LTK publicering - Møder/dagsordener - Lyngby Taarbæk Kommune

ltk.dk
  • No tags were found...

LTK publicering - Møder/dagsordener - Lyngby Taarbæk Kommune

Åbent punkt Kultur- og Fritidsudvalget den 10-10-2013, s.16Folkeskolereform - organisering og udmøntning.8.SagsfremstillingI forbindelse med Skolereformens implementering i Lyngby-Taarbæk Kommuneskal der jf. de kommissorier for arbejdsgrupper, som hhv. Børne- ogUngdomsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget behandlede i september 2013,planlægges et antal ekstraordinære møder i de to udvalg for at kunne arbejdefyldestgørende med reformen som tema.Forvaltningen peger derfor på, at der afholdes møder i den administrativestyregruppe, fagudvalgene og i Kommunalbestyrelsen efter følgende plan:Økonomiske konsekvenserOpgaven udføres inden for rammen.BeslutningskompetenceØkonomiudvalget.IndstillingForvaltningen foreslår, at møderne planlægges som beskrevet.

More magazines by this user
Similar magazines