Postliste januar 2011 - Struer kommune

wss.struer.dk

Postliste januar 2011 - Struer kommune

Page 2 of 424-01-201124-01-201124-01-201124-01-201124-01-201123-01-201123-01-201123-01-201123-01-201122-01-201121-01-201121-01-201121-01-201121-01-201121-01-201120-01-201120-01-201120-01-201119-01-201119-01-201119-01-201105.09.04-G01-3-08Brev fra Parkeringskontrol Nord vedr. samarbejde i 201002.34.02-P19-373-10Brev fra Birger Føgh med bemærkning til byggeri påStrandvejen 2501.02.05-P15-1-10Indsigelse vedr. sikring af udkørsel fra ejendommenStoregade 4,02.30.02-G01-351-09Brev fra Adv.fa. mazanti-andersen, korsø Jensen &partnere vedr. byggeri på Gl. Studevej 909.08.26-P19-4-11Ansøgning fra Torben Vindum om tilladelse til etableringaf jordvarmeanlæg, Vilhelmsborgvej 9107.00.10-P25-61-10VS: Struer - Fritagelse iht. 60 stk.4, Bredgade 67, 7600,Pilar Rideudstyr13.02.02-K08-24-08Nørskovvej 9, Venø - drikkevandsanlæg - forslag til detvidere forløb - jour nr. 13.02.02-KO8-24-0807.00.10-P25-9-11§60 stk 4 Bredgade 4, 7790, Coop dagligbrugsen07.00.10-P00-1-11VS: Struer - Fritagelse iht. 60 stk.4, Grønnedal 12 2tv,7600, FYSIOTERAPEUT LISE STENTOFT SCHOU07.00.10-P25-11-11Ansøgning om fritagelse fra erhvervsaffaldsgebyret,Tårngade 37, Galleri Norden09.08.05-P00-3-11Mail fra region midtjylland om at Kappelvej 9 udgår indenkortlægning af forurening09.08.05-P00-4-11Mail fra Region Midtjylland vedr. Bredalsvigvej 5, Struerkortlægges ikke efter jordforureningsloven09.08.05-P00-5-11Mail fra region midtjylland vedr. Søndergade 5, Thyholm- udgår inden kortlægning09.08.05-P00-6-11Mail fra region midtjylland vedr. Hovedvejen 11, Thyholm- udgår inden kortlægning09.08.05-P00-7-11Mail fra region midtjylland vedr. Sandholmvej 1, Struer -forureningsoplysninger02.30.02-G01-351-09Kirsten Ebbehøj - anmodning om aktindsigt ideklarationer, vedtægter, planer - Gl. Studevej 901.02.05-P15-1-10Mail fra Jørgen Bjerre m.fl. med indsigelse modlokalplanforslag 320 for det gl. rådhus i Hvidbjerg09.30.01-G01-1-11Ansøgning etablering af kap. 5 virksomhed -Skærshøjvej 309.02.03-G01-2-10Dansk Olie Genbrug - anmeldelse af nedrivningolietanke, Struer havn02.34.02-P19-381-10Ibstedvej 12 - ingen bemærkninger til partshøring09.17.18-P19-1-11Forlængelse af tidsfrist Kokholmvej 8Teknisk Drift ogAnlægByggekontoretPlanafdelingenByggekontoretNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenByggekontoretPlanafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenByggekontoretNatur- ogMiljøafdelingenfile://X:\!TEAMS\ESDH\Postlister 2011\januar\Output1.htm31-01-2011


Page 3 of 418-01-201118-01-201117-01-201114-01-201114-01-201113-01-201112-01-201112-01-201112-01-201112-01-201112-01-201111-01-201111-01-201111-01-201111-01-201110-01-201110-01-201110-01-201107-01-201106-01-201102.30.02-G01-351-09Birgitte Wenzel - anmodning om landinspektørerklæring- Gl. Studevej 901.02.00-P16-1-09Naturstyrelsen - svarbrev vedr. Feriecenter Oddesund02.02.00-K02-1-11Klage over garage - Kappelvej 704.01.14-G01-1-11Ansøgning fra Danmarks Civile Hundeførerforening,Thyholm Afd. søger om tilladelse til lån af HvidbjergStadion til stævne 19.-21. august 201106.01.05-P19-5-11Henrik Jakobsen søger på vegne Thomas Sørensen,Trehøjevej 2 om tilladelse til etablering afnedsivningsanlæg09.08.00-G01-1-05Brev fra Lett Advokatfirma der bekræfter modtagelsen afforvarsel af påbud vedr. forurening Fælledvej 302.34.02-P19-297-10Mail fra Naturstyrelsen Vestjylland med kopi af brev tilStine og Jan Bach vedr. byggeri på Mosevej 813.02.01-G12-1-10Struer Golfklub sender indberetning om vandinding påenkeltanlæg13.02.01-G12-1-10Livbjerggård Strands Vandværk sender indberetning omalmene vandforsyningsanlæg09.08.06-K08-2-05Mail fra region midtjylland med udkast til afgørelse omkortlægning på vidensniveau 2, Holstebrovej 2 B04.01.14-1-11Byfestudvalget Hjerm FIF søger om tilladelse tilbenyttelse af boldbanerne ved Hjerm Hallen 1. - 5. juni201109.17.18-P19-1-11Bjarne Riis søger om forlængelse af miljøgodkendelsensgyldighedsperiode vedr. Kokholmvej 801.11.00-G01-18-09Ark. Søren Yde sender underskrevet kontrakt vedr.nedrivning af Limfjordsgade 11 m.fl.02.34.02-P19-228-10Inger M. og Poul K. Kvistgaard sender svar pånaboorientering - har bemærkninger06.01.05-P19-4-11Thyholm Murer A/s søger på vegne Poul R. Hansen omtilladelse til etablering af nedsivningsanlæg, Rønvej 2113.02.01-G12-1-10Havrelandsvej 17 indberetning om vandindvinding påenkeltanlæg01.03.03-P19-41-10Mail fra Lasse Poulsen06.01.05-G01-44-10Kaj Poulsen sender prøver til ansøgning om etablering afnedsivning, Skovdammen 907.00.10-P25-19-10Niels Anton Christensen sender bekræftelse pådeponering af tegl og murbrokker på knusepladsStokhøjvej09.30.01-G01-2-11Ansøgning etablering af kap. 5 virksomhed -ByggekontoretPlanafdelingenByggekontoretTeknisk Drift ogAnlægNatur- ogMiljøafdelingenByggekontoretByggekontoretNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenTeknisk Drift ogAnlægNatur- ogMiljøafdelingenPlanafdelingenByggekontoretNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenPlanafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogMiljøafdelingenNatur- ogfile://X:\!TEAMS\ESDH\Postlister 2011\januar\Output1.htm31-01-2011


Page 4 of 406-01-201106-01-201106-01-201105-01-201104-01-201104-01-201104-01-201104-01-201103-01-201103-01-201103-01-201103-01-2011Skærshøjvej 302.34.02-P19-378-10Gimsinghovedvej 1, 7600 Struer. Opdeling til udlejning.Att. att: Jens Ole. Teknisk forvaltning.07.00.10-P25-280-10Bemærkninger til klage vedr. fritagelse forerhvervsaffaldsgebyr - Bødkervej 702.34.02-P19-351-10Dispensationsansøgning vedlagt begrundelse -Sommerstedvej 1309.08.26-P19-1-11Ansøgning om tilladelse til jordvarmeanlæg - VesterRinggade 1402.34.02-P19-228-10Strandparken 4, 3. th - Anni og Kjeld Hansen -bemærkninger til projektet02.00.08-G01-1-09Ole Bak - bemærkninger til Statsforvaltningens afgørelseang. vildmarksbad og skurvogn /Snødervej 2406.02.03-G01-1-10Hanne Bill, Orionsgade 34 på vegne af lodsejere i Uglev- bemærkninger til projekt vådområdet Serup Kær08.02.05-P19-1-10Underskrevet accept fra lodsejere vedr. deponering afoverskudsjord langs Jegindøvejen02.30.02-G01-351-09Advokat Birgitte Refn Werzel - bemærkninger til vilkår ibyggetilladelsen Gl. Studevej 9 ang. stiret09.18.01-K08-1-10Nordvestjysk fugleforening - klage over regulativ for fugleog hønsehold02.30.02-G01-351-09Kirsten Ebbehøj - anmodning om aktsindsigt Gl.Studevej 9 m.fl.06.01.05-P19-2-11Ansøgning om etablering af nedsivningsanlæg -Hjermvej 59MiljøafdelingenByggekontoretNatur- ogMiljøafdelingenByggekontoretNatur- ogMiljøafdelingenByggekontoretByggekontoretNatur- ogMiljøafdelingenTeknisk Drift ogAnlægByggekontoretNatur- ogMiljøafdelingenByggekontoretNatur- ogMiljøafdelingenfile://X:\!TEAMS\ESDH\Postlister 2011\januar\Output1.htm31-01-2011

More magazines by this user
Similar magazines