Skolelim 315 - Dana Lim A/S

danalim.dk

Skolelim 315 - Dana Lim A/S

DANA LIM A/SDKProdukt Information:Skolelim 315Vandbaseret lim til papir, pap, træ, stof m.m.Produktbeskrivelse & anvendelse:Skolelim 315 er en vandbaseret lim, til limning af papir, pap, stof ogtræ, hvor der ikke kræves vandfasthed.Limen er vandopløselig og let at afvaske. Den tørre limfuge er mattransparent.Limen opfylder Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialers kravtil formnings- og beskæftigelsesmaterialer og er indplaceret i gruppeA.Vandbaseret lim til papir, pap, stof og træ. Limen ervandopløselig og let at afvaske.Fysiske / kemiske data:Lim:Type:Vandbaseret polyvinylacetatFarve:HvidKonsistens:Let flydendeHoldbarhed:Minimum 2 år i tæt tillukket emballage ved kølig opbevaring. Tåler ikke frost.Emballage:Varenr. Størrelse TUN-nr.1501 12 x 100 ml flaske 34431241502 6 x 1 ltr flaske 3442894Limfuge:Farve:Bestandighed:Mat transparent.Limen er opløselig i vand.Skolelim 315 - Revideret 6.08.2012 - Side 1/2www.danalim.dkDANA PU Vinterskum 582 - Revideret 21.04.2004 - Side 1/2


DANA LIM A/SBrugsanvisning:Forberedelse:Anvendelsestemperatur:Påføring:Pressetid:Rengøring:Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.StuetemperaturLimen påføres i et tyndt lag. Emnerne samles mens limen endnu er våd, og sættes i presf.eks. med tape, skruetvinger eller andet.ca. 30 minutter ved 20 °C.Våd lim afvaskes med vand. Afhærdet lim fjernes ved iblødsætning i vand eller sprit.Sikkerhed:Faremærkning:IngenFor yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt ogarbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås vedproduktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikkeproduktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.DKTLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75Skolelim 315 - Revideret 6.08.2012 - Side 2/2www.danalim.dkDANA PU Vinterskum 582 - Revideret 21.04.2004 - Side 2/2

More magazines by this user
Similar magazines