Motivér dine spillere

alexandria.dk

Motivér dine spillere

Hvorfor står så mange arrangører med en kæmpe oprydning eftersommerscenariet? Hvorfor blev den store borg ikke til noget? Herer svarene på, hvordan du får deltagerne til at arbejde for scenariet.De store sommerscenarier rummer mange udfordringer. Du kan som arrangørende med op mod femhundrede deltagere, og der er sjældent mere endti arrangører på et scenarie. Det betyder, at selv de mest basale ting kan bliveuoverskuelige. Nogle af de basale ting er opstilling, mad & drikke, søvn, toiletter& bad og oprydning. Umiddelbart hænger de ting ikke sammen med rollespilletskreative proces. Men det gør de alligevel, fordi der skal arbejde til at fådem til at fungere. Med mange hundrede deltagere er der mere arbejde, end enti mand stor arrangørgruppe kan klare alene.Legendernes TidLegendernes Tid (LT) er enrække sommerscenarier, somforegår i rollespilsverdenenCelesco. Der er lavet syvLegendernes Tid indtil videre,og arrangørgruppens sammensætninghar været meget varieretfra gang til gang.Motivér dine spillereHvis du ikke ligefrem vil ansætte folk til at gøre det sure arbejde, skal dusørge for at få spillerne med – gerne i alle spillets faser. Hvis det skal lykkes,bliver du nødt til at motivere dine spillere til det, og det betyder, at du skal givedine spillere medbestemmelse. Det er der kommet mange gode ting ud af. Se foreksempel Legendernes Tid og Einherjerne.Del projektet med spillerneEn meget vigtig del af Legendernes Tid (LT) konceptets succes er, at arrangørernehar overdraget en stor del af scenarieskabelsen til spillerne. Det skabermotiverede spillere, der engagerer sig i projektet. LT arrangører har også forsøgtat vedligeholde motivationen ved at nurse spillerne. Det kan du gøre ved atrose initiativer og komme med konstruktiv kritik. Samtidig skal du sørge for,at spillernes ideer tilpasses scenariets grundlag. Ellers vil der på et eller andettidspunkt komme sammenstød mellem en spillergruppe og resten af scenariet.Som et helt banalt eksempel nytter det ikke, at en spillergruppe laver en massearbejde på sortelvernes kultur, hvis der ikke er sortelvere med i scenariet.Det er et stort arbejde at nurse femhundrede spillere, og derfor skal du frabegyndelsen prioritere det højt. Heldigvis kan du inddele deltagerne i hold, oghvis hvert hold har en leder, kan du nøjes med at snakke med ham eller hende.Men nursing betyder også at du skal fastholde folk. Hvis en gruppe har sagt,at de vil lave noget, skal du spørge til det og gerne få håndfaste beviser for, attingene er lavet. Dette er især vigtigt, hvis gruppens bidrag har betydning forandre gruppers rollespilsoplevelse.Logistisk ledelseEn af svaghederne for LT er, at der har været meget ringe logistisk ledelse. Medlogistisk ledelse mener jeg de ledere, der skal fortælle folk hvor skraldespandenestår, og hvad der skal puttes i dem. Det har betydet at scenariets topmotiveredespillere er skredet fra oprydningen, og at mange fælles bygningsværker ikke erblevet til noget.Einherjerne har derimod gode erfaringer på netop dette punkt. De hararbejdet med at byde spillerne ordentlige arbejdsforhold, når de kommer for athjælpe. Fokus ligger på produktivitet. Det handler om at opstille rammer forspillerne, så de ikke føler at de spilder deres tid, når de giver en hånd til projektet.Einherjerne har haft den nødvendige logistiske ledelse, og har på den mådeværet forberedt på den hjælp, spillerne har ydet. Spillerne har lært, at det kanbetale sig at deltage i opstillingen.EinherjerneEinherjerne er en jysk forening,som er blevet kendt for deresmeget udførlige scenografi ogtroværdige stemning. Mestkendt er serien Nemefrego,som nåede til nummer fem,inden man afprøvede andreting.Logistisk ledelseSådan får du de motiverededeltagere til at lave noget. Sørgfor:• At den produktive spiller ikkeføler, at han er den eneste derlaver noget.• At han ikke skal vente på, atdu laver en plan.• At du har sørget for mad,drikke og andre fornødenheder.• At du ikke spilder spillerneskræfter på unødvendige ting.For eksempel kulisser somaldrig bliver brugt.• At der findes et belønningssystemfor de arbejdende.• At de der ikke laver noget,bliver rettet ind hurtigt ogeffektivt. Folk der ikke lavernoget, dræber arbejdsgejsten.• At du vil påtage dig rollen somigangsætter/myndighed, nåralle er trætte og skal skubbes igang.Tekst: Tue Beck OllingFoto: Bjarne Lippert30 – Rollespilleren 03Rollespilleren 03 – 31

More magazines by this user
Similar magazines