Efterkommere af Erich - Ærø Genealogy

aerogenealogy.dk

Efterkommere af Erich - Ærø Genealogy

Efterkommere afErich


IndholdsfortegnelseEfterkommere . . . . . . . . . . . . . af . . Erich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.. . 1. . . Generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.. . 2. . . generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.. . 3. . . generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.. . 4. . . generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . .. . 5. . . generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . .. . 6. . . generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 . .. . 7. . . generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . .Navneindeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 . .Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dkUdskrift fra Legacy


Efterkommere af Erich1. Generation1. Erich [1563].Erich giftede sig med 'ukendt'.Hans børn:+ 2 M i. Bertel Erichsen [1564] blev født i 1617 i Ærøskøbing, blev døbt i 1617 i Ærøskøbing,døde i 1701 i Ærøskøbing i en alder af 84 år, og blev begravet den 23-2-1701 iÆrøskøbing.+ 3 M ii. Jens Erichsen [1562] døde efter 1683 i Dunkær og blev begravet efter 1683 i Rise.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk1 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Erich2. generation (Børn)2. Bertel Erichsen [1564] (Erich 1 ) blev født i 1617 i Ærøskøbing, blev døbt i 1617 i Ærøskøbing, døde i 1701 iÆrøskøbing i en alder af 84 år, og blev begravet den 23-2-1701 i Ærøskøbing.Generelle notater: Bertel var købmand i Ærøskøbing. Han nævnes i Hüberts bog om Ærø, hvor hanrepræsenterede de 16 skattebetalende borgere i Ærøskøbing i rådstueretten. Han var formand forÆrøskøbings skatlæggere i 1664. Bertel Eriksen byggede i 1645 et hus på Søndergade i Ærøskøbing,som i dag er kendt som Kjøbinghus. Bertel var også skipper og smugler, en beskæftigelse hans sønClaus Bertelsen f. 1648 fortsatte med, se artikel på www.aerogenealogy.dkBertel må have været noget af en hidsig person, idet han i 1683 slog Jens Heinrichsen i hovedet,hvorved han fik sig en bøde. Han fører også retsag mod sin bror Jens Eriksen over en skudehandel ogdesuden klager han i 1685 over sin svigerfar Hans Pallesen, som ifølge Bertel skyldte ham 500 mark imedgift.Bertel og hans bror Jens Eriksen enedes ikke godt, og flere gange måtte rettens folk beskæftige sigmed deres forhold. Vi får bl.a. at vide, at Jens Eriksen har en båd, hvormed han sejler til nordtyskehavne for at handle. Se Mikkel Eriksen (Rise Sogns Gårde).English:Bertel was a tradesman in Aeroskobing. He was the chairman of the taxpaying citizens in the town in1664. In 1645 he built a house in Sondergade in Aeroskobing, which today is known as"Kjobinghus".Bertel was also a skipper and know to smuggle goods from North German harbours into Denmark.An occupation that his son Claus Bertelsen continued with.Bertel apparently had a bad temper. In 1683 he was accused of hitting Jens Heinrichsen on his headand was fined. He also had quarrels with his brother Jens Erichsen over a sale of a ship and in 1685he complained over his father-in-law Hans Pallesen, who according to Bertel owed him 500 Rigsdalerin dowry payment.Bertel blev gift med Riborg Lauritsdatter [1565] [MRIN: 603] i Ærøskøbing. Riborg blev født i 1624 iÆrøskøbing, blev døbt i 1624 i Ærøskøbing, døde i 1679 i Ærøskøbing i en alder af 55 år, og blev begravetden 13-9-1679 i Ærøskøbing.Børn af dette ægteskab:4 M i. Laurits Bertelsen [2484].Generelle notater: Han blev udlagt som far til Johanne Madsdatters uægte søn, Mads f.1672.+ 5 K ii. Cathrine Bertelsdatter [2490].+ 6 K iii. Anna Maria Bertelsdatter [2510] døde i 1692 i Ærøskøbing og blev begravet den 29-7-1692 i Ærøskøbing.7 K iv. Anne Bertelsdatter [2517].Anne blev gift med Christen Hansen [2518] [MRIN: 994] i 1690 i Ærøskøbing.Generelle notater: Det var ham der i 1699 kaldte sin svigerfar for en gammel grå skjælm,hvilket var en grov fornærmelse.8 M v. Claus Bertelsen [2483] blev født den 11-11-1648 i Ærøskøbing, døde i 1715 iÆrøskøbing i en alder af 67 år, og blev begravet den 5-11-1715 i Ærøskøbing.Generelle notater: Se historien om smuglerne på www.aerogenealogy. Læs ChristianKiilsgaard og Jens Mollerups bog: "Rudkøbing. Topografi og Bystyre." Især 4.del.Han blev byfoged i Rudkøbing.Børn:- Henrik Clausen.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk2 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Erich- Riborg Clausen. Hun blev gift med Oluf Borch Lund,tolder i Rudkøbing.Claus blev gift med Margrethe Mickelsdatter [2535] [MRIN: 1002].Claus blev derefter gift med Sidsel Lauritsdatter [2536] [MRIN: 1003].Claus blev derefter gift med Anna Putness [2537] [MRIN: 1004].+ 9 K vi. Sophie Bertelsdatter [2485] blev født i 1654 i Ærøskøbing, døde i 1709 i Ærøskøbing i enalder af 55 år, og blev begravet den 5-4-1709 i Ærøskøbing.+ 10 K vii. Sitzel Bertelsdatter [2487] blev født cirka 1655 i Ærøskøbing og døde i 10-1719 iÆrøskøbing i en alder af ca. 64 år.+ 11 M viii. Erich Bertelsen [2460] blev født i 1665 i Ærøskøbing og døde i 1719 i Ærøskøbing i enalder af 54 år.12 M ix. Anders Bertelsen [2526] blev født i 1669 i Ærøskøbing og blev døbt den 24-10-1669 iÆrøskøbing.Generelle notater: Han flyttede til Rudkøbing.Anders blev gift med Maren Pedersdatter [2527] [MRIN: 999].13 M x. Ditløf Bertelsen [2528] blev født i 1672 i Ærøskøbing, blev døbt den 6-11-1672 iÆrøskøbing, døde i 1696 i Ærøskøbing i en alder af 24 år, og blev begravet den 9-11-1696 i Ærøskøbing.Generelle notater: Han var skipper og døde efter skibsbrud.Bertel blev derefter gift med Elisabeth Hansdatter [1566] [MRIN: 604], datter af Hans Pallesen [1567]og Maren [1568], den 30-10-1681 i Ærøskøbing. Elisabeth døde i 1717 i Ærøskøbing og blev begravet den19-11-1717 i Ærøskøbing.Børn af dette ægteskab:14 M i. Hans Bertelsen [2529] blev født i 1683 i Ærøskøbing, blev døbt den 16-9-1683 iÆrøskøbing, døde i 1683 i Ærøskøbing, og blev begravet den 30-12-1683 i Ærøskøbing.15 M ii. Palle Bertelsen [2530] blev født i 1685 i Ærøskøbing, blev døbt den 2-8-1685 iÆrøskøbing, og døde den 24-4-1715 i Øster Marie i en alder af 30 år.Palle blev gift med Margrethe Samuelsdatter Schouw [2531] [MRIN: 1000], datter afSamuel Rasmussen Schouw [3829] og Christine Davidsdatter Friedslieb [3830].Generelle notater: Hun må have været en datter af pastor Samuel Schouw i Ærøskøbing.3. Jens Erichsen [1562] (Erich 1 ) døde efter 1683 i Dunkær og blev begravet efter 1683 i Rise.Generelle notater: En Jens Erichsen bliver gift med Rasmus Pedersen "Møllers" enke og overtagerderved Dunkær mølle som sættemand, indtil stedsønnen skulle overtage den. Denne Jens Erichsenfæster et boel i Dunkær før 1750, vel sagtens fordi han har villet sikre sig et udkomme på anden vis,når sættedagene på møllen var ovre. Da vi også i 1750 ser en Jens Erichsen søge Hertugen omfritagelse for hovarbejdet, er det nærliggende, at tænke sig, at det drejer sig om den samme JensErichsen, selv om det ikke kan dokumenteres.Vi ved dog fra et dokument som Anders Bertelsen i Ærøskøbing, skriver til Hertugen efter sinkonkurs i 1640, at møllen efter Rasmus Pedersens død bliver overtaget af Jens Erichsen. Fra hanshånd foreligger der en udateret skrivelse om reparation af møllen, som må være skrevet ca. 1638.I årene 1663 til 1683 er han gårdmand i Dunkær (219), men da der ingen regnskaber er før 1663 er detmuligt at han har haft gården endnu før, jf. ovenfor. Om Jens Eriksen ved vi, at han den 3.02.1650søgte Hertug Philip på Glücksburg om fritagelse for hovarbejdet eller en del deraf. Hertugen ejede påden tid Gråsten. Mod betaling af 3 Rd. årlig, fritages han, men måske kun for en del deraf.Bertel Eriksen f. 1617 d. 1701, købmand i Ærøskøbing, der nævnes i Hüberts bog om Ærø, er hansbroder. Han var gift med Riborg Lauritsdatter f. 1624 d. 1679. Han var skatlægger i 1664. BertelUdarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk3 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af ErichEriksen byggede i 1645 et hus på Søndergade i Ærøskøbing, som i dag er kendt som Kjøbinghus.Bertel var også skipper og smugler, en beskæftigelse hans søn Claus Bertelsen f. 1648 fortsatte med,se www.aerogenealogy.dkBertel havde også en datter Sophie Bertelsdatter f. 1654 d. 1709 som blev gift med Albert HansenSølle f. 1635 d. 1708 fra Ærøskøbing.Disse to brødre enedes ikke godt, og flere gange måtte rettens folk beskæftige sig med deres forhold.Vi får bl.a. at vide, at Jens Eriksen har en båd, hvormed han sejler til nordtyske havne for at handle.Hans søn overtager gården efter ham.Kilde: Ærøskøbing Byfogeds arkiv, Ting- og Skifteprotokol for 1625-34 og Mikkel Eriksen.English:A Jens Erichsen was married to the widow of Rasmus Pedersen "Moller" (miller) and he takes overthe windmill in Dunkaer until his stepson was old enough to take over the mill. This Jens Erichsenhas a farm in Dunkaer in 1750, and the same year we find Jens Erichsen applying for ezemption topay villeinage. I presume that these persons named Jens Erichsen are the same person, but it has notbeen possible to have this verified.Between 1663 to 1683 we find Jens Erichsen as farmer on a farm in Dunkaer (219), but as there areno previous records prior to 1663 he may well have had the farm even earlier.We know that Jens Eriksen on the 3.02.1650 applied to Duke Philip at Glücksburg to be exemptedfrom villeinage or part of it. The Duke, owner of the Manor at Graasten, exempted him fromvilleinage against a yearly payment of 3 Rigsdaler.Jens Eriksen and his brother Berthel Eriksen from Aeroskobing had several serious quarrels over theyears, and the court had to deal with their affairs more than once. From the trials we also learn thatJens Eriksen has a ship and that he used it to trade with the North German towns.His son Erik Jensen takes over his farm in Dunkaer.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk4 Udskrift fra Legacy


Jens giftede sig med 'ukendt' Hansdatter [4560] [MRIN: 601], datter af Hans Nielsen "Skomager"[4561] og Anna [4563], cirka 1638.Barn af dette ægteskab:+ 16 M i. Erich Jensen [1558] døde i 1712 i Dunkær og blev begravet den 7-7-1712 i Rise.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk5 Udskrift fra Legacy


5. Cathrine Bertelsdatter [2490] (Bertel 2 , Erich 1 ).Efterkommere af Erich3. generation (Børnebørn)Cathrine blev gift med Rasmus Hansen "Skovbye" [2491] [MRIN: 985] den 23-11-1683 i Ærøskøbing.Børn af dette ægteskab:17 M i. Hans Rasmussen "Risting" [2492] blev døbt den 19-6-1687 i Rudkøbing.+ 18 K ii. Riborg Rasmusdatter [2493].19 M iii. Bertel Rasmussen "Risting" [2501].Generelle notater: Han flyttede til København.+ 20 K iv. Maren Rasmusdatter [2502].21 K v. Sofie Rasmusdatter [2504].Generelle notater: Hun blev gift med en snedker i København som hed Anders Andersen.Sofie blev gift med Anders Andersen [2505] [MRIN: 989].Generelle notater: Han var snedker i København.22 K vi. Bodel Rasmusdatter [2506].Generelle notater: Hun blev gift færgemand Rasmus Madsen i Ristinge.Bodel blev gift med Rasmus Madsen [2507] [MRIN: 990].Generelle notater: Han var færgemand i Ristinge.23 K vii. Sidsel Rasmusdatter [2508].6. Anna Maria Bertelsdatter [2510] (Bertel 2 , Erich 1 ) døde i 1692 i Ærøskøbing og blev begravet den 29-7-1692 iÆrøskøbing.Anna blev gift med Anders Pedersen "Norbach" [2511] [MRIN: 991] den 1-11-1687 i Ærøskøbing.Børn af dette ægteskab:24 K i. Riborg Andersdatter [2512] blev født i 1688 i Ærøskøbing og blev døbt den 29-7-1688 iÆrøskøbing.Riborg blev gift med Hans Jørgensen [2513] [MRIN: 992] den 1-10-1709 i Rudkøbing.25 M ii. Peder Andersen "Ærboe" [2514] blev født i 1690 i Ærøskøbing og blev døbt den 13-4-1690 i Ærøskøbing.Generelle notater: Han flyttede til Larvik i Norge.26 M iii. Bertel Andersen [2515] blev født i 1692 i Ærøskøbing, blev døbt den 5-6-1692 iÆrøskøbing, døde i 1728 i Ærøskøbing i en alder af 36 år, og blev begravet den 21-10-1728 i Ærøskøbing.Bertel blev gift med Maren Mickelsdatter [2516] [MRIN: 993] den 18-4-1720. Marenblev født i Rudkøbing?.9. Sophie Bertelsdatter [2485] (Bertel 2 , Erich 1 ) blev født i 1654 i Ærøskøbing, døde i 1709 i Ærøskøbing i en alderaf 55 år, og blev begravet den 5-4-1709 i Ærøskøbing.Sophie blev gift med Albert Hansen Sølle [2486] [MRIN: 982] den 7-12-1673 i Ærøskøbing. Albert blevfødt i 1635 i Ærøskøbing og døde i 1708 i Ærøskøbing i en alder af 73 år.Barn af dette ægteskab:+ 27 K i. Riborrig Albretsdatter Sølle [2489] blev født den 7-1-1683 i Ærøskøbing, blev døbt den12-1-1683 i Ærøskøbing, døde den 17-1-1739 i Ærøskøbing i en alder af 56 år, og blevbegravet den 22-1-1739 i Ærøskøbing.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk6 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Erich10. Sitzel Bertelsdatter [2487] (Bertel 2 , Erich 1 ) blev født cirka 1655 i Ærøskøbing og døde i 10-1719 i Ærøskøbingi en alder af ca. 64 år.Sitzel blev gift med Mickel Jensen Halmøe [2488] [MRIN: 983], søn af Jens Mickelsen Halmøe [4315] ogKaren [4316], den 17-4-1682 i Ærøskøbing. Mickel blev født cirka 1650 i Ærøskøbing, døde i 1711 iÆrøskøbing i en alder af ca. 61 år, og blev begravet den 3-3-1711 i Ærøskøbing.Generelle notater: Michel overtog Halmø efter sin far. I 1701 bestod gården på Halmø af 30 fagbeboelseshus og stald. Besætningen på gården udgør 7 heste, 2 føl, 6 køer, 3 stk. ungkvæg, 4 svin, 7får og lam.Halmø boel var den største ejendom i Ærøskøbing kirkedistrikt på den tid.Da han blev begravet oplyses det, at han var 61 år gammel.Børn af dette ægteskab:28 M i. Jens Mickelsen Halmøe [4278] blev født i 1683 og blev begravet den 8-6-1719 iÆrøskøbing.Generelle notater: Han druknede under sejlads mellem Rudkøbing og Halmø, sammenmed 2 andre ærøboere og 1 mand fra Flensborg. De blev overrasket af stormvejr og bådenkæntrede.29 K ii. Riborre Mickelsdatter Halmøe [4279] blev født i 1685 i Ærøskøbing og døde i 1685 iÆrøskøbing.30 K iii. Riborre Mickelsdatter Halmøe [4280] blev født i 1686, blev døbt den 30-7-1686 iÆrøskøbing, og blev begravet den 2-8-1686 i Ærøskøbing.+ 31 M iv. Bertel (Berthold) Michelsen Halmøe [4281] blev døbt den 7-10-1687 i Ærøskøbing ogdøde i 1742 i Ærøskøbing i en alder af 55 år.+ 32 M v. Laurits Mickelsen Halmøe [4314] blev født i 1691 i Ærøskøbing og døde i 1723 iÆrøskøbing i en alder af 32 år.+ 33 M vi. Erich Michelsen Halmøe [4169] blev født i 1695 i Ærøskøbing og døde i 1737 iRudkøbing i en alder af 42 år.11. Erich Bertelsen [2460] (Bertel 2 , Erich 1 ) blev født i 1665 i Ærøskøbing og døde i 1719 i Ærøskøbing i en alder af54 år.Erich blev gift med Else Christensdatter [2461] [MRIN: 976], datter af Christen Madsen Kock"Brandt" [2519] og Ukendt. Else blev født i 1668 i Ærøskøbing, blev døbt den 17-5-1668 i Ærøskøbing,døde i 1707 i Ærøskøbing i en alder af 39 år, og blev begravet den 18-11-1707 i Ærøskøbing.Børn af dette ægteskab:34 M i. Ribore Eriksdatter [2522] blev født i 1693 i Ærøskøbing og blev døbt den 15-10-1693 iÆrøskøbing.35 M ii. Christen Eriksen [2459] blev født i 1695 i Ærøskøbing, blev døbt den 6-10-1695 iÆrøskøbing, og døde i 1747 i Ærøskøbing i en alder af 52 år.Christen blev gift med Anne Margrethe Knudsdatter [2419] [MRIN: 975], datter afKnud Rasmussen [2969] og Gie Nielsdatter [2970], den 13-1-1724 i Ærøskøbing. Anneblev født i 1680 i Ærøskøbing og blev døbt den 13-2-1680 i Ærøskøbing.36 M iii. Dithlev Bertelsen [2523] blev født i 1697 i Ærøskøbing, blev døbt den 17-12-1697 iÆrøskøbing, og døde i 1698 i Ærøskøbing i en alder af 1 år.37 M iv. Dithlev Eriksen [2524] blev født i 1698 i Ærøskøbing og blev døbt den 30-12-1698 iÆrøskøbing.Generelle notater: Han flyttede til Neumünster hvor han var købmand.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk7 Udskrift fra Legacy


38 K v. Agnete Erichsdatter [2525] blev født i 1702 i Ærøskøbing, blev døbt den 12-2-1702 iÆrøskøbing, døde i 1784 i Ærøskøbing i en alder af 82 år, og blev begravet den 1-5-1784i Ærøskøbing.Agnete blev gift med Claus Philipsen Hay [2521] [MRIN: 998] den 1-3-1726 iÆrøskøbing. Claus blev født i 1692 i Ærøskøbing og døde i 1779 i Ærøskøbing i en alderaf 87 år.Generelle notater: Han blev trolovet med Ellen den 23.02.1720.+ 39 M vi. Bertel Eriksen [1087] blev født i 1704 i Ærøskøbing, blev døbt den 27-4-1704 iÆrøskøbing, og døde i 1747 i Ærøskøbing i en alder af 43 år.Erich blev derefter gift med Ellen [2520] [MRIN: 996] den 13-2-1709 i Ærøskøbing.Generelle notater: Da de blev gift kaldes hun for Ellen Hanses (Enke efter Hans).16. Erich Jensen [1558] (Jens 2 , Erich 1 ) døde i 1712 i Dunkær og blev begravet den 7-7-1712 i Rise.Generelle notater: I 1683 overtog han Erik Jensens boel i Dunkær (219). Det er nærliggende, atantage, at Erik Jensen er hans far. Der er ingen kirkebogsnotater fra den tid i Rise sogn.Han overlod sit boel (219) til datteren Maren og svigersønnen Laurits Christensen.English:In 1683 he took over Erik Jensen's farm in Dunkaer (219). Presumeably he is a son of Erik Jensen.There are no church records from Rise parish at this time.He turned over the farm to his son-in-law Laurits Christensen.Erich blev gift med Mette [1559] [MRIN: 600] i Rise. Mette døde cirka 1729 i Dunkær og blev begravetcirka 1729 i Rise.Generelle notater: Ifølge Rise Sogns Gårde må Mette have været gift en gang tidligere, at dømmeefter børnenes navne, og hendes mand, vistnok Christen Iversen, findes i regnskaberne 1673 - 1678. Iåret 1679 findes Christens Iversen enke. Ved nøjere undersøgelse ses, at den afgift, Christen Iversensenke betaler for første halvår af 1679, for sidste halvdel betales af Erik Jensen. Det er tænkeligt atErik Jensen har haft Christen Iversens gård i nogle år, før han overtog fødegården.Mette havde 3 børn med Christen Iversen:1. Casper Christensen d. 1727. Han blev først gift den 29.03.1701 med Maren d. 1716, enke efterJørgen Simonsen, Enghavegård i Stokkeby (269), hvis gård Casper overtager.Casper og Maren fik 3 børn. Efter Marens død gifter Casper sig den 13.06.1717 med MarenRasmusdatter d. 1762. Der var også 3 børn i dette ægteskab.De fleste med navnet Casper eller Caspersen i Rise sogn er efterkommere efter ham.2. Peder Christensen d. 1728. Han boede i Dunkær.3. Karen Christensdatter d. 1747. Hun blev gift den 1.07.1698 med Jep Nissen d. 1721, fraDallundgård i Stokkeby (270). Karen og Jep fik 9 børn. Efter Jep's død blev Karen gift den5.07.1722 med Jens Pedersen. Der var ingen børn i dette ægteskab. Det var denne Jens Pedersen somi sit andet ægteskab blev gift med Karen Jørgensdatter f. 1728.English:It appears that Mette was married to Christen Iversen before her marriage to Erich Jensen. She had 3children with Christen Iversen:1. Casper Christensen died 1727. Many of the people in Rise parish with the name of Casper orCaspersen are descendants of his.2. Peder Christensen. He lived in Dunkaer.3. Karen Christensdatter died 1747. She was married to Jep Nissen and they had 9 children. AfterJep's death she was married to Jens Pedersen.Børn af dette ægteskab:+ 40 M i. Jens Erichsen [1545] døde i 1760 i Dunkær og blev begravet den 6-2-1760 i Rise.+ 41 K ii. Maren Eriksdatter [1560].Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk8 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Erich42 K iii. Sidsel Eriksdatter [1561] døde cirka 1752 i Rise og blev begravet cirka 1752 i Rise.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk9 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Erich4. generation (Oldebørn)18. Riborg Rasmusdatter [2493] (Cathrine Bertelsdatter 3 , Bertel 2 , Erich 1 ).Riborg blev gift med Jørgen Jepsen [2494] [MRIN: 986] den 6-8-1713 i Ærøskøbing.Generelle notater: Jørgen Jepsen var fra Ommel. Riborg tjente på Halmø, hos sin mosters mandMickel Jensen Halmøe. Deres bryllup blev holdt på Halmø.Børn af dette ægteskab:43 M i. Hans Jørgensen [2495].Generelle notater: I 1740 skal han have opholdt sig hos Rådmand Peiter Groth iÆrøskøbing.44 K ii. Karen Jørgensdatter [2496] blev født i 1714 i Ommel., blev døbt den 21-5-1714, døde i1781 i Rise i en alder af 67 år, og blev begravet den 30-5-1781 i Rise.Generelle notater: Hun blev opdraget på Gråsten hos Amtsforvalter Hanefeldt.Karen blev gift med Peder Caspersen [2497] [MRIN: 987] den 4-12-1737 i Rise. Pederblev født i 1704 i Rise, blev døbt den 24-2-1704 i Rise, og døde cirka 1742 i L. Rise i enalder af ca. 38 år.Generelle notater: Peder Caspersen var boelsmand i L. Rise på boel nr. 328.På grund af konkurs må Peder Caspersen afstå boelet til ungkarl Niels Pedersen fra L.Rise den 22.07.1741.Kilde: Mikkel Eriksen.45 K iii. Cathrine Jørgensdatter [2498].Generelle notater: Hun opholdt sig i København i 1740.46 K iv. Sidsel Jørgensdatter [2499].Generelle notater: I 1740 opholdt hun sig på Halmø.47 K v. Sofie Jørgensdatter [2500].Generelle notater: Hun opholdt sig i Holsten i 1740.20. Maren Rasmusdatter [2502] (Cathrine Bertelsdatter 3 , Bertel 2 , Erich 1 ).Maren blev gift med Peder Pedersen [2503] [MRIN: 988] den 4-8-1712 i Rise. Peder døde efter 1737 iDunkær.Generelle notater: Peder Pedersen var boelsmand i Dunkær (224). På grund af alder afstår han sit boeltil en datter og svigersøn den 21.02.1737. I tiden omkring 1700 var der 3 boelsmænd i Dunkær derhed Peder Pedersen. Til forskel fra de to andre kaldtes den ene for den unge Peder Pedersen, og han ermed i regnskaberne fra 1692. Det må antages, at det er ham der må afstå boelet, 45 år senere på grundaf alder.Kilde: Mikkel Eriksen.Barn af dette ægteskab:48 K i. Ellen Pedersdatter [2509] blev født i 1713 i Dunkær, blev døbt den 23-7-1713 i Rise, ogdøde den 30-8-1804 i Dunkær i en alder af 91 år.27. Riborrig Albretsdatter Sølle [2489] (Sophie Bertelsdatter 3 , Bertel 2 , Erich 1 ) blev fødtden 7-1-1683 i Ærøskøbing, blev døbt den 12-1-1683 i Ærøskøbing, døde den 17-1-1739 i Ærøskøbing i enalder af 56 år, og blev begravet den 22-1-1739 i Ærøskøbing.Generelle notater: Faddere: Sidzel Mikel Jensøns som bar Barnet, Skolemester Hans Knudsen, JensUdarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk10 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af ErichMadsen, Rasmus Andersen, Anna Maria Bertels Datter. Sølle, Riborre Albretsdatter.Der er skifte efter Riborrig (Riborre) Albretsdatter den 16.2.1739, hvori det oplyses at hun er død den17. januar 1739. Vi erfarer også at hun har følgende børn:1. Salome Peitersdatter (Pedersdatter) som er ægteviet til Hans Jacob Clausen, Kjøb- og Handelsmandudi Ærøskøbing.2. Sophia Peitersdatter (Pedersdatter).(Disse to børn er med Peder Gommesen).3. Peiter (Peder) Simonsen Groth, 24 år.4. Albert Simonsen Groth, 14 år.5. Mette Maria Simonsdatter Groth, 19 år.Riborrig blev gift med Peder Gommesen Gebert [1787] [MRIN: 984], søn af Gomme Jensen [1765]og Salome Wernersdatter [1770], den 14-12-1698 i Ærøskøbing. Peder blev døbt den 1-3-1671 iÆrøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark, døde den 6-1-1712 i Ærøskøbing, Ærøskøbing,Svendborg, Danmark i en alder af 40 år, og blev begravet den 12-1-1712 i Ærøskøbing, Ærøskøbing,Svendborg, Danmark.Generelle notater: Faddere: døbt onsdagen efter den Sefag.Druknet.Kilde: Aage Dahls Præstehistorie.Købmand, rådmand og kirkeværge i Ærøskøbing.Barn af dette ægteskab:+ 49 K i. Salome Pedersdatter [2541] blev født i 1699 i Ærøskøbing, blev døbt den 6-10-1699 iÆrøskøbing, døde i 1754 i Ærøskøbing i en alder af 55 år, og blev begravet den 30-4-1754 i Ærøskøbing.Riborrig blev derefter gift med Simon Johansen Groth [3787] [MRIN: 1430], søn af Johan Jensen Groth[1113] og Mette Simonsdatter [1114], den 21-4-1713 i Ærøskøbing. Simon blev født den 28-4-1687 iTranderup, Ærø og døde i 1753 i Ærøskøbing i en alder af 66 år.Generelle notater: Han blev født Kl. 7 (aften) i degneboligen i Tranderup, hvor faderen var degn.Han havde borgerskab som købmand i Ærøskøbing og var rådmand.Børn af dette ægteskab:50 M i. Peiter Simonsen Groth [3793] blev født i 1714 i Ærøskøbing, blev døbt den 21-9-1714 iÆrøskøbing, og døde den 3-1-1776 i Ærøskøbing i en alder af 62 år.51 K ii. Mette Maria Simonsdatter Groth [3794] blev født cirka 1719 i Tranderup, Ærø, dødeden 29-12-1777 i Fåborg i en alder af ca. 58 år, og blev begravet den 3-1-1778 i Fåborg.Generelle notater: Ved skiftet efter moderen den 16.02.1739, oplyses hun at være 19 år.Ved sin begravelse 3.01.1778 oplyses hun at være 59 år.Mette blev gift med Claus Jensen Clausen [3795] [MRIN: 1434], søn af JensClausen [1852] og Salome Johansdatter [1851], den 12-8-1744 i Ærøskøbing. Clausblev født i 1721 i Ærøskøbing, blev døbt den 17-8-1721 i Ærøskøbing, døde i 1764 iFåborg i en alder af 43 år, og blev begravet den 21-2-1764 i Fåborg.Generelle notater: Nedsat i "den store Karlegang" i Fåborg kirke.Velstående købmand i Faaborg.Kilde: Ketty Jensen.Døbt i Ærøskøbing 10. post Trinitatis 1721.Mette blev derefter gift med Peter Trohnsen [3796] [MRIN: 1435] den 13-12-1764 iFåborg.Generelle notater: Købmand i Fåborg.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk11 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af ErichKilde: Ketty Jensen.52 M iii. Albert Simonsen Groth [3797] blev født i 1725 i Ærøskøbing, døde den 6-12-1775 iÆrøskøbing i en alder af 50 år, og blev begravet den 9-12-1775 i Ærøskøbing.Generelle notater: Købmand i Ærøskøbing.Albert blev gift med Anne Mickelsdatter [4860] [MRIN: 1818], datter af Mickel Jensen[2429] og Anne Nielsdatter [2428], i 1755 i Ærøskøbing. Anne blev født i 1733 iÆrøskøbing og døde i 1775 i Ærøskøbing i en alder af 42 år.31. Bertel (Berthold) Michelsen Halmøe [4281] (Sitzel Bertelsdatter 3 , Bertel 2 , Erich 1 ) blev døbt den 7-10-1687 i Ærøskøbing og døde i 1742 i Ærøskøbing i en alder af 55 år.Generelle notater: Han overtog Halmø efter sin far.Der er skifte efter Bertel den 26.03.1744. Her benævnes han som boelsmand på Halmø. Mickel ogZitsel nævnes som arvinger.Bertel blev gift med Heiliche Clausdatter [4282] [MRIN: 1605], datter af Claus Erichsen [4283] ogSalome Lauritsdatter [4284], den 12-5-1720 i Ærøskøbing. Heiliche blev døbt den 7-4-1695 i Ærøskøbingog blev begravet den 10-8-1780 i Ærøskøbing.Generelle notater: Efter Bertels død blev Heiliche trol. den 08.07.1744 med købmand i Marstal ErichAlbertsen. Han var enkemand efter Cathrina Lisbeth Nagel, datter af Hans Nagel på Gudsgave.De blev trolovet på Halmø efter begge at have skiftet med deres børn, og viet måneden efter den05.08.1744. Cautionister ved trolovelsen var Christen Erichsen og Christen Hansen Mogensen beggeaf Ærøskøbing.Børn af dette ægteskab:+ 53 M i. Mickel Bertelsen Halmøe [4287] blev født i 1722 i Ærøskøbing og døde i 1802 iÆrøskøbing i en alder af 80 år.54 K ii. Mickelsdatter Halmøe [4301] blev begravet den 26-2-1724 i Ærøskøbing.+ 55 K iii. Zitsel Bertelsdatter Halmøe [4302] blev født i 1725 i Ærøskøbing.56 K iv. Riborre Kirstine Bertelsdatter Halmøe [4311] blev født i 1734 i Ærøskøbing og blevbegravet den 7-10-1735 i Ærøskøbing.Generelle notater: Hun blev døbt Fastelavns søndag 1734.Agnete, Claus Philipsens bar hende til dåben.(Se Hay slægten).Blandt fadderne var Niels Nielsen Kock og Johan Christian Johansen.32. Laurits Mickelsen Halmøe [4314] (Sitzel Bertelsdatter 3 , Bertel 2 , Erich 1 ) blev født i 1691 i Ærøskøbing ogdøde i 1723 i Ærøskøbing i en alder af 32 år.Generelle notater: Laurits blev viet uden forudgående trolovelse i Ærøskøbing. Da kongebrevet, pågrund af havis, ikke var kommet frem i tide, måtte præsten have 4 personer til at garantere for sagen.Dette skete den 10.01.1720, en uge forud for brylluppet, hvilket fremgår af Ærøskøbing kirkebog.Laurits blev gift med Anne Kirstine Nielsdatter "Kock" [3990] [MRIN: 1618], datter af Niels Lauritsen"Kock" [3991] og Karen Nielsdatter "Bager" [3992], den 17-1-1720 i Ærøskøbing.Børn af dette ægteskab:+ 57 M i. Niels Lauritzen Halmøe [4277] blev født i 1721 i Ærøskøbing og døde i 1778 iÆrøskøbing i en alder af 57 år.58 M ii. Laurits Lauritsen Halmøe [4326] blev født i 1723 i Ærøskøbing og døde i 1723 iÆrøskøbing.Generelle notater: Han døde få dage gammel.33. Erich Michelsen Halmøe [4169] (Sitzel Bertelsdatter 3 , Bertel 2 , Erich 1 ) blev født i 1695 i Ærøskøbing ogdøde i 1737 i Rudkøbing i en alder af 42 år.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk12 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af ErichGenerelle notater: Han var skipper i Ærøskøbing.Erich blev gift med Agnetha Christensdatter [4174] [MRIN: 1565] den 5-8-1726 i Ærøskøbing.Barn af dette ægteskab:59 M i. Michel Erichsen Halmøe [4175] blev født cirka 1727 i Ærøskøbing og blev begravet den27-9-1751 i Ærøskøbing.Generelle notater: Han druknede den 10 eller 11.09.1751 mellem Als og Lyø fra jagten"De 2 Brødre".Erich blev derefter gift med Anne Clausdatter [1879] [MRIN: 1563], datter af Ukendt og Ukendt,i 1729 i Ærøskøbing. Anne blev født den 1-1-1695 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark, blevdøbt den 6-1-1695 i Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark, og blev begravet den 29-3-1758 iÆrøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark.Generelle notater: Faddere: M. Jacobs Kæreste bar, Jens Gummesen, Lauritz Christensen, PederHansen, Dorothe Hansdatter.Kilde: Ærøskøbing Kirkebog 1695Kilde: Ærøskøbing Kirkebog - Døde 1744 - 1785, opsl. 219Børn af dette ægteskab:60 K i. Agnethe Halmøe [4170] blev født i 1729 i Ærøskøbing og døde i 1796 i Ærøskøbing i enalder af 67 år.Agnethe blev gift med Hans Poulsen Svarer [4171] [MRIN: 1564] i 1761 i Ærøskøbing.61 K ii. Heiliche Halmøe [4172].62 M iii. Bertel Eriksen Halmøe [4173].39. Bertel Eriksen [1087] (Erich 3 , Bertel 2 , Erich 1 ) blev født i 1704 i Ærøskøbing, blev døbt den 27-4-1704 iÆrøskøbing, og døde i 1747 i Ærøskøbing i en alder af 43 år.Generelle notater: Bertel var købmand i Ærøskøbing.Efter hans død, afholdes der skifte den 5. april 1747:Hustruens navn opgives som Egidie.Her anvendes den moderne staveform af navnet "Gie". Udtales på ærøsk som "Jiie".Børnene er:Christen Bertelsen 9 år.Erich Bertelsen 7 år.Riborg Christine Bertelsdatter 13 år.Else Bertelsdatter 11 år ogEgidie Bertelsdatter 4 år.Hus og gård vurderet til 1500 Rd., 1½ herremarkspart vurderet til 945 Rd. og 2 Dejrø parter ervurderet til 950 Rd.Både indbo og tilgodehavender er store. Formuen er i alt opgjort til 15127 Rd. og 10 mark. Derfratrækkes gæld til en række købmænd i Westphalen, Lübeck, Flensborg, Altona, Bagenkop ogÆrøskøbing.Gælden beløb sig til 4747 Rd. og 2½ mark.Hustruen arver 2373 Rd., sønnerne hver 678 Rd. og døtrene hver 339 Rd.Bertel blev gift med Gie Hansdatter Stage [2417] [MRIN: 429], datter af Hans Pedersen Stage [2418]og Anne Margrethe Knudsdatter [2419], den 12-11-1731 i Ærøskøbing. Gie blev født i 1700 iÆrøskøbing og døde i 1772 i Ærøskøbing i en alder af 72 år.Generelle notater: I skiftet efter Christen Jensen omtales hun som Egidia Hansdatter.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk13 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af ErichBørn af dette ægteskab:63 M i. Christen Bertelsen [1086] blev født i 1738 i Ærøskøbing og blev døbt den 5-2-1738 iÆrøskøbing.Generelle notater: Han blev døbt den 5.02.1838 i Ærøskøbing.Christen Erichsen bar barnet til dåben. Faddere var Christian Drejøe Lauritsen Brandt,Jens Erreboe, Niels Kocks kæreste, Simon Groths datter Mette Marie Groth.Kilde: Ærøskøbing kirkebog 1715-1744, opslag 329.Christen blev gift med Anne Peitersdatter Rabe [1084] [MRIN: 428], datter af PeiterJohansen Rabe [956] og Ukendt, i 1760 i Ærøskøbing. Anne blev født i 1727 i Ærøskøbingog blev døbt i 1727 i Ærøskøbing.Generelle notater: Ann Cathrine Jensen bar hende til dåben. Blandt fadderne var JohanChristian Johansen.64 K ii. Else Bertelsdatter [2532] blev født i 1732 i Ærøskøbing og døde den 2-10-1735 iÆrøskøbing i en alder af 3 år.65 K iii. Riborg Kirstine Bertelsdatter [2533] blev født i 1734 i Ærøskøbing.Riborg blev gift med Hans Peder Mogensen Weber [2534] [MRIN: 1001], søn af MogensHansen Weber [22] og Ellen Hansdatter Danielsen [48], den 8-1-1755 i Ærøskøbing. Hansblev født i 1729 i Ærøskøbing, blev døbt den 29-4-1729 i Ærøskøbing, døde i 1793 iÆrøskøbing i en alder af 64 år, og blev begravet den 21-5-1793 i Ærøskøbing.66 K iv. Else Bertelsdatter [2538] blev født i 1736 i Ærøskøbing.Else blev gift med Jens Josephsen [2474] [MRIN: 1005], søn af Joseph Jensen[2468] og Maren Clausdatter [2471], i 1756 i Ærøskøbing. Jens blev født i 1728 iÆrøskøbing og døde i 1769 i Ærøskøbing i en alder af 41 år.Generelle notater: Joseph omtales som handelsmand og boede i Vestergade iÆrøskøbing.Else blev derefter gift med Jens Hansen Erreboe [2545] [MRIN: 1010], søn af HansChristensen "Søeby" Erreboe [2546] og Birgitte Dortea Werning [2547], cirka 1770 iÆrøskøbing. Jens blev født i 1736 og blev begravet den 24-11-1796 i Ærøskøbing.Generelle notater: Skipper i Nykøbing Falster og Ærøskøbing.67 M v. Erich Bertelsen [2548] blev født i 1739 i Ærøskøbing, blev døbt den 6-12-1739 iÆrøskøbing, og døde i 1808 i en alder af 69 år.Generelle notater: Han blev døbt i Ærøskøbing 2. søndag i advent 1739. Kilde:Ærøskøbing kirkebog 1715-1744, opslag 351.Han anvender efternavnet Brandt.Erich blev gift med Anne Cathrine Friis [2549] [MRIN: 1012] i 1761.Generelle notater: Hun var fra Langeland.68 K vi. Gie "Egidia" Bertelsdatter [2550] blev født i 1742 i Ærøskøbing og døde i 1769 iÆrøskøbing i en alder af 27 år.Gie blev gift med Jens Mickelsen Schyt [2551] [MRIN: 1013], søn af Mickel Jensen[2429] og Anne Nielsdatter [2428], i 1759 i Ærøskøbing. Jens blev født i 1729 iÆrøskøbing og døde i 1789 i Ærøskøbing i en alder af 60 år.Generelle notater: Han tog Schyt som sit slægtsnavn.40. Jens Erichsen [1545] (Erich 3 , Jens 2 , Erich 1 ) døde i 1760 i Dunkær og blev begravet den 6-2-1760 i Rise.Generelle notater: Det ser ud til at Jens Eriksen overtager sin svigerfars boel (227).Sønnen Hans Jensen overtog boelet ca. 1755.English:It looks as if Jens Eriksen took over his father-in-laws farm (227) in Dunkaer in 1707.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk14 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af ErichHis son Hans Jensen took over the farm ca. 1755.Jens blev gift med Anne Pedersdatter [1544] [MRIN: 594], datter af Peder Pedersen Kock [1542] ogUkendt [1543], den 16-1-1707 i Rise. Anne døde i 1717 i Dunkær og blev begravet i 1717 i Rise.Generelle notater: Det må formodes, at hun er datter af Peder Pedersen Kock hvis fæsteboel i Dunkærhendes mand Jens Eriksen overtager. Se Rise Sogns Gårde nr. 227.Efter Anne's død blev Jens Eriksen gift 2 gange mere.Der er adskillige efterkommere efter de 3 overlevende børn.English:Presumeably she is the daughter of Peder Pedersen Koch, since she and her husband took over PederPedersen Kocks farm.There are many descendants after their 3 surviving children.Børn af dette ægteskab:69 K i. Mette Jensdatter [1546] blev født i 1707 i Dunkær, blev døbt den 23-10-1707 i Rise,døde cirka 1750 i Dunkær i en alder af ca. 43 år, og blev begravet cirka 1750 i Rise.Generelle notater: Der er skifte efter Mette den 3.9.1750.Mette blev gift med Hans Hansen (Kromand) [1547] [MRIN: 595] den 21-11-1728 iRise. Hans blev født i 1703 i Dunkær, blev døbt den 5-4-1703 i Rise, døde i 1758 iDunkær i en alder af 55 år, og blev begravet den 13-8-1758 i Rise.Generelle notater: Han blev trolovet den 21.11.1728 med Mette Jensdatter. Hans overtogsin fars boel i Dunkær (213). Se Rise Sogns Gårde.70 M ii. Peder Jensen [1548] blev født i 1709 i Dunkær, blev døbt den 27-1-1709 i Rise, dødecirka 1753 i L. Rise i en alder af ca. 44 år, og blev begravet cirka 1753 i Rise.Generelle notater: Peder Jensen overtog et boel i L. Rise, muligvis efter en onkel. Det erboel nr. 321.Peder blev gift med Karen Lauritsdatter [1549] [MRIN: 596] den 8-4-1738 i Rise.Karen blev født cirka 1717 i Rise, blev døbt cirka 1717 i Rise, døde cirka 1742 i L. Rise ien alder af ca. 25 år, og blev begravet cirka 1742 i Rise.71 M iii. Erik Jensen [1550] blev født i 1710 i Dunkær, blev døbt den 23-11-1710 i Rise, døde i1764 i Dunkær i en alder af 54 år, og blev begravet den 8-4-1764 i Rise.Generelle notater: Erik Jensen blev gift med enken Anne Marie Albertsdatter, og overtoghendes første mand Christen Rasmussens boel i Dunkær (221).Boelet blev senere overdraget til en stedsøn den 20.06.1764, søn af Anne Marie ogChristen Rasmussen.English:Erik Jensen married the widow Anne Marie Albertsdatter and took over the farm of herfirst husband (221).Later the farm was taken over by a stepson.Erik blev gift med Anne Marie Albertsdatter [1551] [MRIN: 597], datter af AlbertLauritsen [2335] og Kirsten Hansdatter [2328], den 30-6-1740 i Rise. Anne blev født i1702 i Rise, blev døbt den 26-11-1702 i Rise, døde i 1786 i Dunkær i en alder af 84 år, ogblev begravet den 8-8-1786 i Rise.Jens blev derefter gift med Johanne Hansdatter [1552] [MRIN: 598], datter af Hans Christensen [3108]og Ukendt [3109], i 1718 i Rise. Johanne døde cirka 1742 i Dunkær og blev begravet cirka 1742 i Rise.Generelle notater: Der er skifte efter hende den 19.04.1742.English:After she died, probate was held on 19.04.1742.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk15 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af ErichBørn af dette ægteskab:72 K i. Anne Marie Jensdatter [1553] blev født i 1717 i Dunkær og blev døbt i 1717 i Rise.+ 73 M ii. Hans Jensen [1554] blev født i 1728 i Dunkær, blev døbt den 1-11-1728 i Rise, døde i1784 i Dunkær i en alder af 56 år, og blev begravet den 30-5-1784 i Rise.74 K iii. Maren Jensdatter [1555] blev født i 1733 i Dunkær, blev døbt den 15-11-1733 i Rise,døde i 1796 i L. Rise i en alder af 63 år, og blev begravet den 5-8-1796 i Rise.+ 75 M iv. Rasmus Jensen [1556] blev født i 1739 i Dunkær, blev døbt i 1739 i Rise, døde i 1805 iDunkær i en alder af 66 år, og blev begravet den 28-6-1805 i Rise.Jens blev derefter gift med Gertrud [1557] [MRIN: 599] den 24-2-1743 i Rise. Gertrud døde efter 1760 iDunkær og blev begravet efter 1760 i Rise.Generelle notater: Hun var enke efter Peder?41. Maren Eriksdatter [1560] (Erich 3 , Jens 2 , Erich 1 ).Generelle notater: Efter Laurits Christensens død blev Maren gift med Christen Thomsen, somovertog Laurits Christensens boel den 25.09.1726 som sætteboelsmand.Maren blev gift med Laurits Christensen [2080] [MRIN: 839] den 8-1-1713 i Rise. Laurits døde i 1726 iDunkær og blev begravet den 18-8-1726 i Rise.Generelle notater: Laurits Christensen var fra Dunkær. Han overtog et boel i Dunkær (219) efter sinsvigerfar Erik Jensen.Kilde: Mikkel Eriksen i Rise Sogns Gårde.Børn af dette ægteskab:76 K i. Mette Lauritsdatter [2085] døde før 1741 i Dunkær og blev begravet før 1741 i Rise.77 M ii. Erik Jensen Lauritsen [2081] blev født i 1713 i Dunkær, blev døbt i 1713 i Rise, døde i1713 i Dunkær, og blev begravet i 1713 i Rise.78 K iii. Mette Lauritsdatter [2082] blev født i 1714 i Dunkær, blev døbt i 1714 i Rise, døde i1714 i Dunkær, og blev begravet i 1714 i Rise.+ 79 K iv. Birte Lauritsdatter [2064] blev født i 1716 i Dunkær, blev døbt den 28-6-1716 i Rise,døde i 1763 i Stokkeby i en alder af 47 år, og blev begravet den 24-4-1763 i Rise.+ 80 K v. Anne Marie Lauritsdatter [2083] blev født cirka 1717 i Dunkær, blev døbt cirka 1717 iRise, døde i 1795 i Dunkær i en alder af ca. 78 år, og blev begravet den 8-2-1795 i Rise.Maren blev derefter gift med Christen Thomsen [2086] [MRIN: 841], søn af Thomas Jepsen [3886] ogThomas Jepsens hustru [3887], den 24-12-1726 i Rise. Christen døde i 1755 i L. Rise og blev begravet den1-3-1755 i Rise.Generelle notater: Der var ingen børn.En datter fra Marens første ægteskab overtog boelet den 4.10.1741 (219).English:No children.A daughter of Maren's first marriage took over the farm on 4.10.1741(219).Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk16 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Erich5. generation (Tipoldebørn)49. Salome Pedersdatter [2541] (Riborrig Albretsdatter Sølle 4 , Sophie Bertelsdatter 3 , Bertel 2 , Erich1 ) blev født i 1699 i Ærøskøbing, blev døbt den 6-10-1699 i Ærøskøbing, døde i 1754 i Ærøskøbing i en alder af 55år, og blev begravet den 30-4-1754 i Ærøskøbing.Generelle notater: Fadderne ved hendes dåb var Elisabeth - Werner Gummesens som bar, RasmusJensen, Jens Gummesen, Gumme Gummesen, Salome Hansdatter.I skiftet efter Simon Groths salig hustru, afholdt den 16.08.1738 oplyses at hun er viet til Hans JacobClausen.Salome blev gift med Rasmus Knudsen [3798] [MRIN: 1436], søn af Knud Rasmussen [2969] ogGie Nielsdatter [2970], den 17-1-1718 i Ærøskøbing. Rasmus blev født i 1693 i Ærøskøbing og blevbegravet den 28-1-1727 i Ærøskøbing.Børn af dette ægteskab:81 M i. Peiter Rasmussen "Gebert" [3802] blev født i 1718 i Ærøskøbing og døde i 1789 iÆrøskøbing i en alder af 71 år.Generelle notater: Døbt 22. trinitatis 1718. Rådmand Simon Groth bar ham til dåben.Faddere var Gumme Gummesen, Gumme Hansen Brandt, Niels Nielsen og GieHansdatter.Peiter blev gift med Marie Mickelsdatter [4859] [MRIN: 1817], datter af MickelJensen [2429] og Anne Nielsdatter [2428], i 1744 i Ærøskøbing. Marie blev født i 1727 iÆrøskøbing og døde i 1773 i Ærøskøbing i en alder af 46 år.82 K ii. Ellen Rasmusdatter "Gebert" [3803] blev født i 1720 i Ærøskøbing, døde i 1726 iÆrøskøbing i en alder af 6 år, og blev begravet den 27-3-1726 i Ærøskøbing.83 K iii. Gie Rasmusdatter "Gebert" [3804] blev født i 1722 i Ærøskøbing, døde i 1726 iÆrøskøbing i en alder af 4 år, og blev begravet den 10-4-1726 i Ærøskøbing.84 K iv. Abel Sophie Rasmusdatter "Gebert" [3805] blev født i 1724 i Ærøskøbing, døde i 1726i Ærøskøbing i en alder af 2 år, og blev begravet den 27-3-1726 i Ærøskøbing.85 K v. Ellen Sophie Rasmusdatter "Gebert" [3806] blev født i 1726 i Ærøskøbing og døde i1729 i Ærøskøbing i en alder af 3 år.Generelle notater: Christina Nielsdatter bar hende til dåben. Faddere var Peder Clausen,Rasmus Pedersen, Peder Hansen, Dominicus Gummesen og Anna Hansdatter.Salome blev derefter gift med Hans Jacob Clausen [2540] [MRIN: 1007], søn af Claus Jensen [2542] ogAnna Jeesdatter [2543], den 7-4-1728 i Ærøskøbing. Hans blev født i 1697 i Ærøskøbing, blev døbt den30-7-1697 i Ærøskøbing, og døde den 1-7-1753 i Ærøskøbing i en alder af 56 år.Generelle notater: Han omtales som købmand og handelsmand i Ærøskøbing.Børn af dette ægteskab:86 K i. Anne Hansdatter [2539] blev født i 1729 i Ærøskøbing og døde i 1755 i Ærøskøbing i enalder af 26 år.Anne blev gift med Jens Josephsen [2474] [MRIN: 1006], søn af Joseph Jensen[2468] og Maren Clausdatter [2471], i 1750 i Ærøskøbing. Jens blev født i 1728 iÆrøskøbing og døde i 1769 i Ærøskøbing i en alder af 41 år.Generelle notater: Joseph omtales som handelsmand og boede i Vestergade iÆrøskøbing.87 M ii. Hans Jacob Hansen [4847] blev født i 1740 i Ærøskøbing og blev døbt den 25-9-1740 iÆrøskøbing.Generelle notater: Han blev døbt 15. p. trinitatis 1740 i Ærøskøbing og blev båret tildåben af borgmester Werner Gommesen. Kilde: Ærøskøbing kirkebog 1715-1744, opslagUdarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk17 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Erich360.53. Mickel Bertelsen Halmøe [4287] (Bertel (Berthold) Michelsen Halmøe 4 , Sitzel Bertelsdatter 3 , Bertel 2 ,Erich 1 ) blev født i 1722 i Ærøskøbing og døde i 1802 i Ærøskøbing i en alder af 80 år.Generelle notater: Hans farbror Laurits Mickelsen Halmøe bar ham til dåben i Ærøskøbing. Blandtfadderne ved hans dåb ses Christen Jensen Halmøe, Riborg Simons og Gie Andersdatter (ellerAndreasdatter).I 1766 overtager Mickel Halmø og skal svare aftægt til sin mor, herunder 2 td. rug, 2 td, byg og 2 td.ærter. Desuden får moderen frit foder til en ko og 2 får, husværelse i det hus hvor hun bor og hvorMickel Bertelsen førhen har boet, o.s.v.Michel omtales som sælger af Halmø den 18.03.1793. Køberen var Christen Pedersen (Frankemand)fra Bregninge.I Webers dagbog for 1771, ses følgende notat: "Dette aar havde vi en stærk og langvarig vinter, og deter bemærkelsværdigt at broder (her er betydningen: "en man er i familie med", ofte anvendt i gammeltid) Mickel Halmøe med hele sin familie ikke alene oven meldte 7. april men også den 12. aprilderefter kørte over isen hertil med heste og slæde (fra Halmø). Isen gik ikke helt bort her hos osførend 28. april, og jeg har endnu observeret at pinse aften den 18. maj da jeg kom ind i Kieler fjordenvar der endnu fyldt med is".Mickel blev gift med Anna Clausdatter [4288] [MRIN: 1608], datter af Claus Jørgensen [4289] ogAnna Margrethe Clausdatter [4290], den 4-8-1751 i Ærøskøbing. Anna blev født i 1722 i Ommel. ogdøde i 1783 i Ærøskøbing i en alder af 61 år.Børn af dette ægteskab:+ 88 K i. Heilge Mickelsdatter [4291] blev døbt den 11-7-1752 i Ærøskøbing.89 K ii. Anne Margrethe Mickelsdatter [4296] blev døbt den 11-7-1752 i Ærøskøbing og blevbegravet den 19-6-1753 i Ærøskøbing.Generelle notater: Hun blev båret til dåben af sin faster Zitsel, Hans Mickelsens. Fadderevar Erich Christian Hansen, Hans Christensen Stage, Rasmus Hans Jacobsen ungkarl,Riborrig Bertelsdatter.90 M iii. Bertel Mickelsen [4297] blev døbt den 14-4-1754 i Ærøskøbing.Generelle notater: Han blev døbt Påskedag 1754.Niels Halmøe (Michels fætter) bar ham til dåben. Faddere var Claus Philipsen Hay,Mons. Holst - farversvend, Hans Christensen, Mad. Christen Josephsen Steen, jomfruAnna Catharina Mogensdatter.Bertel forblev ugift.Mickel blev derefter gift med Anna Kirstine Nielsdatter Halmøe [4334] [MRIN: 1627], datter af NielsLauritzen Halmøe [4277] og Anne Lucie Christensdatter Torp [4276], den 9-12-1784 i Ærøskøbing. Annablev døbt den 10-9-1752 i Ærøskøbing og døde i 1836 i Ærøskøbing i en alder af 84 år.Generelle notater: Anne Kirstine blev gift med sin fars fætter Mickel Bertelsen Halmø. Der måttesøges Kongelig bevilling da de var beslægtede.Ærøskøbing kirkebog, 1744 - 1785, opslag 557, copuleret efter kongelig bevilling af 28. November1784.Børn af dette ægteskab:91 M i. Bertel Mickelsen Halmøe [4299] blev født i 1785 i Ærøskøbing og døde i 1849 iÆrøskøbing i en alder af 64 år.92 M ii. Niels Mickelsen Halmøe [4300] blev født i 1794 i Ærøskøbing og døde i 1809 iÆrøskøbing i en alder af 15 år.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk18 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af ErichGenerelle notater: Tilsatte livet ved en ulykkelig hændelse.er muligvis ham der er skifte efter den 10.04.1811?55. Zitsel Bertelsdatter Halmøe [4302] (Bertel (Berthold) Michelsen Halmøe 4 , Sitzel Bertelsdatter 3 , Bertel 2 ,Erich 1 ) blev født i 1725 i Ærøskøbing.Generelle notater: Ane Christine Madsen bar hende til dåben. Blandt fadderne var Gumme Pedersen.Hun blev trolovet den 25.06.1748 og gift den 22.10.1748 med Hans Michelsen Degn.Cautionister ved trolovelsen var Mogens Hansen Weber og Niels Halmøe.Zitsel blev gift med Hans Michelsen Degn [4303] [MRIN: 1613] den 22-10-1748 i Ærøskøbing. Hans blevfødt i 1720 i Ærøskøbing.Børn af dette ægteskab:93 M i. Bertel Erich Degn [4304] blev født i 1749 i Ærøskøbing.Bertel blev gift med Ellen Pedersdatter [4305] [MRIN: 1614] i 1788 i Ærøskøbing.94 M ii. Mickel Christian Degn [4306] blev født i 1752 i Ærøskøbing.95 K iii. Salome Degn [4307] blev født i 1757 i Ærøskøbing.96 K iv. Heiliche Degn [4308] blev født i 1760 i Ærøskøbing.97 M v. Claus Erich Degn [4309] blev født i 1763 i Ærøskøbing.Claus blev gift med Anna Cathrina Haumann [4310] [MRIN: 1615] i 1796 iÆrøskøbing. Anna blev født i 1765 i Ærøskøbing.57. Niels Lauritzen Halmøe [4277] (Laurits Mickelsen Halmøe 4 , Sitzel Bertelsdatter 3 , Bertel 2 , Erich 1 )blev født i 1721 i Ærøskøbing og døde i 1778 i Ærøskøbing i en alder af 57 år.Generelle notater: Han blev gift den 09.11.1745 uden forudgående trolovelse, men med Kongeligbevilling, med Anne Lucie Christensdatter Torp f. 1724 d. 1788, enke efter Peder Jensen Birkholm.Forlovere ved vielsen var Bertel Erichsen og Christen Erichsen, begge købmænd i Ærøskøbing.Niels blev gift med Anne Lucie Christensdatter Torp [4276] [MRIN: 1604] den 9-11-1745 i Ærøskøbing.Anne blev født i 1724 i Ærøskøbing og døde i 1788 i Ærøskøbing i en alder af 64 år.Børn af dette ægteskab:98 M i. Laurits Nielsen Halmøe [4327] blev døbt den 7-10-1746 i Ærøskøbing og døde i 1795 iÆrøskøbing i en alder af 49 år.Laurits blev gift med Kirstine Margrethe Pasch [4328] [MRIN: 1624], datter afChistian Pasch [4329] og Ukendt, i 1785 i Ærøskøbing. Kirstine blev født den 12-12-1762 i Ærøskøbing.Generelle notater: Døbt i Ærøskøbing, KB 1744-1785, opslag 278.99 K ii. Egidie Nielsdatter Halmøe [4330] blev døbt den 3-12-1747 i Ærøskøbing.Egidie blev gift med Lorentz Lauritzen Clausen [4331] [MRIN: 1626] den 18-12-1771i Ærøskøbing. Lorentz blev født i 1738 i Ærøskøbing.Generelle notater: Forlovere ved hans og Egidias copulering var Niels Halmø og HansPeter Weber.Ærøskøbing kirkebog 1744-1785, opslag 369.100 M iii. Peder Nielsen Halmøe [4332] blev født i 1749 i Ærøskøbing og døde i 1796 i Ærøskøbingi en alder af 47 år.Generelle notater: Ugift.101 K iv. Anne Kirstine Nielsdatter Halmøe [4333] blev født i 1751 i Ærøskøbing, blev døbt den26-2-1751 i Ærøskøbing, og døde i 1751 i Ærøskøbing.Generelle notater: Døbt i Ærøskøbing 26.02.1751. Ærøskøbing KB, 1744-1785, opslagUdarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk19 Udskrift fra Legacy


98.Efterkommere af Erich+ 102 K v. Anna Kirstine Nielsdatter Halmøe [4334] blev døbt den 10-9-1752 i Ærøskøbing ogdøde i 1836 i Ærøskøbing i en alder af 84 år.103 M vi. Christen Bertel Nielsen Halmøe [4298] blev født i 1754 i Ærøskøbing og døde i 1781 iNorge i en alder af 27 år.Generelle notater: Han døde i Norge.104 K vii. Birthe Cathrine Nielsdatter Halmøe [4335] blev født i 1756 i Ærøskøbing og blev døbtden 7-5-1756 i Ærøskøbing.Generelle notater: Døbt 7.05.1756, Niels Halmø med sin hustru en datter til dåben kaldetBirthe Cathrine. Ærøskøbing kirkebog 1744-1785, opslag 189.Birthe blev gift med Hans Jensen Smidt [4336] [MRIN: 1628] den 29-1-1784 iÆrøskøbing. Hans blev født i 1747 i Ærøskøbing.Generelle notater: Hans Jensen Smidt blev viet den 29.01.1784, efter kongelig bevillingdateret den 3.12.1783.Ærøskøbing kirkebog 1744-1785, opslag 546.105 K viii. Anne Lucie Nielsdatter Halmøe [4337] blev født i 1758 i Ærøskøbing og døde i 1781 iÆrøskøbing i en alder af 23 år.106 K ix. Anna Margaretha Nielsdatter Halmøe [4338] blev født i 1761 i Ærøskøbing, blevdøbt den 13-2-1761 i Ærøskøbing, døde i 1761 i Ærøskøbing, og blev begravet den 18-4-1761 i Ærøskøbing.Generelle notater: Døbt i Ærøskøbing den 13.02.1761. Ærøskøbing kirkebog 1744-1785,opslag 259.Begravet den 18.04.1761. Opslag 261.107 K x. Citzel Kristine Nielsdatter Halmøe [4339] blev født i 1761 i Ærøskøbing, blev døbtden 13-2-1761 i Ærøskøbing, døde i 1762 i Ærøskøbing i en alder af 1 år, og blevbegravet den 1-4-1762 i Ærøskøbing.Generelle notater: Døbt i Ærøskøbing den 13.02.1761. Ærøskøbing kirkebog 1744-1785,opslag 259.Begravet i Ærøskøbing den 1.04.1762. Opslag 270.108 M xi. Mickel Nielsen Halmøe [4340] blev døbt den 10-4-1763 i Ærøskøbing.Generelle notater: Døbt 10.04.1763 i Ærøskøbing.Ærøskøbing kirkebog 1744-1785, opslag 284.Viet i Ærøskøbing den 10.12.1787.Ærøskøbing kirkebog 1785-1814, opslag 24.Mickel blev gift med Karen Terkelsdatter [4341] [MRIN: 1612], datter af TerkelChristensen [4342] og Ukendt, den 10-12-1787 i Ærøskøbing. Karen blev født i 1763 iÆrøskøbing og døde i 1809 i Ærøskøbing i en alder af 46 år.73. Hans Jensen [1554] (Jens 4 , Erich 3 , Jens 2 , Erich 1 ) blev født i 1728 i Dunkær, blev døbt den 1-11-1728i Rise, døde i 1784 i Dunkær i en alder af 56 år, og blev begravet den 30-5-1784 i Rise.Generelle notater: Hans Jensen overtog sin fars boel i Dunkær.Hans enke afstod boelet til en søn den 9.2.1787.English:Hans Jensen took over his father's farm.His widow turned the farm over to a son on 9.02.1787.Hans blev gift med Anne Sophie Clausdatter [3934] [MRIN: 1477], datter af Claus Christensen [1104]og Sophie Marie Johansdatter Rabe [957], den 24-9-1755 i Rise. Anne blev født cirka 1729 i L. Rise ogdøde den 25-7-1810 i Dunkær i en alder af ca. 81 år.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk20 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af ErichBørn af dette ægteskab:109 M i. Jens Hansen [3935] blev født den 18-1-1756 i Dunkær, døde i Dunkær, og blev begravetden 6-7-1796 i Rise.110 K ii. Johanne Hansdatter [3936] blev født i 1765 i Dunkær, blev døbt den 17-2-1765 i Rise,og døde den 2-1-1829 i Rise i en alder af 64 år.Johanne blev gift med Jens Pedersen [4391] [MRIN: 1646], søn af Peder Madsen[4384] og Gertrud Pedersdatter [4388], den 10-12-1786 i Rise. Jens blev født i 1750 iRise, blev døbt den 25-10-1750 i Rise, døde i 1796 i Rise i en alder af 46 år, og blevbegravet den 16-9-1796 i Rise.Generelle notater: Han overtog sin fars boel i Rise (178). Efter hans død blev hans enkegift igen og hendes nye mand overtog boelet.111 K iii. Sophia Hansdatter [3937] blev født i 1769 i Dunkær, blev døbt den 8-10-1769 i Rise, ogdøde den 2-5-1840 i Rise i en alder af 71 år.75. Rasmus Jensen [1556] (Jens 4 , Erich 3 , Jens 2 , Erich 1 ) blev født i 1739 i Dunkær, blev døbt i 1739 iRise, døde i 1805 i Dunkær i en alder af 66 år, og blev begravet den 28-6-1805 i Rise.Generelle notater: Rasmus overtog et kåd i Langeagre ved Dunkær (245). Se Albert Pedersendokument, for mere om hans efterslægt.Forlovere ved deres trolovelse i marts 1769 var Rasmus' bror boelsmand Hans Jensen (227) ogSidsels far husmand Hans Holgersen fra L. Rise.Kilde: Rise kirkebog 1753-1789, opslag 264. Copuleret 14.04.1769.English:Rasmus took over a small farm in Langeagre near Dunkaer (Farm no. 245).Sponsors at his engagement with Sidsel Maria were his brother farmer Hans Jensen from farm no.227 in Dunkær and Sidsel's father, small landowner Hans Holgersen from Lille Rise.Rasmus blev gift med Sidsel Maria Hansdatter [3844] [MRIN: 1449], datter af Hans LauritsenHolgersen [3845] og Giertrud Hansdatter [3846], den 14-4-1769 i Rise. Sidsel blev født i 1742 i L. Rise ogdøde i 1811 i Dunkær i en alder af 69 år.Børn af dette ægteskab:112 K i. Johanne Rasmusdatter [3847] blev født i 1770 i Dunkær, døde i 1773 i Dunkær i en alderaf 3 år, og blev begravet i Rise.113 M ii. Jens Rasmussen [3848] blev født i 1773 i Dunkær, blev døbt den 20-1-1773 i Rise, dødeden 25-9-1831 i Gråstensmark i en alder af 58 år, og blev begravet i Rise.Generelle notater: Da han blev gift med Gertrud overtog han hendes første mandsejendom i Lindsbjerg, Gråstensmark.Ejendommen matr. 19 i Lindsbjerg var i hartkorn på 5 skp. - 2 Fjdk. - 2 3/4 Alb.Bygningerne var på 6 fag stuehus vurderet til 120 Rd. og 6 fag stald og lade vurderet til60 Rd.English:When he married Gertrud, he took over her first husbands small farm in Lindsbjerg,Graastensmark.The farm is land register no. 19 in Lindsbjerg.The buildings were valued at a total sum of 180 Rigsdaler.Jens blev gift med Gertrud Rasmusdatter [3849] [MRIN: 1451] den 27-4-1798 i Rise.Gertrud blev født i 1767 i Rise og døde den 27-7-1854 i Gråstensmark i en alder af 87 år.114 M iii. Hans Rasmussen [3851] blev født i 1774 i Dunkær.Hans blev gift med Anne Marie Caspersdatter [3852] [MRIN: 1453] i 1798 i Rise.Anne blev født cirka 1778 i Rise.115 K iv. Gertrud Rasmusdatter [3853] blev født i 1778 i Dunkær og døde i 1844 i Dunkær i enUdarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk21 Udskrift fra Legacy


alder af 66 år.Efterkommere af ErichGertrud blev gift med Laurits Lauritsen [3854] [MRIN: 1454] i 1806 i Rise. Lauritsblev født i 1779 og døde i 1828 i Dunkær i en alder af 49 år.Generelle notater: Der var ingen børn i ægteskabet.English:No children.+ 116 M v. Peder Rasmussen [3855] blev født i 1781 i Dunkær, blev døbt den 15-7-1781 i Rise, ogdøde den 20-10-1851 i Dunkær i en alder af 70 år.117 M vi. Hans Jensen Rasmussen [3880] blev født i 1784 i Dunkær og døde i 1841 i Dunkær i enalder af 57 år.Hans blev gift med Ellen Thomasdatter [3879] [MRIN: 1461], datter af ThomasRasmussen [3877] og Maren Hansdatter [3878], den 18-1-1807 i Rise. Ellen blev født i1771 i L. Rise.Generelle notater: Efter Hans Rasmussens død blev Ellen trolovet den 29.12.1806 og viet18.01.1807 med Hans Jensen Rasmussen i Dunkær. Rise KB 1789-1814, opslag 389.79. Birte Lauritsdatter [2064] (Maren Eriksdatter 4 , Erich 3 , Jens 2 , Erich 1 ) blev født i 1716 i Dunkær, blevdøbt den 28-6-1716 i Rise, døde i 1763 i Stokkeby i en alder af 47 år, og blev begravet den 24-4-1763 i Rise.Birte blev gift med Claus Albertsen [2063] [MRIN: 832], søn af Albert Clausen [2071] og Ellen[2072], den 1-7-1736 i Rise. Claus blev født i 1703 i Stokkeby, blev døbt den 15-7-1703 i Rise, døde i1770 i Stokkeby i en alder af 67 år, og blev begravet den 6-10-1770 i Rise.Børn af dette ægteskab:+ 118 M i. Albert Clausen [2059] blev født cirka 1736 i Stokkeby, blev døbt cirka 1736 i Rise, døde i1801 i Stokkeby i en alder af ca. 65 år, og blev begravet den 21-10-1801 i Rise.+ 119 K ii. Maren Clausdatter [2065] blev født i 1739 i Stokkeby, blev døbt den 6-1-1739 i Rise,døde den 20-12-1802 i Stokkeby i en alder af 63 år, og blev begravet i 1802 i Rise.120 M iii. Laurits Clausen [2066] blev født i 1740 i Stokkeby og blev døbt i 1740 i Rise.Generelle notater: Ved skiftet efter moderen, erfarer vi, at han er på de lange rejser. Altsåat han var sømand og befandt sig på langfart.121 K iv. Mette Marie Clausdatter [2067] blev født i 1747 i Stokkeby og blev døbt i 1747 i Rise.122 M v. Christian Clausen [2068] blev født i 1749 i Stokkeby, blev døbt i 1749 i Rise, døde i1835 i Marstal i en alder af 86 år, og blev begravet i 1835 i Marstal.Generelle notater: Han var boelsmand ved Trappeskov. Gården købte han sammen med 2andre slægtninge, nemlig broderen Albert Clausens svigersøn Christen Pedersen ogChristen Pedersens svoger Claus Hansen.123 M vi. Erik Clausen [2069] blev født i 1755 i Stokkeby og blev døbt i 1755 i Rise.124 M vii. Claus Clausen [2070] blev født i 1757 i Stokkeby, blev døbt i 1757 i Rise, døde i 1826 iStokkeby i en alder af 69 år, og blev begravet i 1826 i Rise.80. Anne Marie Lauritsdatter [2083] (Maren Eriksdatter 4 , Erich 3 , Jens 2 , Erich 1 ) blevfødt cirka 1717 i Dunkær, blev døbt cirka 1717 i Rise, døde i 1795 i Dunkær i en alder af ca. 78 år, og blevbegravet den 8-2-1795 i Rise.Anne blev gift med Peder Madsen [2084] [MRIN: 840] den 8-10-1741 i Rise. Peder blev begravet den 28-5-1763 i Rise.Generelle notater: Peder Madsen siges at være fra Vindeballe. Da han gifter sig med Anne Marieovertog han hendes stedfars boel (219) i Dunkær.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk22 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af ErichEt par år efter hans død, overdrog enken boelet til den ældste søn. Skifte den 17.10.1766.Børn af dette ægteskab:+ 125 M i. Mads Pedersen [3119] blev født i 1743 i Dunkær, blev døbt den 13-10-1743 i Rise, ogdøde den 16-9-1827 i Dunkær i en alder af 84 år.126 K ii. Maren Pedersdatter [3130] blev født i 1745 i Dunkær.Maren blev gift med Peder Jørgensen [3131] [MRIN: 1232]. Peder blev født i Notmark,Als?.Generelle notater: Han var kådbo i Notmark på Als.Kilde: Mikkel Eriksen.127 K iii. Gertrud Pedersdatter [3132] blev født i 1752 i Dunkær.Gertrud blev gift med Niels Rasmussen [3133] [MRIN: 1233]. Niels blev født i Ketting,Als.128 M iv. Laurits Pedersen [3134] blev født i 1753 i Dunkær og døde i 1783 i en alder af 30 år.Generelle notater: Han forblev ugift.Kilde: Mikkel Eriksen, Rise Sogns Gårde (219).129 K v. Anne Marie Pedersdatter [3135] blev født i 1760 i Dunkær og døde i 1850 i Dunkær i enalder af 90 år.Generelle notater: Ved folketællingen i 1845 opholdt hun sig på fødegården i Dunkærsom enke, 85 år.Kilde: Mikkel Eriksen, Rise Sogns Gårde (219).Anne blev gift med Hans Christian Krag [3136] [MRIN: 1234].Generelle notater: Indsidder i Stokkeby.Kilde: Mikkel Eriksen i Rise Sogns Gårde (219).Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk23 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Erich6. generation (Tiptipoldebørn)88. Heilge Mickelsdatter [4291] (Mickel Bertelsen Halmøe 5 , Bertel (Berthold) Michelsen Halmøe 4 , SitzelBertelsdatter 3 , Bertel 2 , Erich 1 ) blev døbt den 11-7-1752 i Ærøskøbing.Generelle notater: Hun blev båret til dåben af sin farmor Heilge Clausdatter.Blandt fadderne var Margrethe Rasmusdatter Schröder, Erich Rasmussen, Rasmus Rasmussen afOmmel, Jens Marcussen ungkarl.Heilge blev gift med Albert Rasmussen [4292] [MRIN: 1610]. Albert døde i Marstal.Børn af dette ægteskab:130 K i. Cathrine Elisabeth Albertsdatter [4293] blev født cirka 1782 i Marstal.131 M ii. Mickel Albertsen Halmøe [4294] blev født i 1788 i Marstal.Generelle notater: Han blev båret til dåben af Michel Bertelsen Halmøe, hans bedstefar.Mickel var skipper og blev trolovet den 30.10.1814 med pigen Maren Jensdatter fraGræsvænge.Mickel blev gift med Maren Jensdatter [4295] [MRIN: 1611] den 4-11-1814 i Marstal.Maren blev født i Græsvænge.102. Anna Kirstine Nielsdatter Halmøe [4334] (Niels Lauritzen Halmøe 5 , Laurits Mickelsen Halmøe 4 , SitzelBertelsdatter 3 , Bertel 2 , Erich 1 ) blev døbt den 10-9-1752 i Ærøskøbing og døde i 1836 i Ærøskøbing i en alder af 84år.Generelle notater: Anne Kirstine blev gift med sin fars fætter Mickel Bertelsen Halmø. Der måttesøges Kongelig bevilling da de var beslægtede.Ærøskøbing kirkebog, 1744 - 1785, opslag 557, copuleret efter kongelig bevilling af 28. November1784.Anna blev gift med Mickel Bertelsen Halmøe [4287] [MRIN: 1627], søn af Bertel (Berthold) MichelsenHalmøe [4281] og Heiliche Clausdatter [4282], den 9-12-1784 i Ærøskøbing. Mickel blev født i 1722 iÆrøskøbing og døde i 1802 i Ærøskøbing i en alder af 80 år.Generelle notater: Hans farbror Laurits Mickelsen Halmøe bar ham til dåben i Ærøskøbing. Blandtfadderne ved hans dåb ses Christen Jensen Halmøe, Riborg Simons og Gie Andersdatter (ellerAndreasdatter).I 1766 overtager Mickel Halmø og skal svare aftægt til sin mor, herunder 2 td. rug, 2 td, byg og 2 td.ærter. Desuden får moderen frit foder til en ko og 2 får, husværelse i det hus hvor hun bor og hvorMickel Bertelsen førhen har boet, o.s.v.Michel omtales som sælger af Halmø den 18.03.1793. Køberen var Christen Pedersen (Frankemand)fra Bregninge.I Webers dagbog for 1771, ses følgende notat: "Dette aar havde vi en stærk og langvarig vinter, og deter bemærkelsværdigt at broder (her er betydningen: "en man er i familie med", ofte anvendt i gammeltid) Mickel Halmøe med hele sin familie ikke alene oven meldte 7. april men også den 12. aprilderefter kørte over isen hertil med heste og slæde (fra Halmø). Isen gik ikke helt bort her hos osførend 28. april, og jeg har endnu observeret at pinse aften den 18. maj da jeg kom ind i Kieler fjordenvar der endnu fyldt med is".(Gentaget slægtslinje. Se person 53 på side 18)116. Peder Rasmussen [3855] (Rasmus 5 , Jens 4 , Erich 3 , Jens 2 , Erich 1 ) blev født i 1781 i Dunkær, blevdøbt den 15-7-1781 i Rise, og døde den 20-10-1851 i Dunkær i en alder af 70 år.Generelle notater: Peder overtog sin svigerfars boel i Dunkær den 29.4.1802 (214).Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk24 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af ErichDen ældste søn overtog boelet den 17.6.1848.Peder blev gift med Bodil Rasmusdatter [3856] [MRIN: 1455], datter af Rasmus Jørgensen [912] ogJohanne Pedersdatter [914], den 7-7-1802 i Rise. Bodil blev født i 1784 i Marstal, blev døbt den 5-9-1784i Marstal, og døde den 20-3-1817 i Dunkær i en alder af 33 år.Børn af dette ægteskab:132 M i. Rasmus Jensen Pedersen [3859] blev født den 25-8-1805 i Dunkær og døde den 12-11-1870 i Dunkær i en alder af 65 år.Generelle notater: Rasmus overtog sin fars boel i Dunkær (214).English:Rasmus took over his father's farm in Dunkær (214).133 K ii. Sidsel Marie Pedersdatter [3860] blev født i 1808 i Dunkær og døde i 1879 i Dunkær ien alder af 71 år.134 M iii. Hans Pedersen [3861] blev født i 1812 i Dunkær og døde i 1859 i Gråstensmark i en alderaf 47 år.Generelle notater: Parcellist i Gråstensmark.English:Small landowner in Graastensmark.135 M iv. Peder Rasmussen [3862] blev født i 1814 i Dunkær.Generelle notater: Husmand i Dunkær.English:Small landowner in Dunkær.Peder blev derefter gift med Karen Clausdatter [3863] [MRIN: 1456], datter af Claus Jensen [3871] ogKirsten Thomasdatter [3872], den 13-7-1817 i Rise. Karen blev født i 1796 i L. Rise, blev døbt den 3-1-1796 i Rise, og døde den 11-6-1868 i Dunkær i en alder af 72 år.Børn af dette ægteskab:136 M i. Claus Jensen Rasmussen [3864] blev født i 1818 i Dunkær.137 K ii. Bodil Marie Rasmussen [3865] blev født i 1820 i Dunkær.138 M iii. Jens Rasmussen [3866] blev født i 1823 i Dunkær, døde den 19-4-1898 i Vindeballemarki en alder af 75 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.Generelle notater: Den 19.03.1869 købte Jens Rasmussen en ejendom i Vindeballemark,(71)matr. nr. 28 i Vindeballe, beliggende ved Strandhusene.Efter hans død sælger enken ejendommen til svigersønnen den 02.06.1898.English:Jens Rasmussen purchased a small farm in Vindeballemark on 19.03.1869. The farm island register no. 28 in Vindeballe, located at Strandhusene.After his death, his widow sold the farm to her son-in-law on 2.06.1898.Jens blev gift med Kirstine Marie Hjulmand [3867] [MRIN: 1457] i 1869 i Rise.Kirstine blev født i 1830 i Dunkær, døde den 19-9-1902 i Vindeballemark i en alder af 72år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.+ 139 K iv. Kirsten Rasmussen [3868] blev født i 1826 i Dunkær.140 M v. Thomas Rasmussen [3869] blev født i 1830 i Dunkær.141 K vi. Maren Rasmussen [3870] blev født i 1835 i Dunkær.118. Albert Clausen [2059] (Birte Lauritsdatter 5 , Maren Eriksdatter 4 , Erich 3 , Jens 2 , Erich1 ) blev født cirka 1736 i Stokkeby, blev døbt cirka 1736 i Rise, døde i 1801 i Stokkeby i en alder af ca. 65 år, og blevUdarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk25 Udskrift fra Legacy


egravet den 21-10-1801 i Rise.Efterkommere af ErichGenerelle notater: Han blev trolovet med Ellen Knudsdatter den 6.06.1765.Albert blev gift med Ellen Knudsdatter [2060] [MRIN: 830], datter af Knud Ditlevsen [2073] ogElisabeth Knudsdatter [2087], i 1765 i Rise. Ellen blev født cirka 1730 i Stokkeby, blev døbt cirka 1730 iRise, døde i 1795 i Stokkeby i en alder af ca. 65 år, og blev begravet den 11-7-1795 i Rise.Børn af dette ægteskab:142 K i. Else Albertsdatter [2061] blev født den 23-2-1766 i Stokkeby, blev døbt i 1766 i Rise,døde den 9-4-1836 i Stokkeby i en alder af 70 år, og blev begravet i 1836 i Rise.Else blev gift med Anders Hansen [2062] [MRIN: 831] den 14-6-1789 i Rise. Andersblev født cirka 1755 i Rise, blev døbt cirka 1755 i Rise, døde den 6-5-1817 i Stokkeby ien alder af ca. 62 år, og blev begravet i 1817 i Rise.Generelle notater: Han var boelsmand på boel nr. 280 i Stokkeby.+ 143 K ii. Birthe Cathrine Albertsdatter [798] blev født i 1769 i Stokkeby, blev døbt den 1-3-1769i Rise, og døde den 31-10-1826 i Trappeskov i en alder af 57 år.119. Maren Clausdatter [2065] (Birte Lauritsdatter 5 , Maren Eriksdatter 4 , Erich 3 , Jens 2 , Erich1 ) blev født i 1739 i Stokkeby, blev døbt den 6-1-1739 i Rise, døde den 20-12-1802 i Stokkeby i en alder af 63 år, ogblev begravet i 1802 i Rise.Maren blev gift med Hans Knudsen [2052] [MRIN: 833], søn af Knud Ditlevsen [2073] og ElisabethKnudsdatter [2087], i 1765 i Rise. Hans blev født i 1734 i Stokkeby, blev døbt den 21-2-1734 i Rise, døde i1793 i Stokkeby i en alder af 59 år, og blev begravet den 7-5-1793 i Rise.Generelle notater: Trolovet med Maren Clausdatter den 6.06.1765. Hans Knudsen overtog sin farsboel i Stokkeby (281).Børn af dette ægteskab:144 M i. Knud Hansen [2054] blev født i 1765 i Stokkeby, blev døbt den 8-12-1765 i Rise, døde i1796 i Stokkeby i en alder af 31 år, og blev begravet den 23-5-1796 i Rise.Generelle notater: Knud Hansen overtog sin fars boel i Stokkeby (281).+ 145 M ii. Claus Hansen [897] blev født i 1767 i Stokkeby, blev døbt i 1767 i Rise, og døde cirka1840 i Trappeskov i en alder af ca. 73 år.125. Mads Pedersen [3119] (Anne Marie Lauritsdatter 5 , Maren Eriksdatter 4 , Erich 3 , Jens 2 , Erich1 ) blev født i 1743 i Dunkær, blev døbt den 13-10-1743 i Rise, og døde den 16-9-1827 i Dunkær i en alder af 84 år.Generelle notater: Mads Pedersen overtog sin fars boel i Dunkær (219). Den 15.12.1815 får han lov tilat dele sit boel mellem to sønner, hvilket blev gennemført ved skifte den 29.07.1816.Mads blev gift med Ingeborg Pedersdatter [3120] [MRIN: 1227], datter af Peder Hansen [3137] ogGertrud Lassedatter [3138], den 30-11-1766. Ingeborg blev født i 1744 i Ø. Bregninge, blev døbt den 20-12-1744 i Bregninge, døde i 1792 i Dunkær i en alder af 48 år, og blev begravet den 30-1-1792 i Rise.Børn af dette ægteskab:+ 146 M i. Peder Hansen Madsen [2983] blev født i 1780 i Dunkær og døde i 1847 i Rise i en alderaf 67 år.+ 147 K ii. Anne Marie Madsdatter [3121] blev født den 7-10-1767 i Dunkær og døde den 24-12-1834 i Dunkær i en alder af 67 år.148 M iii. Laurits Madsen [3125] blev født i 1775 i Dunkær, blev døbt den 26-12-1775 i Rise, ogdøde den 16-3-1852 i Dunkær i en alder af 77 år.Generelle notater: Laurits overtog halvdelen af sin fars boel i Dunkær (219 A).Der var ingen børn i ægteskabet og boelet blev overdraget til en søn af broderen PederUdarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk26 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af ErichHansen Madsen. Der er skifte den 11.06.1845.Laurits blev gift med Anne Pedersdatter [3126] [MRIN: 1230] den 13-12-1818. Anneblev født i 1779, blev døbt den 1-1-1779 i Tranderup, Ærø, og døde den 28-5-1842 iDunkær i en alder af 63 år.+ 149 K iv. Ingeborg Madsdatter [3127] blev født i 1783 i Dunkær, blev døbt den 23-3-1783 i Rise,og døde den 31-8-1859 i Dunkær i en alder af 76 år.150 M v. Peder Madsen [3129] blev født i 1785 i Dunkær, blev døbt den 14-8-1785 i Rise, og dødeden 18-7-1830 i Olde i en alder af 45 år.Generelle notater: Han overtog det halve af sin fars boel (219 B) i 1816. Efter få år bytterhan med boelsmand i Olde, Jens Hansen Jensen, der senere bliver hans svoger, da Pedergifter sig med hans kones søster Ingeborg.Jens Hansen Jensen havde overtaget Dunkær Mølle, og det var vel derfor han varinteresseret i at bytte gård, således at han bedre kan passe både mølle og gård, når han bori Dunkær.Kilde: Mikkel Eriksen.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk27 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Erich7. generation (3x tipoldebørn)139. Kirsten Rasmussen [3868] (Peder 6 , Rasmus 5 , Jens 4 , Erich 3 , Jens 2 , Erich 1 ) blev født i 1826 iDunkær.Kirsten blev gift med Anders Rasmussen Andersen [3940] [MRIN: 1478], søn af Rasmus Andersen[3943] og Karen Hansdatter [3947], den 11-12-1854 i Rise. Anders blev født den 21-4-1819 i Olde ogblev døbt den 25-4-1819 i Rise.Generelle notater: Da Anders blev gift første gang, omtales han som parcellist i Græsvænge. DaMaren blev begravet den 6.12.1852, omtales han som møllerkarl og parcellist i Græsvænge.Jeg har ikke fundet nogen af børnene gift i Marstal.English:When Anders was married to Maren he is listed in the church records as small landowner. Later whenMaren was buried, he is listed as a labourer at the mill and small landowner at Graesvaenge.I have not found any of the children married in Marstal.Børn af dette ægteskab:151 M i. Peder Rasmussen Andersen [3969] blev født den 31-7-1855 i Græsvænge og blev døbtden 5-8-1855 i Marstal.Generelle notater: Dåb: Marstal kirkebog 1851-1866, opslag 35.152 K ii. Maren Andersen [3970] blev født den 3-5-1857 i Græsvænge og blev døbt den 10-5-1857i Marstal.Generelle notater: Dåb: Marstal kirkebog 1851-1866, opslag 145.153 K iii. Karen Andersen [3971] blev født den 20-3-1859 i Græsvænge og blev døbt den 27-3-1859 i Marstal.Generelle notater: Dåb: Marstal kirkebog 1851-1866, opslag 157.154 M iv. Anders Rasmussen Andersen [3942] blev født den 4-7-1862 i Græsvænge og blev døbt iMarstal.Generelle notater: Dåb: Marstal kirkebog 1851-1866, opslag 85.Fadderne ved hans dåb var kådbo Hans Andersen i Dunkær (Anders' storebror), parcellistHenrik Thomsen af Græsvænge, ungkarl Lars Jensen af Rise og Pige Bodil MarieRasmussen af Dunkær.Anders emigrerede til USA og er begravet i Petaluma, Californien. Han blev gift med enpige der hed Maren.English:Sponsors at his baptism were small farmer Hans Andersen in Dunkaer (Anders' brother),small landowner Henrik Thomsen of Graesvaenge, bachelor Lars Jensen from Rise andBodil Marie Rasmussen from Dunkaer.Anders emigrated to USA and is buried in Petaluma, California. He was married tosomeone called Maren.143. Birthe Cathrine Albertsdatter [798] (Albert Clausen 6 , Birte Lauritsdatter 5 , Maren Eriksdatter 4 , Erich3 , Jens 2 , Erich 1 ) blev født i 1769 i Stokkeby, blev døbt den 1-3-1769 i Rise, og døde den 31-10-1826 i Trappeskov i enalder af 57 år.Birthe blev gift med Christen Pedersen [797] [MRIN: 316], søn af Peder Jørgensen [890] og MarenChristensdatter [891], i 1789 i Rise. Christen blev født den 18-10-1767 i Rise, blev døbt i Rise, og døde den8-5-1836 i Trappeskov i en alder af 68 år.Generelle notater: Thomas Christensen bar ham til dåben. Faddere var Hans Jørgensen, JørgenRasmussen, Christen Pedersen, ungkarl Rasmus Jørgensen, Christen Jensen, Peder Larsen Jensen ogUdarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk28 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Erichpigefaddere Karen Pedersdatter, Anna Larsdatter og Ellen Jensdatter.Hans farbror Rasmus Jørgensen nævnes som hans værge, da Christen køber ejendom i Trappeskov,så jeg formoder, at han er vokset op hos farbroderen, som boede på Drejet, vist nok i Drejhuset.Den 30 maj samme år som han blev gift, købte Christen Pedersen en ejendom med jord i Trappeskov,i alt ca. 120 tønder land, sammen med sine slægtninge Christian Clausen - han var Birthes farbroder,og svogeren Claus Hansen - hans søster Johannes mand.Ejendommen købte de af Jørgen Mouritsen som havde købt og bebygget jorden i 1768. Der var pågården en planteskole med ege, hassel og blomster. Jørgen Mouritsen var en broder tilAmtsforvalteren på Gråsten. Ved salget forbeholder Jørgen Mouritsen, at han kan blive boende isædehuset til Mortensdag og at græsse en hest, 2 kvier og et får. Den 13.01.1790 boede han påSøbygård.Christen Pedersen og hans slægtninge delte jord og bygninger imellem sig. Jorden havde tidligere hørtunder Herregården "Gudsgave", hertugens stutteri ved Marstal.Herregården blev nedlagt i 1767 idet den nedbrændte om efteråret. Senere blev jorden så udstykket ogsolgt.Christen Pedersen blev efter Birthe Albertsdatters død, gift med Sidsel Hansdatter. Hun havdetidligere været gift med indsidder Knud Hansen fra Tranderup. Knuds mor var fra Toftegården iTranderup (Min fars slægt - IBC), og hans far var født på et kåd i Vindeballe.Efter Christen Pedersens død flyttede Sidsel til Vrå for at bo hos en slægtning til sin første mand.Som en del af sin aftægt må Sidsel have overtaget en parcel i Ronæs. Efter hendes død bliver densolgt af stedbørnene til Christen Pedersens barnebarn, halvboelsmand Christen Pedersen iRolpestedet for 107 Rd.I 1861, efter Sidsels død, oprettes der arveforlig mellem Christen Pedersens arvinger:Ærøskøbing 1. December 1861.Vi underskrevne arvinger efter afdøde parcellist Christen Pedersen i Trappeskov.1. Jørgen Christensen, 1/4 boelsmand i Katteskov.2. Claus Jørgensen, parcellist i Ronæs, gift med datteren Maren.3. Henrik Thomsen, parcellist i Græsvænge, gift med datteren Birthe Cathrine.4. Thomas Christensen, parcellist i Trappeskov.5. Albert Christensen, husmand i Vindeballe mark.6. Afdøde parcellist i Voderup Claus Christensens børn:a. Parcellist Jens Jensen i Voderup.b. Maren Christensen i Borgnæs.c. Peter Christensen, med formynder Boelsmand Hans Christian Hansen i Borgnæs ogd. Christen Clausen, for tiden i Sundeved.7. Søstersønnen, Boelsmand Hans Christensen Hansen i Borgnæs.8. Søsteren Marens børn:a. Christen Pedersen, halvboelsmand i Rolpestedet.b. Birthe Cathrine Clausen, gift med Christen Pedersen i Ronæs.c. Ane Cathrine Clausen, tjenende for Ole Rasmussen i Marstal Bondeby ogd. Ellen Clausen, tjenende i Ronæs.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk29 Udskrift fra Legacy


Børn af dette ægteskab:155 M i. Peder Christensen [799] blev født i 1790 i Trappeskov, blev døbt den 10-3-1790 iMarstal, døde den 21-2-1825 i Trappeskov i en alder af 35 år, og blev begravet den 25-2-1825 i Marstal.Generelle notater: Han blev båret til dåben af Johanne Clauses. Faddere var RasmusJørgensen, Albert Clausen i Stokkeby, ungkarl Jens Ditlev i Stokkeby og pige MarenOlesdatter i Stokkeby.Han overtog faderens gård, men efter hans tidlige død, blev gården overdraget til hansyngste bror.156 K ii. Ellen Cathrine Christensdatter [800] blev født i 1792 i Trappeskov, døde den 7-2-1857 iBorgnæs i en alder af 65 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.Generelle notater: Ellen blev båret til dåben af Else Andersdatter fra Stokkeby. Fadderevar Anders Hansen i Stokkeby, Claus Hansen i Trappendal (Trappeskov), ungkarl PederChristensen i Stokkeby og pige Maria Pedersdatter fra Trappendal.Efter at Ellen's bror Albert (se nedenfor) måtte sælge Damgården, fik Ellen enbyttehandel i stand. Ellen var en meget energisk dame. Penge lånte hun hos nogle bønderi Tranderup, og såkorn hos bønderne i Vindeballe.Et lille karaktertræk hos Ellen kommer til udtryk ved, at da hun gik med tanker om atkøbe Damgården, skal hun have sagt: "Får jeg Damgården, river jeg skidteraserne ned ogbygger brandmur op." Dette nåede hun virkelig, idet stuehuset er bygget i 1852, og detsidste stykke af stalden i 1857. Hun døde i dette år, og på sit dødsleje sagde hun tilsønnen: "Sælg i bare Damgården, for den kommer i ikke til at spinde silke på." Den blevsolgt i 1866 for Rd. 15.000,-. Køberen var en anden Borgnæsbonde, Hans JørgensenPedersen fra Horsagergård. Han beholdt dog kun gården i knap 3 år.Ellen blev gift med Hans Christiansen [801] [MRIN: 317], søn af ChristianHansen [819] og Margrethe Hansdatter [820], den 8-5-1821 i Marstal. Hans blevfødt cirka 1762 i Vindeballe, Ærø, blev døbt i Tranderup, Ærø, døde den 1-9-1829 iVindeballemark i en alder af ca. 67 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.Generelle notater: Hans flytter sin fars ejendom fra Vindeballe til Strandhusene i tiden før1819, idet der er oprettet testamente den 28.11.1819 af Hans Chistiansen og Ellen MarieKnudsdatter, hvori de testamenterer hus og bo til den længstlevende.Se Vindeballe matrikel 29 på www.aerogenealogy.dk157 M iii. Albert Christensen [817] blev født i 1794 i Trappeskov, blev døbt den 24-5-1794 iMarstal, døde den 7-2-1866 i Vindeballemark i en alder af 72 år, og blev begravet iTranderup, Ærø.Generelle notater: Albert blev båret til dåben af Else Andersdatter af Stokkeby. Fadderevar Christen Clausen af Trappenskov, Knud Hansen af Stokkeby, ungkarl RasmusClausen af L. Rise og pige Elisabeth Jeppesdatter af Marstal.Den 29.04.1826 købte Albert Damgården i Borgnæs (efter sigende for Rd. 40,-).Sælgeren var Laurits Pedersen Rasmussen, som havde svært ved at klare de vanskeligetider efter 1813, hvorfor gården kom på auktion.Damgården var dengang på ca. 60 tønder land. Noget af jorden var dog skilt fra tilsmedejord, og om denne smedejord - eller rettere ejendomsretten på denne jord, førteAlbert proces i 1831. Han hævdede at der efter kortet aldeles ingen smedejord var udlagtfor Borgnæs, og at den såkaldte smedejord ligger i hans boelsgrunde, og tilhørte ham.De andre Borgnæsbønder hævdede at jorden havde været fælleseje siden udskiftningen,og processen endte da også med at Albert blev frakendt ejendomsretten til smedejorden. I1861 da gården ejedes af Alberts søstersøn Hans Christian Hansen, opdagede denne athan betalte skat af smedejorden, der jo var fælles jord ifølge ovenstående dom. De øvrigebønder tilbød derefter at betale deres part, men Hans krævede at de skulle erstatte ham,hvad han og hans moder havde betalt for meget. Dette nægtede de øvrige bønder, oghenviste til rettens afgørelse. Resultatet af denne retsag foreligger desværre ikke.Megen drift var der nu ikke i Albert. I de første år på Damgården, fjernede han mangesten fra sine marker, og disse blev om vinteren slæbt til havs over havisen. Der vidner deendnu om hans virke til at begynde med, idet stenene ved lavvande er synlige.Som et lille karaktertræk kan nævnes at når han pløjede, og ikke fik hjørnerne med,Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk30 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Erichkiggede han tilbage på det upløjede og sagde: "Nu gir det noget."Med det mente han, at når jorden havde ligget brak et års tid, ville det næste gang giverigeligt. Men næste gang kom nok aldrig.Det kneb for Albert at skaffe penge til skatterne og den 07.09.1836 gik det helt galt, oghan måtte sælge gården til sin søster Ellen.Det var egentlig en byttehandel idet han fik hendes husmandssted og 400 Rd.Derefter flyttede han om på hendes husmandssted ved Stranden (Vindeballemark).Denne ejendom overlod han den 25.10.1850 til en brodersøn Hans Christensen fraTrappendal for 640 Rd. og aftægt.Albert døde på Tranderup præstegård hos forpagteren, ovennævnte Hans Christensen.Albert blev gift med Birthe Marie Mikkelsdatter [818] [MRIN: 325], datter afMikkel Thomsen [1136] og Ingeborg Hansdatter [1135], den 3-7-1836 iTranderup, Ærø. Birthe blev født i 1785 i Vindeballe, Ærø, blev døbt den 11-9-1785 iTranderup, Ærø, døde den 5-9-1859 i Vindeballemark i en alder af 74 år, og blev begraveti Tranderup, Ærø.158 M iv. Claus Christensen [736] blev født den 22-4-1796 i Trappeskov, blev døbt den 24-4-1796 iMarstal, døde den 16-12-1857 i Voderup, Ærø i en alder af 61 år, og blev begravet iTranderup, Ærø.Generelle notater: Claus blev født i Trappeskov eller Trappendal som det kaldtesdengang, i den gård der ligger nærmest ud mod landevejen. De gamle bygninger medhalvdørene er dog for længst nedrevet og genopført.Claus tjente en tid i Rise sogn, vistnok i Stokkeby hvor han mor var fra. Senere mødtehan en pige fra Bregninge, som hed Maren Christensdatter og med hende blev han gift.Der står i Bregninge Kirkebog: "Ungkarl Claus Christensen af Rise sogn, 26 år gammel,søn af Christen Pedersen Trappendal og hustru Birthe Albertsdatter - har haft denaturlige kopper og pigen Maren Christensdatter, 28 år gammel, datter af KådboChristen Jørgensen (ved leddet), og afdøde hustru Ane Smedsdatter (eller AneKnudsdatter som der står andre steder), har haft de naturlige kopper; viet i BregningeKirke den 2. juni 1822."Et par måneder før brylluppet, den 12.03.1822 havde Claus købt et konkursbo iVoderup. Det var ejendommen matrikel nr. 12, han købte efter Ole Lauritsen Hansenhvis barndomshjem var matrikel nr. 10 i Voderup.Maren fik tæring og døde allerede i 1831. Claus var på det tidspunkt slagter,handelsmand og havde tillige ejendommen i Voderup på ca. 6-7 tønder land, og et stykkejord i Ronæs som han havde arvet efter sin far. Hvor stor denne Ronæs part var videsikke, men da broderen Thomas på dette tidspunkt var gift og havde overtaget gården iTrappendal, har de andre søskende jo også fået deres arvepart. Så særlig stor har den nokikke været.Det siger sig selv, at for at klare alle disse sager, samt at passe sin 7 årige søn, var Clausnød til at få en kone inden døre, og det skete da også kun få måneder efter Maren's død.I 1857 døde Claus Christensen i Voderup 61 år gammel. Han havde i de sidste par år ikkeværet så stærk. Da kræfterne begyndte at svigte solgte han sin arvepart fra fødehjemmet i1853 til Hans Rasmussen fra Kragnæs - en part jord i Ronæs, hvorfra han havde hentetkorn og hø og kørt det den lange vej over Drejet og ud til Voderup, hvor det blev sat istak ved husgavlen. Senere, på en søndag, hjalp byens unge karle ham med at tærske det.For det blev de om aftenen beværtet og fik en glad dag ud af det. Claus delte selv sineefterladenskaber mellem børnene før han døde. Bornholmeren (bornholmeruret) skulleblive på ejendommen, og er siden arvet af et tip-tipoldebarn Mogens Cecil Christensen,og har dermed været i familiens eje i 6 generationer.Claus har sikkert erhvervet Bornholmeren efter sit andet giftermål. Fabrikanten er en JensMortensen født 1809. Ved en opmaling af skiven er der af maleren sat et forkert årstal(1783), dette er dog ikke i overensstemmelse med virkeligheden, men maleren mente atkunne fastslå at sådan havde der stået før. Senere er Jens Chr. Jensen dog kommet tilkundskab om denne Jens Mortensen's fødselsår og dermed er fejltagelsen fastslået.Sandsynligvis er Bornholmeren lavet i tiden mellem 1830 og 1840.Den ældste søn fik ejendommen som var på ca. 6-7 tønder land og 3 små moseparter,imod at svare aftægt til Claus, Karen og den svage bror. Han afstod dog ejendommen tilUdarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk31 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Erichsin yngre bror Jens, mod en erstatning på 700 Rd. Dette skete den 22.04.1856. De andrebørn fik penge, som blev hentet op fra Bornholmerens bund. Han var efter forholdene retvelhavende, og hans marker i klinten (den var delt op på 11 steder) var let kendelige frade andres, da den fik mere gødning p.g.a. de mange slagtninger.Aftægten består af: "2 Fag Hus indrettes, 1 med loftsrum - en lille have og Frugten af etpære- og et æbletræ. Årlig 3 tønder Rug, 3 tønder Byg, 2 fede Gæs med Fjer, 6 LispundFlæsk, 8 Pund Hør, 8 Pund Tælle, 1 Favn Brænde, 1 Læs Tørv. Når en af os dørbortfalder Hørren, 1 tønde Rug, 1 tønde Byg, 3 Lispund Flæsk. Han leverer os ugentlig 3Kander Mælk, 2 Pund Smør - dog bortfalder 1 Pund når en af os dør. Endelig skal vi have1 Får frit i Foder og Græs, fri Brygning og Bagning, 1 Jernkakkelovn, 1 Klokke, 1 Gryde,1 Kedel, 1 Bord og 2 Stole.Der holdes skifte efter Claus den 04.01.1858, og hvert af børnene får 135 Rd.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk32 Udskrift fra Legacy


Claus blev gift med Maren Christensdatter [738] [MRIN: 294] den 2-6-1822 iBregninge. Maren blev født i 1794 i Bregninge, døde den 31-3-1831 i Voderup, Ærø i enalder af 37 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.Generelle notater: Maren fik tæring og døde allerede i 1831.Claus blev derefter gift med Karen Jensdatter [737] [MRIN: 293], datter af JensJensen [744] og Ellen Hansdatter [745], den 31-10-1831 i Tranderup, Ærø. Karenblev født den 17-4-1799 i Voderup, Ærø, døde den 7-1-1884 i Voderup, Ærø i en alder af84 år, og blev begravet i Tranderup, Ærø.Generelle notater: Hun var en veninde af hans første kone, og havde hjulpet med at plejehende i den sidste tid. Hendes bror havde overtaget faderens gård ved Vesterås, og varblevet gift, så det har nok været en lettelse for Karen, at få sit eget hjem, så hun ikkeskulle ligge nogen til byrde som "gammel pige".Hun var dygtig til sit arbejde og meget sparsommelig. Så Claus fik en skrap kone til atregere med sagerne og samle til huse.Noget blidt gemyt var hun ikke, men holde sammen så der blev ret god velstandformåede hun.Fra hende er nok slægtens sparsommelighed arvet - ligefrem påholdende var hun; lillebred og tæt bygget.Følgende lille historie viset et karaktertræk hos Karen:"På hendes ældre dage, da svigerdatteren Agathe var kone i hjemmet, havde Agathebesøg af en nabokone, og de fik sig en kop kaffe. Det skete så at Karen Claus, som hunblev kaldt, havde ærinde ud; og idet hun så går forbi vinduerne, ser hun Agathe ognabokonen sidde og drikke kaffe. Til denne begivenhed afleverede hun følgende salut:"Mare Mi, aldrig har jeg set så galt før. Gå ind og sætte sig for bordet med kaffe ogkande."Udtrykket "Mare Mi" er et kraftudtryk fra før reformationstiden. Det er enforvanskning og forkortelse, og dækker egentlig over udtrykket "Hellige Guds Moder".At det på så fjern en afkrog som Voderup har holdt sig hos en gammel kone født i 1799,til så sent som 1870 erne, er jo et vidne om, hvor trofast den ene slægt har optaget efterden anden.159 K v. Maren Christensdatter [824] blev født den 2-10-1798 i Trappeskov, blev døbt den 7-10-1798 i Marstal, døde den 8-10-1861 i en alder af 63 år, og blev begravet i Marstal.Generelle notater: Hun blev båret til dåben af Johanne Clauses. Faddere var ClausClausen i Stokkeby, Albert Clausen Bødker i Dunkær, unglarl Ole Madsen i Thorup ogpuge Cecilie Henriksdatter i Marstal.Maren blev gift med Anders Pedersen [825] [MRIN: 329], søn af Peder Nielsen [826]og Ellen Simonsdatter [827], den 1-6-1823 i Marstal. Anders blev født i 1798 i L. Rise,blev døbt i Rise, døde den 27-9-1828 i en alder af 30 år, og blev begravet i Marstal.Generelle notater: De bosatte sig i Rolpestedet på Græsvængevej 36. Denne ejendom varvist flyttet fra Kragnæs til Rolpestedet ved udstykningen i 1767. Gårdens jordtilliggendestrakte sig helt op ad Græsvængebakken til Brålandsvej.Ifølge Brandcatasten 1827-38 havde Anders en ejendom i Katteskoven, 8 F.- 5 F. - 4 F.,150 Rd.Maren blev derefter gift med Claus Jørgensen Clausen [834] [MRIN: 335], søn af ClausJørgensen Mortensen [835] og Anne Cathrine Albertsdatter [836], den 12-7-1829 iMarstal. Claus blev født den 2-9-1800 i Ommel. og blev døbt i Marstal.Generelle notater: Claus overtog Anders Pedersens ejendom i Rolpestedet, somstedsønnen senere overtog. Han havde også erhvervet en mindre parcelejendom på 6 fag iRonæs, som blev overladt til den yngste datter, mod at hun ydede aftægt til ham.Derudover skulle hun betale Rd. 100 til hver af sine ældre søstre.160 M vi. Jørgen Christensen [846] blev født den 13-4-1800 i Trappeskov og blev døbt i Marstal.Generelle notater: Han bosatte sig på et Kåd i Katteskoven. En mindre jordlod solgte hani 1863 til sin svoger Claus Jørgensen Clausen.Det ser ud som om Jørgens kåd tidligere har tilhørt hans bror Thomas Christensen idetUdarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk33 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af ErichBrandcatasten for 1828 lister Thomas som ejer men i 1829 står der Jørgen Christensen.Måske indgik ejendommen i en handel mellem brødrene, om hvem af dem der skulleovertage fødegården efter deres afdøde bror Peder.Jørgen blev gift med Ellen Cathrine Nissen [847] [MRIN: 341] den 20-6-1830 i Marstal.Ellen blev født i 1803 i Marstal.161 M vii. Thomas Christensen [849] blev født den 4-1-1803 i Trappeskov og blev døbt den 11-1-1803 i Marstal.Generelle notater: Thomas tjente i Borgnæs da han blev trolovet med Kirsten. Faderensgård skulle egentlig havde været overtaget af hans ældste bror Peder Christensen, menhan døde før faderen. Noget tyder på, at der har været en del forviklinger mellem deoverlevende brødre om hvem af dem der skulle overtage faderens gård. Broderen Albertkøbte Damgården i Borgnæs, få måneder efter broderens død, og Thomas ser ud til, athave haft en ejendom i Katteskoven, som måske lå på faderens jord. Det ser ud til, at hanbytter denne ejendom med den ældre broder Jørgen.Broderen Claus havde købt en ejendom i Voderup, matr. 12. Se www.aerogenealogy.dk.Claus fik dog en parcel jord i Ronæs fra faderens gård.Moderen døde i 1826.Efter sit giftermål overtog Thomas sin fars gård i Trappeskov.Thomas blev gift med Kirsten Hansdatter [850] [MRIN: 342] den 2-3-1828 iTranderup, Ærø. Kirsten blev født i 1805 i Voderup, Ærø, blev døbt i Tranderup, Ærø,døde i 1880 i Trappeskov i en alder af 75 år, og blev begravet i Marstal.Generelle notater: Hun er født på matr. 22 i Voderup. Se www.aerogenealogy.dk162 K viii. Birthe Cathrine Christensdatter [884] blev født den 24-5-1805.Birthe blev gift med Henrik Thomsen [885] [MRIN: 355], søn af Thomas Henriksen[886] og Kirsten Lauritsdatter [887], den 18-10-1835 i Tranderup, Ærø. Henrik blev fødtcirka 1809.163 K ix. Johanna Christensdatter [888] blev født i 1808, blev døbt den 14-2-1808, og døde i1808.Generelle notater: Hun blev født alt for tidligt og døde få dage gammel.145. Claus Hansen [897] (Maren Clausdatter 6 , Birte Lauritsdatter 5 , Maren Eriksdatter 4 , Erich 3 , Jens 2 ,Erich 1 ) blev født i 1767 i Stokkeby, blev døbt i 1767 i Rise, og døde cirka 1840 i Trappeskov i en alder af ca. 73 år.Generelle notater: Claus købte, sammen med sin svoger Christen Pedersen og en anden slægtning, engård i Trappeskov, i alt ca. 120 tønder land, sammen med sine slægtninge Christian Clausen - han varBirthes farbroder, og svogeren Claus Hansen - hans søster Johannes mand.Ejendommen købte de af Jørgen Mouritsen som havde købt og bebygget jorden i 1768. Der var pågården en planteskole med ege, hassel og blomster. Jørgen Mouritsen var en broder til AmtsforvalterMourits Mouritsen på Gråsten. Ved salget forbeholder Jørgen Mouritsen, at han kan blive boende isædehuset til Mortensdag og at græsse en hest, 2 kvier og et får. Den 13.01.1790 boede han påSøbygård.Claus Hansen og hans slægtninge delte jord og bygninger imellem sig. Jorden havde tidligere hørtunder Herregården "Gudsgave".Herregården blev nedlagt i 1767 idet den nedbrændte om efteråret. Senere blev jorden så udstykket ogsolgt.Claus blev gift med Johanne Pedersdatter [896] [MRIN: 361], datter af Peder Jørgensen [890] ogMaren Christensdatter [891], den 6-8-1789 i Rise. Johanne blev født i 1772 i Stokkeby, blev døbt den 29-3-1772 i Rise, og døde i 1807 i Trappeskov i en alder af 35 år.Børn af dette ægteskab:164 K i. Maren Clausdatter [2055] blev født i 1795 i Trappeskov, blev døbt den 21-12-1795 iRise, døde den 30-3-1859 i Stokkeby i en alder af 64 år, og blev begravet i 1859 i Rise.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk34 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af ErichGenerelle notater: Hun blev gift med sin fætter Hans Knudsen, boelsmand på boel nr. 281i Stokkeby. Se Rise Sogns Gårde.165 K ii. Kirsten Clausdatter [2056].Generelle notater: Hun blev gift med Rasmus Albertsen Rasmussen fra Marstal Bondeby.En datter Anne Marie gift på boel nr. 322 i L. Rise. Se Rise Sogns Gårde.166 K iii. Sidsel Marie Clausdatter [2057].Generelle notater: Hun blev gift med Rasmus Eriksen Pedersen fra Ommel. En søn PederAlbertsen Pedersen blev gift i 1864 med en datter fra boel nr. 268 i Stokkeby. Se RiseSogns Gårde.Claus blev derefter gift med Marie Elisabeth Pedersdatter [2058] [MRIN: 829], datter af PederPedersen Kock [1531] og Agnes Hedvig Erichsdatter [1533], i 1807 i Marstal. Marie blev født i 1750 iDunkær, blev døbt i 1750 i Rise, døde i 1829 i en alder af 79 år, og blev begravet i 1829.146. Peder Hansen Madsen [2983] (Mads Pedersen 6 , Anne Marie Lauritsdatter 5 , Maren Eriksdatter 4 ,Erich 3 , Jens 2 , Erich 1 ) blev født i 1780 i Dunkær og døde i 1847 i Rise i en alder af 67 år.Generelle notater: Husmand i St. Rise.Peder blev gift med Sophie Hansdatter [2984] [MRIN: 1173], datter af Hans Lauritsen [2989] og GieHansdatter [2990], i 1813 i Rise. Sophie blev født i 1791 i Rise.Børn af dette ægteskab:167 K i. Ingeborg Madsen [2985] blev født den 28-2-1814 i Rise.Ingeborg blev gift med Christen Jensen Lauritsen [2987] [MRIN: 1174] i 1847 i Rise.Christen blev født i 1802 i Olde Mark.Ingeborg blev derefter gift med Christen Hansen Eriksen [2988] [MRIN: 1175] den 3-10-1856 i Rise. Christen blev født den 2-2-1796 i Dunkær og døde den 29-1-1869 i Olde ien alder af 72 år.168 M ii. Mads Pedersen Madsen [2986] blev født den 21-3-1816 i Dunkær og døde den 27-11-1895 i Dunkær i en alder af 79 år.169 M iii. Hans Lauritsen Madsen [2971] blev født den 20-5-1820 i Rise.Generelle notater: Da de blev gift tjente han vist ved møllen i Ærøskøbing.Senere blev han husmand i St. Rise.Hans blev gift med Anne Marie Petersen [2782] [MRIN: 1103], datter af RasmusPedersen [2972] og Ellen Rasmusdatter [2973], den 13-4-1850 i Tranderup, Ærø. Anneblev født den 8-7-1822 i Vindeballe, Ærø.Generelle notater: Hun benævnes som tjenestepige da sønnen blev døbt. Det ser ud til atbåde hun og Hans tjente ved møllen i Ærøskøbing.147. Anne Marie Madsdatter [3121] (Mads Pedersen 6 , Anne Marie Lauritsdatter 5 , Maren Eriksdatter 4 ,Erich 3 , Jens 2 , Erich 1 ) blev født den 7-10-1767 i Dunkær og døde den 24-12-1834 i Dunkær i en alder af 67 år.Anne blev gift med Hans Hansen "Kromann" [3122] [MRIN: 1228] den 21-3-1797 i Rise. Hans blev fødtden 1-3-1769 i Vejsnæs, Gråstensmark og døde den 26-4-1798 i Dunkær i en alder af 29 år.Generelle notater: Hans Hansen er kådbo i Dunkær på kåd nr. (241).Der er skifte efter ham den 13.10.1798 og enkens tilkommende mand skal overtage kådet. Han skalafstå ejendommen til stedsønnen når denne bliver 25 år.Besætningen består af 4 køer, 2 får, 3 lam og 2 grise.Barn af dette ægteskab:170 M i. Hans Hansen "Kromann" [3123] blev født den 17-12-1797 i Dunkær.Anne blev derefter gift med Hans Christensen Pedersen [3124] [MRIN: 1229] den 11-11-1798 i Rise.Hans blev født den 8-4-1776 i Rise og døde den 10-8-1830 i Dunkær i en alder af 54 år.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk35 Udskrift fra Legacy


Efterkommere af Erich149. Ingeborg Madsdatter [3127] (Mads Pedersen 6 , Anne Marie Lauritsdatter 5 , Maren Eriksdatter 4 , Erich3 , Jens 2 , Erich 1 ) blev født i 1783 i Dunkær, blev døbt den 23-3-1783 i Rise, og døde den 31-8-1859 i Dunkær i en alderaf 76 år.Ingeborg blev gift med Terkel Jensen [3128] [MRIN: 1231] den 30-3-1806 i Rise. Terkel blev født i 1777 iDunkær, blev døbt den 14-9-1777 i Rise, og døde den 8-2-1860 i Dunkær i en alder af 83 år.Generelle notater: Han var musketer i 1810.Han overtog sin fars boel i Dunkær (226) den 11.4.1810.Der er skifte efter Terkel Jensen den 23.3.1783, hvor den ældste søn overtager boelet.Barn af dette ægteskab:171 M i. Mads Pedersen Jensen [4771] blev født den 4-11-1814 i Dunkær og døde den 4-3-1882 iDunkær i en alder af 67 år.Generelle notater: Mads Pedersen Jensen var kådbo i Dunkær (236). Ejendommenovertog han efter sin kones farbror Hans Jørgensen Johansen.Desuden overtog han en toft fra sin far den 15.3.1848 (Det gamle byggested til faderensboel 226).Bygningerne bestod af:5 fag stuehus, vurderet til 110 Rd.3 fag Stald og lo, vurderet til 30 Rd.Matr. 43, Hartkorn 5 Skp. - 1 Fjdk. - 2 Alb.Matr. 41 i Møllesøen, Hartkorn 2 Fjdk. - 0 Alb.Den 23.10.1886 afstår enken og arvingerne ejendommen til svigersønnen Hans TerkelsenLarsen.Mads blev gift med Anne Marie Johansen [4770] [MRIN: 1788], datter af JørgenJørgensen Johansen [4592] og Anne Albertsdatter [2017], den 2-8-1846 i Rise. Anne blevfødt den 20-8-1824 i Dunkær og døde den 17-4-1910 i Dunkær i en alder af 85 år.Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk36 Udskrift fra Legacy


Navneindeks(Intet efternavn)Anna [4563], 5Ellen [2072], 22Ellen [2520], 8Erich [1563], 1Gertrud [1557], 16Karen [4316], 7Maren [1568], 3Mette [1559], 8Thomas Jepsens hustru [3887], 16Ukendt [1543], 15Ukendt [3109], 15ALBERTSDATTERAnne [2017], 36Anne Cathrine [836], 33Anne Marie [1551], 15Birthe Cathrine [798], 26, 28Cathrine Elisabeth [4293], 24Else [2061], 26ALBERTSENClaus [2063], 22ALBERTSEN HALMØEMickel [4294], 24ANDERSDATTERRiborg [2512], 6ANDERSENAnders [2505], 6Anders Rasmussen [3940], 28Anders Rasmussen [3942], 28Bertel [2515], 6Karen [3971], 28Maren [3970], 28Peder Rasmussen [3969], 28Rasmus [3943], 28ANDERSEN "ÆRBOE"Peder [2514], 6BERTELSDATTERAnna Maria [2510], 2, 6Anne [2517], 2Cathrine [2490], 2, 6Else [2532], 14Else [2538], 14Gie "Egidia" [2550], 14Riborg Kirstine [2533], 14Sitzel [2487], 3, 7Sophie [2485], 3, 6BERTELSENAnders [2526], 3Christen [1086], 13Claus [2483], 2Dithlev [2523], 7Ditløf [2528], 3BERTELSENErich [2460], 3, 7Erich [2548], 14Hans [2529], 3Laurits [2484], 2Palle [2530], 3CASPERSDATTERAnne Marie [3852], 21CASPERSENPeder [2497], 10CHRISTENSDATTERAgnetha [4174], 13Birthe Cathrine [884], 34Ellen Cathrine [800], 30Else [2461], 7Johanna [888], 34Maren [738], 33Maren [824], 33Maren [891], 28, 34CHRISTENSENAlbert [817], 30Claus [1104], 20Claus [736], 31Hans [3108], 15Jørgen [846], 33Laurits [2080], 16Peder [799], 30Terkel [4342], 20Thomas [849], 34CHRISTIANSENHans [801], 30CLAUSDATTERAnna [4288], 18Anna Margrethe [4290], 18Anne [1879], 13Anne Sophie [3934], 20Heiliche [4282], 12, 24Karen [3863], 25Kirsten [2056], 35Maren [2055], 34Maren [2065], 22, 26Maren [2471], 14, 17Mette Marie [2067], 22Sidsel Marie [2057], 35CLAUSENAlbert [2059], 22, 25Albert [2071], 22Christian [2068], 22Claus [2070], 22Claus Jensen [3795], 11Claus Jørgensen [834], 33Erik [2069], 22Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk37 Udskrift fra Legacy


NavneindeksCLAUSENHans Jacob [2540], 17Jens [1852], 11Laurits [2066], 22Lorentz Lauritzen [4331], 19DANIELSENEllen Hansdatter [48], 14DEGNBertel Erich [4304], 19Claus Erich [4309], 19Hans Michelsen [4303], 19Heiliche [4308], 19Mickel Christian [4306], 19Salome [4307], 19DITLEVSENKnud [2073], 26ERICHSDATTERAgnes Hedvig [1533], 35Agnete [2525], 8ERICHSENBertel [1564], 1, 2Claus [4283], 12Jens [1545], 8, 14Jens [1562], 1, 3ERIKSDATTERMaren [1560], 8, 16Ribore [2522], 7Sidsel [1561], 9ERIKSENBertel [1087], 8, 13Christen [2459], 7Christen Hansen [2988], 35Dithlev [2524], 7ERREBOEHans Christensen "Søeby" [2546], 14Jens Hansen [2545], 14FRIEDSLIEBChristine Davidsdatter [3830], 3FRIISAnne Cathrine [2549], 14GEBERTPeder Gommesen [1787], 11GROTHAlbert Simonsen [3797], 12Johan Jensen [1113], 11Mette Maria Simonsdatter [3794], 11Peiter Simonsen [3793], 11Simon Johansen [3787], 11HALMØEAgnethe [4170], 13Anna Kirstine Nielsdatter [4334], 18, 20, 24Anna Margaretha Nielsdatter [4338], 20HALMØEAnne Kirstine Nielsdatter [4333], 19Anne Lucie Nielsdatter [4337], 20Bertel (Berthold) Michelsen [4281], 7, 12, 24Bertel Eriksen [4173], 13Bertel Mickelsen [4299], 18Birthe Cathrine Nielsdatter [4335], 20Christen Bertel Nielsen [4298], 20Citzel Kristine Nielsdatter [4339], 20Egidie Nielsdatter [4330], 19Erich Michelsen [4169], 7, 12Heiliche [4172], 13Jens Mickelsen [4278], 7Jens Mickelsen [4315], 7Laurits Lauritsen [4326], 12Laurits Mickelsen [4314], 7, 12Laurits Nielsen [4327], 19Michel Erichsen [4175], 13Mickel Bertelsen [4287], 12, 18, 24Mickel Jensen [2488], 7Mickel Nielsen [4340], 20Mickelsdatter [4301], 12Niels Lauritzen [4277], 12, 18, 19Niels Mickelsen [4300], 18Peder Nielsen [4332], 19Riborre Kirstine Bertelsdatter [4311], 12Riborre Mickelsdatter [4279], 7Riborre Mickelsdatter [4280], 7Zitsel Bertelsdatter [4302], 12, 19HANSDATTER[4560], 5Anne [2539], 17Elisabeth [1566], 3Ellen [745], 33Gie [2990], 35Giertrud [3846], 21Ingeborg [1135], 31Johanne [1552], 15Johanne [3936], 21Karen [3947], 28Kirsten [2328], 15Kirsten [850], 34Maren [3878], 22Margrethe [820], 30Sidsel Maria [3844], 21Sophia [3937], 21Sophie [2984], 35HANSENAnders [2062], 26Christen [2518], 2Christian [819], 30Claus [897], 26, 34Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk38 Udskrift fra Legacy


NavneindeksHANSENHans Jacob [4847], 17Jens [3935], 21Knud [2054], 26Peder [3137], 26HANSEN "KROMANN"Hans [3122], 35Hans [3123], 35HANSEN "SKOVBYE"Rasmus [2491], 6HANSEN (KROMAND)Hans [1547], 15HAUMANNAnna Cathrina [4310], 19HAYClaus Philipsen [2521], 8HENRIKSENThomas [886], 34HJULMANDKirstine Marie [3867], 25HOLGERSENHans Lauritsen [3845], 21JEESDATTERAnna [2543], 17JENSDATTERAnne Marie [1553], 15Karen [737], 33Maren [1555], 16Maren [4295], 24Mette [1546], 15JENSENClaus [2542], 17Claus [3871], 25Erich [1558], 5, 8Erik [1550], 15Gomme [1765], 11Hans [1554], 16, 20Jens [744], 33Joseph [2468], 14, 17Mads Pedersen [4771], 36Mickel [2429], 12, 14, 17Peder [1548], 15Rasmus [1556], 16, 21Terkel [3128], 36JEPSENJørgen [2494], 10Thomas [3886], 16JOHANSDATTERSalome [1851], 11JOHANSENAnne Marie [4770], 36Jørgen Jørgensen [4592], 36JOSEPHSENJens [2474], 14, 17JØRGENSDATTERCathrine [2498], 10Karen [2496], 10Sidsel [2499], 10Sofie [2500], 10JØRGENSENClaus [4289], 18Hans [2495], 10Hans [2513], 6Peder [3131], 23Peder [890], 28, 34Rasmus [912], 25KNUDSDATTERAnne Margrethe [2419], 7, 13Elisabeth [2087], 26Ellen [2060], 26KNUDSENHans [2052], 26Rasmus [3798], 17KOCKPeder Pedersen [1531], 35Peder Pedersen [1542], 15KOCK "BRANDT"Christen Madsen [2519], 7KRAGHans Christian [3136], 23LASSEDATTERGertrud [3138], 26LAURITSDATTERAnne Marie [2083], 16, 22Birte [2064], 16, 22Karen [1549], 15Kirsten [887], 34Mette [2082], 16Mette [2085], 16Riborg [1565], 2Salome [4284], 12Sidsel [2536], 3LAURITSENAlbert [2335], 15Christen Jensen [2987], 35Erik Jensen [2081], 16Hans [2989], 35Laurits [3854], 22LAURITSEN "KOCK"Niels [3991], 12MADSDATTERAnne Marie [3121], 26, 35Ingeborg [3127], 27, 36Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk39 Udskrift fra Legacy


NavneindeksMADSENHans Lauritsen [2971], 35Ingeborg [2985], 35Laurits [3125], 26Mads Pedersen [2986], 35Peder [2084], 22Peder [3129], 27Peder [4384], 21Peder Hansen [2983], 26, 35Rasmus [2507], 6MICKELSDATTERAnne [4860], 12Anne Margrethe [4296], 18Heilge [4291], 18, 24Maren [2516], 6Margrethe [2535], 3Marie [4859], 17MICKELSENBertel [4297], 18MICKELSEN SCHYTJens [2551], 14MIKKELSDATTERBirthe Marie [818], 31MORTENSENClaus Jørgensen [835], 33NIELSDATTERAnne [2428], 12, 14, 17Gie [2970], 7, 17NIELSDATTER "BAGER"Karen [3992], 12NIELSDATTER "KOCK"Anne Kirstine [3990], 12NIELSENPeder [826], 33NIELSEN "SKOMAGER"Hans [4561], 5NISSENEllen Cathrine [847], 34PALLESENHans [1567], 3PASCHChistian [4329], 19Kirstine Margrethe [4328], 19PEDERSDATTERAnne [1544], 15Anne [3126], 27Anne Marie [3135], 23Ellen [2509], 10Ellen [4305], 19Gertrud [3132], 23Gertrud [4388], 21Ingeborg [3120], 26PEDERSDATTERJohanne [896], 34Johanne [914], 25Maren [2527], 3Maren [3130], 23Marie Elisabeth [2058], 35Salome [2541], 11, 17Sidsel Marie [3860], 25PEDERSENAnders [825], 33Christen [797], 28Hans [3861], 25Hans Christensen [3124], 35Jens [4391], 21Laurits [3134], 23Mads [3119], 23, 26Peder [2503], 10Rasmus [2972], 35Rasmus Jensen [3859], 25PEDERSEN "NORBACH"Anders [2511], 6PETERSENAnne Marie [2782], 35PUTNESSAnna [2537], 3RABEAnne Peitersdatter [1084], 14Peiter Johansen [956], 14Sophie Marie Johansdatter [957], 20RASMUSDATTERBodel [2506], 6Bodil [3856], 25Ellen [2973], 35Gertrud [3849], 21Gertrud [3853], 21Johanne [3847], 21Maren [2502], 6, 10Riborg [2493], 6, 10Sidsel [2508], 6Sofie [2504], 6RASMUSDATTER "GEBERT"Abel Sophie [3805], 17Ellen [3803], 17Ellen Sophie [3806], 17Gie [3804], 17RASMUSSENAlbert [4292], 24Bodil Marie [3865], 25Claus Jensen [3864], 25Hans [3851], 21Hans Jensen [3880], 22Jens [3848], 21Udarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk40 Udskrift fra Legacy


RASMUSSENJens [3866], 25Kirsten [3868], 25, 28Knud [2969], 7, 17Maren [3870], 25Niels [3133], 23Peder [3855], 22, 24Peder [3862], 25Thomas [3869], 25Thomas [3877], 22RASMUSSEN "GEBERT"Peiter [3802], 17RASMUSSEN "RISTING"Bertel [2501], 6Hans [2492], 6SCHOUWMargrethe Samuelsdatter [2531], 3Samuel Rasmussen [3829], 3SIMONSDATTEREllen [827], 33Mette [1114], 11SMIDTHans Jensen [4336], 20STAGEGie Hansdatter [2417], 13Hans Pedersen [2418], 13SVARERHans Poulsen [4171], 13SØLLEAlbert Hansen [2486], 6Riborrig Albretsdatter [2489], 6, 10TERKELSDATTERKaren [4341], 20THOMASDATTEREllen [3879], 22Kirsten [3872], 25THOMSENChristen [2086], 16Henrik [885], 34Mikkel [1136], 31TORPAnne Lucie Christensdatter [4276], 18, 19TROHNSENPeter [3796], 11WEBERHans Peder Mogensen [2534], 14Mogens Hansen [22], 14WERNERSDATTERSalome [1770], 11WERNINGBirgitte Dortea [2547], 14NavneindeksUdarbejdet af: Ib Christensen, info@aerogenealogy.dk, www.aerogenealogy.dk41 Udskrift fra Legacy

More magazines by this user
Similar magazines