Motivér dine spillere

alexandria.dk

Motivér dine spillere

Det store fælles målBåde LT, Einherjerne og mange andre har haft stor succesmed at satse ambitiøst på et enkelt område og inddragespillerne i dette.LT fokuserede på skabelsen af en verden og udvikling afkulturer. Det medførte stor motivation blandt spillerne.De bidrog til at skabe en spændende, spilbar eventyrverden,fordi de selv fandt frem til kulturernes spidsfindigheder.Spillerne afprøvede gennem små forscenarierarrangørernes idéer om for eksempel kulturelle ritualer ogkulturadfærd og forbedrede dem. LT verdenen er opfundetaf arrangørerne, men den er i høj grad udviklet af megetaktive spillere.Einherjernes publikum skabte scenografiske drømmebilleder.De skabte byer, udgårde, borge og templer. Destadfæstede den flygtige fantasiverden med rafter og reb.De opnåede en scenografi, som indtil da syntes umulig.Det er langt fra let at opstille store fælles mål. HverkenLT eller Einherjerne vidste, at de gjorde det, før det alleredevar gjort. Set i bakspejlet er det dog klart, at spillernegerne vil medvirke til at skabe deres rollespilsvirkelighed.Den utroværdige spiralAt anvende det store fælles mål som salgsargument er enrisikabel affære. Det medfører at spillerne finder projektetmere ambitiøst, og det er godt. Samtidig virker arrangementetmere urealistisk, hvilket er uheldigt.Enhver kan melde ud at de laver det bedste scenariei år og love lerklinede kulissehuse til alle spillerne, menerfaringen viser, at få arrangører kan holde det, de lover.Ikke fordi de ikke vil, men fordi det er svært at koge suppepå en sten. Mange arrangører har få kompetencer, færrekontakter og ingen penge. Derfor kommer de sjældentså langt som de gerne ville. Spillerne lærer hurtigt om enarrangør eller arrangørgruppe er troværdig og handlerderefter.Viser arrangøren at han er utroværdig, bliver detsværere og sværere at få spillere og dermed indtægter. Detbliver derfor sværere at realisere drømmene, og arrangørenhavner i en ond spiral, der bekræfter hans utroværdighed.Medbestemmelse og arbejdsforholdDet er vigtigt, at man som arrangør har en vision, derstrækker sig ud over scenariets grænser. Det kan væreat skabe nye verdener eller forbedre rollespillet generelt.Det virker motiverende og kan samle en større arrangørgruppeend arrangementet alene. I de fleste tilfældeer det dog klogest, at arrangørgruppen holder den storeforkromede drøm for sig selv. Hvis den kan realiseres, skalspillerne nok opdage den, og kan den ikke realiseres, jaså føler de sig ikke snydt. Det betyder, at man til næstescenarie kan forvente samme eller lidt større deltagerantalog dermed samme eller bedre økonomisk råderum.Erfaringerne fra Legendernes Tid og Einherjerne er, atdet er muligt at skabe motiverede deltagere, som arbejderfor scenariet både før, under og efter. Det kræver, at deltagernefår indflydelse på projektet. At de kan se, at de harbidraget, og at det nytter noget at bidrage. Det kræver, atde har gode arbejdsforhold, når de bidrager, og det inkluderermad, ophold, god tone og ikke mindst god ledelse ialle arrangementets faser.Palnatoke har gennem de seneste år, været markedets mest toneangivendeproducent. Mange af tidens sikkerheds- og holdbarhedsmæssige selvfølger,er oprindeligt udviklet og introduceret af Palnatoke.Ud over vores latexvåben, fører vi også en komplet serie materialertil fremstilling af våben, nemlig Byg-Selv Serien.Vi lancerer nu også en serie lædervarer, fremstillet efter alle håndværkets regler.Spørg efter Palnatokes Leatherworks hos din lokale forhandler.32 – Rollespilleren 03Krimsvej 29A,2300 Kbh Smail@palnatoke.comtlf.: 33 55 05 99

More magazines by this user
Similar magazines