ddb statistik 2011 (version 6)

brevduesport.dk

ddb statistik 2011 (version 6)

Statistik 2011Med sammenlignende statistik 2011-10-09-08Af Ove Fuglsang Jensen ©I dette års udgave af statistik over afsendte duer og antal aktivemedlemmer, kører vi på som sidste år. Flyveprogrammet i mellemdistanceer udvidet til 19 kapflyvninger, og dette gør skemaerne ekstra lange, og dethar derfor været nødvendigt at lægge disse sider ned. Siden ”Afsendte duerpå mellemdistancen” er lavet i Excel regneark, hvilket har gjortarbejdsprocessen med udregningerne lidt mere enkel for mig. Modellerne iExcel er venligst lavet af min kone Inger. I år bliver det ekstra spændende atfølge tallene uge for uge, idet kapflyvningsplanen er lavet radikalt om bådepå mellem- og langdistancen.BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 1 af 15


Sendte duer pr. sektion 2011 – Mellemdistance= Sverige = Mellemdistance SportGRUPPE 1 - 221 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 Total11 914 597 652 575 530 928 281 558 680 249 580 517 190 345 459 181 823612 485 444 499 558 481 501 269 444 375 228 605 332 210 403 305 192 633113 60 20 58 53 12 20 19 60 35 14 351Gr 1 1399 1101 1171 1191 1064 1441 550 1022 1074 477 1245 849 400 783 778 373 1491821 490 432 541 388 375 486 214 379 402 180 367 381 174 343 367 169 568822 464 185 516 213 190 378 206 350 363 186 209 282 156 163 289 171 4321Gr 2 954 617 1057 601 565 864 420 729 765 366 576 663 330 506 656 340 10009I alt 2353 1718 2228 1792 1629 2305 970 1751 1839 843 1821 1512 730 1289 1434 713 24927GRUPPE 3 - 421 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 Total31 428 434 481 448 529 407 214 450 474 192 414 369 170 392 410 171 598332 371 376 367 348 449 346 180 397 362 173 419 391 154 399 342 144 521833 446 492 506 423 473 563 176 465 499 173 410 433 154 423 370 159 616534 371 365 407 346 358 421 175 317 330 167 330 342 167 351 285 154 4886Gr 3 1616 1667 1761 1565 1809 1737 745 1629 1665 705 1573 1535 645 1565 1407 628 2225241 275 261 262 249 321 322 150 322 316 141 343 310 132 301 271 118 409442 271 259 296 271 304 240 158 273 269 146 310 245 138 292 247 144 3863Gr 4 546 520 558 520 625 562 308 595 585 287 653 555 270 593 518 262 7957I alt 2162 2187 2319 2085 2434 2299 1053 2224 2250 992 2226 2090 915 2158 1925 890 30209BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 2 af 15


GRUPPE 5 - 621 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 Total52 558 511 602 568 654 578 277 630 609 258 414 461 232 505 451 227 753553 459 465 408 424 523 406 169 556 435 162 354 365 147 430 352 136 579154 396 402 429 446 478 410 191 530 394 190 340 328 169 435 338 150 5626Gr 5 1413 1378 1439 1438 1655 1394 637 1716 1438 610 1108 1154 548 1370 1141 513 1895260 299 295 300 311 353 285 147 370 313 138 296 279 131 307 270 130 422461 478 476 510 513 607 572 219 622 577 210 450 394 161 472 407 163 683162 279 289 318 320 383 302 147 403 358 147 310 286 134 320 236 129 436163 394 393 438 450 483 507 232 577 477 220 412 413 198 502 427 197 6320Gr 6 1450 1453 1566 1594 1826 1666 745 1972 1725 715 1468 1372 624 1601 1340 619 21736I alt 2863 2831 3005 3032 3481 3060 1382 3688 3163 1325 2576 2526 1172 2971 2481 1132 40688Total 7378 6736 7552 6909 7544 7664 3405 7663 7252 3160 6623 6128 2817 6418 5840 2735 95824NB.: Ugerne 31 og 32 kommer når de bliver aktuelle. Nederste bjælke er totaler for hele DanmarkBemærkninger sendte duer MellemdistanceSammenlignende statistik Mellem 2010 - 201121 22 23 24 25 26 272010 14458 15517 10851 6258 9679 5748 84482011 13721 14461 7544 11069 7663 10412 662328 29 30 31 32 Total2010 4983 7661 9402 9707 2558 1052702011 8945 6418 8575BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 3 af 15


Slag pr. sektion 2011 – MellemdistanceGruppe 1-221 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 3211 107 99 99 92 96 96 90 87 94 85 87 80 66 68 73 6312 74 72 83 82 74 74 81 80 70 74 79 67 70 63 62 6213 14 8 14 12 6 8 7 14 1021 81 73 79 69 67 72 66 68 63 56 64 64 56 56 65 5722 63 42 64 40 37 60 62 59 58 57 37 50 50 34 52 56Ialt 325 300 333 297 279 308 299 302 292 272 281 261 242 231 252 238Kolonner med blå er Sverige – Rød Mellemdistance SportGruppe 3-421 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 3231 75 76 78 75 75 71 71 66 72 63 71 68 59 65 67 5732 54 52 51 48 57 48 52 54 47 52 48 44 48 44 39 4433 58 57 60 58 58 55 48 58 58 51 54 51 48 51 49 5034 56 55 57 54 54 53 55 52 48 50 58 50 53 52 46 4841 48 48 46 46 47 43 44 44 42 42 44 39 40 35 36 3742 50 50 51 51 48 40 49 50 40 47 48 41 45 46 42 47Ialt 341 338 332 332 339 310 319 324 307 305 323 293 293 293 279 283BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 4 af 15


Gruppe 5-621 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 3252 83 85 88 88 85 82 86 82 81 81 76 74 73 73 74 7253 60 60 59 60 61 55 54 57 57 53 55 53 48 54 49 4454 61 61 65 66 63 61 63 65 58 63 53 54 58 64 51 5360 45 44 42 43 44 43 45 44 44 42 42 43 41 41 40 4061 70 71 71 73 71 67 68 72 68 65 63 56 51 63 58 5362 45 46 48 48 49 44 45 50 49 47 47 44 42 47 42 4263 77 78 78 77 81 76 75 80 76 75 73 73 70 75 74 67Ialt 441 445 451 455 454 428 436 450 433 426 409 397 383 417 388 371Total antal slag pr. uge/kapflyvning21 21 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 28 29 30 30 31 32 32Ialt 1107 1083 1127 1084 1079 1046 1054 1076 1032 1003 1013 951 918 942 919 892Bemærkninger antal aktive slag på mellemdistanceTages de 3 højeste antal flyvende / deltagende slag fra hver region og derefter finder gennemsnittet heraf, så har vi i 2011en tilbagegang til 1116 aktive medlemmer / slag på landsplan. I 2010 var dette tal på 1193 aktive flyvende medlemmer /slag, svarende til en netto-tilbagegang på ca. -7% (dette tal var forrige år -8% i Danmark).BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 5 af 15


Højeste antal slag 2009-10-11 MellemdistanceHøjeste antal flyvende slag på en enkelt DdB-kapflyvning.Antal slag 2009 2010 2011 Diff. 09-11Gr. 1-2 11 120 110 107 -1312 102 101 83 -1913 - - 14 -21 85 83 81 -422 77 69 64 -13Total 384 363 349 -49Gr. 3-4 31 92 87 78 -1432 65 59 57 -833 66 62 60 -634 80 71 57 -2341 48 47 48 042 52 54 51 -1Total 403 380 351 -52Gr. 5-6 52 94 89 88 -653 64 65 61 -354 70 72 66 -460 - - 45 +4561 75 76 73 -262 105 95 50 -5563 89 91 81 -8Total 497 488 464 -33Land Ialt 1284 1231 1164 -134I 2011 er der to tilføjelser: Sektion 13 Bornholm er taget med og Sektion 62 er delt ito nye sektioner nummer 60 og 62. Som det ses af skemaet på de forrige sider, såsvinger antal deltagende slag noget i nogle sektioner. Skal vi prøve at finde detfaktiske antal flyvende slag, så må vi tage det højeste antal deltagere.Frafald af flyvende slag, betyder selvfølgelig også tab af antal afsendte duer i DdB.Gennemsnitstallet for afsendte duer i DdB, er 7-8 duer på mellemdistancen, det vilsige; at hvis der er 10 slag mindre i en sektion, så mistes der ca. 70-80 duer pr.flyvning.STATUS 2011Sektioner med den største tilbagegang er Sektion 12 med 18 slag, og Sektion 34 med14 slag, samt Sektion 63 med 10 slag. Den ”gamle” Sektion 62 havde 95 slag, men deto nye 60-62 har sammenlagt 95 slag. Tilbagegangen i de 3 Regioner er størst iRegion Syd med 52 slag på kun 2 år.BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 6 af 15


Sendte duer pr. sektion - LangdistanceGruppe 1- 223 25* 27 29 31* Ialt11 517 376 487 26912 310 314 317 164Gr 1 827 690 804 43321 332 281 306 21122 272 124 241 146Gr 2 604 405 547 357Ialt 1431 1095 1351 790Kolonner med blå markering er flyvninger fra SverigeGruppe 3 – 423 25 27 29 31 Ialt31 242 220 255 18932 191 168 219 14733 260 213 265 20334 172 168 252 131Gr 3 865 769 991 67041 146 134 156 10442 118 114 129 107Gr 4 264 248 285 211Ialt 1129 1017 1276 881Gruppe 5 - 623 25 27 29 31 Ialt52 361 359 225 22353 275 306 205 21454 248 256 192 193Gr 5 884 921 622 63060 190 196 157 13661 308 302 220 19562 197 183 141 13563 245 223 186 179Gr 6 940 904 704 645Ialt 1824 1825 1326 1275BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 7 af 15


Antal afsendte duer langdistancen 201120001500100050002325*272931*23 25* 27 29 31*Gruppe 1 & 2 1431 1095 1351 790 0Gruppe 3 & 4 1129 1017 1276 881 0Gruppe 5 & 6 1824 1825 1326 1275 0Region Øst starter pænt ud, men ved Ludvika uge 25, er der knap så mange med,men der kommes stærkt igen ved Antwerpen. I uge 29 ser det ikke godt ud medlidt over 200 duer mindre end det hidtil laveste.Region Syd starter jævnt op, men med et lille fald ved Würzburg uge 25, men fårrettet lidt op igen ved Antwerpen. I uge 29 får denne region også et hak ned med136 duer færre end det hidtil laveste.Region Nord kører hårdt på som vanligt de to første kapflyvninger, men vedAntwerpen falder antal duer dramatisk med hele 500 duer! Hvad sker der mon idenne ellers så solidt kørende region? I uge 29 holder regionen skansen med kun50 færre afsendte duer, men dog langt fra topstyrken.Det totale antal afsendte duer har på første flyvning lagt på 4.300 duer, og derefterstabilt på 3.950 duer, men er i uge 29 falder det med 1.000 duer til 2.950 afsendteduer. Uden lommeregner, kan enhver regne ud, at det er 25% mindre - og det er davist nok en del?BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 8 af 15


Slag pr. sektion - LangdistanceGruppe 1- 223 25* 27 29 31*11 82 80 89 6112 68 67 75 50Gr 1 150 147 164 11121 62 59 64 4922 53 27 52 33Gr 2 115 86 116 82Ialt 265 233 280 193Kolonner med blå markering er flyvninger fra SverigeGruppe 3 - 423 25 27 29 3131 57 53 59 4332 41 34 38 2833 51 45 48 4034 40 39 51 33Gr 3 189 171 196 14441 38 35 38 2842 37 37 39 36Gr 4 75 72 77 64Ialt 264 243 273 208Gruppe 5 - 623 25 27 29 3152 77 72 70 5853 46 50 43 4454 46 45 39 40Gr 5 169 167 152 14260 42 43 34 3261 57 57 47 4262 37 35 29 2563 63 56 56 49Gr 6 199 191 166 148Ialt 368 358 318 290BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 9 af 15


Antal aktive slag på langdistancen 2011400350300250200150100500232527293123 25 27 29 31Gruppe 1- 2 265 233 280 193 0Gruppe 3 - 4 264 243 273 208 0Gruppe 5 - 6 368 358 318 290 0Region Øst viser her det samme som før ved antal duer, en forbavsende storinteresse for at flyve Antwerpen uge 27. Uge 29 viser et dramatisk fald til dethidtil laveste antal flyvende slag, med 40 slag mindre end det hidtil laveste.Region Syd kører på samme måde med en stor interesse for Antwerpen. Herviser uge 29 et fald der ligger 35 slag under det hidtil laveste.Region Nord viser de første uger stabilitet, men ved Antwerpen uge 27 et fald på40 slag. Om dette fald af slag giver 500 færre duer, er svært at sige. I uge 29kommer der yderligere et fald på 28 slag.På landsbasis giver dette et fald på 80 slag fra forrige langflyvning, og et fald pålidt over 200 slag fra første flyvning. Hvordan kan det nu være? Somlangflyvningerne er lagt til rette i år, så kan det ingenlunde skyldes, at duerne ikkeer klar og udvilede til at komme med igen. Det er nok nærmere mesterskabetsstruktur som har skylden, idet der ikke kan trækkes en flyvning fra til sidst, ogdette betyder, at hver eneste flyvning er ”knald eller fald”, og kommer man forlangt ned i rækken giver mange naturligvis op.BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 10 af 15


Ugestatistik 2011 – Afsendte duer per ugeUGE 21 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Soltau 2353Jönköbing 1718 4071Gr. 3-4 Soltau 2162Hannover 2187 4349Gr. 5-6 Kiel 2863Husum 2831 5301Total 13721 13721UGE 22 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Hannover 2228Nässjö 1792 4020Gr. 3-4 Hannover 2319Stendal 2085 4404Gr. 5-6 Altona 3005Heide 3032 6037Total 14461 14461UGE 23 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Münster 1431Skövde 1629 3060Gr. 3-4 Limburg 1129Hannover 2434 3563Gr. 5-6 Münster 1824Altona 3481 5305Landsfl. Limburg 926 926Total 5310 7544 12854BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 11 af 15


UGE 24 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Bremen 2305Bremen Sport 970 3275Gr. 3-4 Soltau 2299Soltau Sport 1053 3352Gr. 5-6 Bremen 3060Bremen Sport 1382 4442Total 7664 3405 11069UGE 25 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Ludvika 1095Göttingen 1751 2846Gr. 3-4 Würzburg 1017Göttingen 2224 3241Gr. 5-6 Göttingen 1825Henstedt 3688 5513Landsfl. Baden Baden 815 815Total 4752 7663 12415UGE 26 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Minden 1839Minden Sport 843 2682Gr. 3-4 Minden 2250Minden Sport 992 3242Gr. 5-6 Heide 3163Heide Sport 1325 4488Total 7252 3160 10412BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 12 af 15


UGE 27 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Antwerpen 1351Vetlanda 1821 3172Gr. 3-4 Antwerpen 1276Hannover 2226 3502Gr. 5-6 Antwerpen 1326Altona 2576 3902Total 3953 6623 10576UGE 28 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Emmen 1512Emmen Sport 730 2242Gr. 3-4 Hannover 2090Hannover S 915 3005Gr. 5-6 Soltau 2526Soltau Sport 1172 3698Total 6128 2817 8945UGE 29 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Karlsruhe 790Jönköbing 1289 2079Gr. 3-4 Karlsruhe 881Minden 2158 3039Gr. 5-6 Giessen 1275Heide 2971 4246Landsfl. Karlsruhe 649 649Total 3595 6418 10013BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 13 af 15


UGE 30 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2 Bremen 1434Bremen Sp. 713 2147Gr. 3-4 Honnover 1925Hannover Sp 890 2815Gr. 5-6 Soltau 2481Soltau Sp. 1132 3613Total 5840 2735 8575UGE 31 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2Gr. 3-4Gr. 5-6TotalUGE 32 Lang Mellem Mellem S Unger TotalGr. 1-2Gr. 3-4Gr. 5-6Landsfl.TotalBREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 14 af 15


Sammenlignende statistikTotaler 2008 – 2009 -2010 - 2011Uge 1 2 3 4 5 6 72008 22766 16988 13410 11162 18733 9614 124822009 17751 16171 15381 14470 13692 13743 111322010 14458 15517 12492 12828 13208 10299 100712011 13721 14461 12854 11069 12415 10412 10576Uge 8 9 10 11 12 Total2008 11120 9785 15709 18099 - 1598682009 12426 11582 19157 15534 5205 1662432010 8571 9641 14202 14136 4641 1400642011 8945 10013 8575 113041Laveste per år tal er i rødt._____ Fortsættelse følger løbende hen over sommeren 2011 _____BREVDUESPORT.dk Statistik 2011 Version 6 Side 15 af 15

More magazines by this user
Similar magazines