Vibeke - Landemode 2013 - fyensstift.dk

fyensstift.dk

Vibeke - Landemode 2013 - fyensstift.dk

P R O G R A M10.30 Landemodegudstjeneste i Odense domkirkeIndsættelse af provst Lars Ole Jonssen,Fåborg provsti og provst Ole HyldegaardHansen, Assens provstiPrædikant: Biskop Tine LindhardtLiturg: Sognepræst Anne Birgitte Reiter12.30 Frokost på Hotel H. C. Andersen, Odense13.30 Hvordan skal folkekirken styres fremover?Hør hvad Britta Schall Holberg, medlem afudvalget vedr. en mere sammenhængendestyringsstruktur af folkekirken, mener.Og hør også hvad Torsten Johannessen,formand for Grundtvigsk Forums styrelse,mener.14.10 Diskussion af oplæggene15.00 Pause15.15 Lidt musikalsk krydderi15.35 Biskoppen runder dagen og debatten af16.00 Tak for i dag3

More magazines by this user
Similar magazines