Motivér dine spillere

alexandria.dk

Motivér dine spillere

Sommeren står traditionen tro i eventyrets tegn, men selvomnæsten alle arrangørgrupper laver fantasy, findes der markantforskellige visioner for rollespillet, og der findes mange forskelligemåder at lave levende rollespil på.rænseland, Grotternes Gru og Xlaxias Skæbne.Det er navnene på tre scenarier som lavesaf rollespilsforeningerne Lorania, Ripen ogGerf. De er eksempler på, at selvom de flestearrangementer er af genren fantasy, kan desagtens være meget forskellige. Grænselander det største krigsrollespil set i Danmark indtil videre,og arrangørerne satser på indlevelsesspillere. XlaxiasSkæbne forsøger at vende tilbage til det eventyrlige, ogarrangørerne vil samtidig involvere offentligheden i selvescenariet. Grotternes Gru er solid fantasy som vor morlavede den, med plads til både plot og indlevelse. Scenarietforegår i en velafprøvet spilverden, og spillerne kannærmest vælge mellem en masse oplevelser.adskiller Grænseland sig fra mange andre sommerscenarier,hvor vægten lægges på plot og show.Heller ikke Xlaxia vil have, at deres spillere venter påden såkaldte lørdagsdæmon – det store monster eller denstore begivenhed, som markerer topmålet af spændingi dårlige scenarier. I et weekendscenarie kommer dengerne lørdag nat, og spillerne har gerne forberedt sig pådens komme ved at slappe af hele dagen. Xlaxias arrangørgruppevil gerne undgå, at alt spillet foregår om natten, ogdet skal markedsdagen blandt andet sørge for.Tekst: Jesper BruunFoto: Liv Olsen ogJan O. LaugesenFlest piger hos XlaxiaSelvom vi i de senere år har oplevet, at flere og flere pigerspiller rollespil, er der stadig langt flest drenge i miljøet.Derfor er det et særsyn, at Xlaxias (udtales Slaksias) arrangørgruppeprimært er af hunkøn. Fem ud af syv er kvinder,og det inkluderer også alle de store poster. Det er førstegang gruppen arrangerer et større rollespil, og kursen erlagt fra start. Det skal være fantasy med masser af elvere,orker, barbarer og magi.Ripens og Loranias scenarier er struktureret med udvalgog grupper, som håndterer de forskellige opgaver. Derforkan man ikke sætte navn på for eksempel en hovedarrangør.Loranias arrangørgruppe består primært af ungeuprøvede kræfter, og det har givet den specielle idé, atlade hele scenariet foregå på grænsen mellem to lande, derer i krig med hinanden. Der bliver ikke tale om det storeslag, men en masse mindre kampe, hvor de to kæmpendegrupper forsøger at få det taktiske overtag.Ripen trækker direkte på kampagnen Woltheim, somkører hele året. Det har den fordel, at verden er helstøbt,fordi der allerede er en lang historie at spille på. Nårmange spillere samtidig kan bruge deres karakterer fraWoltheim, skabes der sammenhæng mellem sommerscenarietog kampagnen. Arrangørerne lover endda, at denenkelte spiller får store muligheder for at påvirke kampagnenresten af året.Ingen dæmoner i strutskørtSpillestilen i Grotternes Gru afhænger af, hvilke kredseman bevæger sig i når man spiller, og slet og ret, hvilkethumør man er i. Der vil være mulighed for at deltage ihverdagsting og småkonkurrencer, men er man til merestorladent politisk spil, kan det også lade sig gøre. Hvisman ikke er har lyst til at jage plottet, kan man også barelæne sig tilbage og nyde stemningen.Helt anderledes er det til Grænseland. Her er den erklæredespillestil indlevelse. Det betyder, at spilleren ikkeskal forsøge at vinde spillet eller spille teater overfor sinemedspillere. Målet er, at man skal opleve, hvordan det erat være normal soldat i en hær i Loranias verden. DermedMarkedsdagenMarkedsdagen er Xlaxiapigernes nyskabende ide, ogdet er meningen, at scenariets deltagere og almindeligemennesker skal gå op i en højere enhed. Arrangørerne vilinvitere almindelige danskere på besøg i en rollespilsverden.Xlaxias Skæbne kommer til at foregå i Radiomarkeni Gladsakse. Fra tidligere år ved arrangørerne, at børnehaver,familier og fritidshjem synes, at det meget spændendeat være på spilområdet under scenariet. Det har tidligereført til nogen irritation blandt spillere og arrangører, så iår hegner de spilområdet ind og sørger for informationsstandepå Radiomarkens parkeringsplads.Inde i selve spilområdet vil der en af dagene også væreet kæmpe marked, hvor udefrakommende kan se på ogdeltage i rollespillet. Inden man kan gå igennem portentil Xlaxia, får man et kostume og instruktioner. Børn kanblive sminket og inde på selve pladsen vil der, hvis alt gårefter planen, være mulighed for at handle, spise, rollespilleog slås.Spillernes gevinst ved denne markedsdag er den øgedebefolkning, som giver masser af liv på markedspladsen.Hvis ikke gæsterne stikker alt for meget ud, vil det give engod stemning. Arrangørgruppen lægger op til at spillernehar en masse spil på markedsdagen, og det at det spil dehar, skal være meget synligt. Set fra gæsternes synspunkter Xlaxias markedsdag en slags interaktivt teater, hvorman finder ud af, hvad rollespil egentlig er..20 – Rollespilleren 03Rollespilleren 03 – 21

More magazines by this user
Similar magazines