstarte projektsamarbejder med virksomheder ogorganisationer uden for universitetsregi. Vores formåler således at hjælpe dig med at bygge bro mellemuniversitet og samfund.Projekt- & Karrierevejledningen er et tværfagligttilbud, og kan tilbyde vejledning på et overordnetniveau, når det gælder afklaring af jobønsker, samtskrivning af CV og ansøgning. Hos os kan du få:• En nærmere afklaring af, i hvilken retning dinedrømme går, hvilken form for arbejde du kunneforestille dig, hvordan du kan sætte ord på dinekompetencer.• Hjælp og vejledning i at skrive et fokuseret CVder præsenterer dine erfaringer bedst muligt.• Hjælp og vejledning i at skrive en ansøgning derpeger direkte på dit kommende job.Som studerende kan du komme til en afklarendesamtale, hvor vi d etaler t s aom, m fhvilke u n d sforestillinger v i d e n s k a bdue l i g e fakø b e n h av n s u n i versitethar om ønsker til job, og om hvilke former for arbejdsprocesser,du trives med. Specifikke spørgsmåltil bestemte job i bestemte virksomheder kanvi ikke hjælpe dig med, men her kan vi foreslå,hvem du kan spørge. Vi hjælper gerne med afklaringaf dine generelle akademiske kompetencer,dine fagspecifikke kompetencer og dine personligekompetencer. Denne kompetenceafklaring er vigtig,dels for din egen orientering i forhold til ønskedejobs, og dels til at præsentere dig bedst muligti CV og ansøgninger.De fag du læser, dit eventuelle praktikophold ogdine øvrige valg under studiet er med til: dels at be- eller afkræfte din interesserer og dermed dine jobønsker;dels at gøre dig kompetent til det arbejdedu senere ønsker. Hvordan uddannelsen helt konkretplanlægges med valgfag og kurser, kan studievejledningenpå det enkelte institut vejlede dig i.Læs mere om arrangementer, projektsamarbejderog book en tid til en vejledningssamtalepå vores hjemmeside: www.samf.ku.dk/pkvDet juridiske fakultetd e t j u r i d i s k e fa k u lt e tkø b e n h av n s u n i versitetJurastuderende der ønsker at få karrierevejledningkan på alle tidspunkter af deres studietid henvendesig til os med henblik på en personlig vejledningssamtaleom karriereafklaring, -muligheder og-fremmende aktiviteter. Vi kan kontaktes på:Studie- & karrierevejledningen, Det Juridiske Fakultet,Københavns UniversitetStudiestræde 6, Annekset1455 København KDaglig træffetid: kl. 10-13 på tlf: 35 32 35 10studieinformation@jur.ku.dkhttp://jura.ku.dk/studerende/studievejledning/


60HVAd SiGer VirKSOMHederNe?Hvad er jeres bedste rådtil ledige dimittender?Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune:”det er at vise, at man evner at være aktiv oghandler på den ene eller anden måde. det er f.eks.at være aktivt deltagende i netværk eller fritidsklubber.Overvej også at søge mere bredt på bådejobfunktion og branche.”Vestas:”Som nyuddannet i et udfordrende jobmarkedskal man være indstillet på, at det kan være sværtat score drømmejobbet som det første. dermed måman heller ikke underkende den effekt det kan haveat få foden inden for, og herefter få mulighedenfor at vise sit værd. et andet godt råd er forsat atholde fokus på at udvikle sine kompetencer ogsamtidigt vise, at man brænder for sit felt, dettekan for eksempel ske gennem forenings - eller frivilligtarbejde, praktik eller andre job end ligedrømmejobbet.”Hvad sigervirksomhederneVenture Cup:”engagér dig i frivilligt arbejdefor at dygtiggøre dig og holdedig i gang, og så ellers netværk,netværk, netværk. Start alleredemens du studerer. Folk er meget nemmere atkomme i kontakt med her end senere, når de sidderi større virksomheder.”kan være høj, men at det er vigtigt at klø på medansøgninger.Vær parat til at starte i et lidt anderledes job ogmåske med en lidt lavere løn end det i drømte omi studietiden.Acceptér at det første job måske ikke er det mandrømte om, men at det ikke er en hindring for atnå det/få det på et senere tidspunkt.”KPMG:”Klø på, hold motivationen og vis interesse og villighedtil at lære og udvikle dig og lad det skinneigennem ansøgningen. Vi vil hellere ansætte enansøger, som brænder for det og som er villig til atudvikle sig end en ansøger som virker uengageret.Også selvom den sidste måtte have bedre karakterer/størreerhvervserfaring. Brug evt. den mellemliggendetid til efteruddannelse, som gør dig endnumere kvalificeret.”Epinion:”Bliv ved med at søge og skafdig det første job – giv ikke opog tag hellere et job, der ikkelige er dig. det vigtigste er erfaring,så er det mindre afgørende, hvad det førstejob konkret består af – det gælder bare om at kommei gang.”Udenrigsministeriet:”Søg bredt og brug dit netværk.”Nykredit:”Vær realistisk, søg bredt og sørg for at vedligeholdedine kompetencer.”Mploy:”Bliv ved med at være opsøgende, bevar engagementetog troen på jer selv.Acceptér at ledigheden blandt dimittender til tiderCodehouse:”Hold jer igang, deltag ved netværksarrangementerog opkvalificer jer selv på frivillig basis.”Carlsberg:”Hold jer igang. Hvis i ikke kan få noget job, dermatcher jeres uddannelse med det samme, så afprøvrelaterede områder.”


VirksomhedsprofilerAdvodan............................................................................................................................... Side 62Arla Foods amba................................................................................................................. Side 64Bech-Bruun.......................................................................................................................... Side 66Cheminova A/S.................................................................................................................... Side 68Chr. Hansen A/S.................................................................................................................. Side 70DAHL Advokatfirma.............................................................................................................. Side 72Danfoss A/S......................................................................................................................... Side 74Danmarks Nationalbank....................................................................................................... Side 76Deloitte Business Consulting............................................................................................... Side 78DI......................................................................................................................................... Side 80DJØF.................................................................................................................................... Side 82Ernst & Young...................................................................................................................... Side 84Farvandsvæsenet................................................................................................................ Side 86Finansrådet.......................................................................................................................... Side 88Fødevareministeriet............................................................................................................. Side 90Gorrissen Federspiel............................................................................................................ Side 92Grønlands Selvstyre............................................................................................................ Side 94Hannes Snellman................................................................................................................. Side 96Horten.................................................................................................................................. Side 98Kammeradvokaten............................................................................................................. Side 100Kirkeministeriet.................................................................................................................. Side 102Kommunernes Landsforening............................................................................................ Side 104Konkurrence- og................................................................................................................ Side 106Kromann Reumert.............................................................................................................. Side 108Lind Cadovius.....................................................................................................................Side 110Mazanti-Andersen,..............................................................................................................Side 112Meltwater News DK1 APS..................................................................................................Side 114Nielsen Nørager Advokatfirma............................................................................................Side 116Nordea................................................................................................................................Side 118Norrbom Vinding................................................................................................................ Side 120PHILIP Advokatfirma.......................................................................................................... Side 122Plesner............................................................................................................................... Side 124Rambøll Danmark.............................................................................................................. Side 126Rigsrevisionen................................................................................................................... Side 128Socialministeriet................................................................................................................. Side 130Undervisningsministeriet.................................................................................................... Side 13261


Hos ADVODAN får jeg fordelene ved at være en del afet mellemstort advokatkontor og samtidig en stor kæde.Til daglig har jeg mine egne kunder og sparrer medmine kolleger, når jeg er i tvivl, mens jeg på kædeniveaudeltager i ERFA-dage og kurser, hvor jeg kan udveksleerfaringer med andre.Lykke Katholm Frost, 24 år, fuldmægtig i ADVODAN ThistedADVODAN er Danmarks største advokatkæde med i alt 36 kontorer fordelt over hele landet og knap 500 medarbejdere. Vi rådgiversmå og mellemstore virksomheder og private. Vores rådgivning er baseret på specialisering og tager udgangspunkt i kundens behov.


www.advodan.dkFORSTÅR DUKUNDENS BEHOV?Så er du måske en af vores nye advokatfuldmægtige.Som ung jurist i ADVODAN får du udfordringer ogansvar fra dag ét. Vi klæder dig på og fylder din rygsækmed faglig ballast og specialiseret viden, så du kanvære en proaktiv sparringspartner for vores kunder.På vores kontorer arbejder vi i faglige teams, så du fårmulighed for at specialisere dig i specifikke juridiskeområder. Desuden får du ADVODANs landsdækkendenetværk af advokatkontorer i ryggen blandt andet viavores 11 tværgående fagudvalg.Går du med en leder i maven, eller er du fuld af gode ideertil, hvor ADVODAN skal bevæge sig hen i fremtiden,er der også masser af muligheder på vores kontorer.Gennem netværket for unge jurister, FUTURE, kandu for eksempel være med til at påvirke udviklingen iADVODAN. Er det din egen udvikling, du lægger vægtpå, kan du komme på vores interne lederuddannelseVæksthuset. Her får du de kompetencer, der skal til forat blive partner.Kan du se dig selv som en del af ADVODAN, hører vigerne fra dig.ADVODAN SekretariatHavnegade 2B · 8000 Århus C · Tlf: 46 14 60 00kontakt@advodan.dk · www.advodan.dk– et netværk til forskel


Arla.Foods.amba. En.global.arbejdspladsArla Foods ambaSønderhøj 148260 Viby JTel 89 38 10 00Fax 86 28 45 43job@arlafoods.comwww.arlafoods.dkHovedaktivitetUdvikling, produktion, markedsføring, salgog distribution af mælkebaserede fødevarertil hele verden.Antal medarbejdere16.000.Årlig omsætning50 mia. kr.Placering af Arla FoodsHovedkontor i Viby ved Århus.Lokale selskaber i 25 landeHvilke arbejdsopgaver får ennyuddannet typisk hos jer?Efter en grundig oplæring og introduktiontil virksomheden forventes man selvstændigtat kunne varetage sine egne opgaverog ansvarsområder. Vi har desuden fokuspå videndeling, sparring og projektarbejdepå tværs af faggrupper.Hvilke medarbejderværdier erfremherskende i Arla Foods?Det er afgørende for virksomhedens udvikling,at der overalt i Arla Foods er enpositiv kultur kendetegnet ved udviklingsmuligheder,gensidig tillid og lydhørhedover for gode idéer. Ambitionen er atsamle de forskellige faglige, geografiskeog kulturelle udgangspunkter, som udgørArla Foods, og skabe én fælles platform.Hvilke stillinger forventes atskullebesættes inden for de kommende6 måneder?Alle ledige stillinger opslås påwww.arlafoods.dk/job64Gode svarHvilke overordnede løn- og arbejdsvilkårtilbyder Arla Foods?Vi.tilbyder.individuelle.ansættelseskontrakter.samt.en.god.og.attraktiv.arbejdsplads.med.fokus.på.god.ledelse,.faglig.og.personlig.udvikling.og.en.sund.balance.mellem.arbejde.og.fritid..Hvad gør Arla Foods for atkompetenceudvikle medarbejdere?Arla.Foods.betragter.udvikling.af.medarbejdere.som.en.afgørende.strategisk.investering,.som.skal.kunne.læses.i.både.bundlinie.og.ved.tilfredse.medarbejdere,.som.føler.sig.både.fagligt.og.personligt.udfordret.Hvilke aktuelle udviklingsaktiviteterhar I, som kan skabe job?Arla.Foods.oplever.i.øjeblikket.stor.international.vækst..Det.skaber.nye.jobs.både.herhjemme.og.på.vores.udenlandske.markeder.og.stiller.krav.om.en.medarbejderstyrke.med.viden,.sprogkundskaber.og.mod.på.at.skabe.resultater.internationalt.Hvilke muligheder giver Arla Foodsfor internationalt arbejde?Som.en.global.virksomhed.kan.Arla.Foods.tilbyde.dig.et.væld.af.muligheder.og.udfordringer..Drømmer.du.om.en.international.karriere,.er.der.rig.mulighed.for.at.blive.udstationeret.og.i.en.periode.arbejde.i.en.af.vores.mange.udenlandske.afdelinger.Start din karriere hos Arla FoodsHos.Arla.Foods.bliver.du.en.del.af.en.af.verdens.største.mejerivirksomheder..Du.kan.vælge.mellem.en.bred.vifte.af.udfordrende.job-.og.karrieremuligheder..Og.du.kan.se.frem.til.at.arbejde.sammen.med.talentfulde.og.engagerede.kolleger,.der.har.et.globalt.udsyn,.og.som.er.ansvarlige.for.at.udvikle,.producere,.markedsføre,.sælge.og.distribuere.mejeriprodukter.af.høj.kvalitet.Hvis.du.drømmer.om.en.global.karriere,.har.du.alle.muligheder.hos.Arla.Foods..Vores.aktiviteter.går.på.tværs.af.landegrænser,.og.vi.opfordrer.vores.medarbejdere.til.at.være.mobile.–.også.på.internationalt.plan.–.så.vi.opnår.en.større.fælles.kulturel.forståelse..jsjaksUdvikl dig sammen med osFor.Arla.Foods.betyder.visionen.om.at.bringe.forbrugeren.tættere.på.naturen,.at.vi.kommer.til.at.opleve.hurtig.vækst..I.takt.med.at.vi.får.mere.og.mere.indflydelse.på.det.internationale.marked,.får.vores.medarbejdere.mulighed.for.at.vælge.mellem.flere.og.flere.forskellige.karriereveje,.så.de.kan.opfylde.deres.professionelle.ambitioner.–.hvad.end.de.måtte.være..Vores.forbrugerfokus.og.evne.til.at.tænke.på.tværs.af.grænser.hjælper.os.med.at.opdyrke.vores.markeder,.så.forretningen.kan.vokse..Brug.din.naturkraft,.og.bliv.en.del.af.Arla.Foods.


Be a force of natureAlle medarbejderne i Arla Foods har et fælles mål om at udvikle vores forretning på en forsvarligmåde. Du har naturligt flair for at lave forretning og er i stand til at opbygge stærke relationer tilbåde kunder og forbrugere. Du kommer til at præge vores resultater direkte og kan se frem til enbred vifte af karrieremuligheder. Brug din naturkraft, og bliv en del af Arla Foods.Hos Arla Foods omdanner vi mælk til banebrydende produkter, og vores vision er at bringeforbrugere over hele verden tættere på naturen. Vores respekt for mælken, der er detnaturlige fundament for vores forretning, får os til at stå sammen og til at stå stærkt, og vier fast besluttede på at fortsætte vores ambitiøse udvikling og vækst. Det bliver en rejsefor livet – og for at lykkes arbejder vi sammen ud fra vores værdier Lead, Sense & Create.www.arlafoods.dk/job


Vi giVer Dig mULigHeDerne– DU tAger AnSVAretDer er en grund til, at vi er højt ratet blandt jurastuderende.Hos os er der nemlig både høj faglighed og højt til loftet.Du får masser af udfordringer og muligheder, og dine kollegerer blandt branchens dygtigste.Som fuldmægtig hos os bliver du en del af etstærkt fagligt og forretningsorienteret miljø,hvor der er fokus på dig og din udvikling, blandtandet gennem vores eget Bech-Bruun Academy.Hér tilbydes medarbejdere og klienter målrettedekurser, foredrag og gåhjemmøder. Desuden stårBech-Bruun Academy for vores egen internefuldmægtiguddannelse, der er et supplement tilden eksterne advokatuddannelse, som Advokatsamfundetudbyder.Udover gode kolleger og spændende opgaverstøtter vi også din internationale profil gennemudstationeringer, summer school og mulighed forstudieorlov.www.bechbruun.com


Vi kunne skrive meget mere om vores fortræffeligheder,men som en af vores medarbejdereudtrykker det: Hvis man virkelig er god, behøverman ikke råbe op om det.Så er du klar til at tage ansvar og smøgeærmerne op, har vi sikkert jobbet til dig!Bech-Bruun er en af de førende advokatvirksomhederi Danmark med specialer indenfor alle erhvervs- og offentligretlige områder.Vi har et stærkt internationalt netværk. Og såer vi en visionær virksomhed, hvor proaktivrådgivning, moderne ledelse og samfundssindikke blot er plus-ord, men en integreret del afvores forretning.Læs mere om os påwww.bechbruun.com/karriere


CheminovaCheminova A/SThyborønvej 787673 HarboøreTelefon 96 90 96 90Fax 96 90 96 91info@cheminova.comwww.cheminova.dkHovedaktivitetCheminovas mission er at bidrage til atforbedre livsbetingelserne for verdens befolkningved at levere produkter, som forøgerudbyttet og kvaliteten af landbrugetsafgrøder, så verdens fødevarebehov kandækkes.Antal medarbejdere2100.Årlig omsætningCa 5,5 miaPlacering af CheminovaHovedkvarteret ligger i Danmark tæt påLemvig. Herudover har vi selskaber fordeltrundt omkring i verden.Hvilke arbejdsopgaver får ennyuddannet typisk hos jer?Nyuddannede får deres egne ansvarsområderfra starten af. Selvfølgelig sørger vifor en grundig introduktion og oplæring,men det er vigtigt som nyuddannet at få”sit eget”, som man har ansvaret for.Hvilke medarbejderværdierer fremherskende i Cheminova?Cheminovas værdier er:Vi når ambitiøse målVi er innovativeVi beslutter og handlerVi anerkender resultaterVi viser samfundsansvarDet er vigtige værdier for virksomhedenmen også for de enkelte medarbejdere.68Gode svarHvilke overordnede løn- og arbejdsvilkårtilbyder Cheminova?Cheminova.har.brug.for.kvalificerede.medarbejdere.og.vi.vil.altid.bestræbe.os.på.at.aflønne.den.enkelte.i.overensstemmelse.med.stillingens.krav,.indsats.og.resultater,.set.i.relation.til.lønniveauet.på.arbejdsmarkedet.Hvad gør Cheminova for at kompetenceudviklemedarbejdere?Vi.tilbyder.løbende.uddannelses-.og.udviklingsmuligheder,.der.kan.sikre.at.medarbejderne.har.den.nøvendige.kompetence.–.både.til.at.løse.kommende.opgaver,.men.også.til.at.efterleve.vores.værdier.Hvilke aktuelle udviklingsaktiviteterhar I, som kan skabe job?Cheminova.ønsker.en.vækst,.der.bygger.på.ansvarlig.udvikling,.og.som.tager.udgangspunkt.i.det.udviklingsarbejde,.vi.selv.iværkstætter..Væksten.skal.især.drives.af.de.mange.nye.produkter,.som.vi.har.introduceret.i.de.seneste.år,.og.som.vi.vil.fortsætte.med.at.introducere..Vi.har.fokus.på.podukter,.der.miljømæssigt.og.arbejdsmiljømæssigt.lever.op.til.fremtidens.skærpede.krav.på.disse.områder.Hvilke muligheder giver Cheminovafor internationalt arbejde?Vi.er.en.global.organisation,.hvilket.giver.gode.muligheder.for.karriereudvikling,.der.også.kan.omfatte.en.udstationering.uden.for.Danmark.Over.en.milliard.mennesker.sulter.og.kurven.vender.den.forkerte.vej.–.problemet.er.stigende..Verdens.befolkningstal.forventes.at.blive.1½.gang.større.i.2050..Landbrugarealet.vil.derimod.være.uændret..Samtidig.er.der.vækst.i.efterspørgslen.fra.en.voksende.middelklasse.med.høj.levestandard.samt.klimaforandringer..Derfor.stilles.der.fortsat.uhyre.store.krav.til.landbruget.om.at.forøge.produktionen.af.afgrøder..Hos.Cheminova.er.vi.med.til.at.sikre.forsyningen.af.fødevarer.for.verdens.befolkning..Vi.producerer,.udvikler.og.afsætter.plantebeskyttelsesmidler.–.produkter,.der.er.med.til.at.forøge.udbytte.og.kvalitet.af.landbrugets.afgrøder..Afsætningen.foregår.i.det.meste.af.verden..I.Danmark.foregår.en.stor.del.af.produktionen.og.udviklingen..At.levere.produkter,.der.medvirker.til.at.forøge.udbytte.og.kvalitet.af.landbrugets.afgrøder,.er.i.sig.selv.en.social.ansvarlig.aktivitet..Vi.er.dog.også.klar.over,.at.området.omkring.kemiske.plantebeskyttelsesmidler.er.genstand.for.miljømæssige.spørgsmål,.og.som.enhver.anden.menneskelig.aktivitet,.der.vedrører.produktion.af.fornødenheder,.er.der.dilemmaer.knyttet.til.sådanne.aktiviteter..Hos.Cheminova.har.vi.stor.fokus.på.CSR,.hvilket.har.været.med.til.at.virkeliggøre.helt.nye.idéer,.primært.hvad.angå.nye.produkter..Miljø,.sundhed.og.sikkerhed.er.vigtige.områder.for.os.–.alle.aktiviteter.i.virksomheden.foregår.under.hensyntagen.til.vores.bestræbelser.på.at.forbedre.resultaterne.inde.for.disse.områder..Som.medarbejder.hos.Cheminova.vil.du.opleve.et.internationalt.dynamisk.og.uformelt.miljø..Vi.lægger.stor.vægt.på.din.faglige.samt.din.personlige.profil..Den.faglige.profil.skal.sikre,.at.vi.får.tilført.ny.viden.og.nye.eller.andre.erfaringer.med.måden.at.gøre.tingene.på.


Gør en forskel - det gør vi...Plads til faglig ogpersonlig udvikling i etstærkt fagligt miljø medudfordrende opgavergiver dig grobund fordin karriere.Cheminova søger løbende dygtige og talentfuldeakademikere med baggrund som f.eks. kemiingeniør,cand.scient. i kemi m.fl. For yderligereinformation om fremtidige jobmuligheder er duvelkommen til at kontakte HR-konsulent Anne-Mette Novrup på tlf. 9690 9690 eller anne-mette.novrup@cheminova.com.Cheminova er en international konkurrencedygtigkemisk virksomhed med en stærkt faglig baggrundinden for crop protection. Cheminova beskæftiger2100 medarbejdere, har datterselskaberi 23 lande og har en årlig omsætning på ca. 5,5milliarder kroner. Aarhus Universitets forskningsfonder hovedaktionær i koncernen. Find flere oplysningerpå vores hjemmeside.Human responsibility...c h e m i n o v a . d ka u r i g a . d k


Chr..Hansen.A/SChr. Hansen A/SBøge Allé 10-122970 HørsholmTelefon 45 74 74 74Fax 45 74 88 88www.chr-hansen.comHovedaktivitet:Chr. Hansen er en global bioteknologiskvirksomhed, som leverer naturlige ingrediensertil fødevare- og kosttilskudsindustriensamt landbrugssektoren. Virksomhedener førende leverandør af kulturer,probiotika, enzymer og naturlige farver,som anvendes i fødevarer, læskedrikke,kosttilskud og specialprodukter til landbruget.Se også www.chr-hansen.comAntal medarbejdereCa. 950 i Danmark og ca. 2200 globalt.Årlig omsætning3,5 mia.Placering af Chr. Hansen A/SHørsholm, Avedøre, Roskilde, Gråsten.Hvilke medarbejderværdier erfrem herskende i Chr. HansenA/S?Vores værdier ligger til grund for voresadfærd og handlinger – og de sætter os istand til at nå vores mål. På www.chrhansen.comkan du læse meget mereom, hvordan vi arbejder med værdierne tildaglig.Gode svarHvilke overordnede løn- og arbejdsvilkårtilbyder Chr. Hansen A/S?Vi.stræber.efter.at.tilbyde.alle.medarbejdere.muligheder.for.at.bruge.og.videreudvikle.deres.kvalifikationer.i.spændende.og.udfordrende.arbejde..Vores.medarbejdere.har.krav.på.et.meningsfyldt.arbejde,.dygtige.ledere.og.en.fair.behandling.i.alle.forhold.Hvilke muligheder giver Chr. HansenA/S for internationalt arbejde?Med.kontorer.og.fabrikker.i.30.lande.arbejder.vi.internationalt.med.daglig.kontakt.til.udenlandske.kolleger,.universiteter,.samarbejdspartnere.og.kunder.Hvad gør Chr. Hansen A/S for atkompetenceudvikle medarbejdere?Chr..Hansen.A/S.er.en.vidensbaseret.virksomhed.og.vi.lægger.meget.stor.vægt.på.udviklingen.af.vores.medarbejdere..Vi.ønsker.at.styrke.medarbejderens.personlige.og.faglige.ressourcer.gennem.efteruddannelse.og.gennem.passende.opgaver.og.ansvar..Derfor.får.alle.medarbejdere.en.udviklingssamtale.mindst.én.gang.om.året.og.som.resultat.heraf.bliver.der.udarbejdet.en.individuel.udviklingsplan..Hos.Chr..Hansen.udvikler,.producerer.og.sælger.vi.fødevareingredienser,.og.vores.udgangspunkt.er.naturlige.råvarer.og.processer..Mere.end.500.millioner.mennesker.spiser.og.drikker.hver.dag.et.produkt,.som.Chr..Hansen.har.en.andel.i..Vi.lægger.vægt.på.at.give.hinanden.de.rigtige.rammer,.så.vi.kan.være.på.forkant.med.de.daglige.udfordringer..Vi.prioriterer.personlig.og.faglig.udvikling.højt.Vi.arbejder.i.et.internationalt.forretnings-.og.forskningsmiljø,.der.er.præget.af.et.højt.videnskabeligt.niveau.og.et.nært.samarbejde.med.datterselskaber,.universiteter.og.kunder..Hovedkvarteret.ligger.i.Hørsholm,.og.med.forsknings-,.produktions-.og.salgsorganisationer.fra.Australien.til.Avedøre.står.vi.stærkt.på.verdensmarkedet.Det naturlige valgHos.Chr..Hansen.arbejder.vi.med.naturlige.løsninger..Naturens.egne.råvarer.og.processer.er.grundstenen.i.al.vores.forskning.og.produktion..Det.opfylder.den.moderne.forbrugers.krav.til.sunde.og.naturlige.fødevarer,.og.det.er.derfor,.Chr..Hansens.ingredienser.findes.i.alt.fra.oste,.yoghurt.og.læskedrikke.til.dyrefoder.og.kosttilskud..Det.har.gjort.Chr..Hansen.til.en.af.de.ledene.på.verdensmarkedet.og.blandt.de.foretrukne.samarbejdspartnere.for.vores.kunder..70


Chr. Hansen – det naturlige valgVil du være med til at gøre en forskel i en af verdens førendeingrediensvirksomheder?Mere end 500 millioner mennesker spiser og drikker hver dag et produkt,som Chr. Hansen har været med til at udvikle. Vi er førende leverandøreraf bakteriekulturer, probiotika (helsefremmende ingredienser), enzymerog naturlige farver til mejeri - og fødevareindustrien, kosttilskudsindustrienog landbruget.Chr. Hansen er en vidensbaseret virksomhed - derfor er medarbejdernevores vigtigste ressource. Vi tilbyder en bred vifte af jobs og karrieremulighederinden for alle arbejdsområder fra forskning, udvikling & applikation til økonomi,produktion og salg & marketing.Er dit mål at bruge din viden og ekspertise i en global virkomsomhed?At skabe resultater i samarbejde med gode kolleger og dygtige ledere?Så klik ind på www.chr-hansen.com og læs mere om Chr. Hansen ogom dine job- og karrieremuligheder hos os.www.chr-hansen.com


LAD Os gå LigE tiL sAgEn:DU vil væRe FUlDmægtig.Vi ViL gørE VOrEs tiL, At DubLiVEr En Af brAncHEns bEDstEl i g e t il sag e nE s b j e r g | H e r n i n g | K ø b e n h a v n | V i b o r g | w w w . d a h l l a w . d k


faglighedpersonlighedtilgængelighedHOs DaHl FÅR Din KaRRieRe De BeDste BetingelseRDet er vigtigt, at du som fuldmægtig får den uddannelse, duhar krav på. Hos DAHL får du en bred uddannelse, som følger enindividuel uddannelsesplan, der omfatter alle juridiske opgaver.Du kommer til at arbejde selvstændigt med dygtige og ambitiøsekolleger som sparringspartnere. Og du har mulighed for at arbejdei dybden med dine interesseområder – og dermed få det bedstefundament for en senere specialisering.KlaR til nYe UDFORDRingeR?Læs mere om DAHL på www.dahllaw.dk - og se, hvor i landet vihar ledige fuldmægtigstillinger.


Danfoss.A/SDanfoss A/SNordborgvej 816430 NordborgntthTelefon 7488 2222Fax 7449 0949Danfoss@danfoss.comwww.danfoss.comwww.jobs.danfoss.dkProfil-billede40x40mm.i.300dpi(et.billede.på500x500pixels.er.OK)HovedaktivitetGlobal virksomhed med kernekompetencerindenfor energieffektive løsninger.Antal medarbejdere26.000 globaltÅrlig omsætningCa. 25 mio. Dkk (2009)Placering af Danfoss A/SHovedsæde i Nordborg, og 11 andre stederi DK. Globalt tilstede i 25 landeHvilke medarbejderværdier erfremherskende i Danfoss?Danfoss bygger på den enkelte medarbejdersvilje, energi og innovationslyst.Og en stærk kultur, der binder os sammenom fælles værdier og mål.Danfoss ville ikke være noget uden mennesker.Derfor gør vi meget ud af at udvikleen stærk, værdibaseret medarbejderkulturmed vide rammer og mulighederfor mennesker, der kan og vil tage ansvar.Hvilke arbejdsopgaver får en nyuddannettypisk hos jer?Nyuddannede akademikere kan hos Danfossindtage forskellige roller afhængig afstillingen og den nyuddannedes baggrund.En nyuddannet kollega vil altid findekompetente og erfarne kolleger, somgerne vil lære fra sig. Men disse kollegerhar stor interesse i gensidig sparring oger modtagelige for de nye input en nyuddannetkan komme med.74Gode svarHvilke overordnede løn- og arbejdsvilkårtilbyder Danfoss A/S?Muligheden.for.at.leve.livet.i.balance.med.arbejdslivets.krav.er.noget.du.vil.møde.hele.vejen.igennem.vores.virksomhed..Det.er,.fordi.vi.tror.på,.at.vores.succes.bliver.skabt.af.medarbejdere,.der.vil.noget.-.både.på.egne.og.på.virksomhedens.vegne.Hvilke muligheder giver Danfoss A/Sfor internationalt arbejde?Vi.har.ikke.tal.på,.hvor.mange.nationaliteter.Danfoss.rummer..Men.det.er.mange,.og.i.mange.funktioner.vil.vores.medarbejdere.have.en.stor.international.kontaktflade.-.både.eksternt.til.kunder.og.samarbejdspartnere.og.internt.til.kolleger.i.hele.verden..Hvad gør Danfoss A/S for at kompetenceudviklemedarbejdere?Vi.sætter.udviklingen.af.den.enkelte.medarbejder.meget.højt..Selvom.man.har.en.længerevarende.uddannelse,.finder.vi.hos.Danfoss,.at.det.er.vigtigt,.at.vore.medarbejdere.holder.sig.opdaterede.og.løbende.udvikler.sig..Hvilke aktuelle udviklingsaktiviteterhar I, som kan skabe job?Hvordan.udnytter.vi.energi.så.effektivt.som.muligt?.Det.er.det.store.spørgsmål,.der.driver.os,.når.vi.udvikler,.fremstiller.og.sælger.Danfoss.løsninger.til.hele.verden..Lige.præcis.trangen.til.at.forbedre.er.vores.vigtigste.drivkraft..Danfoss.er.en.global.leder.inden.for.energieffektive.løsninger,.der.hjælper.med.at.spare.energi.og.dermed.imødegå.klimaudfordringen..Vores.kernekompetencer.er.køling.af.fødevarer,.air.conditioning,.styring.af.varme.i.bygninger.og.hastighedsregulering.af.elmotorer.–.sammen.med.løsninger.til.vedvarende.energi.så.som.solenergi..Derudover.omfatter.Danfoss.også.selskabet.Sauer-Danfoss,.der.er.blandt.verdens.førende.producenter.af.mobilhydraulik..Vi.har.opbygget.vores.kompetencer.inden.for.energieffektive.løsninger.gennem.78.år..Vores.grundlægger.Mads.Clausen.var.en.fremsynet.iværksætter,.med.en.fundamental.respekt.for.naturens.ressourcer..Filosofien.bag.det.første.Danfoss.produkt.var.at.udnytte.energien.og.minimere.spild.så.effektivt.som.muligt..Denne.filosofi.har.bestået.lige.siden.og.har.løbende.været.styrket.gennem.nye.produkter.og.services..Vi.er.en.succesfuld.virksomhed.fordi.vi.ved,.at.vi.kun.er.så.gode.som.vores.kunder.siger.vi.er..Vi.går.alle.ind.for.innovation.så.længe.det.kan.sælges..Vi.er.alle.for.energi.effektivisering.fordi.det.giver.god.mening..I.dag.har.Danfoss.et.bredt.udvalg.af.teknologiske.løsninger.der.kan.spare.energi.og.CO 2 .i.bygninger,.industrielle.processer.og.fødevarer.opbevaring.over.hele.verden..Danfoss.beskæftiger.i.dag.26.000.medarbejdere.globalt.og.har.140.salgsselskaber.verden.over.


MAKING MODERN LIVING POSSIBLEYou’re not in financeYou’re in turning energy-efficientinnovations into organic growthJoin our 2-year Postgraduate ProgrammeImpactis one of the key wordsWe’re looking for ambitious anddevoted environmentalists whowant to make an impact instead ofjust a difference.postgraduate.danfoss.com


Danmarks.NationalbankDanmarks NationalbankHavnegade 51093 København KTelefon 33 63 63 63Fax 33 63 71 16hr@nationalbanken.dkwww.nationalbanken.dkHovedaktivitetNationalbankens hovedopgave er at tilrettelæggepenge- og valutapolitikken, såkronen er stabil over for euroen, og atfremstille mønter og sedler. Nationalbankenbidrager desuden til stabilitet i det finansiellesystem ved at vurdere den finansiellestabilitet, overvåge betalingssystemer,producere finansiel statistik ogforvalte statens gæld. Nationalbanken erbankforbindelse for staten og penge- ogrealkreditinstitutterne og repræsentererDanmark internationalt i en række sammenhænge.Antal medarbejdere525Placering af DanmarksNationalbankKøbenhavnHvilke medarbejderværdier erfrem herskende i DanmarksNationalbank?Vi lægger vægt på faglig dygtighed, initiativ,engagement, forandringsvillighedsamt vilje og evne til at kunne samarbejdepå tværs af faglige og organisatoriskeskel. Vi ønsker at sikre balance mellemarbejds- og privatliv.Hvilke arbejdsopgaver får ennyuddannet typisk hos jer?Du vil få samme type opgaver som erfarnemedarbejdere, bl.a. udarbejdelse aføkonomiske og finansielle analyser, herunderartikler til bankens publikationer,samt deltagelse i projektarbejde.Gode svarEr der spændende opgaver i Nationalbanken?Ja,.vi.arbejder.med.problemstillinger.med.samfundsmæssig.betydning,.hvor.du.kommer.tæt.på.de.finansielle.markeder.og.den.økonomiske.udvikling.i.øvrigt.Hvilke muligheder giver Nationalbankenfor internationalt arbejde?Vi.har.et.tæt.samarbejde.med.andre.centralbanker.og.internationale.økonomiske.organisationer..Du.kan.fx.blive.medlem.af.en.arbejdsgruppe.om.et.specifikt.emne..Vi.har.altid.medarbejdere.udstationeret.i.fx.ECB,.IMF.eller.Europa-Kommissionen.(med.orlov.fra.os).Hvad gør Nationalbanken for atkompetenceudvikle medarbejdere?Vi.lægger.stor.vægt.på.medarbejdernes.personlige.og.faglige.udvikling..Kompetenceudviklingen.afklares.og.planlægges.med.din.leder.i.udviklingssamtalen.Hvilke overordnede løn- og arbejdsvilkårtilbyder Nationalbanken?Vi.har.vores.egen.overenskomst.med.bankens.personaleforening..Overenskomsten.knytter.sig.til.den.finansielle.sektor..Vi.har.flekstidsordning.med.mulighed.for.hjemmearbejde.Som.nyuddannet.økonom.har.du.mulighed.for.atblive.en.del.af.Nationalbankens.økonomprogram.(se.www.nationalbanken.dk/oep)..Programmet.er.et.skræddersyet.udviklingsprogram,.som.giver.en.bred.centralbankforståelse.og.styrker.den.økonomiske.faglighed..Økonomprogrammet.tilbydes.kun.dygtige,.nyuddannede.økonomer.med.maksimalt.to.års.erfaring.Økonomprogrammet.er.et.skræddersyet.forløb,.hvor.du.kommer.omkring.to.afdelinger.i.banken.og.–.hvis.det.er.relevant.–.får.tilbud.om.et.udlandsophold..Introduktion.til.Nationalbanken,.mentorordning.samt.et.individuelt.uddannelsesforløb,.der.afsluttes.med.Assessment.Center,.er.også.en.del.af.programmet.Forløbet.i.økonomprogrammet.er.kendetegnet.ved,.at.det.er.omfattende.og.krævende..Dette.afspejles.i,.at.Nationalbanken.rekrutterer.blandt.de.dygtigste.økonomer.på.en.årgang.og.derudover.lægger.vægt.på.en.række.sociale.og.personlige.kompetencer,.bl.a..faglig.dygtighed,.kommunikationsevne,.selvindsigt.samt.samarbejdsvilje.og.-evne..Generelt.forventer.vi,.at.du.er.positivt.indstillet.over.for.nye.opgaver.og.er.opsøgende.i.forhold.til.nye.kompetencer.og.nye.arbejdsmæssige.udfordringer.Nationalbankens.økonomprogram.kan.søges.både.i.forbindelse.med.jobopslag.og.uopfordrede.ansøgninger..Se.www.nationalbanken.dk/job..Her.kan.du.også.læse.om.muligheden.for.at.deltage.i.en.kommende.karriereaften..Studiejobs.annonceres.ligeledes.her.76


Bliv en del af NationalbankensØKONOMPROGRAM„Andreas Christian Skalborg:Økonomprogrammet giver mig mulighed for løbendeuddannelse kombineret med et ophold i en udenlandskcentralbank. Jeg ser dette som en oplagtmulighed til at få et indgående kendskab til Nationalbankenog dens virke. Mine arbejdsdage er afvekslende,og jeg har på kort tid fået tildelt spændendeog selvstændige opgaver.„Morten Hedegaard Rasmussen:Som økonom i Nationalbanken får jeg lov til at værelige i krydsfeltet mellem teori og praksis. Der er enfantastisk kombination af fordybelse og mulighed forat bruge den viden i praksis, jeg har fået på universiteteteller fra kollegaer og kurser gennem arbejdet.Lisa Susanne Kofoed:Nationalbanken giver en bred berøringsflade medforskellige økonomisk relaterede arbejdsområder. Jegfår derfor i dagligdagen alsidige input via bl.a. notater,foredrag og tværfagligt arbejde. Det interne kursuskatalogindeholder desuden et stort udvalg af mulighederfor at dygtiggøre sig fagligt og/eller udvikle sigpersonligt.Uffe Mikkelsen:Nationalbanken giver enestående mulighed for atanvende studiernes teorier på relevante arbejdsopgaver.Jeg har fra studiets start haft lyst til at arbejdeinternationalt med økonomisk politik, og på bankensøkonomprogram er dørene åbne til centralbankerog internationale organisationer, der ellers kan virkelukkede.Jobbeskrivelse:Andreas har dels sagsbehandlingsopgaver,dels projektarbejdemed primært fokus påintegration af bankens Front-,Middle- og Backoffice system.Jobbeskrivelse:Morten arbejder med deoffentlige finanser. Deltageri ECB-arbejdsgrupper ogbidrager til den løbendekonjunkturvurdering af ogprognose for dansk økonomi.Jobbeskrivelse:Lisa arbejder med statistikproduktion, men er p.t. tilknyttetet projekt, der skalgøre finansiel statistik mererobust overfor udviklingeni det finansielle system.Jobbeskrivelse:Uffe arbejder med statsgældspolitiskeproblemstillinger– både nationalt og internationalt.


Når du er færdig,er du først ligebegyndt.I 2010 var vi den private virksomhed*, der ansatte flest nyuddannedeDJØF’ere. Hvis du vil være den næste konsulent i Business Consulting,så kontakt os på deloitte.dk*Eksklusive advokatfirmaer. Kilde: DJØFs medlemsdatabase pr. 1.1.2010Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited


Profil-billede40x40mm.i.300dpi(et.billede.på500x500pixels.er.OK)Gode svarHvilke overordnede løn- og arbejdsvilkårtilbyder Firmaet?Dolorer.sum.quam.zzriure.min.ulputat.alit.la.amconse.quamcon.sequat.illa.ad.modo.conse.tate.facinim.augait.doloborpero.conulla.facip.eugiat..Ut.et,.si.Hvad gør Firmaet for at kompetenceudviklemedarbejdere?utpatismod.te.commod.ea.facidunt.nonse.faccum.alit.luptate.modolute.dunt.adit.lore.delesenim.nostrud.dolorperos.num.aliquisi.Alit.wisciduip.et.ute.modignibh.eumsan.ut.augait.wis.nostinis.num.illandreet,.conse.faccum.ipit.dolumsan.vero.corercilit.vel.eros.ea.facilla.conullamet.volore.modignim.ex.eu.feum.nullutem.veriusci.te.dolor.sismod.tat..Im.iustrud.ting.et,.quam,.quisi.aglig og personlig udvikling Indflydelse Netvnspirerende kolleger Tværfagligt samarbejdeAllan SørensenHvilke muligheder giver Firmaet forinternationalt arbejde?Pero.odipit.eugiam.vel.inciliquis.diatuer.sit.lobor.sequis.aliscil.eummy.nulla.faccummy.nulput.ullaort.ionsecte.conse.coreet,.quis.augait.do.dolortie.tat.alit.adiamet.vel.exeros.nim.doloreet.utat.acilit.I DI får du 550 engagerede kolleger. Hvilke Allan overordnede løn- oger en af dem. Han var først studentermedhjælpi DI, hvorefter han blev Ure.magna.augait.aci.tet.lum.ansatarbejdsvilkår tilbyder Firmaet?som økonom inden for lønstatistik quamcommy.nibh.eraese.dolorem.iurerci.dolorpe.raessim.enhedi 2005.I dag er Allan chefkonsulent i DI’sfor erhvervsøkonomi og arbejder num.ipsuscin.et.wisci.blan.ese.med bl.a.eksportanalyser og produktivitet. te.dolor.aut.ullamcore.


Brug dit talenti Danmarks størsteerhvervsorganisationDI er erhvervslivets organisation for 10.000 medlemsvirksomheder. Viindleder og deltager i debatten om fremtidens Danmark og arbejder målrettetfor at påvirke politiske beslutninger, der har indflydelse på virksomhedersmuligheder for at skabe vækst og arbejdspladser.Vi er i tæt dialog med vores medlemmer, kender deres hverdag og erderes stemme i den offentlige debat. Vi skaber netværk, konferencer ogworkshopper og rådgiver hver dag om alt fra personalejura og miljø tilafsætning og menneskerettigheder.DI er en arbejdsplads med høje faglige ambitioner og dygtige kolleger.Som medarbejder er du selv med til at skabe din karriere, fordi du fåransvar og medindflydelse hver dag. Du får et udfordrende og selvstændigtjob i en levende organisation, der gør op med vanetænkning. Vi tilbydermange faglige og personlige udviklingsmuligheder, så du kan øgedin værdi på arbejdsmarkedet.Vi søger løbende nye engagerede medarbejdere, der gerne vil gå fra ordtil handling.Læs mere om DI som arbejdsplads og mød flere medarbejdere på di.dk/jobærk Varierende og afvekslende arbejdsopgaverEntusiasme Sociale arrangementer AmbitionerDI 1787 København V Tlf: 3377 3377 di.dk/job


Din sparringspartnertil karrierenKom godt i gang med din jobsøgningSom medlem af Djøf kan du altid få feedback på din jobsøgning.Send dit CV, din ansøgning og stillingsopslaget til djoef@djoef.dk,så ringer vi tilbage til dig inden 24 timer. Du kan også deltage ivores kurser i effektiv jobsøgning eller personlig branding.Find tid og sted på djoef.dk/arrangementerKom med i et netværkDjøf tilbyder en række netværk for kandidatstuderende. Her kandu få sparring på overgangen fra studielivet til arbejdslivet, få indsparktil jobsøgningen, få styr på din elevatortale og meget mere.Læs mere på djoef.dk/netvaerkFå en mentorVil du gerne have en erfaren djøfer at sparre med i din jobsøgningog i den første tid på jobbet, kan du overveje mulighedenfor at få en mentor gennem en af vores unikke mentorordninger.Læs mere på djoef.dk/mentorLæs mere om dine mange fordele som medlem pådjoef.dk/medlemsfordele


Arbejde uden grænser– karriere med mulighederErnst & Young søger ambitiøse kandidater,der har lyst til at gøre en forskel for voreskunder - lokalt og globalt. Hos os er deringen grænser for dine muligheder inden forvores fire forretningsområder: Revision, Tax,Transaction Advisory Services (corporatefinance) og Advisory Services.Læs mere om vores spændende job påwww.ey.com/dk/karriere eller ring til os på35 87 22 22 og hør mere om dine muligheder.


Anette Stendahl Andersen er 28 år og uddannetcand merc jur fra Syddansk Universiteti 2008. Hun betegner sig selv somfuldtidsshopper i Farvandsvæsenet.Jeg nyder at væreden eneste af min art!Anette Stendahl Andersen har i godt to år væretfuldmægtig i Farvandsvæsenet, der er en myndighedunder Forsvarsministeriet. Hun sidder med udbudsretog ejendomsområdet. Hun forklarer lynhurtigt,at det er én, der køber ting – med andre ord enfuldtidsshopper. Selvom Anette har 830 kolleger, erder ikke andre med Anettes jobfunktion i Farvandsvæsenet,hvilket giver hende stor indflydelse på debeslutninger, der træffes.»Det sjove er kombinationen af det nørdede og så udfordringeni at få det omsat til menneskesprog,« siger Anette.Anette sætter stor pris på den del af jobbet, der kan mindeom detektivarbejde med gamle kontrakter og komplicerederegler, men hun er mindst lige så glad for kontaktenmed kollegerne. I den sammenhæng fylder kommunikationmeget, da hun hele tiden skal sikre sig, at de talersamme sprog og ikke ender med at tale forbi hinanden.»Jeg er med hele vejen og sætter stor pris på at få indbliki hele processen. Det giver afvekslende opgaver oget overblik, der er meget givtigt.« fortæller Anette, dergodt kan lide at være eksperten på sit område.Fra nørderi til menneskesprogAnette synes nu ikke, at det sjoveste ved sit job er atkøbe ting. Derimod kan hun godt lide at dykke ned i komplicerederegelsæt og derefter forklare det for andre.En tåre i øjenkrogen»De allerbedste dage er dem, hvor mit arbejde bliveromsat til noget konkret. Jeg synes for eksempel, det varfedt at se den nye redningsbåd og stationslederen, dernæsten havde en tåre i øjenkrogen,« fortæller Anette.Det er sjovt at se en lang proces blive til virkelighed ogAnette kan også godt lide at sætte sig ind i de mangedetaljer omkring det, hun køber.FarvandsvæsenetOvergaden o. Vandet 62 B1023 København KTlf: +45 32 68 95 00www.frv.dk


Anette synes til fulde, at hendes fabelagtige udsigt og den godebeliggenhed på Christianshavn opvejer, at der af og til er politiskebeslutninger, der overruler alt andet.»Man kommer til at vide alt muligt om ting, som man dårligtanede eksisterede, såsom batteripakker til lystønderog redningsåbninger i gummibåde«, griner Anette.Til frokost med direktørenJobbet som fuldmægtig er Anettes første job, og detvar selvfølgelig lidt af en udfordring at komme frastudiet og ud på arbejdsmarkedet. Men det var ikke såstor en omvæltning, som hun havde troet. Anette trorselv, at det skyldes, at Farvandsvæsenet er et megetuformelt sted.»Man kan sagtens komme til at sidde ved siden af direktørentil frokosten, og både chefer og kolleger tagergodt i mod de nye idéer, som man har, når man er ny iet job«, slutter Anette tilfreds.


FinansrådetFå.gode.kolleger.i.et.uformelt.miljøFinanssektorens HusAmaliegade 71256 København KTelefon 3370 1000job@finansraadet.dkwww.finansraadet.dkHovedaktivitetFinansrådet varetager bankernes interesser.Vi arbejder for maksimal politisk indflydelseog excellente udviklingsmulighederfor vores medlemsvirksomheder. Deter medarbejderne i Finansrådet, der koordinererog formidler branchens budskaber.Antal medarbejdereCa. 105PlaceringIndre KøbenhavnHvilke arbejdsopgaver får en nyuddannettypisk hos jer?Opgaverne varierer afhængig af baggrundog job, men kan være alt fra research,rapportskrivning, høringssvar tilmeget udadvendte opgaver som konferencerog pressekontakt.Hvilke medarbejderværdier erfremherskende i FinansrådetVores kerneværdier er fremsyn, professionalisme,samarbejde og arbejdsglæde,hvor arbejdsglæden er det, der binder dethele sammen og skaber den gode stemningi Finansrådet. Igen i år er vi kåretblandt Danmarks Bedste Arbejdspladser.AndetI Finansrådet har vi blandt andet enkunstforening og en sportsklub foransatte. Derudover arrangerer Personaleforeningenmed jævne mellemrum socialearrangementer til stor fornøjelse for helehuset.Gode svarHvilke overordnede løn- og arbejdsvilkårtilbyder Finansrådet?Vi.tilbyder.en.fornuftig.pakke,.der.ud.over.løn.fx.indeholder.fem.omsorgsdage.og.fem.ekstra.feriefridage,.fleksible.arbejdsvilkår.og.gode.barsels-.og.pensionsforhold..Derudover.har.vi.en.lang.række.personalegoder..Lønnen.vurderes.årligt.Hvad gør Finansrådet for at kompetenceudviklemedarbejdere?Kompetenceudviklingen.bliver.drøftet.og.fastlagt.i.den.årlige.udviklingssamtale.mellem.leder.og.medarbejder..Kompetenceudviklingen.kan.fx.være.deltagelse.i.tværorganisatoriske.projekter,.intern.jobrotation,.eller.faglige.og.personlige.kurser.Hvilke aktuelle udviklingsaktiviteterhar I, som kan skabe job?Finansrådet.arbejder.efter.en.seriøs.strategi-.og.handlingsplan,.og.vi.udvikler.og.søsætter.løbende.nye.projekter.med.afsæt.i.vores.medlemsvirksomheders.behov..Det.kræver.engagerede.og.udviklingsorienterede.medarbejdere.Hvilke muligheder giver Finansrådetfor internationalt arbejde?Da.en.del.af.vores.politiske.arbejde.er.knyttet.til.EU-kommissionens.arbejde,.repræsenterer.medarbejderne.Finansrådet.i.flere.internationale.arbejdsgrupper.og.udvalg.Finansrådet.varetager.bankernes.interesser,.og.vi.arbejder.på.at.sikre.maksimal.politisk.indflydelse.og.excellente.udviklingsmuligheder.for.vores.medlemsvirksomheder..Banksektoren.har.afgørende.betydning.for.samfundsudviklingen.og.beskæftiger.ca..40.000.medarbejdere.Vi.følger.de.politiske.processer.tæt.og.spiller.aktivt.og.målrettet.med.i.de.politiske.beslutninger,.som.har.betydning.for.medlemsvirksomhedernes.forretningsvilkår..Vi.retter.derfor.vores.indsatser.og.kommunikation.mod.fx.Folketinget,.regeringen.og.EU,.så.vi.er.tæt.på,.hvor.tingene.sker..Finansrådet.arbejder.med.forhold,.der.vedrører.bankforretning.generelt..Arbejdsområderne.favner.bredt.lige.fra.fx.betalingsformidling,.indflydelse.på.lovgivningsprocesser,.til.at.være.det.finansielle.videnscenter,.hvor.både.offentlighed.og.medlemmer.kan.søge.informationer.om.sektoren..Vi.søger.jævnligt.talenter.som.med.engagement.og.faglig.ballast.kan.arbejde.med.fx.økonomi,.jura,.kommunikation.eller.HR.med.afsæt.i.sektoren..Vi.lægger.vægt.på.kommunikation.og.på.at.oversætte.vores.budskaber,.så.de.giver.mening.for.medlemmer,.beslutningstagere.og.meningsdannere..Hos.os.får.du.som.nyuddannet.kandidat.et.stort.ansvar.og.råderum.i.en.organisation,.hvor.vi.sætter.idéudvikling.og.sparring.højt..Vi.arbejder.systematisk.med.vores.mål.på.tværs.af.fagområderne.for.at.udnytte.hinandens.kompetencer.bedst.muligt.og.for.at.sikre.effektiv.eksekvering.af.vores.strategi.Læs.mere.om.Finansrådet.og.vores.ledige.job.på.www.finansraadet.dk..Du.er.altid.velkommen.til.at.sende.os.en.uopfordret.ansøgning.88


Mick, cand.jur,Juridisk konsulent:Mine arbejdsdage varierer meget.Nogle dage fordyber jeg mig i enteoretisk analyse af en juridisk problemstilling,og andre dage kræverden politiske dagsorden hurtig handling,hvor prioriteten er at få voresargumenter frem i debatten.Anders, cand.mag,Erhvervskonsulent:Mit job giver mig mulighed for atudvikle et stort projekt helt fra bunden.Jeg er med i flere strategiskeprojekter og har allerede efter korttid fået spændende selvstændigeopgaver og en bred kontaktflade.Vibe, cand.scient.pol,Erhvervspolitisk konsulent:I mit arbejde dækker jeg mangeforskellige områder, og er i kontaktmed en række interessenter på denerhvervspolitiske arena. Jeg trækkerderfor dagligt på mine kollegersviden og kompetencer, hvilket detgode samarbejde i Finansrådetgiver rig mulighed for.


FødevareministerietGrønt ministerium med forbrugeren i centrumI Fødevareministeriet beskæftiger vi os hver dagmed landbrug, fiskeri og fødevarer, og vi er derformed til at sætte dagsordenen på mange vigtigeområder i samfundet. Miljø, klima, økologi, GMO,dyrevelfærd, og meget andet kræver dygtige ogengagerede medarbejdere. Ministeriet er ligeledesen markant aktør på den internationale scene.Både fiskeriet, fødevareproduktion og landbrugetspiller en stor rolle i EU. Med det foreståendedanske EU­formandsskab i 2012 vil forberedelsenop til og afviklingen af formandsskabet præge arbejdeti Fødevareministeriet i 2011 og 2012.For mandskabet er en udfordring for ministeriet,og en mulighed for alle ministeriets medarbejderetil at være med til at præge den internationaledags orden i forhold til alle ministeriets fagområder.En stilling i Fødevareministeriet vil såledesbringe dig midt ind i orkanens øje i arbejdet medEU.Ministeriet har også en stor opgave at løfte i forholdtil gennemførelsen af regeringens plan forfremtidens landbrug, Grøn Vækst. Målet medGrøn Vækst er et bedre miljø i den danske naturog et ønske om at bevare og udbygge etkonkurrence dygtigt landbrug. Det skal bl.a. skeved reduce ring af kvælstofudledningen, omlægningaf pesti cidafgifterne, mindre drivhusgasudledningved at omforme gylle til biogas og vedpuljer til udvikling, f.eks. indenfor akvakulturen.Fødevarepolitik er stadig en hjørnesten i mini­Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri


steriet. Vi skaber rammerne for god dyrevelfærd,fødevaresikkerhed, forbrugernes valgmulighederog sunde kostvaner, bl.a. i form af detnye kost mærke Nøglehullet. Økologi, genmodificeredeor ganismer, klima og ordentlig kontroler også en del af vores hverdag. Vi har i dethele taget en bred kontakt til forbrugerne, erhvervslivet,de politiske aktører i samfundet ogEU­samarbejdspartnere.I Fødevareministeriet har vi derfor en lang rækkemeget varierede arbejdsopgaver. Vi tager os af ministerbetjening,politikformulering, udarbejdelseaf love og regler, sikring af kontrolapparatet, konkretsagsbehandling, EU­samarbejde, samarbejdepå forsknings­ og innovationsområdet, udarbejdelseaf strategier og vejledninger, kommunikationin ternt/eksternt, økonomistyring, IT, lean­ ogeffektpro jekter og meget mere.Vi er cirka 3.300 medarbejdere fordelt over helelandet, dog med en pæn andel i Københavnsområdet.Ministeriet består af et departement og affire styrelser, Fiskeridirektoratet, FødevareErhverv,Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet.Vi er en stor arbejdsplads, hvor der er brug formange forskellige kompetencer. Både som generalist,men også som specialist i fx it, jura, kommunikation,sagsbehandling, politik, produktionsplanlægningm.v. I ministeriet har vi ligeledesmange forskellige faggrupper som f.eks. jurister,statskundskabere, økonomer, dyrlæger, biologer,agronomer, laboranter og kontorfunktionærer.fvm.dk


International perspectiveGorrissen Federspiel erlandets førende erhvervsadvokatfirmamed stærke ogmangeårige internationalerelationer. Vi yder altid rådgivningpå det højeste fagligeog etiske niveau inden for allegrene af dansk og EU erhvervsjuratilpasset klientens situation ogbehov.


Uncompromising standardsVi beskæftiger ca. 400 medarbejdere på vorekontorer i København og Aarhus. Det ervigtigt for os, at det højeste faglige og etiskeniveau præger firmaets arbejde i alle led. Vihar en seriøs, men samtidig uformel omgangstone.På baggrund af firmaets internationale profilser vi meget positivt på medarbejdernesønske om udlandsophold. De fleste af vorejurister har på et tidspunkt arbejdeteller uddannet sig i udlandet.Vi ansætter løbende advokater og advokatfuldmægtigeog vil gerne ansætte endnu flereaf landets bedste jurister.Læs mere om Gorrissen Federspiel, karrieremulighederog kolleger påwww.gorrissenfederspiel.com


Grønlands.Selvstyre-.En.oplevelse.for.livet.–.intet.mindre!Grønlands SelvstyreHR-UdviklingPostbox 10393900 NuukTelefon +299 34 50 00Fax +299 32 44 48HRU@nanoq.glwww.nanoq.glProfil-billede40x40mm.i.300dpi(et.billede.på500x500pixels.er.OK)HovedaktivitetGrønlands Selvstyre varetager lovgivningog administration af de ansvarsområderfor Naalakkersuisut (Landsstyret), som erhjemtaget siden d. 21. juni 2009.Antal medarbejdereVi er cirka 650 medarbejdere i Centraladministrationenfordelt på 9 Naalakkersuisoqarfiit(landsstyreområder) samt enlang række decentrale enheder. Tilsammener vi mere end 2500 mennesker tilknyttetSelvstyret.Årligt budgetInatisatut’s (Landstingets) finanslovsbudgetfor år 2011 lyder på 6,2 mia. kr.PlaceringCentraladministrationen i Grønlands Selvstyreer placeret i Grønlands hovedstad –Nuuk, hvor der er cirka 16.000 indbyggere.Nuuk er verdens mindste hovedstad.Her finder du en kombination af en gammelkultur og en moderne by.Gode svarHvilke overordnede løn- og arbejdsvilkårtilbyder I?Du.ansættes.under.den.overenskomst,.der.gælder.for.din.uddannelse..Sammenlignet.med.Ny.Løn.i.Danmark,.har.vi.fortsat.mange.trin.i.lønskalaerne.samt.diverse.tillæg.Hvilke muligheder giver I for internationaltarbejde?Selvstyret.deltager.i.forhandlinger.og.indgår.i.internationale.aftaler.eksempelvis.vedrørende.fiskeri,.uddannelse,.skat.og.miljø..Selvstyret.har.et.udenrigsdirektorat,.der.er.underlagt.Landstyreformandens.Departement.Hvad gør I for at kompetenceudviklemedarbejdere?I.Selvstyret.afholder.vi.interne.kursusforløb.for.ansatte.inden.for.alle.vores.arbejdsområder..Derudover.benytter.vi.også.eksterne.kursusholdere.og.vi.laver.videndeling,.sidemandsoplæring,.coaching.mm..Hvilke aktuelle udviklingsaktiviteterhar I, som kan skabe job?Der.er.stor.fokus.på.udviklingen.af.brugen.af.ressourcer,.levende.såvel.som.mineraler,.i.en.form.der.er.bæredygtig..Pak din kuffert rigtigt, hvis du ønsker job iGrønlands SelvstyreFaglige.kvalifikationer,.evnen.til.at.arbejde.tværkulturelt.og.en.analytisk.tilgang.til.tingene.er.færdigheder.vi.vægter.højt.i.din.medbragte.bagage..Da.Grønlands.Selvstyre.er.i.konstant.udvikling,.er.det.vigtigt,.at.du.har.en.naturlig.tilgang.til.at.lære.nyt.og.samtidig.er.i.stand.til.at.give.viden.fra.dig.Specielt for nyuddannetI.Grønlands.Selvstyres.Centraladministration.får.du.rig.mulighed.for.at.prøve.kræfter.med.faglige.udfordringer.samt.erfare,.hvordan.politiske.systemer.fungerer..Den.teori.og.de.analytiske.færdigheder.du.har.tilegnet.dig.på.dit.studie,.vil.du.i.høj.grad.kunne.anvende.i.dit.arbejde.hos.os..Du.vil.meget.hurtigt.kunne.tilegne.dig.et.kompetence–.og.ansvarsniveau,.det.vil.tage.år.at.opnå.i.Danmark..En.stor.kontaktflade.betyder.samtidig,.at.du.skal.kunne.begå.dig.på.mange.niveauer..Alt i altGrønlands.Selvstyre.tilbyder.spændende.og.udfordrende.job,.hvor.du.i.høj.grad.selv.er.med.til.at.forme.dine.arbejdsopgaver..En.arbejdsplads.i.en.smuk.natur.med.et.rigt.dyreliv,.der.byder.på.enestående.oplevelser;.pukkelhvalerne.i.fjorden.om.sommeren,.rensdyrene.i.fjeldene.og.fuglelivet,.der.kan.opleves.på.tæt.hold..Derudover.byder.Nuuk.på.masser.af.fritidstilbud.såsom;.skisport,.fitness,.golf,.sejlads.i.verdens.største.fjordsystem,.fiskeri,.jagt.samt.vandreture.i.de.smukke.fjelde..Desuden.har.vi.en.personaleforening.ALLU,.der.løbende.afholder.arrangementer..Vil du vide mereLæs.mere.om.Grønlands.Selvstyre.og.vores.ledige.stillinger.på.www.nanoq.gl94


Grønlands Selvstyre- En oplevelse for livetLæs mere på www.nanoq.gl


From 0 to 80people withintwo yearsin Stockholm.


Be part ofour Nordicsuccess storyin Copenhagen.With more than 300 professionalsin Copenhagen, Stockholm, Helsinki,Moscow and St. Petersburg, HannesSnellman already has a strong positionin the Nordic region within transactionsand conflict management.We are continuing our expansion andare looking for new law graduates andassistant attorneys to join our team.www.hannessnellman.com/Copenhagen


Om HortenHorten rådgiver dansk og internationalt erhvervsliv og den offentlige sektorinden for alle juridiske specialer. Med klart klient- og forretningsfokus oget dybt engagement i vores rolle som betroede rådgivere løser vi juridiskeproblemstillinger i alle afskygninger. Vi tilbyder en af landets bedste lære pladserfor advokater in spe og moderne omgivelser med gode rammer for samarbejdeog videndeling. 220 kolleger, heraf 110 jurister, byder dig velkommen som del afet internationalt advokatkontor med skarpe ambitioner og højt til loftet.


“At være en god advokat er mere end at væreen god jurist. Som advokatfuldmægtig hosHorten kommer du i vores ‘mesterlære’ og fården uddannelse og træning, der kan gøre digtil en god advokat”.Christian Johansen, partner og bestyrelsesmedlemLæs mere om, hvordan du får den bedste startpå din advokatkarriere på horten.dk/fuldmægtigog horten.dk/jurastuderende.KontaktHortenPhilip Heymans Allé 72900 HellerupTlf. 3334 4000Fax. 3334 4001info@horten.dkwww.horten.dk


Vi søger folkmed et skarpt blik.kAmmerAdVokAten søger de bedste fuldmægtigekammeradvokaten er en privat virksomhed,der arbejder professionelt ogmålrettet på at være den bedste advokatfor staten. Vi afslutter mere end 1.000retssager om året og dækker et bredtspektre af forskellige retsområder ogsagstyper. der er stor efterspørgsel påvores evner, og vi har travlt. Vi forventer,at behovet for advokatbistandvil stige i fremtiden som følge af denstigende retsliggørelse af samfundet.mange af vores sager er principielle oghar vidtrækkende betydning for detdanske samfund. Vores arbejde skaberofte grundlag for den rette praksisfremover. derfor er det afgørende, atvi har en høj etik og integritet. Vi skaltil hver en tid kunne stå inde for kvalitetenaf vores arbejde.Vi arbejder konstant på at sikre et højtfagligt niveau. Vores advokater bliverudstationeret i ministerier, domstoleog andre institutioner for at videndele,netværke og forstå klienternes arbejdsgange.samtidig har vi fokus på attilbyde vores medarbejdere et internttalentprogram, der indeholder udviklingsmulighederinden for faglige,ledelsesmæssige, forretningsmæssigeog personlige kompetencer. Alt sammenfor at sikre, at vi er en attraktivarbejdsplads nu og i fremtiden.læs mere om os påwww.kammeradvokaten.dk


KirkeministerietKirkeministerietFrederiksholms Kanal 21 Postboks21231015 København KTelefon +45 33 92 33 90Fax +45 33 92 39 13km@km.dkwww.km.dkHovedaktivitetKirkeministeriets.væsentligste.arbejds-.og.ansvarsområde.er.den.danske.folkekirke..Dette.omfatter.tre.hovedområder:.folkekirkens.økonomi,.folkekirkens.styrelse.og.folkekirkens.personale..Antal medarbejdereVi er ca. 40 medarbejdere med en varieretuddannelsesbag-grund.Årlig omsætningI 2008 er vor omsætning budgetteret tilca. 720 mio. kr.Placering af KirkeministerietKøbenhavn.Hvilke arbejdsopgaver får ennyuddannet typisk hos jer?Alle nyuddannede arbejder på lige fodmed øvrige medarbej-dere, men knyttes iet introduktionsforløb til en mentor oggennemgår en grunduddannelse interntog eksternt.Hvilke medarbejderværdierer frem herskende i Kirkeministeriet?Medarbejderne er den vigtigste ressourcetil løsning af mini-steriets opgaver.Gode svarHvilke aktuelle udviklingsaktiviteterhar I, som kan skabe job?Hvad gør Kirkeministeriet for atkompetenceudvikle medarbejdere?Hvilke overordnede løn- og arbejdsvilkårtilbyder Kirkeministeriet?Kirkeministeriet.er.Slotsholmens.mindste.departement,.men.varetager.en.varieret.portefølje.af.faglige.opgaver.i.forhold.til.vores.ressort..I.Kirkeministeriet.har.vi.derfor.ansatte.med.forskellige.samfundsfaglige.baggrunde..Kirkeministeriets.væsentligste.opgave.består.i.at.forvalte.statens.økonomiske.og.strukturelle.støtte.af.folkekirken..Ministeriet.har.ansvaret.for.administration.og.udvikling.af.love.og.regler.for.folkekirkens.økonomi,.styrelse.og.personale..Ministeriet.bistår.også.folkekirken.med.at.igangsætte.udviklingsinitiativer.Kirkeministeriet.tilbyder.et.udfordrende.og.ansvarsfuldt.job.tæt.på.den.politiske.beslutningsproces..Som.ansat.i.ministeriet.kommer.du.til.at.arbejde.direkte.med.betjening.af.minister.og.Folketing,.men.du.kommer.også.i.kontakt.med.folkekirkens.institutioner.og.medlemmer..Folkekirken.består.i.dag.af.4,5.mio..medlemmer,.2100.sogne,.2300.kirker,.10.000.fuldtidsansatte.og.18.000.medlemmer.af.menighedsrådene..Folkekirkens.samlede.udgifter.er.på.ca..6.mia..kr..Kirkeministeriets.personalepolitik.tillader.en.fleksibel.arbejdstilrettelæggelse,.så.jobbet.kan.kombineres.med.et.aktivt.familie-.og.fritidsliv..Ministeriet.tilbyder.også.gode.muligheder.for.kompetenceudvikling.og.efteruddannelse.AndetLedige stillinger kan ses på hjemmesiden.102


”Vil du være med til at udvikle rammernefor 4,5 millioner medlemmer?”Vi er en lille organisation, hvor du hurtigtfår brugt din faglighed og eri tæt kontakt med detpolitiske niveau.”Kirkeministeriet, Frederiksholm Kanal 21, 1015 København K, www.km.dk103


KLBorgeren.er.i.centrum.hos.kommunerne,.og.kommunerne.er.i.centrum.hos.os.KLWeidekampsgade 10Postboks 33702300 København STelefon 33 70 33 70Fax 33 70 33 71kl@kl.dkwww.kl.dkHovedaktivitetInteressevaretagelse, konsulenttjeneste,informationsvirksomhed og arbejdsgiverorganisationfor kommuner i Danmark.Antal medarbejdereOmkring 340 fastansatte. Beskæftigerdesuden 55 studenter, samt en rækkeprojektansatte og vikarer.Placering af KLKL-huset er placeret i København, menservicering af vore medlemskommunerforudsætter en del rejseaktiviteter i Danmark.KL har også 10 medarbejdere medarbejdssted fordelt i de fem regioner.Desuden er tre medarbejdere ansat påkontoret i Bruxelles.Hvilke medarbejderværdierer fremherskende i KL?KL’s tre grundlæggende værdier:– At være troværdig– At vidensdele– At vidensgenerereAndetDu kan læse mere om KL på www.kl.dkog du kan finde vores stillingsopslag påwww.kl.dk/job. Du er også velkommen tilat sende en uopfordret ansøgning.Hvilke arbejdsopgaver fåren nyuddannet typisk hos jer?Spændende udfordringer fra første dag:Udarbejdelse af analyser, oplæg, publikationer,konsulentprojekter og meget andet.Gode svarHvilke overordnede lønogArbejdsvilkår tilbyder KL?Dine.løn-.og.ansættelsesforhold.følger.den.gældende.overenskomst..Lønnen.bliver.fastsat.på.baggrund.af.uddannelse.og.tidligere.beskæftigelse.og.efter.principperne.i.Ny.Løn.Hvilke muligheder giver KLfor internationalt arbejde?Med.projekter.i.en.række.østlande.og.et.kontor.i.Bruxelles,.er.der.mulighed.for.at.prøve.kræfter.med.sprogene.engelsk.og.fransk.samt.at.få.afprøvet.forhandlings-.og.undervisningsevner.på.disse.sprog.Hvad gør KL for at kompetenceudviklemedarbejderne?Kompetenceudvikling.sker.i.høj.grad.gennem.”læring.på.jobbet”..Det.vil.sige,.at.udvikling.og.læring.bliver.en.naturlig.del.af.den.daglige.opgaveløsning..Denne.udvikling.suppleres.efter.behov.med.relevante.kurser.eller.uddannelse.Om KLKL.er.kommunernes.landsforening..Vi.taler.kommunernes.sag,.blandt.andet.i.offentligheden.og.over.for.Folketinget..Vi.forhandler.på.kommunernes.vegne.som.arbejdsgiverorganisation..Og.vi.leverer.brugbar.viden.til.kommunernes.politikere,.ledere.og.medarbejdere,.så.de.kan.yde.en.bedre.service.over.for.deres.borgere.Hos.os.bliver.du.en.del.af.et.bredt.fagligt.fællesskab..Du.får.400.kolleger.med.indsigt.i.alt.fra.jura.og.økonomi.til.børn,.sundhed.og.affald..Sammen.med.kommunerne.udvikler.vi.holdbare.løsninger.og.serverer.dem.troværdigt.og.overbevisende.Et job i KL?Har.du.gåpåmod?.Trives.du.med.at.være.din.egen.leder?.Er.du.god.til.at.prioritere.mellem.mange.opgaver?.Har.du.fokus.på.resultater,.der.gør.en.forskel?.Så.er.et.job.i.KL.måske.noget.for.dig.KL.er.en.arbejdsplads.med.kompetente.medarbejdere.og.dermed.et.højt.fagligt.niveau,.interessante.arbejdsområder,store.faglige.udfordringer,.samt.storindflydelse.på.såvel.arbejdsform.som.-indhold..Der.er.samtidig.mulighed.for.at.prøve.kræfter.med.flere.forskellige.arbejdsområder.og.-funktioner.Når du søger job i KL, forventer vi:•. .at.du.har.en.interesse.i.og.en.holdning.til.det.kommunale.selvstyre•. .at.du.kan.overbevise.os.om,.at.du.efter.kort.tid.selvstændigt.kan.repræsentere.KL.i.forhandlinger.m.v.•. .at.du.kan.og.vil.arbejde.med.undervisning,.information.og.anden.formidlingsvirksomhed104


Student i KLJeg er statskundskabsstuderende på KøbenhavnsUniversitet og blev ansat som kommunikationsstudenti KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) den 1. marts2009.En af mine første dage i KL var der én ny kollega,som beskrev det at være student i KL som ”at blivekastet ud på dybt vand, og så må man selv findeud af om man kan svømme”. Den bemærkning ermeget rammende for min første tid i KLK. Man fåransvar og spændende opgaver fra første dag oggode muligheder for selv at have indflydelse påsin hverdag! Samtidig har vi støtte og opbakning- fra resten af studentergruppen, konsulenterne ogchefen - så man ikke drukner når arbejde, studie ogfritid skal gå op i en højere enhed.Som student i KLK får du mulighed for at få indblik iden kommunale hverdag, samt oplever og deltageri konsulentarbejde i praksis både internt og ude ikommunerne. Studenterne bliver inddraget fra starttil slut i konsulentprojekter. Derudover er vi med til atarrangere konferencer, netværk og andre lignendearrangementer og events. Der bliver lyttet til hvadvi har at sige, og feedback fra konsulenterne efteren arbejdsopgave er vægtet højt. På den mådeer der fokus på, at vi udvikler os - både fagligt ogpersonligt.I KL set under ét arbejder du i et fagligt megetkompetent miljø, men samtidig er der en opmuntrendeog social atmosfære. Mine personlige og fagligeerfaringer fra studenterjobbet i KL-Huset er bestemtnogle jeg kommer til at drage nytte af i fremtiden.”Medarbejder i KLBente Hammer, 32 år, fuldmægtigi KL’s Økonomiske SekretariatJeg startede som fuldmægtig i KL’s ØkonomiskeSekretariat i 2007. I Sekretariatet varetager vikommunernes økonomiske interesser over forregeringen og er sparringspartner for kommunerneomkring økonomiske problemstillinger. Blandtandet forhandler vi hvert år en ny økonomiaftalepå plads. Vi forhandler også kompensation med deforskellige ministerier, når Folketinget og regeringenlaver regelændringer, der har bindende karakter forkommunerne.Jeg er ansvarlig for at sikre, at kommunerne får denødvendige midler tilført, når der sker ændringerpå miljøområdet. Hvis ændringerne betyder, atkommunerne får en opgave mindre eller kravenetil en opgave mindskes, forhandler vi også negativkompensation.De økonomiske forhandlinger med Miljø-ministerietfylder meget. Samtidig har jeg en stor kontaktflademed kommunale folk og med KL’s Teknik og Miljøkontor, der giver input til forhandlingerne. Jobbet erderfor meget udadvendt, med samarbejdsrelationerbåde i og udenfor KL-huset.Da KL er politisk styret oplever jeg ofte, at der medkort aftræk, skal laves økonomiske analyser, oplæg,publikationer og lignende. Jeg udfordres løbende afskiftende dagsordner og sætter meget pris på detstore ansvar og selvstændighed i opgaveløsningen.Sofie Birk Stokholm, 26 år, studenti KL’s KonsulentvirksomhedMød nogle af Sofies og Bentes kollegaer påwww.kl.dk/ Job/Mod-en-medarbejder/KL er det rigtige sted at være, hvis man tænderpå politiske og økonomiske problemstillinger i denkommunale sektor. Der er meget kort afstand fra toptil bund i organisationen. Det giver rig mulighed for atsætte sit fingeraftryk på det, der kommer ud af huset.Dagligdagen byder på spændende situationer, hvorder skal arbejdes hurtigt og intensivt. Men der erogså plads til kollegial hygge.


Konkurrence-.ogforbrugerstyrelsenP NOK TIL AT GØRE EN FORSKEL?KonkurrencestyrelsenNyropsgade 30, 1780 København Vet stærkt fagligt miljø med mange udfordringer? Så vælg et job i Konkurrence- og Forbruger-Vi arbejder for at forbedre konkurrencen i både den private og offentlige sektor og for at styrkemellem forbrugere og virksomheder. Vi er 290 kollegaer, som ligesom du brænder for at gøreNy adresse fra september 2011:Carl Jacobsens Vej 35, 2500 ValbyTelefon 72 26 80 00kfst@kfst.dkwww.kfst.dkHovedaktivitetAt forbedre konkurrencen i den private ogoffentlige sektor og at styrke samspilletmellem forbrugere og virksomheder.Antal medarbejdereVi er ca. 290 medarbejdere. Heraf ca.75% økonomer og jurister. Vi har 16 fagligecentre og 1 ledelsessekretariat.Gode svarHvilke aktuelle udviklingsaktiviteterhar I, som kan skabe job?Fusionen.mellem.og.reorganiseringen.af.Konkurrence-.og.Forbrugerstyrelsen.skaber.nye.jobåbninger.i.2011..Konkurrence-.og.Forbrugerstyrelsen.arbejder.på.fire.hovedområder.–.konkurrence,.udbud,.tilsyn.og.forbrug..Vores.opgaver.er.krævende,.og.din.indsats.får.betydning.for.både.virksomheder.og.den.enkelte.forbruger..Arbejdsopgaverne.indeholder.jura.og.økonomi.på.højt.niveau.På.området.for.konkurrence.er.hovedopgaven.at.Årlig omsætningBevilling på Finansloven 2011: 271 Mkr.Hvad gør KFST for at kompetenceudviklemedarbejderne?Nye.medarbejdere.får.et.introduktionsforløb,.som.bl.a..omfatter.interne.og.eksterne.kurser,.håndhæve.konkurrenceloven.og.arbejde.for.at.fremme.konkurrencen.i.både.den.private.og.offentlige.sektor..Vi.vurderer.større.fusioner.samt.opsporer.og.griber.ind.over.for.overtrædelser.af.konkurrencelo-er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ven..Derudover.yder.vi.uformel.klagebehandling.i.ud-det helt rigtige sted at søgekonomer og øvrige samfundsfaglige kandidaters høj faglighed og skarpe kompetencer i en dynamisk og afvekslende hverdag, hvor du får stort personligt ansvarHvilke arbejdsopgaver får enmentorordning.og.en.varieret. budssager.t løse arbejdsopgaverne.nyuddannet typisk hos jer?opgaveportefølje..Du.og.din.Du skal bl.a. analysere konkurrenceforholdenechef.aftaler.en.konkret.udvik-På.forbrugerområdet.er.hovedopgaven.at.håndhæve.på forskellige og analytisk markeder, stærk. afsløre Du har fokus lingsplan.som.led.i.din.årlige.på resultater, er kvalitetsbevidst, lovgivningen.på.området.og.understøtte.rammerne.reflekterende og trives med mangek velfunderetringer. karteller Du og arbejder vurdere, selvstændigt, om fusioner kan men værdsætter udviklingssamtale..Via.en.ordning.med.Kammeradvokaten.også samarbejde og dialog og for.samspillet.mellem.forbrugere.og.virksomheder.at være en del af velfungerendegodkendes.med.det.formål.at.skabe.gode.forbrugerforhold.og.kan.vi.tilbyde.vores.jurister.en. velfungerende.markeder..Vi.bidrager.til.udvikling.af.for detaljen såvel som de overordnede perspektiver, og du kan holde hovedet koldt, selv når der er mange bolde ir gode Hvilke formidlingsevner, medarbejderværdier en naturlig er autoritet advokatuddannelse..og gennemslagskraft samt fornemmelse ny.forbrugerpolitik.og.regulering,.behandler.klagesa-opgavernes politiske ogpekter. fremherskende i KFST?ger,.analyserer.markedsforhold.samt.formidler.for-Vores værdier er kvalitet, resultater, arbejdsglæde,Hvilke overordnede løn- og arbejds-brugerinformation.til.forbrugere.og.erhvervsdrivende..dialog, udsyn og samarbejvilkårtilbyder KFST?og de. Forbrugerstyrelsen Vores arbejde kræver stærk har fire faglighed,analytiske kompetencer og gode ciennitetsstigninger.er.overens-som.fører.tilsyn.med.den.del.af.energisektoren,.som.faglige hovedområder: Grundløn,.rådighedsløn.og.an-Konkurrence, forbrugerforhold, På.tilsynsområdet.er.vi.sekretariat.for.Energitilsynet,.offentlig konkurrence ogdaglige opgaver er krævende og komplekse, og vi har tæt kontakt til erhvervslivet, brancheforeninger og landetsatfirmaer. Din indsats har betydning for både store og små virksomheder, brancher og den enkelte forbruger.kommunikations- og samarbejdsevner. komstbestemt..Vores.lønpolitik. ikke.er.konkurrenceudsat..Vi.fører.også.tilsyn.med.giver.bl.a..mulighed.for.tillæg,. selskaber,.som.er.omfattet.af.vandsektorloven.muligheder Andet for faglig og personlig udvikling. resultatløn.og.engangsveder-Vi lægger vægt på, du får mulighed for at prøve dine teoretiske ogmpetencer Vi har bl.a. af en i praksis. aktiv personaleforening,Du vil få mulighed for lag..Vi.har.flekstid,.betalt.fro-kost,.overarbejdsbetaling.og.at udvikle et stort branchekendskab Styrelsen.er.bl.a..sekretariat.for.Konkurrencerådet,.og et stærkt netværk. Forhandliniveaumulighed- ogsåforinternationalthjemmearbejdsplads,- vil værekantine,en naturlig del af din hverdag.Udbudsrådet,.Forbrugerombudsmanden,.Forbruger-frugtordning og motionsrum. Og bedst mulighed.for.hjemmearbejdsklagenævnet.og.Stormrådet.ver en udvekslingsordning med Kammeradvokaten, samt mulighed for udstationering hos Kommissionen.af alt: En masse engagerede og fagligt plads.dygtige kolleger!Du.får.ansvar.og.udfordringer.fra.første.dag.og.mulighed.for.at.få.en.rigtig.god.start.på.dit.arbejdsliv.rekruttering@ks.dk. Ledige stillingermen til at søge på vores stillingsopslag eller Hvilke sende muligheder en uopfordret giver KFST ansøgning for tilltid på www.kfst.dk og www.ks.dk/rekruttering.internationalt arbejde?Vi.har.et.omfattende.samarbejde.med.Kommissionen,.OECD,.Nordisk.Ministerråd.og.de.an-GENERELTHvis du vil vide mere om at arbejde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,dre.konkurrence-.og.forbruger-så se på www.ks.dk/rekruttering eller kontakt HR-chef Susanne Hansenpå sha@kfst.dkmyndigheder.i.Europa..Vi.ud-eller telefon 72 26 81 95.stationerer.jævnligt.medarbej-dere.Læs mere om os på www.kfst.dk106


SKARP NOK TIL AT GØRE EN FORSKEL?Trives du i et stærkt fagligt miljø med mange udfordringer? Så vælg et job i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.Vi arbejder for at forbedre konkurrencen i både den private og offentlige sektor og for at styrkesamspillet mellem forbrugere og virksomheder. Vi er 290 kollegaer, som ligesom du brænder for at gøreen forskel.For jurister, økonomer og øvrige samfundsfaglige kandidater er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen det helt rigtige sted at søgejob. Her trives høj faglighed og skarpe kompetencer i en dynamisk og afvekslende hverdag, hvor du får stort personligt ansvar ogfrihed til at løse arbejdsopgaverne.DUDu er teoretisk velfunderet og analytisk stærk. Du har fokus på resultater, er kvalitetsbevidst, reflekterende og trives med mangefaglige udfordringer. Du arbejder selvstændigt, men værdsætter også samarbejde og dialog og at være en del af et velfungerendeteam.Du har sans for detaljen såvel som de overordnede perspektiver, og du kan holde hovedet koldt, selv når der er mange bolde iluften. Du har gode formidlingsevner, en naturlig autoritet og gennemslagskraft samt fornemmelse for opgavernes politiske ogstrategiske aspekter.VIKonkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fire faglige hovedområder: Konkurrence, forbrugerforhold, offentlig konkurrence og tilsyn.Vores daglige opgaver er krævende og komplekse, og vi har tæt kontakt til erhvervslivet, brancheforeninger og landets størsteadvokatfirmaer. Din indsats har betydning for både store og små virksomheder, brancher og den enkelte forbruger.FREMTIDENDu får gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi lægger vægt på, at du får mulighed for at anvende dine teoretiske oganalytiske kompetencer i praksis. Du vil få mulighed for at udvikle et stort branchekendskab og et stærkt netværk. Forhandlingerpå højt niveau - også internationalt - vil være en naturlig del af din hverdag.Vi har derudover en udvekslingsordning med Kammeradvokaten, samt mulighed for udstationering hos Kommissionen.ANSØGNINGDu er velkommen til at søge på vores stillingsopslag eller sende en uopfordret ansøgning til rekruttering@ks.dk. Ledige stillingerannonceres altid på www.kfst.dk og www.ks.dk/rekruttering.GENERELTHvis du vil vide mere om at arbejde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så se på www.ks.dk/rekruttering eller kontakt HR-chefSusanne Hansen på sha@kfst.dk eller telefon 72 26 81 95.Læs mere om os på www.kfst.dk


SÅ.Der kørteDu lige fraDe anDre


FULDMÆGTIGKromann Reumert har specialer inden for 27 erhvervs- og selskabsretlige områder.Vi ansætter de dygtigste juridiske kandidater, og du kan se frem til et af de mestmålrettede og fokuserede karriereforløb, hvor du blandt andet kommer i lære hosnogle af landets førende specialister. Og hvor det i høj grad er op til din egen indsats,hvor langt du når. Kan du se perspektivet? Så læs mere her.www.kromannreumert.com/fuldmægtigLEGATHvert år er der juraspecialer, der skiller sig ud fra mængden. De er lidt skarpereformuleret, lidt mere grænsesøgende, lidt mere interessante at læse, også selvom man er garvet erhvervsadvokat. Kromann Reumert uddeler legater til lovendespecialestuderende. Har du det i dig, så læs mere her.www.kromannreumert.com/legatSTIPENDIATStipendiat hos Kromann Reumert er en enestående mulighed for at prøve kræftermed virkelighedens jura samt få sparring fra nogle af branchens skarpeste hjerner.Kan du se perspektivet? Så læs mere her.www.kromannreumert.com/stipendiat


JOB OG KARRIEREHos Lind Cadovius værdsætter vi fagligt dygtige og engageredemedarbejdere. Som medarbejder hos Lind Cadovius bliver du endel af en travl arbejdsplads, samtidig med at du får plads til atudvikle dig personligt og fagligt. Hver enkelt medarbejder hos oser en del af "holdet", og vi arbejder sammen på at nå de fællesmål.Vi ved godt, at verden omkring os er dynamisk, og at vi ikke erde eneste, der kan tilbyde udfordringer og udvikling. Vi gør megetfor at tiltrække – og fastholde – de rigtige medarbejdere.Da vi altid er interesserede i at ansætte motiverede og kompetentemedarbejdere, opfordrer vi dig til at sende en ansøgning tilHR & Administrationschef Kim Hein, kih@lindcad.dk.


VORES VIRKSOMHEDLind Cadovius er en af Danmarks førende advokatvirksomheder.Vi kombinerer juridisk ekspertise med betydelig indsigt i erhvervsforhold.Vi yder rådgivning til danske og udenlandske privatevirksomheder samt til offentlige myndigheder inden for allevæsentlige forretningsområder. Vi yder tillige rådgivning til fondeog private personer.Vores rådgivning omfatter både generel rådgivning og rådgivninginden for en række specialområder.ØSTERGADE 381019 KØBENHAVN KWWW.LINDCAD.DK


Til vores kontorer i København og Aarhus søger vi ambitiøseSales & Management Trainees som er ivrige efter atgøre karriere i en af Europas hurtigst voksende virksomheder.Vi søger både nyuddannede såvel som kandidater medet par års erfaring, der har lysten og evnerne til at skabeen international karriere samt at udbrede software-as-aservicepå det danske marked.Hvad er Meltwater GroupMeltwater Group er en norsk privatejet og global SaaSvirksomhed(Software as a Service), der udfordrer eksisterendeforretningsmodeller ved at indføre nye teknologiervia en global salgs- og distributionskanal. Meltwater Groupleverer for øjeblikket forskellige B2B-løsninger/værktøjertil PR (Meltwater Press), Business Intelligence (MeltwaterNews), Social Media (Meltwater Buzz), Cloud Computing(Meltwater Drive), HR (Meltwater Talent) samt SEM – søgemaskineoptimering(Meltwater Reach).Meltwater Gruppens forretningsenheder arbejder medinnovative teknologier til at erstatte de traditionelle ydelserog løsninger for at give kunderne omkostnings- såvel somtidsbesparelser.Dette er gjort med en ledelsesorganisation, der fra toptil bund, er bygget på udviklingen gennem vores traineeprogram.Læs mere på http://meltwater.com/careers/Meltwater MedarbejderenAt skabe en succefuld virksomhed kræver i høj grad entrepreneurånd,hårdt arbejde og ikke mindst en stor portionvedholdenhed. Den rette kandidat er derfor klar til at mødeekstreme udfordringer og ikke mindst at gøre en ekstraordinærindsats for at styrke og udvikle Meltwaters positionpå det danske marked.En medarbejder i Meltwater er en person, der er yderstmotiveret, intelligent, karismatisk, nysgerrig og har skyhøjeambitioner. Personen besidder exceptionelle sociale færdigheder,er analytisk, er dygtig til at skabe relationer og kankommunikere effektivt med personer på alle niveauer i etteam-orienteret miljø. Medarbejderen i Meltwater har afslutteten videregående uddannelse og har bevist intellektuellekvaliteter samtidig med imponerende akademiske ellersportslige resultater. Personen tænker og agerer forskelligtfra andre og vil ikke spille på andre hold end det vindende.Det er vigtigt, at du er ambitiøs, frygtløs, resultatorienteretog vedholdende.• Du har drive, vindermentalitet og lyst til at udvikle digselv og din karriere gennem salg.• Du er interesseret i business to business.• Du besidder gode analytiske egenskaber, da jobbetkræver en god adfærds- og forretningsforståelse.• Du taler flydende dansk og har gode engelskkundskaber.


Hvad kan du forvente?Hos Meltwater vil du opleve en arbejdskultur kendetegnendeved en udpræget entreprenørånd, hvor innovationog initiativ er nøgleord. Du vil i høj grad få mulighed forat anvende dit gåpåmod, og din gennemslagskraft vilblive essentiel for din succes og personlige udvikling hosMeltwater. Det er ikke et 8-17 job, vi arbejder hårdt og harpersonligt ansvar fra dag 1 for vores resultater og udvikling,men samtidigt lægger vi meget fokus på, at der er en gladog god stemning, som er en vigtig del i at drive virksomhedentil succes.Meltwaters ambition er at udvikle næste generation afledere. Det gøres gennem succesfulde resultater samtopnået forståelse for Meltwaters tjeneste og marked.Du vil herefter få et større ansvar og herigennem udvilkedine lederegnskaber, da du får ansvaret for dit eget team.Meltwaters målsætning er at du inden 12 -24 måneder kantage ansvar for en af vores forretningsenheder. Alle somarbejder i Meltwater er selv blevet udviklet igennem voresInternational Management Trainee (IMT) program. I IMTprogrammet udvikles du både på et personligt og professioneltplan, som giver muligheden for en internationalkarriere, hvis dette er ønskeligt.Vi tilbyder:• En arbejdskultur kendetegnet ved en udpræget entreprenørånd.• Specialiseret og personligt læringsprogram i konsultativtB2B salg• Internationale karrieremuligheder• Teamwork såvel som individuelt arbejde• Et ungt og engageret arbejdsmiljø med et højt tempoMed stor fokus på salg i Trainee programmet vil du kunneopleve personlig og professional udvikling på kort tid. LyderNew York, Tokyo, eller London fristende..? Hvis du leverop til målsætningerne og har den rette attitude, kan du fåmulighed for at fortsætte din karriere i vores amerikanske,europæiske eller asiatiske mangement program såfremt duønsker dette.Send CV og Cover Letter tilrecruitment.nordic@meltwater.comVed yderligere spørgsmål kontaktPeter Buregård, Managing DirectorKøbenhavn, på tlf +45 4191 8900eller Jeppe B. Thomsen, ManagingDirector Aarhus, tlf +45 40 41 85 29


UDVIKLINGKOMPETENCERMULIGHEDERVi arbejder målrettet på at mobilisere vores medarbejderes fuldepotentiale og udvikle ansatte juristers individuelle kompetencer.Ambitiøse medarbejdere, der forfølger såvel faglige som personligemål, styrker virksomheden, og derfor gør vi meget ud af at sikre derette rammer for den personlige udvikling. Mange af vores yngrejurister supplerer således deres grunduddannelse med danske oginternationale uddannelser, underviser på universitetet og bidragertil den juridiske litteratur.De personlige muligheder hos os modsvares af høje, faglige krav tilsamtlige medarbejdere. Vi har en lang tradition for at bistå nogle afbranchens mest interessante og krævende klienter, og den stærkefaglighed er en bærende værdi i virksomheden.ADVOKATPARTNERSELSKAB | FREDERIKSBERGGADE 16 | 1459 KØBENHAVN K | TEL 33 11 45 45 | WWW.NNLAW.DK


UDDANNELSEVi tilbyder vores yngre jurister en bred generalistuddannelse medmulighed for efterfølgende specialisering. Som nyansat jurist får duhurtigt mulighed for at arbejde med komplekse juridiske problemstillingerog møde de klienter, som du bistår. Naturligvis i samarbejdemed en erfaren kollega.Uanset din anciennitet tilstræber vi, at flere jurister samarbejderom løsningen af virksomhedens sager. Det giver bedre løsningerfor vores klienter og sikrer, at jurister på alle niveauer løbende udviklerderes kompetencer. Vores medarbejdere har stor personligfrihed og indflydelse på deres egen hverdag, idet det efter voreserfaring giver de bedste resultater for såvel medarbejdere somklienter og virksomhed.


Det er mennesker,Jakob, Cand.oeconAfdelingslederMille, Cand.merc FIRSales Manager”Som en del af min vej mod en lederstilling harjeg fået en certificeret coach uddannelse, somjeg bruger hver dagJeg har taget vejen fra analytiker og kundeansvarlig tilafdelingschef med fokus på ledelse og kommunikation.Det sidste skridt til generel ledelse har været særligtspændende. Jeg har sagt farvel til den daglige brug afmange grundlæggende fagkompetencer og velkommen tilnye og spændende udfordringer.Min hverdag er nu fyldt med ledelse af mennesker, struktureringaf processer samt formidling af viden. Men deter rart at mærke, at min grundviden fra studiet hængerfast, og at jeg kan bruge den viden, hvis behovet opstår.”Det er aldrig til at forudsige, hvordan dagenbliver, når jeg vågner om morgenen. Men énting er sikkert: Jeg glæder mig altid til at gå påarbejde i Nordea MarketsJeg arbejder med obligations- og derivathandler påtrading floor i Nordea Markets. Mit job går ud på at rådgiveog sælge Fixed Income produkter til professionelleinvestorer.Jobbet er en specialiststilling, hvor jeg i høj grad udviklernye faglige færdigheder hver dag. Samtidig stiller jobbetogså store krav til mine personlige kompetencer, da jegtaler med mange forskellige kunder og samarbejder medandre afdelinger i Nordea.Mit job er spændende, fordi det er så varierende. Nogledage kan jeg sidde og regne på handelsidéer og lave præsentationeri PowerPoint, mens der er helt stille omkringmig. Andre gange er stemningen super hektisk. Og folkløber rundt, og markedet tordner op eller ned.Start din karriere hos NordeaHos Nordea vil du møde mennesker fra forskelligekulturer og med forskellige faglige baggrunde ogkompetencer – generalister såvel som specialister.Det giver os et godt fundament til at nå vores visionom at være en Great European bank, anerkendt forLæs mere om karrieremuligheder i Nordea på nordea.com/careersine medarbejdere, som skaber markant værdi forkunder og aktionærer.Nordeas størrelse betyder, at der er mange mulighederfor at udvikle sig personligt og fagligt. Du har


det handler omMichael, Cand.politChief Risk Manager”I min jobfunktion får man virkelig en følelseaf, at Nordea er en international virksomhed,hvor specialister på tværs af organisationen oglandegrænser arbejder tæt sammenSom leder af Daily Market Reporting and Control arbejderjeg med de daglige markedsrisikoprocesser, herunderden daglige rapportering til vores senior management.I mit job arbejder jeg meget med at videreudvikle voresstærke risikokultur i tæt samarbejde med forretningsenhederne.Det indebærer blandt andet at sikre, at vi har enansvarlig markedsrisiko limitstruktur, som understøtterNordeas forretnings- og kundeefterspørgsel.Det dynamiske finansielle marked betyder, at der ikke erto dage, der er ens, og dét gør mit job utroligt spændendeog udfordrende.Kari-Aileen, MSc. Financial EconomicsBusiness Development Analyst”Nordeas graduate program er ikke ensovepude. Der er store forventninger tildeltagerne, men der er også store mulighederfor både faglig og personlig udviklingJeg startede i sommers i en graduate-stilling i NordeaSavings & Asset Management. Som graduate i Nordeaer man tilknyttet ét forretningsområde, men man fårsamtidig en bred introduktion til hele organisationen. Ogsamtidig har jeg fået et godt netværk af med-graduatesog gode kolleger.I starten var det en stor omvæltning at gå fra at værestuderende til graduate. Jeg skulle pludselig forholdemig til deadlines på en helt anden måde og til de storeforventninger, som Nordea har til deltagerne i programmet.Jeg havde også selv høje forventninger til faglig ogpersonlig udvikling, og indtil videre synes jeg, at de erblevet indfriet.mulighed for at opbygge en karriere både som lederog specialist – lokalt, nationalt og internationalt, og vihar en bred vifte af forskellige udviklingsprogrammer,blandt andet inden for ledelse.Vi er konstant på udkig efter nye kolleger, som harfagligheden i top, har en interesse i finanssektorenog som er gode til at skabe relationer. Du skal haveen god forretningsforståelse, være visionær, ambitiøsog klar til at tage ansvar. Sidst, men ikke mindst, hardu lyst til at være med til at skabe en Great Europeanbank.


VI TROR PÅ,AT STJERNER LYSERBEDST I FLOK…… DERFOR VIL VI GERNE HAVEFLERE MED PÅ HOLDET


Norrbom Vinding går op i sammenhæng.Det betyder, at vi har musketerånd og kan lide hinanden.Vi sætter kvalitet i arbejdslivet højt og har respekt for,at det gode råd kan komme fra alle led i kæden.Nu søger vi nye kollegaer:FuldmægtigeVores fuldmægtige står i mesterlære.Du bliver anset for en værdig sparringspartner for de partnere,som du samarbejder med.Du møder topprofessionelle klienter, og du lærer at bruge juraen ihelhedsorienterede løsninger.Norrbom Vinding er Skandinaviens største og Danmarks førendeadvokatfirma inden for arbejds- og ansættelsesret. Vi har også etekspertteam inden for IP og patenter.Vi rådgiver en lang række af landets mest interessante offentligeog private virksomheder.Har du et højt fagligt niveau og et stortengagement, er du meget velkommen til at kontakteMariann Norrbom eller Inge Aas Lawaetz på 35 25 39 40AmerikakajDampfærgevej 262100 København ØTel +45 35 25 39 40info@norrbomvinding.comwww.norrbomvinding.com


Kan du din juratil fingerspidserne?


Hos Philip er vi altid på udkig efter dygtigeadvokater og advokatfuldmægtige.Du kan læse mere om, hvem vi er, hvad vilaver og dine muligheder hos os på philip.dk.Vognmagergade 7 • 1120 KøbenhaVn K • Telefon: 33 13 11 12lawoffice@philip.dk • www.philip.dk


124Plesner søger fuldmægtige.Men nok om os.


RETHINK PIPELINEVi vil hellere høre om dig.Læs mere på www.plesner.com, eller ring til Luise fra HR på telefon 33 12 11 33.


Projekter iverdensklasse krævermere end talentDu skal også have fagligheden i orden og mod på en fremtid somkonsulent. Hos Rambøll Management Consulting bliver du en del afet professionelt miljø med engagerede konsulenter, praktikanter ogstudentermedhjælpere. Vi løser danske og internationale opgaver indenfor områder som beskæftigelse, integration, uddannelse, it, ledelsesogkompetenceudvikling. Hos os lægger vi vægt på at skabe et fagligtinspirerende miljø, hvor der er frihed til at tage initiativ og fremlæggenye ideer. Din læringskurve vil være stejl, dine opgaver inspirerende,og du vil få stort ansvar fra første dag. Læs mere på:www.RaMboLL-ManageMent.Dk/kaRRieRe


RigsrevisionenVil.du.sætte.spor.i.samfundet?RigsrevisionenLandgreven 4Postboks 90091022 Købehavn KTelefon 33 92 84 00Fax 33 11 04 15info@rigsrevisionen.dkwww.rigsrevisionen.dkHovedaktivitetRigsrevisionen reviderer statens regnskaberog undersøger, om statslige midlerforvaltes, som Folketinget har besluttet.Revisionen af statens regnskaber omfatterca. 200 virksomheder, samt en rækkevirksomheder uden for statsregnskabet.Antal medarbejdereVi er ca. 260 ansatte med en bred uddannelsesmæssigbaggrund, som afspejlervores mangeartede opgaver. 2/3 af os erkandidater med speciale i økonomi, forvaltning,revision, jura mfl.Placering af RigsrevisionenKøbenhavn.Hvilke arbejdsopgaver får ennyuddannet typisk hos jer?Nyuddannede deltager i arbejdet på ligefod med de øvrige medarbejdere og fårintroduktion og vejledning efter behov. Allenyansatte deltager i et 7 dages introduktionsforløb.Hvilke medarbejderværdier erfremherskende i Rigsrevisionen?Rigsrevisionen arbejder ud fra værdiernetroværdighed, målrettethed, samarbejde,rummelighed og attraktiv arbejdskultur.AndetVi ansætter primært samfundsvidenskabeligekandidater. Ledige job opslås påhjemmesiden.Gode svarHvad gør Rigsrevisionen for at kompetenceudviklemedarbejdere?Vi.prioriterer.udvikling.af.medarbejderne.højt.og.bruger.mange.resurser.på.efteruddannelse..Du.har.gode.muligheder.for.kompetenceudvikling.i.form.af.struktu.rerede.videreuddannelsesforløb,.kurser,.tværgående.arbejdsopgaver,.deltagelse.i.udviklingsprojekter,.rokering.m.m.Hvilke overordnede løn- og arbejdsvilkårtilbyder Rigsrevisionen?Du.får.løn.efter.overenskomst.og.kvalifikationer..Vi.har.flekstid,.så.du.har.gode.muligheder.for.at.tilrettelægge.din.arbejdstid.og.præge.dine.arbejdsopgaver..Vi.er.en.familievenlig.arbejdsplads.med.37.timers.arbejdsuge.(inkl..frokost)..Vi.har.et.fitnesscenter,.som.du.kan.benytte.gratis,.massageordning.og.frisk.frugt.hver.dag.Hvilke muligheder har Rigsrevisionenfor internationalt arbejde?Internationalt.samarbejder.Rigsrevisionen.med.Den.Europæiske.Revisionsret.og.andre.nationale.rigsrevisioner.i.hele.verden..Du.har.mulighed.for.at.deltage.i.internationale.aktiviteter.og.arbejdsgrupper,.besøg.til/fra.udlandet,.seminarer,.udstationering.m.m.I.en.tid,.hvor.resurserne.er.knappe,.har.vi.brug.for.de.skarpeste.hjerner.til.at.sikre,.at.statens.penge.bruges.effektivt.Vi.er.en.uafhængig.institution.under.Folketinget.og.har.fokus.på.alle.områder.af.den.statslige.forvaltning..Hjørnestenene.i.vores.arbejde.er.årsrevision.og.større.undersøgelser..Årsrevisionen.har.i.de.senere.år.udviklet.sig.i.retning.af.en.mere.helhedsorienteret.revision..Vi.gennemfører.strategiske.analyser.og.undersøger,.om.regnskaberne.er.rigtige,.samt.om.dispositionerne.er.i.overensstemmelse.med.bevillinger,.love.og.indgåede.aftaler.mv..Vi.gennemgår.forretningsgange.og.virksomhedernes.årlige.rapportering.af.mål.og.resultater..Arbejdet.er.organiseret.i.skiftende.revisionsteam.I.de.større.undersøgelser.analyserer.vi.staten.og.regionernes.organisation,.forvaltning.og.økonomistyring,.bl.a..med.henblik.på.at.vurdere.produktivitet,.effektivitet.og.sparsommelighed..Vi.anvender.de.nyeste.internationalt.anerkendte.undersøgelsesmetoder.og.har.p.t..fokus.på.udvikling.af.effektivitetsundersøgelser.og.evalueringsmetoder..Arbejdet.er.organiseret.i.projekter.med.2-3.medarbejdere.og.afrapporteres.som.beretninger.og.notater.til.Statsrevisorerne..Undersøgelserne.iværksættes.på.Rigsrevisionens.eget.initiativ.eller.på.baggrund.af.et.ønske.fra.Statsrevisorerne.Vi.prioriterer.medarbejdere.med.stærke.faglige.og.personlige.kompetencer..Vi.forventer,.at.du.er.engageret.og.selvstændig.samt.har.gode.analytiske.evner,.et.stort.overblik.og.en.veludviklet.sans.for.prioritering..Dine.kommunikations.evner.er.i.top,.og.du.er.god.til.at.samarbejde.og.deler.din.viden.og.erfaring.med.dine.kolleger.128


Sultan Kayiran,cand.merc.aud.Mette Høhrmann,cand.scient.soc.I en tid, hvor Danmarks resurserer knappe, har vi brug for deskarpeste hjerner til at sikre, atstatens penge bruges effektivt.Har du lyst til at være en del afet stærkt tværfagligt miljø medmange unge og engageredeakademikere?Henrik Lange,cand.scient.pol....så er Rigsrevisionenmåske noget for dig...


SocialministerietSocialministerietHolmens Kanal 221060 København KTelefon 33 92 93 00Fax 33 93 25 18www.sm.dksm@sm.dkHovedaktivitetDepartementet er socialministerens sekretariat.Vores vigtigste opgave er at giveministeren, regeringen og Folketingetdet bedst mulige grundlag for at skabemuligheder for alle.Antal medarbejdereKnap 300 i departementet.Placering af SocialministerietPå Holmens Kanal - tæt på Christiansborgog den politiske beslutningsproces.Hvilke arbejdsopgaver fåren nyuddannet typisk hos jer?Opgaverne er overvejende relateret tilgennemførelse og udvikling af politik, juraog økonomi. Vi udformer og administrererreglerne samt koordinerer og styrer økonomienpå socialområdet og boligområdet.Hvilke medarbejderværdier erfremherskende i Socialministeriet?Som medarbejdere tager vi ansvar, søgerindflydelse og samarbejder på tværs afsocial- og boligfaglige områder. Vi tilbydermeningsfyldte opgaver og en uformel omgangstone.Vi har et stærkt fagligt miljøpræget af samarbejde og sparring.Hvilke profiler søger I?Vi har løbende brug for både dygtige generalisterog specialister. Mere end halvdelenaf alle ansatte i departementet erakademikere med uddannelser som fxcand.jur., cand.scient.adm., cand.scient.pol., cand.polit., cand.mag. og cand.merc.Gode svarHvilke overordnede løn- og arbejdsvilkårtilbyder Socialministeriet?En.attraktiv.løn-.og.personalepolitik,.hvor.der.er.balance.mellem.karriere.og.privatliv..Derfor.har.vi.fx.flekstid.og.mulighed.for.hjemmearbejdsplads..Desuden.har.vi.en.personaleforening,.der.bl.a..arrangerer.fester.og.biografture.Hvad gør Socialministeriet for atkompetenceudvikle medarbejdere?Alle.nye.medarbejdere.kommer.på.et.todages.introduktionsprogram.og.får.tilknyttet.en.introduktionsansvarlig..Vi.udbyder.kurser.målrettet.både.nyansatte.og.mere.erfarne.medarbejdere..I.medarbejderudviklingssamtalerne.sætter.vi.fokus.på.den.enkelte.medarbejders.styrker,.udfordringer,.ansvarsområder.og.faglighed.Hvilke muligheder giver Socialministerietfor internationalt arbejde?Vi.varetager.den.overordnede.koordinering.og.administration.af.en.række.internationale.forhold.på.velfærdsområdet..Det.drejer.sig.fx.om.aktiviteter.i.forhold.til.FN,.EU,.Europarådet,.det.nordiske.samarbejde.og.andet.internationalt.samarbejde..Desuden.har.vi.en.række.opgaver.knyttet.til.Danmarks.EU-formandskab.i.første.halvår.af.2012.En karriere i SocialministerietI.Socialministeriets.departement.kommer.du.tæt.på.de.politiske.beslutningsprocesser,.der.berører.mennesker.i.alle.aldre.og.samfundsgrupper..Vores.hovedfokus.er.en.professionel.ministerbetjening..For.i.Socialministeriets.departement.er.du.med.til.at.give.socialministeren,.regeringen.og.Folketinget.det.bedst.mulige.grundlag.for.at.skabe.muligheder.for.alle..Centralt.i.vores.arbejde.er.lovgivning.og.politikudvikling.inden.for.områder.som:•. .Familier,.børn,.unge,.ældre,.handicappede,.socialt.udsatte.og.civilsamfundet•. Byfornyelse,.almene.boliger.og.udlejningEn udfordrende og sjov hverdagTo.dage.er.sjældent.ens,.for.vi.arbejder.tæt.på.den.politiske.dagsorden..Ofte.skal.vi.løse.opgaverne.inden.for.korte.deadlines..Du.vil.blive.udfordret.fagligt,.få.et.stort.ansvar.og.kan.skabe.en.god.platform.for.din.fremtidige.karriere.I.departementet.har.vi.en.uformel.omgangstone.og.går.op.i.at.have.et.godt.socialt.arbejdsmiljø..130


SOCIALMINISTERIET– DIT NÆSTE TRÆK ?www.sm.dk


UndervisningsministerietUndervisningsministerietFrederiksholms Kanal 211220 København KTelefon 33 92 50 00Fax 33 92 55 47uvm@uvm.dkwww.uvm.dkHovedaktivitetUndervisningsministeriet betjener undervisningsministerenved at tilvejebringe detbedst mulige grundlag for den politiskeproces og varetager den overordnedestyring af uddannelser og institutioner påministeriets område.Antal medarbejdereUndervisningsministeriets departementbeskæftiger pr. 1. marts 2011 cirka 190medarbejdere.Placering afUndervisningsministerietKøbenhavnHvilke arbejdsopgaver fåren nyuddannet typisk hos jer?Opgaverne i Undervisningsministeriet varierermeget. Vi arbejder blandt andetmed ministerbetjening, lovarbejde, betjeningaf råd og nævn, rådgivning og finanslovsarbejde.Hvilke medarbejderværdierer fremherskende iUndervisningsministeriet?Dialog, kvalitet, vidensdeling, troværdighed,tilgængelighed, åbenhed, opfølgningog relevans.Gode svarHvad gør Undervisningsministerietfor at kompetenceudvikle medarbejdere?I.Undervisningsministeriet.er.der.gode.muligheder.for.faglig.og.personlig.udvikling..Hos.os.er.der.fokus.på.vidensdeling,.mobilitet.og.kompetenceudvikling,.som.giver.medarbejderne.mulighed.for.at.møde.nye.udfordringer.og.for.at.udvikle.deres.kompetencer..Via.statens.fælles.læringsportal.Campus.har.medarbejderne.adgang.til.en.række.interne.kompetenceudviklingstilbud,.og.de.kan.benytte.de.mange.e-læringskurser,.som.Personalestyrelsen.tilbyder.Hvilke overordnede løn- og arbejdsvilkårtilbyder Undervisningsministeriet?Som.arbejdsplads.lægger.Undervisningsministeriet.vægt.på,.at.ledere.og.medarbejdere.har.høj.faglighed,.viden,.engagement,.produktivitet.og.kreativitet.En.veluddannet.befolkning.er.en.forudsætning.for,.at.Danmark.kan.klare.sig.i.den.internationale.konkurrence..Derfor.arbejder.vi.i.Undervisningsministeriet.for.at.give.danskerne.de.bedste.muligheder.for.at.uddanne.og.dygtiggøre.sig..Vores.mål.er.at.skabe.uddannelser.i.verdensklasse,.og.at.alle.danskere.får.en.uddannelse.Det.er.væsentligt.for.vores.arbejde.at.rådgive.undervisningsministeren.i.forhold.til.udviklingen.af.en.sammenhængende.uddannelsespolitik.Derudover.varetager.vi.den.indholdsmæssige.og.økonomiske.styring.af.og.tilsyn.med.uddannelser.og.institutioner.på.ministeriets.område..I.den.forbindelse.lægger.vi.vægt.på.et.tæt.samarbejde.med.blandt.andre.ledere,.lærere,.studerende.og.interesseorganisationer.og.på.at.lytte.til.deres.erfaringer.og.gode.ideer..Sammen.arbejder.vi.for.et.dygtigere.Danmark.Opgaverne.i.departementet.varierer..Medarbejderne.får.mulighed.for.et.væsentligt.indblik.i.den.politiske.proces,.vilkårene.for.at.lede.og.drive.institutioner.samt.samarbejdet.med.arbejdsmarkedets.parter.og.interesseorganisationer.Undervisningsministeriet.består.pr..1..marts.2011.af.Undervisningsministeriets.departement,.Kvalitets-.og.Tilsynsstyrelsen,.Uddannelsesstyrelsen.og.UNI•C.AndetI Undervisningsministeriet tager vi samarbejdealvorligt. Vores medarbejdere harmange forskellige uddannelses- og erfaringsmæssigebaggrunde. Vi læggervægt på faglig sparring og feedback ogtilbyder et godt og spændende samarbejdsmiljømed gode kolleger.132


Sammen arbejder vi for et dygtigereDanmarkUndervisningsministeriets mål er at skabe uddannelser i verdensklasse, og atalle danskere får en uddannelse.Vil du:• have meningsfulde arbejdsopgaver?• være med til at udvikle en sammenhængende uddannelsespolitik?• arbejde med den overordnede udvikling og forvaltning af uddannelseog uddannelsesinstitutioner i en politisk ledet organisation?• arbejde med ministerbetjening, lovarbejde, finanslovsarbejde ogrådgivning og betjening af råd og nævn?• være en del af et godt arbejdsmiljø med faglig sparring og feedback?Dialog • Kvalitet • Vidensdeling • TroværdighedTilgængelighed • Åbenhed • Opfølgning • RelevansLæs mere om job i ministeriet på uvm.dk/job


Få din egenmentorMeld dig ind i Djøf og få glæde af et netværk, hvor andre gerne deler dereserfaringer med dig og hjælper dig videre. Du kan blive en del af voresmentorprogram, hvor du bliver klædt på til karrieren og livet efter studietaf en personlig mentor, der som din sparrings partner giver dig mulighedfor at se dine kompetencer fra nye vinkler og dine muligheder i nyt lys.Læs mere og meld dig ind på djoef.dk. Her starter din karriere.Vi forstår studielivetdjoef.dk


finD DRømmeJobbeT meD JuRAJoben JobDATAbAse måLReTTeT Job i Den JuRiDiske VeRDenJuraJob er din direkte adgang til virksomheder i den juridiske branche, hvad enten du søger jobsom studerende eller færdiguddannet.JuraJob er en del af Thomson Reuters Jura, der er Danmarks største juridiske onlinetjeneste med over30.000 brugere. Langt de fleste brugere er direkte beskæftiget i den juridiske branche, og mangebrugere har portalen som deres startside. Alle landets universiteter er desuden tilknyttet ThomsonReuters Jura.Virksomheder, der vælger at benytte JuraJob i jagten på nye medarbejdere, er blandt de mesteftertragtede virksomheder i Danmark.Læs mere på www.jurajob.dkThomson Reuters Professional A/Snytorv 51450 københavn kTlf. 33 74 07 00thomsonreuters.dk


studiekonto.dkMere end 10 % kan se fordelene - kan du?Over 10 % af DJØF’s studerende har alleredegjort brug af samarbejdet mellem DJØF ogLån & Spar og fået den meget attraktiveStudiekonto.DJØF har sørget for, at du som studerende fårsærbehandling:Kassekredit på op til 50.000 kr. uden gebyrer,med meget attraktiv renteHøj indlånsrente 2,75 % p.a. op til 30.000 kr. og0,25 % på restenGratis Visa/Dankort og MasterCardtil dig og din samleverMulighed for at have studiekontoen3 år efter endt uddannelseVariabel rente gældende pr. 1. december 2010Ring på 33 78 19 75 eller søg online på studiekonto.dk

More magazines by this user
Similar magazines