Hvordan kan vi 'forebygge'?

kvinderaadet.dk

Hvordan kan vi 'forebygge'?

Tertiær: Efter det er sket. Terapi,selvhjælpsgrupper, familier, straf , mm.(mestfokus på individ og direkte interventionSekundær: Mens det sker. Lokale kampagner iklubber, skoler, politi, mm. (mest fokus pålokale betingelser, sociale netværk og direkteintervention)Primær: Før det sker. Mest kampagner oglovgivning (mest fokus på almene ogindividuelle betingelser).Bodil Pedersen RUC, 9/3/11


WHO/FN : Interpersonel og kønsbaseret volder et af verdens største sundhedsproblemerVold er et komplekst sundhedsproblem:socialt, psykisk og fysiskBodil Pedersen RUC, 9/3/11


Vold er et effektivt middel, dertilsidesætter diskussioner oguenighed og gennemtvinger sin viljefor at opnå et mål.* Klaus Yuri Møller-Arentoft (2011)Bodil Pedersen RUC, 9/3/11


Manglende anerkendelse og/ellermarginalisering af individer ellergrupper Tolerance overfor vold i hverdagslivetogså ikke fysiske voldsformer(intimidering, kontrollering) Vold som accepteret middel i konfliktBodil Pedersen RUC, 9/3/11


1. To kontrasterende gensidigtudelukkende identitetsmuligheder:illusionens vold*1. Symbolsk vold** : tanke- oghandlevaner som f.eks. biologisering afforskelle*Amartya Sen (2006)** Pierre Bourdieu (1998)Bodil Pedersen RUC, 9/3/11


Mænds vold mod kvinderFNs og WHOs perspektiv: Baggrund: Samfundsmæssige forhold, isærmanglende økonomisk og lovmæssig (formel)ligestillingI Danmark udsættes ca. 70.000 kvinder om åretfor fysisk vold*Det koster samfundet ca. ½ milliard årligt**Karin Helweg Larsen, m.fl. (2010)Bodil Pedersen RUC, 9/3/11


De lyserøde piger og de grå drengeParadokset: usynliggørelse af nogle kønnedebetydninger. Hvorfor?Vi er (verdens mest) ligestilledeIndividualiseringen: genderless gender*Konsekvens: Unge kvinder (og mænd)tror ikke det kan ske for dem eller forvennerne***Suvi Ronkainen (2001)** Bodil Pedersen (2008)Bodil Pedersen RUC, 9/3/11


Stærk peer-gruppeorienteringSjov i modsætning til kedeligt ansvarStort medieforbrug og medieorientering ogKommercialisering af kønskontrasterAt være sej pige eller dreng er stærkt kønnetSeksualisering af ungdomF.eks. fest = alkohol, andre rusmidler ogscoringProblemer udgrænsesBodil Pedersen RUC, 9/3/11


Forskellige slags ’forebyggelse’ ind i enhelhedFortløbende proces med deltagelse af berørteForankring i deres og i professionelleshverdagsliv og erfaringerÆndring af lokale og overordnedesamfundsmæssige betingelser som muligørændringer af fælles og personligevanemæssige perspektiver og handlinger** Frit efter John Andersen (2005)Bodil Pedersen RUC , 9/3/11


Ringsted Projektet*: Engagere de unge, undersøgteproblemet (alkoholforbrug), synliggjorde ogændrede det i et og samme hugUndersøge, synliggøre og ændre voldsfremmendemekanismer i ungdomsliv:F.eks. seksualiserings og rusmiddelbrugsbetydninger. Muligheder i opgøret medkontrasteringer af piger og drengeIntegrering af tilbud for særligt udsatte* Flemming Balvig, m. fl. (2005)Bodil Pedersen RUC, 9/3/11


Paradigmeskift eller at vende det på hovedetSynliggøre muligheder (og begrænsninger) iungdomsliv, kønnethed og socialepositionerStræbe efter det ønskede og ønskværdige liv:Skabe alsidige muligheder for piger ogdrenge, mænd og kvinderI hverdagslivet: individuelt, lokalt ogalmentBodil Pedersen RUC, 9/3/11

More magazines by this user
Similar magazines