ALOS/PALSARによる地殻変動監視へ向けて - 地球観測研究センター

eorc.jaxa.jp

ALOS/PALSARによる地殻変動監視へ向けて - 地球観測研究センター

200010 M j 7.320003200082003/02/20 ALOS2003 2


(M>6)1970-1995JMA• • 2003/02/20 ALOS2003 3


• 2003/02/20 ALOS2003 4


GEONET GPS• 1000• 2030km• SAR2003/02/20 ALOS2003 5


• 98138• SAR 138• SAR2003/02/20 ALOS2003 6


• SARERS RADARSAT C-bandSAR• C-bandL-band• L-bandL-band PALSARC-bandL-bandERS-21999/7/24-1999/10/2 (70)JERS-11997/10/30-1998/3/11(88)2003/02/20 ALOS2003 7


L-band SARJERS-1/SAR• • • 2003/02/20 ALOS2003 8


••1995 • • 1996• • 1997 • • • 1998• 2003/02/20 ALOS2003 9


199591997121998234 893M j6.1 692003/02/20 ALOS2003 10


19964 1998119981 1998419984 199872003/02/20 ALOS2003 11


2003/02/20 ALOS2003 12


• 13km7.9km()• 0.033km 3(4 -)2003/02/20 ALOS2003 13


• ( )• (~2km )1.5m2003/02/20 ALOS2003 14


Ascending Descending SAR3D2003/02/20 ALOS2003 15


• 13km7.9km• ( )2003/02/20 ALOS2003 16


• 1995/1/17• M j 7.2• 7GPS2003/02/20 ALOS2003 17


• 1996/8/11• M j 5.9• 5• GPS1cm• InSAR15cm2003/02/20 ALOS2003 18


• 1997/3/26• M j 6.5• 52003/02/20 ALOS2003 19


• 2000331JERS-11998SAR2003/02/20 ALOS2003 20


• 2000Tobita et al. (2001), GRL 28,4291-4294m2003/02/20 ALOS2003 21


• 19951011• 2003/02/20 ALOS2003 22


93/10/16 - 98/02/16 (3.4y)93/10/16 - 95/09/20 (1.9y)96/07/24 – 98/02/16 (1.6y)• • • 2003/02/20 ALOS2003 23


• 1250km• 188915 200192 22 1019• 1911 1952 11cm/1952 1968 33cm/• GEONET 1996422003/02/20 ALOS2003 24


2003/02/20 ALOS2003 25


JERS-1/SAR SAR• L-band SAR SAR• ALOS/PALSAR• Ascending & Descending• 2003/02/20 ALOS2003 26

More magazines by this user
Similar magazines