Distriktets folder - Distrikt 47

innerwheel.dk

Distriktets folder - Distrikt 47

Distriktsbestyrelsen D47 2013-14:Distriktspræsident:Annelise von Bülow, Frederiksberg IW: +45 33 15 15 50/+45 2272 3015annelise.von.bulow@a.cirque.tvPastpræsident:Lis Breining Spurré, Herlev IW: +45 47 72 33 79/+45 2836 7028lisspurre@live.dkVicedistriktspræsident:Britta Andersen, Gentofte IW: +45 39 62 60 75/+45 2280 1431BroseA@mail.dkDistriktssekretær:Lise Winther, Frederiksværk IW +45 2043 8202lise@winther-os.dkDistriktskasserer:Jeane Joets Rathjen +45 45 80 73 74/+45 2122 4844jeane.joets@post.tele.dkDISO(Distriktets International Service Organizer)Eva Ingeborg Holskov: +45 33 24 92 47/+45 5130 1814eho@privat.tele.dkPersoner tilknyttet distriktsbestyrelsen D47 2013-14Distriktets webmaster:Britt Olsen, Taastrup IW; +45 43 99 54 01/+45 6130 5401pritti@youmail.dkDistriktets IT-konsulent:Bente Andersen, Taastrup IW: +45 43 99 43 07/+45 2343 3851bentean@privat.dkBestyrelsen for Distrikt D47 2013-14Organisationen i DanmarkInner Wheel Danmark har ca. 3.200 medlemmerfordelt på 123 klubber. Klubberne er opdelt i 5distrikter, der hver ledes af en distriktspræsidentog en distriktsbestyrelse. Landsmøde afholdesén gang om året. Her mødes Inner Wheel’ere frahele landet.Inner Wheel Danmark har 2 medlemmer frahver af de 5 distriktsbestyrelser. Rådet ledes aflandets nationale repræsentant.Inner Wheel Danmark har et tæt samarbejdemed Rotary familien, der foruden Rotary klubberomfatter Rotaract.Distrikt 47Inner Wheel Danmarks Distrikt 47 repræsenteresaf 18 klubber, der dækker Storkøbenhavn,Nordsjælland og Bornholm. Der er i alt ca. 470medlemmer. Der afholdes distriktsmøder 2 gangeårligt med deltagelse af distriktets klubber.Yderligere informationPå Inner Wheel Danmarks hjemmesidewww.innerwheel.dk kan der hentes flere informationerom denne verdensomspændendeorganisation. Herudover kan man på dette linkmed stor fordel blive opdateret gennem nyhedsbreve.