gartner tidende

e.pages.dk

gartner tidende

gartner

tidende

Nr. 2 · torsdag 22. januar 2009 · 125. årgang · www.gartnertidende.dk

2009

Mit deutschem

Text


De æder kun insekter

Sie fressen nur Insekten

20

Forside: El Paso TM Forever®

Foto: Rosa A/S

28

4 Dansk drive tilsat et strejf af nostalgi

6 Danske plantenyheder 2009

8 Dansk Gartneri i tal

12 Potteplanter uden potter

14 Vild med WildFlowers ®

16 Lyserøde klokkeblomster

20 De æder kun insekter

22 Middelhavsplanter fra Danmark

24 Hibiscus designere

28 Planter fra hele verden

30 Nichekulturer er næringsvejen

32 Virtuel make-over af floradania.dk

38 Skræddersyede koncepter

40 Danske mini-planter er en maxi succes

42 Danske planter med kvalitet

44 3,5 millioner blomstercontainere får RFID-chip

46 Intelligent priselastisk kunstlysstyring

48 Hvem stjal madpakken

50 Spar på energien med et klimacheck

52 Stor julegave til Kold College

56 Hvem, Hvad, Hvor

Planter fra hele verden

Pflanzen aus aller Welt

IPM VERDENSMESSEN 29. JANUAR - 1. FEBRUAR 2009

4

Dansk drive tilsat et strejf

af nostalgi

Dänischer Unternehmergeist

mit einem Hauch Nostalgie

2009


gartner

tidende

Tidsskrift for

Nr. 2/2009/uge nr. 4/

torsdag 22. januar/125. årgang

Gartner Tidende udkommer næste gang

torsdag 5. februar 2009

Redaktion:

Hvidkærvej 29

DK-5250 Odense SV

Telefon +45 87 40 50 00

Telefax +45 66 17 17 15

www.gartnertidende.dk

E-mail: gartnertidende@landscentret.dk

Jan Jensen Hass

Ansvarshavende

Direkte +45 87 40 66 30

Mobil +45 20 73 70 05

E-mail: jaj@landscentret.dk

Lotte Bjarke

Fagredaktør

Mobil +45 21 48 75 30

E-mail: post@lottebjarke.dk

Annoncer:

Morten Nielsen

Annoncekonsulent

Direkte +45 87 40 66 03

mon@landscentret.dk

Helena de Bekker Steffensen

Direkte +45 87 40 66 06

hbs@landscentret.dk

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt.

ISSN 0106-8393

Produktion: MarkTing a/s

Tryk: Rosendahls Bogtrykkeri

Dansk Gartneri

Axelborg, Axeltorv 3

DK-1609 København V

Telefon +45 33 39 40 00

Telefax +45 33 14 56 55

danskgartneri@danskgartneri.dk

www.danskgartneri.dk

GartneriRådgivningen

Hvidkærvej 29

DK-5250 Odense SV

Telefon +45 87 40 50 00

Telefax +45 65 92 69 17

gartneriraadgivningen@landscentret.dk

www. gartneriraadgivningen.dk

Dansk Landbrugsrådgivning

Landscentret

Udkærsvej 15

DK-8200 Århus N

Telefon +45 87 40 50 00

Telefax +45 87 40 50 10

lr@lr.dk

www.lr.dk

Spidsen

Af Kaj Jørgensen

Formand

Dansk Gartneri

Klimaudfordringen og det danske gartnerierhverv

Klimaudfordringen har en fremtrædende plads på den politiske dagsorden såvel i Danmark

som i de øvrige EU-lande. Udfordringerne er store, måske ikke mindst for Danmark, der

har påtaget sig en særlig stor forpligtigelse til at reducere udledningen af drivhusgasser

med 21% i 2008 - 2012, mens den samlede målsætning indenfor EU er en reduktion på

mere beskedne 8%.

Det danske gartnerierhverv har igennem en årrække arbejdet for at effektivisere og

reducere sit energiforbrug, og disse bestræbelser er nu blevet yderligere forstærket.

Udgangssituationen herfor er positiv:

• Opvarmningen af størsteparten af det danske væksthusareal finder i dag sted i

forbindelse med kombineret kraft-/varme produktion. Enten fra store centrale værker

eller fra små decentrale anlæg, der er etableret i forbindelse med gartnerierne. I begge

tilfælde sikrer nyttiggørelsen af overskudsvarme en effektiv udnyttelse af den anvendte

energi.

• Hertil kommer, at arbejdet med at reducere energiforbruget har resulteret i, at

gartnerierne, indenfor de seneste godt 10 år, har været i stand til at reducere CO2udledningen

med hele 25%.

Dette arbejde bliver nu yderligere intensiveret. Som et eksempel herpå, er der nu

påbegyndt et demonstrationsprojekt med opsamling og genbrug af sommerhalvårets

overskudsvarme kombineret med anvendelsen af de nyeste og mest effektive strategier for

styring af klimaet i væksthusene. Den samlede målsætning i projektet, der tillige kan ses

som gartnerierhvervets bidrag til FN´s klimakonference i København i december 2009, er

at opnå en reduktion i energiforbruget på hele 60%. Dansk Gartneri har store forventninger

til, at der herved er påbegyndt et nyt og meget stort skridt i erhvervets fortsatte bestræbelser

for at nedsætte forbruget af de fossile brændstoffer.

Die Klimaherausforderung und die dänische Gärtnereibranche

Die Klimaherausforderung belegt eine herausragende Position auf der politischen

Tagesordnung, in Dänemark ebenso wie in den übrigen Ländern der EU. Die Herausforderungen

sind groß, vielleicht sogar speziell für Dänemark, das sich eine besonders

große Verpflichtung zur Reduzierung der Emission von Treibhausgasen von 12% für die

Jahre 2008 - 2012 auferlegt hat, während die Gesamtzielsetzung für die EU sich auf eine

Reduzierung von bescheideneren 8% beläuft.

Die dänische Gärtnereibranche arbeitet seit vielen Jahren auf Effizienzsteigerungen und

Reduzierungen des Energieverbrauchs hin; die Maßnahmen in diese Richtung sind jetzt

zusätzlich intensiviert worden. Die Ausgangssituation dafür ist positiv:

• Der größte Teil der dänischen Gewächshausfläche wird heute in Verbindung mit

kombinierten Wärmekraftanlagen beheizt, entweder von großen zentralen oder

von kleinen dezentralen Werken aus, die in Zusammenhang mit den betreffenden

Gärtnereien eingerichtet wurden. In beiden Fällen sichert die Nutzbarmachung

überschüssiger Wärme eine effiziente Nutzung der aufgewandten Energie.

• Gleichzeitig haben die Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs in den

Gärtnereien in den letzten gut 10 Jahren dazu geführt, dass die CO2-Emissionen um

ganze 25% gesenkt werden konnten.

Diese Maßnahmen werden jetzt zusätzlich intensiviert. Als Beispiel dafür wurde gerade

ein Demonstrationsprojekt zur Speicherung und Nutzung der überschüssigen Wärme des

Sommerhalbjahres begonnen, kombiniert mit der Anwendung neuester und effizientester

Strategien zur Klimaregelung in Gewächshäusern. Die Gesamtzielsetzung des Projekts,

das auch als Beitrag der Gärtnereibranche zur UN-Klimakonferenz in Kopenhagen im

Dezember 2009 zu sehen ist, ist die Absenkung des Energieverbrauchs auf 60%.

Der dänische Gärtnereiverband Dansk Gartneri hat die große Erwartung, dass damit

ein neuer, sehr großer Schritt in den lang anhaltenden Bemühungen der gesamten Branche

gemacht wurde, den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu reduzieren.

3


Af Lone Taklo • Floradania Marketing

Dansk drive tilsat

et strejf af nostalgi

Fællesnævneren for de danske plantenyheder, der præsenteres

på årets IPM, er kampånd, optimisme og nostalgi. Det er helt i tråd med

den aktuelle plantetrend, Happy Home, der har ”don’t worry, be happy” som motto

Happy Home tager sit afsæt i 50’ernes

gryende økonomiske opsving og frisind

med fokus på optimisme, farver og

humor. Det skal være let, sjovt og uhøjtideligt,

hvilket udmøntes i farvestrålende

planter sat i scene i boligen som ”blandede

bolsjer”. Fest og farver som omdrejningspunkt

ligger lige til højrebenet for

farverige, danske potteplanter, som nu i

samspil med morsomme budskaber og

naive dekorationer bringer lys og glæde

ind i dagligdagen.

Nostalgi

50’erne har et strejf af nostalgi over sig.

Og nostalgi udtrykt i planter er blot et af

temaerne for nyhederne, der præsenteres

på branchens vigtigste messe. Pilea peperomioides

er et eksempel på en plante, der

Pilea peperomioides

for mange leder tankerne hen på svundne

tider, men som sat ind i nutidig kontekst får

helt nyt og aktuelt udtryk.

Derudover præsenteres endnu nogle

klassikere, som uden besvær kan kædes

sammen med den genre, nemlig Saintpaulia

ionantha, Campanula, Rosa hybrid og

Kalanchoë, der alt efter underlag, farve og

styling kan fremkalde den specielle 50’erstemning,

som trenden udstråler.

Miljø

Danske gartnere indtænker ikke bare

tidens trend i deres produkter, de inddrager

i høj grad også de problemstillinger

og udfordringer, som omverdenen byder

på. Økologi og bæredygtighed står højt på

dagsordenen i den vestlige verden, og med

den rette indstilling og planlægning vil

dansk gartneri også kunne løfte opgaven

med at udvikle og producere miljøvenlige

planteløsninger, som det fx ses med konceptnyheden

Pack To Nature.

Floradania Innovation Award

Heldigvis bakkes der fra branchen op om

udsyn og omtanke for omverdenen. Floradania

Innovation Award blev stiftet i 2007

med det formål at fremme innovationslysten

blandt gartnerierne og blev uddelt for

første gang i forbindelse med IPM 2008.

Igen i år har en række danske gartnere

meldt sig på banen med kandidater

til den eftertragtede pris, der i år uddeles

af EU's landbrugskommissær Mariann

Fischer Boel, hvor det i 2008 var daværende

erhvervs- og økonomiminister Bendt

Bendtsen, der forestod overrækkelsen.

Skulderklap til branchen

Tilstedeværelsen af prominente personer

ved begivenhed som denne er et skulderklap

til hele branchen og et synligt bevis

på anerkendelsen af den betydning, som

dansk potteplanteproduktion i almindelighed

og danske plantenyheder i særdeleshed

har på det globale marked.

Dansk gartneri har før vist sin evne til

branchemæssigt at stå sammen og kæmpe

for den fælles målsætning om at levere

nye, spændende planteløsninger med ”god

energi”. Oplev dansk drive anno 2009

serveret som levende trend- og danseshow

på årets IPM, og se de danske planter give

den gas.


Hyldest til nyheder

Floradania Innovation Award skal ses

som branchens hyldest til årets bedste

nyheder inden for plante-, koncept og

sortnyheder, og der er stor interesse for

prisen. Vinderne i 2008 var Asplenium

nidus ’Crispy Wave’ og Rosa hybrid

’Greenland Forever’.


Dänischer Unternehmergeist

mit einem Hauch Nostalgie

Der gemeinsame Nenner der dänischen Pflanzenneuheiten, die auf der

diesjährigen IPM präsentiert werden, heißt Kampfgeist, Optimismus

und Nostalgie. Und das passt ausgezeichnet zum aktuellen Pflanzentrend,

Happy Home, dessen Motto „Don’t worry, be happy” lautet

Von Lone Taklo • Floradania Marketing

Happy Home bezieht sich auf den zunehmenden wirtschaftlichen

Aufschwung und den Freisinn der 1950er Jahre, voller

Optimismus, Farben und Humor. Alles soll leicht, lustig und

informell sein, d.h. farbenfrohe Pflanzen setzen sich im Wohnraum

wie eine „Mischung bunter Bonbons” in Szene. Es geht um

Feste und Farben mit farbenfrohen dänischen Topfpflanzen, die

jetzt mit lustigen Botschaften und naiven Dekorationen Licht und

Freude in den Alltag bringen.

Nostalgie

Den 1950er Jahren hängt ein Hauch von Nostalgie an. Und

Nostalgie, ausgedrückt in Form von Pflanzen, ist nur ein Thema

der Neuheiten, die auf der wichtigsten Messe der Branche

präsentiert werden. Pilea peperomioides ist ein Beispiel einer

Pflanze, die die Gedanken vieler zurück in vergangene Zeiten

lenkt, die im heutigen Kontext jedoch einen ganz neuen und

aktuellen Akzent setzt.

Darüber hinaus werden auch einige Klassiker präsentiert, die

sich völlig problemlos ins selbe Genre einfügen, nämlich Saintpaulia

ionantha, Campanula, Rosa Hybrid und Kalanchoë, die je

nach Unterlage, Farbe und Styling die so spezielle Atmosphäre

der 50er Jahre hervorrufen können, auf die dieser Trend sich

bezieht.

Umwelt

Die dänischen Gärtner nehmen nicht nur die Trends der Zeit in

ihre Produkte auf, sondern reagieren auch auf die Problemstellungen

und Herausforderungen unserer Umwelt. Ökologie und

Nachhaltigkeit sind in der westlichen Welt heute von extrem

großer Bedeutung; und mit der richtigen Einstellung und Planung

werden die dänischen Gärtner auch die Aufgabe bewältigen,

umweltfreundliche Pflanzenlösungen zu entwickeln und zu produzieren,

was zum Beispiel schon an der Konzeptneuheit Pack

To Nature zu sehen ist.

2/2009

Floradania

catwalk

IPM 2008

Der Floradania Innovationspreis, Innovation Award

Glücklicherweise unterstützt die gesamte Branche Weitblick

und Rücksicht auf die Umwelt. Der Floradania Innovationspreis

(Innovation Award) wurde 2007 mit dem Ziel gestiftet,

den Innovationsgeist der Gärtner zu fördern, und zum ersten

Mal anlässlich der IPM 2008 verliehen.

Auch in diesem Jahr hat sich eine Reihe dänischer Gärtner

als Kandidaten des gefragten Preises beworben, der in diesem

Jahr von Mariann Fischer Boel überreicht wird, EU-Kommissarin

für Landwirtschaft und landwirtschaftliche Entwicklung;

2008 war der damalige dänische Wirtschaftsminister Bendt

Bendtsen für die Preisverleihung zuständig.

Lob für die Branche

Die Anwesenheit Prominenter bei Veranstaltungen wie dieser

ist ein Lob für die gesamte Branche und ein sichtbarer Beweis

für die Anerkennung der Bedeutung, die die dänische Topfpflanzenproduktion

ganz allgemein und die dänischen Pflanzenneuheiten

im Besonderen auf dem globalen Markt haben.

Die dänischen Gärtnereien haben auch schon in der Vergangenheit

bewiesen, dass sie zusammenhalten und für das

gemeinsame Ziel kämpfen können, neue interessante Pflanzenlösungen

mit „umweltfreundlicher Energie” zu liefern. Erleben

Sie dänischen Unternehmergeist anno 2009, serviert als lebendige

Trend- und Tanzshow auf der diesjährigen IPM, und den

Erfolg der dänischen Pflanzen.


Ehrung der Neuheiten

Der Floradania Innovationspreis gilt als Branchenehrung

der besten Neuheiten des Jahres hinsichtlich Pflanzen-,

Konzept- und Sortenneuheiten; dem Preis wird sehr viel

Interesse entgegengebracht. Die Preisträger 2008 waren

Asplenium nidus ’Crispy Wave’ und Rosa hybrid ’Greenland

Forever’.

5


Danske plantenyheder 2009/

Dänische Pflanzenneuheiten 2009

6

Kultur Producent

Alternanthera dentata ‘Purple Knight’ Lundegaard ApS - www.50488.dk

Aster hybrid ’Mystery Lady’ Råhøj – www.rahoj.dk

Campanula medium PKM ApS – www.pkm.dk

Campanula portenschlagiana Blue Ocean ® Thoruplund A/S - www.livingcolours.dk/thoruplund

Campanula portenschlagiana White Ocean ® Thoruplund A/S - www.livingcolours.dk/thoruplund

Campanula takesimana PKM ApS – www.pkm.dk

Carludovica palmata Svend Nielsen – www.svend-nielsen.dk

Gibbaeum petrense Spigro ApS – www.spigro.dk

Hibiscus Adonis ® Long Life Graff Breeding A/S – www.graff.dk

Hibiscus Boreas ® Long Life XXL Graff Breeding A/S – www.graff.dk

Hibiscus Ceres ® Long Life Graff Breeding A/S – www.graff.dk

Hibiscus Dione ® Long Life Graff Breeding A/S – www.graff.dk

Kalanchoe Latin Lover ® Casablanca Rosborg-Bellinge AS - www.eurostar.dk

Kalanchoe Latin Lover ® Pink Cadillac Rosborg-Bellinge AS - www.eurostar.dk

Kalanchoe Latin Lover ® Tango Rosborg-Bellinge AS - www.eurostar.dk

Kalanchoe Queen ® African ® RoseFlowers® African Sundance (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® Originals Patrice (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® Originals Reese (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® RoseFlowers ® Clara (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® RoseFlowers ® Forever Pink (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® RoseFlowers ® Jade (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® RoseFlowers ® Nell (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® RoseFlowers ® Paris (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® RoseFlowers ® Phoebe (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® RoseFlowers ® Shirley (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® WildFlowers ® Baroque Rose (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® WildFlowers ® Cheerful Orange (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® WildFlowers ® Desert Surprise (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® WildFlowers ® Frozen White (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® WildFlowers ® Funky Red (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® WildFlowers ® Romantic Rose (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Kalanchoe Queen ® WildFlowers ® Sophisticated Pink (N) Knud Jepsen a/s – www.queen.dk

Pack to Nature Living Colours ® - www.livingcolours.dk

Pilea peperomioides Tingdal ApS – www.tingdal.dk

Rosa hybrid ’Blueberry’ Rosborg-Bellinge AS - www.eurostar.dk

Rosa hybrid ”Rosas roser” Rosa A/S – www.rosa.dk

Rosa hybrid Aloha KORDANA ® Rosa Danica A/S – www.rosa-danica.dk

Rosa hybrid Amadeus KORDANA ® Rosa Danica A/S – www.rosa-danica.dk

Rosa hybrid Angel TM Party ® Poulparo69 (N) Rosanova A/S – www.rosanova.com

Rosa hybrid Arizona Forever ® Rosa A/S – www.rosa.dk

Rosa hybrid Athena KORDANA ® Rosa Danica A/S – www.rosa-danica.dk

Rosa hybrid Blue Mountain Forever ® Rosa A/S – www.rosa.dk

Rosa hybrid Carla TM Parade ® Poulpar070 (N) Rosanova A/S – www.rosanova.com

Rosa hybrid Dora TM Parade ® Poulpar071 (N) Rosanova A/S – www.rosanova.com

Rosa hybrid El Paso Forever ® Rosa A/S – www.rosa.dk

Rosa hybrid Exciting TM PatioHit ® Poulpah060 (N) Rosanova A/S – www.rosanova.com

Rosa hybrid Fame TM Party ® Poulty011 (N) Rosanova A/S – www.rosanova.com

Rosa hybrid Flirt KORDANA ® Rosa Danica A/S – www.rosa-danica.dk

Rosa hybrid Hot Kiss KORDANA ® Rosa Danica A/S – www.rosa-danica.dk

Rosa hybrid ’Hot Yellow’ Rosborg-Bellinge AS - www.eurostar.dk

Rosa hybrid Korinth Forever ® Rosa A/S – www.rosa.dk

Rosa hybrid Pretty TM Party ® Poulty010 (N) Rosanova A/S – www.rosanova.com

Rosa hybrid ’Renja’ Rosborg-Bellinge AS - www.eurostar.dk

Rosa hybrid Roses Forever ® på naturbøjle Rosa A/S – www.rosa.dk

Rosa hybrid Salita KORDANA ® Rosa Danica A/S – www.rosa-danica.dk

Rosa hybrid Stella TM PatioHit ® Poulpah061 (N) Rosanova A/S – www.rosanova.com

Rosa hybrid Tarama KORDANA ® Rosa Danica A/S – www.rosa-danica.dk

Rosa hybrid ’Te Amo’ Rosborg-Bellinge AS - www.eurostar.dk

Saintpaulia ionantha ’Sensation’ Kærby A/S - www.livingcolours.dk/kaerby

Schlumbergera hybrid på stamme PKM ApS – www.pkm.dk

Trachycarpus wagnerianus Nordfyn ApS – www.50303.dk

Trifolium repens ‘Ebony’ Råhøj – www.rahoj.dk

Trifolium repens ‘Tricolori’ Råhøj – www.rahoj.dk

Zamio Supreme (Zamioculcas zamiifolia ’Supreme’) Feldborg Tropical Plants A/S – www.feldborg.com

2/2009


Vi har forsikret jordens folk

i mere end 100 år

2/2009

Få mere information

om forsikringer

til jordens folk...

– klik på:

www.garfors.dk

* Erhverv er: Gartnerier, jordbrug, planteskoler,

– Erhverv og privat*

anlægsgartnere, blomsterbutikker, plantecentre,

leverandører, salgsselskaber, mv.

Privat er: Alle typer privatkunder

• Hovedkontor

Struergade 24

DK-2630 Taastrup

Telefon +45 43 71 17 77

Telefax +45 43 71 36 16

www.garfors.dk

E-mail gaf@garfors.dk

7


Af: Bjarne Pugholm Johansen • Konsulent • Dansk Gartneri

Dansk Gartneri i tal

Danmarks Statistik har opgjort værdien i 2007 af den samlede danske

gartneriproduktion til knapt 4,3 mia. kr. Det er ca. 50 mio. kr. mere end året før

Værdien af den danske produktion af

potteplanter blev på knapt 2,4 mia.

kr. – eller godt 55 procent af den samlede

værdi af dansk gartneris produktion.

Produktionen af væksthus- og frilandsgrøntsager

udgjorde hver især 12 procent

Planteskoleproduktionen stod ligeledes for

12 procent.

Værdien af produktionen af væksthusog

frilandsgrøntsager var på henholdsvis

529 og 521 mio. kr., mens planteskoleproduktionens

værdi stod for 521 mio. kr.

Produktionsarealet under

glas uændret

Hvert tredje år bliver der i Danmark foretaget

strukturtællinger af gartnerier med

væksthusproduktion. De seneste tal fra

8

Potteplanter 56%

Topfplanzen 56%

Snitblomster

og -grønt 1%

Schnittblumen 1%

Figur 1 Fordelingen af produktionsværdien 2007

Abb. 1: Verteilung des Produktionswerts 2007

Deutschland 25%

Andere

7%

Væksthusgrøntsager 12%

Gewächshausgemüse 12%

Austria 2%

Schweiz 3%

Italien 4%

Finnland 4% Frankreich

5%

Holland

6%

Figur 2 Fordelingen af potteplanteeksporten 2007

Abb. 2 Verteilung des Produktionswerts 2007

2005 viste, at der var 504 virksomheder

med væksthusproduktion, hvoraf ¾ af

virksomhederne havde produktion af potteplanter.

De nye tal for 2008 forventes

offentliggjort i 2009. Selvom antallet af

virksomheder er faldet markant de seneste

årtier, har det samlede produktionsareal

under glas været tilnærmelsesvis konstant

på knapt fem mio. m 2 . Heraf anvendes 58

procent af arealet til produktion af potteplanter.

Der dyrkes grønsager på 23 procent

af arealet, mens planteskolernes produkter

tegner sig for de sidste 9 procent.

Det seneste årti har tendensen i den

geografiske fordeling vist, at væksthusarealet

har været svagt faldende i Jylland, mens

det på Fyn og de Østlige øer har været

tilnærmelsesvis konstant.

Champignon 2%

Champignon 2%

England 9%

Frilandsgrøntsager

12%

Freiland

Gemüse 12%

Frugt og

bær 5%

Frucht und

Beere 5%

Planteskoleprodukter

2%

Baumschulenproduct

2%

Schweden 24%

Norwegen 11%

Fald i bruttoudbyttet trods

lavere driftsomkostninger

Fødevareøkonomisk Instituts Gartneriregnskabsstatistik

2007 viser, at det samlede

bruttoudbytte pr. potteplantegartneri faldt

med godt 600.000 kr. til 6,3 mio. kr. En del

af faldet skyldes en nedgang i salget af el

fra KV-anlæg, samt lavere driftstilskud.

Driftsomkostninger inkl. renteudgifter

faldt med 9 procent i forhold til året før.

Årsagen forklares ved et fald i omkostningerne

til lønnet arbejdskraft på grund af

færre lønningstimer og et fald i energiomkostningerne.

Samtidigt steg omkostningerne

til plantematerialer.

Driftsresultatet pr. potteplantegartneri

faldt altså på trods af lavere driftsomkostninger,

samt en prisstigning på potteplanter

på 2 procent. Der var her tale om et

fald på 42.000 kr. til et driftsresultat på

284.000 kr., hvilket var det næstlaveste

i perioden 2003-2007. Kun resultatet for

2004 var lavere.

Eksport på fire mia. kr. i 2007

Den danske eksport af gartneriprodukter

var i 2007 på godt fire mia. kr. Af denne

udgjorde eksporten af blomster og planter

3,5 mia. kr. svarende til 86 procent. Netop

eksporten af blomster og planter oplevede

et fald på 3,7 procent eller knapt 133 mio.

kr. i forhold til året før. Herunder faldt eksporten

af potteplanter betydeligt med 389

mio. kr. til en samlet eksport på knapt to

mia. kr. i 2007.

Tyskland er den største aftager af danske

potteplanter med en eksportandel på

24,7 procent, hvilket svarer til knapt 492

mio. kr.. Derefter følger Sverige følger tæt

med 24,4 procent, godt 487 mio. kr., og

Norge med 10,6 procent, eller knapt 211

mio. kr.

Yderligere statistik-oplysninger finder

man i publikationen ”Dansk Gartneri i tal”

via Dansk Gartneris hjemmeside

www.danskgartneri.dk.


2/2009


Die dänische Gärtnereibranche in Zahlen

Das dänische Statistikinstitut Danmarks Statistik hat den Gesamtwert der dänischen Gärtnereiproduktion 2007 auf

knapp 4,3 Mrd. DKK (576 Mio. Euro) berechnet. Das sind ca. 50 Mio. DKK (6,7 Mio. Euro) mehr als im Vorjahr

Von: Bjarne Pugholm Johansen • Berater • Dansk Gartneri (Branchenorganisation der dänischen Gärtner)

Der Wert der dänischen Topfpflanzenproduktion belief sich

auf knapp 2,4 Mrd. DKK (322 Mio. Euro) – oder auf gut 55

Prozent des Gesamtwerts der dänischen Gärtnereiproduktion.

Die Produktion von Gewächshaus- und Freilandgemüse sowie

die Baumschulenproduktion betrugen jeweils 12 Prozent.

Der Wert der Produktion von Gewächshaus- und Freilandgemüse

belief sich auf 529 bzw. 521 Mio. DKK (71 Mio. bzw. 70

Mio. Euro), der Wert der Baumschulenproduktion auf 521 Mio.

DKK (70 Mio. Euro).

Produktionsfläche unter Glas bleibt unverändert

Alle drei Jahre finden in Dänemark Strukturzählungen der Gärtnereien

mit Gewächshausproduktion statt. Die letzten Zahlen

von 2005 wiesen 504 Unternehmen mit Gewächshausproduktion

aus, von denen 75 Prozent Topfpflanzen produzieren. Die

Veröffentlichung der neuen Zahlen für 2008 wird 2009 erwartet.

Die Anzahl der Unternehmen ist zwar in den letzten Jahrzehnten

markant gefallen, aber die gesamte Produktionsfläche

unter Glas mit knapp 5 Mio. m 2 nahezu konstant geblieben. Von

dieser Fläche werden 58 Prozent für die Topfpflanzenproduktion

verwendet. Auf 23 Prozent der Fläche wird Gemüse angebaut,

die letzten 9 Prozent werden für Baumschulenprodukte genutzt.

Die geografische Verteilung hat im letzten Jahrzehnt den

Trend angedeutet, dass die Gewächshausfläche auf Jütland leicht

abnehmend ist, während sie auf Fünen und den östlichen Inseln

Dänemarks mehr oder weniger gleich bleibt.

Sinkende Bruttoerträge trotz niedriger Betriebskosten

Die Gärtnereistatistik 2007 des dänischen Instituts für Wirtschaftsforschung

im Agrar- und Lebensmittelsektor, Fødevareøkonomisk

Institut, belegt, dass der Gesamtbruttoertrag pro Topfpflanzengärtnerei

um gut 600.000 DKK (80.000 Euro) auf 6,3 Mio. DKK

(845.000 Euro) gesunken ist. Zum Teil ist dieser Rückgang auf

den rückläufigen Verkauf von Elektrizität aus Wärmekraftanlagen

sowie auf niedrigere Betriebszuschüsse zurückzuführen.

2/2009

Die Betriebskosten inkl. Zinsausgaben sind im Vergleich

zum Vorjahr um 9 Prozent gefallen. Der Grund hierfür liegt in

gesunkenen Lohnkosten aufgrund von weniger Arbeitsstunden

und in gesunkenen Energiekosten. Gleichzeitig stiegen die

Kosten für Pflanzenmaterial.

D.h. das Betriebsergebnis pro Topfpflanzengärtnerei ist trotz

geringerer Betriebskosten und zweiprozentiger Preissteigerungen

für Topfpflanzen gesunken. Dabei handelt es sich hier

um einen Rückgang von 42.000 DKK (5600 Euro), so dass ein

Betriebsergebnis von 284.000 DKK (38.000 Euro) entstand,

das zweitgeringste seit 2003. Nur das Ergebnis 2004 war niedriger.

Export von 4 Mrd. DKK (536 Mio. Euro) im Jahr 2007

Der dänische Export von Gärtnereiprodukten betrug 2007

gut 4 Mrd. DKK (536 Mio. Euro). Dabei belief sich der Export

von Blumen und Pflanzen auf 3,5 Mrd. DKK (470 Mio. Euro),

d.h. 86 Prozent. Speziell der Export von Blumen und Pflanzen

erlebte einen Rückgang von 3,7 Prozent oder knapp 133 Mio.

DKK (18 Mio. Euro) im Vergleich zum Vorjahr: So sank der

Topfpflanzenexport beträchtlich, nämlich um 389 Mio. DKK

(52 Mio. Euro) auf einen Gesamtexport von knapp 2 Mrd. DKK

(268 Mio. Euro) im Jahr 2007.

Deutschland ist mit einem Exportanteil von 24,7 Prozent

der größte Abnehmer von dänischen Topfpflanzen, dies entspricht

knapp 492 Mio. DKK (66 Mio. Euro). Schweden folgt

dicht dahinter mit 24,4 Prozent, gut 487 Mio. DKK (65 Mio.

Euro), Norwegen mit 10,6 Prozent und knapp 211 Mio. DKK

(28 Mio. Euro).

Weitere Statistikwerte finden Sie in der Veröffentlichung

„Dansk Gartneri i tal” (Die dänische Gärtnereibranche in Zahlen)

auf der Homepage der dänischen Gärtnereiorganisation

Dansk Gartneri www.danskgartneri.dk.


9


gartner

tidende

Version Theme Published Deadline

1 A good start: news from seeds, cuttings and seedlings 8. January 22. December

2 Danmark on IPM * 22. January 12. January

3 Look after yourself: working environment, protective clothing and insurance 5. February 26. January

4 Green plants under glass * 19. February 9. February

5 Robots and machines for greenhouses and open ground 5. March 23. February

6 From nursery to garden * 19. March 9. March

7 Innovations for Mother’s Day * 2. April 23. March

8 From garden centre to shop: product development, new products and niche products * 23. April 14. April

9 The garden is calling: sun, summer and barbecues, outdoor life, flower boxes * 7. May 27. April

10 Ready for a new season: planting-out, flower trials * 20. May 11. May

11 Marketing, branding, packaging, signal value 4. June 25. May

12 Plant protection, growth retardation, fertiliser, biological pest control 18. June 8. June

13 Retail details: does your plant have the X factor? Shop trends * 2. July 22. June

14 Trade fair / Garden & Landscape * 6. August 27. July

15 Lifelong learning: training, CPD, courses and establishment 20. August 10. August

16 Moving indoors: focus on indoor plants; new life for the windowsill * 3. September 24. August

17 Focus on energy - from Kyoto to Copenhagen * 17. September 7. September

18 Christmas/New Year/Valentine’s Day: products and shop publicity * 8. October 28. September

19 Growth media, water and fertiliser 22. October 12. October

20 IT and new technology for garden centres 5. November 26. October

21 A green perspective: organic and alternative products * 19. November 9. November

22 Spring freshness: focus on the season start, trends, spring cultivation and Easter * 3. December 23. November

23 Sales and exports, at home and abroad, supermarkets, shops 17. December 7. December

✱ Extended edition

2009

Gartner Tidende is the members’ magazine of the Danish horticultural association, Dansk Gartneri

Gartner Tidende is published fortnightly, and is distributed to hothouses, nurseries, garden centres, trade suppliers, sales companies,

the retail sector, local authorities and many others with an interest in horticulture and ornamental plants. Print run: 3,000 copies

Publication dates Gartner Tidende in 2009

Phone +45 87 40 66 03 – Mail: gartnertidende@gartnertidende.dk – www.gartnertidende.dk


El Paso TM

Forever ®

El Paso Forever ® is one of the new pot roses

presented by the breeding company

Roses Forever ApS at IPM 2009.

A very beautiful plant with very large lightly

scented orange flowers. Shiny dark green foliage.

El Paso Forever is produced in 12 cm and 15 cm

pots. The breeding company Roses Forever ApS

was founded by Rosa and Harley Eskelund in 1998.

The classic roses Monte Rosa Forever and Monte

Cassino Forever are among the first introductions

from Roses Forever ApS. Today Roses Forever ApS

has as broad assortment of pot roses for all pot

sizes from 6 cm to 23 cm. Roses Forever ApS

grants Licenses and Concept Licenses to

producers worldwide.

20 million Roses Forever pot roses are produced

annually at nurseries in Denmark, Norway,

The Netherlands, France, Japan, Korea, Australia

and North America.

All new Roses Forever pot roses are tested

in production at ROSA A/S, Denmark.

For more information

please contact:

Rose breeder

Rosa Eskelund

Email: re@rosa.dk

Please visit www.rosa.dk

and www.roses-forever.com

2/2009

11


Af: Lotte Bjarke

Potteplanter uden potter

De syv gartnerier i Living Colours ® har sat sig for

at afskaffe plasticpotten, plasticbakken og plastichanken.

Sammen har de udviklet et nyskabende koncept,

’Pack To Nature’, der skåner miljøet for millioner af plasticpotter

Udplantningsplanter sælges normalt i

plasticpotter eller bakker. En velgennemprøvet

løsning, der er til at håndtere

for gartneriet, salgsleddet og i sidste ende

forbrugeren, der blot skal tage planten ud

af potten, før den plantes i krukken på terrassen.

Nå ja, og så skal hun smide plasticemballagen

i skraldespanden.

Det bliver hvert forår til mange millioner

plasticpotter og -bakker, der ender

i renovationen, og det er naturligvis en

belastning for miljøet.

Det er baggrunden for, at Living Colours

® besluttede sig for, at gøre noget ved

sagen og dermed for miljøet.

Nedbrydelige potter

Sådan et projekt er sværere, end det umiddelbart

lyder til. Planterne har brug for

noget, der kan holde på jorden omkring

rødderne, lige så vel som forbrugeren har

brug for en emballage, hun kan fragte

planterne hjem i, uden at hele bilen bliver

fyldt med pottemuld.

Inspirationen kom fra Ellepot, der er

et velanskrevet produkt til fx stiklingeformering

af planter. Plugs af sphagnum, der

holdes samme af et biologisk, nedbrydeligt

12

papirmateriale, og som derfor kan plantes

direkte i en større potte, når det er tid til

omplantning.

- Hvorfor ikke bruge ideen og udvikle

en større ”Ellepot”, der kan plantes direkte

ud i krukken eller i havens bede, når

forbrugeren kommer hjem med den. Det

spurgte vi os selv om, og sammen med

Ellegaard og Gartneriet Kvistgården, der

producerer Ellepots, gik vi i gang med at

udvikle 8 cm Ellepots og det maskineri,

der skal til at håndtere en sådan potte,

forklarer Jørgen Andersen, der er direktør

for Living Colours ® .

Emballage på komposten

Projektet lykkedes, men det var ikke gjort

med det. Living Colours ® har haft stor

succes med at tilbyde udplantningsplanter

i six-packs, så det nye, miljøvenlige

koncept, skulle ligeledes kunne leveres i

seks-styks emballage.

Derfor blev der indledt et samarbejde

med emballageproducenten Skylight om

at udvikle en biologisk nedbrydelig bakke

eller kasse til planterne i Ellepots. Også

dette projekt lykkedes med en flot, biologisk

nedbrydelig six-pack som resultat.

Emballagen er behandlet, så den er modstandsdygtig

overfor vand og fugt i den

periode, der går, fra planten forlader gartneriet

til den er plantet hjemme hos forbrugeren.

Derefter kan emballagen smides

på komposten sammen med andet haveaffald

og indgå i naturens kredsløb.

Debut på IPM 2009

Living Colours ® introducerer det nye koncept

under navnet ’Pack To Nature’ på

IPM 2009, og de første planter i det nye

miljøvenlige koncept vil være på markedet

allerede i år. Startskuddet lyder altså på

IPM 2009, mens større mængder af ’Pack

To Nature’ forventes at erobre markedet i

2010.

Gartnerierne i Living Colours kan til

sammen tilbyde et bredt udvalg af de

mest populære udplantningsplanter, der

alle kan leveres som ’Pack To Nature’. Det

gælder fx Argyranthemum, Aster, Osteospermum,

Dahlia, Campanula, Impatiens

og Hedera. Hele sortimentet kan opleves

på Living Colours ® hjemmeside, der netop

har fået en ansigtsløftning, på adressen

www.livingcolours.dk


2/2009


Topfpflanzen ohne Töpfe

Die sieben Gärtnereien von Living Colours ® setzen sich dafür ein, von Plastiktöpfen, Plastikpaletten und

Plastikgriffen wegzukommen. Gemeinsam haben sie ein innovatives Konzept, ‚Pack To Nature’,

entwickelt, das die Umwelt vor Millionen von Plastiktöpfen bewahrt

Von: Lotte Bjarke

Gartenpflanzen werden in der Regel in Plastiktöpfen oder

Plastikpaletten verkauft. Dies ist eine bewährte Lösung, die

in der Gärtnerei gut handhabbar ist, im Verkauf und letztendlich

auch beim Verbraucher, der die Pflanze nur noch aus dem Topf

herausnehmen und in die Terrassenschale pflanzen muss. Naja,

und dann wandert die Plastikverpackung in den Müll.

Jedes Frühjahr fallen viele Millionen von Plastiktöpfen und

Plastikpaletten an, die ins Recycling kommen und natürlich eine

Belastung für die Umwelt darstellen.

Vor diesem Hintergrund hat Living Colours ® beschlossen,

etwas zu tun und damit auch für die Umwelt etwas zu erreichen.

Biologisch abbaubare Töpfe

Solch ein Projekt ist schwieriger, als es zunächst klingt. Die

Pflanzen brauchen Halt für die Erde rund um die Wurzeln, und

der Verbraucher braucht eine Verpackung, um die Pflanzen nach

Hause zu bringen, ohne die Pflanzenerde im Auto zu verteilen.

Als Anregung diente der „Ellepot“, ein bewährtes Produkt

zum Beispiel für die Stecklingvermehrung von Pflanzen: Dabei

handelt es sich um Torfmullplacken, die von einem biologisch

abbaubaren Papiermaterial zusammengehalten werden und

direkt in einen größeren Topf gepflanzt werden können, wenn es

Zeit zum Umpflanzen ist.

- Warum nicht diese Idee aufgreifen und einen größeren

„Ellepot”-Topf entwickeln, der direkt in eine Terrassenschale oder

ins Gartenbeet gepflanzt werden kann, wenn der Verbraucher

mit der Pflanze nach Hause kommt? Das fragten wir uns selbst,

und gemeinsam mit Ellegaard und der Gärtnerei Kvistgården, die

die Ellepots-Töpfe herstellen, begannen wir 8 cm-Ellepots und

die Maschinerie, die zur Handhabung dieser Töpfe notwendig

ist, zu entwickeln, erläutert Jørgen Andersen, Geschäftsführer

von Living Colours ® .

2/2009

Die Verpackung geht in den Kompost

Das Projekt gelang, aber damit war die Sache noch nicht

abgeschlossen. Living Colours ® ist sehr erfolgreich mit der Vermarktung

von Gartenpflanzen zum Auspflanzen im Six-Pack,

so dass das neue umweltfreundliche Konzept ebenfalls in einer

Sechserverpackung angeboten werden sollte.

Deshalb wurde eine Kooperation mit dem Verpackungshersteller

Skylight zur Entwicklung einer biologisch abbaubaren

Palette oder Kiste für die Pflanzen in Ellepots aufgenommen.

Auch dieses Projekt war erfolgreich und das Ergebnis war ein

schöner biologisch abbaubarer Six-Pack. Die Verpackung ist

behandelt, so dass sie vom Verlassen der Gärtnerei bis zum

Auspflanzen der Pflanzen zu Hause beim Verbraucher wasser-

und feuchtigkeitsfest ist. Dann kann die Verpackung auf den

Kompost geworfen werden und mit dem anderen Gartenabfall

in den Kreislauf der Natur eingehen.

Debut auf der IPM 2009

Living Colours ® stellt das neue Konzept unter dem Namen‚ Pack

To Nature’ erstmalig auf der IPM 2009 vor; die ersten Pflanzen

werden schon in diesem Jahr nach dem neuen, umweltfreundlichen

Konzept auf den Markt kommen. Der Startschuss wird

also die IPM 2009 sein; ab 2010 wird erwartet, dass größere

Mengen der ‚Pack To Nature’ den Markt erobern.

Die Gärtnereien von Living Colours bieten zusammen ein

breites Sortiment der beliebtesten Pflanzen zum Auspflanzen

an, die alle als ‚Pack to Nature’ lieferbar sind, zum Beispiel

Argyranthemum, Aster, Osteospermum, Dahlia, Campanula,

Impatiens und Hedera. Über das komplette Sortiment können

Sie sich auf der Living Colours ® Homepage informieren, die

soeben ein frisches Outfit erhalten hat, www.livingcolours.dk.


13


WildFlowers® Sophisticated Pink (N)

D e nye WildFlowers ® signalerer rå

vildskab og frække former, og deres

skulpturelle look begejstrer især de unge,

kvindelige forbrugere. WildFlowers ® minder

med deres ufriserede planteform om

en skulpturel buket, og har et klart feminint

udtryk. Der er foreløbig seks nye sorter i

sortimentet af WildFlowers ® med navne

som Frozen White (N) , Sophisticated Pink (N) ,

Funky Red (N) , Baroque Rose (N) , Romantic

Nyt patent til Knud Jepsen A/S

Knud Jepsen A/S producerer årligt 20

millioner Kalanchoë, og bruger hele

5% af gartneriets omsætning til produktudvikling

og forædling. Queen ®

Kalanchoë artshybrider med et forøget

antal kronblade er det sidste nye

skud på stammen, der har påkaldt

sig international opmærksomhed, og

har betydet, at Knud Jepsen A/S pr.

18. november 2008 blev bevilget et

betydende amerikansk patent, U.S. Utility

Patent No. 7,453,032, med titlen

”Double-type Kalanchoë Interspecific

Hybrids’. Bevillingen af patentet opfatter

virksomheden som et væsentligt

skridt frem, der vil kunne accelerere

introduktionen af nye Queen ® Kalanchoë

sorter på det globale potteplantemarked.

Patentet kan læses i sin fulde

længde på www.queen.dk

Tekst: Dorte K. Rhode Nissen • Cand. scient. • Foto: Knud Jepsen A/S

Vild med

WildFlowers ®

Verdens største producent og udvikler af Kalanchoë,

Knud Jepsen A/S,har med markedsføring af den nye

WildFlowers ® -serie markeret sig med en enestående

nyskabelse, der bryder med konceptet, at Kalanchoe

er små, regelmæssige og kompakte potteplanter

Rose (N) og Cheerful Orange (N) . Flere sorter

vil føje sig til serien i løbet af 2009-2010.

At det har været muligt for Knud Jepsen

A/S at sende den innovative serie på markedet,

skyldes fokusering og engagement

hos gartneriets store produktudviklingsgruppe,

for hvem udviklingsarbejdet er en

hjertesag. Forædlerne begejstres, når de

ser den første blomst folde sig ud på den

nyudviklede frøplante, hvor hver enkelt

plante er helt unik, som en nyfødt baby.

Den første blomst studeres intenst og med

stor spænding. Dens farver, nuancer og

kronbladenes form og opbygning vurderes,

når den nye plante for første gang

observeres og får stemplet: Godkendt eller

kasseret.

Nyhed til eksamen

Plantenyheden skal herefter til ”eksamen”

hos gartneriets kvindelige trendgruppe,

som foruden trendmanager Louise Brinch

Jepsen består af forædler Ellen Christensen

og key-account-manager Lone Bruun, alle

med en god fornemmelse for plantedesign.

De betragter detaljerne indgående, men

også planten som helhed. Er det én, de

brænder for at tage med hjem, er første

”eksamen” bestået, men nyhederne skal

testes og studeres mange gange endnu,

ligesom de skal afprøves i produktionen.

- Vi har med udviklingen af de nye

WildFlowers ® ønsket at flytte fokus fra potten

til blomsterne og håber, at forbrugerne

ser på nyhederne med nye øjne og vil glædes

over forandringen. En lille billedbog,

der følger med hver enkelt plante fortæller,

at vore planter er håndlavede og skabt

med kærlighed af vore medarbejdere med

respekt for natur og miljø, siger trendmanager

Louise Brinch Jepsen. Hun skal med

sin gode fornemmelse for trends, former og

farver og en stærk passion for Kalanchoë,

brande de nye WildFlowers ® .

Glimrende i krukker udendørs

Heldigvis er de bedste egenskaber fra de

traditionelle Kalanchoë bevaret hos Wild-

Flowers ® . Det er den gode holdbarhed og

det, at planterne stiller minimale krav til

pasning. Blomsterholdbarheden testes i

gartneriet, og også WildFlowers ® sorterne

skal gå gennem den gode holdbarheds

”nåleøje” for at blive godkendte.

WildFlowers ® er også velegnede til

udplantning i krukker på en solrig plads

fra maj, til frosten sætter ind. Ved udendørs

placering bliver blomsterfarverne mere

intense, og blomsterstandene vil vokse og

udvikle sig, så planten efterhånden ligner

en lille, blomstrende busk.


WildFlowers® Baroque Rose (N) WildFlowers® Frozen White (N) WildFlowers® Funky Red (N)


Wild auf WildFlowers ®

Der weltweit größte Produzent und Entwickler von Kalanchoe, Knud Jepsen A/S,

hat sich mit der Markteinführung der neuen WildFlowers ® -Serie mit

einer einzigartigen Neuschöpfung hervorgehoben, die mit der Vorstellung

bricht, dass die Kalanchoe eine kleine, regelmäßig gewachsene

und kompakte Topfpflanze ist

Text: Dorte K. Rhode Nissen • Dipl.-Naturwissenschaftlerin •

Foto: Knud Jepsen A/S

Die neue WildFlowers ® -Serie signalisiert

Wildheit und bietet freche Formen; ihr

skulpturenähnlicher Look begeistert besonders

die jungen, weiblichen Verbraucher. Wild-

Flowers ® erinnert mit ihrem unbeschnittenen

Pflanzenwuchs an einen wie eine Skulptur

gebundenen Strauß und hat ganz klar einen

weiblichen Ausdruck. Vorläufig besteht das

WildFlowers ® -Sortiment aus sechs neuen Sorten

mit den Namen Frozen White (N) , Sophisticated

Pink (N) , Funky Red (N) , Baroque Rose (N) , Romantic

Rose (N) und Cheerful Orange (N) . 2009-2010

werden weitere Sorten hinzukommen.

Dass es für Knud Jepsen A/S überhaupt

möglich war, diese innovative Serie auf den Markt zu bringen,

ist dem konzentrierten Engagement der großen Produktentwicklungsgruppe

der Gärtnerei zu verdanken, für die die Entwicklungsarbeit

eine Herzensangelegenheit ist. Die Züchter sind

immer wieder begeistert zu sehen, wie die erste Blüte sich aus

der neu entwickelten Saatpflanze entfaltet; jede einzelne Pflanze

ist ganz einzigartig, wie ein neugeborenes Baby. Die erste Blüte

wird intensiv und mit großer Spannung beobachtet. Ihre Farben,

Nuancen, die Form und der Aufbau ihrer Kronblätter werden

bewertet, sobald die neue Pflanze zum ersten Mal beobachtet

wird und dann den Stempel aufgedrückt bekommt: genehmigt

oder aussortiert.

Neuheiten müssen zum Examen

Danach müssen die Pflanzenneuheiten zum „Examen” bei der

weiblichen Trendgruppe der Gärtnerei, die neben Trendmanagerin

Louise Brinch Jepsen aus der Züchterin Ellen Christensen und

Key-Account-Managerin Lone Bruun besteht, die alle ein gutes

Händchen für Pflanzendesign haben.

Die Trendgruppe achtet sorgfältig auf Details, betrachtet aber

auch die Pflanze als Ganzes. Wenn ein Gruppenmitglied ganz

scharf darauf ist, die Pflanze mit nach Hause zu nehmen, ist die

erste „Prüfung“ bestanden, aber die Neuheiten müssen noch

viele Tests und Untersuchungen überstehen und u. a. auch in der

Produktion erprobt werden.

- Mit der Entwicklung der neuen WildFlowers ® -Serie wollen

wir den Fokus weg vom Topf und hin zu den Blüten verschieben

und hoffen, dass die Verbraucher die Neuheiten mit neuen Augen

betrachten und sich über die Veränderung freuen werden. Mit

2/2009

Louise Brinch Jepsen

er trendmanager i Knud Jepsen A/S

Louise Brinch Jepsen,

Trendmanagerin bei Knud Jepsen A/S

WildFlowers® Cheerful Orange (N)

jeder Pflanze wird ein kleines Bilderbüchlein

mitgeliefert, dass erzählt, dass unsere Pflanzen

von Hand gemacht und von unseren

Mitarbeitern mit Liebe und Respekt für Natur

und Umwelt geschaffen werden, berichtet

Trendmanagerin Louise Brinch Jepsen. Mit

ihrem Gefühl für Trends, Formen und Farben

und einer echten Leidenschaft für Kalanchoë

soll sie die neue WildFlowers ® -Serie als Marke

einführen.

Wunderschön in Töpfen im Freien

Glücklicherweise sind die besten Eigenschaften

der traditionellen Kalanchoë bei den WildFlowers ® erhalten

geblieben, zum Beispiel die gute Haltbarkeit und der minimale

Pflegebedarf der Pflanzen. Die Haltbarkeit der Blüten wird

generell in der Gärtnerei geprüft und so müssen auch die

WildFlowers ® -Sorten das „Nadelöhr” der Haltbarkeitsprüfung

passieren, um zugelassen zu werden.

WildFlowers ® eignet sich gut zum Auspflanzen in Töpfe ab

Mai, an einer sonnigen Stelle im Freien, bis der Frost einsetzt.

Im Freien werden die Blütenfarben intensiver und auch die

Blütenstände wachsen und entwickeln sich intensiver, so dass

die Pflanze fast einem kleinen, blühenden Busch ähnelt.


Neues Patent für Knud Jepsen A/S

Knud Jepsen A/S produziert pro Jahr 20 Mio. Kalanchoe

und verwendet 5% des gesamten Gärtnereiumsatzes zur

Produktentwicklung und Veredlung. Queen ® Kalanchoe

Artenhybride mit einer erhöhten Anzahl von Kronblättern

sind die aktuellste Neuentwicklung, die internationale Aufmerksamkeit

auf sich gezogen hat und für die Knud Jepsen

A/S per 18. November 2008 das bedeutende amerikanische

Patent U.S. Utility Patent No.7,453,032 mit der Bezeichnung

„Double-type Kalanchoë Interspecific Hybrids“ genehmigt

bekommen hat. Dieses Patent ist für ein Unternehmen

ein wesentlicher Schritt nach vorn, der die Einführung der

Queen ® Kalanchoe Sorten auf dem globalen Topfpflanzenmarkt

beschleunigen kann. Das Patent ist in ganzer Länge

unter www.queen.dk einsehbar.

15


Af Lotte Bjarke

Lyserøde klokkeblomster

Gartneriet PKM investerer mere end de fleste gartnerier i produktudvikling

af sine Fairytale Flowers ® . For gartneriejer Kristian Madsen er ikke i tvivl om,

at netop produktudvikling er en væsentlig del af årsagen til gartneriets succes

og en simpel nødvendighed for at overleve i et konkurrencepræget marked

2008 fik Gartneriet PKM dommerpa-

I nelets ærespris i IPMs konkurrence for

plantenyheder. Prisen gik til Dark Kronprinsessens

Klokkeblomst ® , der er kendetegnet

ved en helt speciel vækstform og

en overdådig blomsterrigdom. I 2009 er

gartneriet klar med endnu flere nyheder i

rækken af Fairytale Flowers ® , som er varemærke

for alle gartneriets produkter.

- Forædling og produktudvikling er et

uhyre langsigtet arbejde. Faktisk tog det

os 20 år at udvikle Kronprinsessens Klokkeblomst

® . Men i og med at vi målrettet

satser på produktudvikling, kan vi heldigvis

løbende introducere spændende

nyheder, siger Kristían Madsen, der glæder

sig meget til at præsentere årets nyheder

på IPM.

Tre nyheder

Gartneriet PKM er specialiseret i Campanula

og Schlumbergera og kan byde på

nyheder i begge kulturer.

- Når det gælder Campanula, har vi

to markante nyheder, der får debut på

IPM 2009. Den ene er vores egen sort af

Campanula medium. En ualmindelig sød

blomst, der mest er kendt som sommerblomst

og snitblomst. Den har vi arbejdet

med gennem flere år, så vi nu har en

16

Kristian Madsen og Christian Hald med Campanula medium

Kristian Madsen und Christian Hald mit Campanula medium

kompakt og rigtblomstrende klon med

god holdbarhed, der egner sig perfekt som

potteplante, fortæller cand. hort. Christian

Hald, der er produktudviklingschef i Gartneriet

PKM.

Den nye Campanula der har en sød,

lyserød farve, bliver officielt navngivet

under IPM, hvor den deltager i såvel IPMs

Schlumbergera på stamme

Schlumbergera sæsonen ligger fra oktober til jul, men alligevel kan Gatneriet

PKM introducere en Schlumbergera nyhed på IMP 2009. Det er nemlig lykkedes

at pode Schlumbergera på en grundstamme, så planten kommer til at ligne

et lille træ. Den specielle vækstform lader for alvor de elegante Schlumbergera

blomster komme til deres ret.

Verdens største Campanula producent

Gartneriet PKM er et af Danmarks førende gartnerier med et produktionsareal på

167.000 m 2 væksthuse samt 80.000 m 2 friland. Produktionen omfatter omkring

20 millioner potteplanter, hvoraf 85% afsættes på eksportmarkederne. Gartneriet

er verdens største producent af Campaula og producerer desuden Schlumbergera,

Rhipsalidopsis og Lavandula, der alle markedsføres under varemærket Fairytale

Flowers ® . Gartneriet investerer 5% af årsomsætningen i produktudvikling.

nyhedskonkurrence Neuheitschaufenster

som den danske nyhedskonkurrence, Floradania

Innovation Award.

Anderledes Campanula

Det samme gælder en anden nyskabelse

i sortimentet af Fairytale Flowers ® . Det

er lykkedes Gartneriet PKM, at skabe

en spændende potteplante med udgangspunkt

i stauden Campanula punctata/

takesimana. Planten stammer oprindeligt

fra Japan og Korea, og trives glimrende på

europæiske breddegrader, hvor den efter

en sommer som krukkeplante kan plantes

ud i haven med genblomstring det kommende

år til følge.

- Produktudviklingen har været en lang

proces, hvor vi har selekteret målrettet

efter kompakthed, men nu er det virkelig

lykkedes, siger Christian Hald, der også

lover, at produktudviklingsafdelingen har

flere nyheder med helt nye farver på vej i

denne gruppe af Campanula.

Den nye sort har sin helt egen vækstform

og meget anderledes, smalle blomsterklokker

i en markant farvekombination

af rosa og hvidt.


2/2009


Hellrote Glockenblumen

Die Gärtnerei PKM investiert mehr als die meisten Gärtnereien in die

Produktentwicklung ihrer Fairytale Flowers ® . Für Gärtnereibesitzer

Kristian Madsen besteht gar kein Zweifel daran, dass die Produktentwicklung

wesentlich für den Erfolg einer Gärtnerei und damit eine ganz schlichte

Notwendigkeit für das Überleben auf dem wettbewerbsgeprägten Markt ist

Von Lotte Bjarke

2008 erhielt die Gärtnerei PKM den Ehrenpreis der Jury im

Wettbewerb der Pflanzenneuheiten. Der Preis ging an die

Glockenblume Dark Kronprinsessens Klokkeblomst ® , die sich

durch eine ganz spezielle Wuchsform und üppigen Blütenreichtum

auszeichnet. Für 2009 hält die Gärtnerei weitere Neuheiten

des Fairytale Flowers Sortiments bereit; Fairytale Flowers ®

ist das Warenzeichen aller Produkte der Gärtnerei.

- Veredlung und Produktentwicklung sind unglaublich langfristige

Prozesse. Wir haben tatsächlich 20 Jahre lang an der

Entwicklung der Glockenblume Kronprinsessens Klokkeblomst ®

gearbeitet. Da wir jedoch zielstrebig und konsequent auf Produktentwicklung

setzen, können wir glücklicherweise laufend

interessante Neuheiten auf den Markt bringen, sagt Kristian

Madsen, der sich freut, die Neuheiten des Jahres auf der IPM zu

präsentieren.

Drei Neuheiten

Die Gärtnerei PKM hat sich auf Campanula und Schlumbergera

spezialisiert und für beide Kulturen Neuheiten zu bieten.

- Für die Campanula-Kultur haben wir zwei markante Neuheiten,

die wir auf der IPM 2009 vorstellen wollen. Die eine

Neuheit ist unsere eigene Sorte von Campanula medium. Eine

ungewöhnliche, liebliche Blume, die hauptsächlich als Sommer-

und Schnittblume bekannt ist. Wir arbeiten seit mehreren

Jahren mit dieser Pflanze, so dass es uns jetzt gelungen ist, einen

kompakten und üppig blühenden Klon mit guter Haltbarkeit zu

entwickeln, der sich perfekt als Topfpflanze eignet, berichtet

Naturwissenschaftler (cand. hort.) Christian Hald, Leiter der Produktentwicklung

der Gärtnerei PKM.

Die neue Campanula ist lieblich, hellrot und erhält ihren

offiziellen Namen auf der IPM, wobei sie sowohl am IPM-Neuheitenwettbewerb,

dem Neuheitsschaufenster, teilnehmen wird,

als auch am FloraDania Innovation Award.

Eine ganz andere Campanula

Gleiches gilt für eine weitere Neuschöpfung des Fairytale Flowers

® Sortiments. Der Gärtnerei PKM ist es gelungen, ausgehend

von der Staude Campanula punctata/takesimana eine interessante

Topfpflanze zu schaffen. Die Pflanze stammt ursprünglich

aus Japan und Korea und gedeiht hervorragend in unseren

2/2009

Campanula

punctata/

takesimana

europäischen Breitengraden, wo sie nach einem Sommer als

Topfpflanze in den Garten ausgepflanzt werden kann, um im

Folgejahr erneut zu blühen.

- Die Produktentwicklung war ein langwieriger Prozess, in

dem wir konsequent nach Kompaktheit selektiert haben; und

jetzt ist uns das wirklich gut gelungen, sagt Christian Hald und

verspricht darüber hinaus, dass die Produktentwicklungsabteilung

in dieser Campanula-Gruppe weitere Neuheiten mit ganz

neuen Farben in Arbeit hat.

Die neue Sorte hat eine individuelle Wuchsform und spezielle,

kleine Blütenglocken in der markanten Farbkombination

rosa und weiß.


Schlumbergera am Stamm

Die Schlumbergera-Saison dauert zwar von Oktober bis

Weihnachten, aber trotzdem kann die Gärtnerei PKM auf

der IMP 2009 eine Schlumbergera-Neuheit präsentieren.

Es ist nämlich gelungen, Schlumbergera auf einen Grundstamm

zu pfropfen, so dass die Pflanze wie ein kleiner

Baum aussieht. Durch diese spezielle Wuchsform kommt

die elegante Schlumbergera wirklich zu ihrem Recht.

Der weltweit größte Campanula-Produzent

Die Gärtnerei PKM ist eine der führenden Gärtnereien

Dänemarks mit einer Produktionsfläche von 167.000 m 2

im Gewächshaus und 80.000 m 2 Freiland. Es werden ca.

20 Mio. Topfpflanzen produziert, von denen 85% auf die

Exportmärkte gehen. Die Gärtnerei ist der weltweit größte

Produzent von Campanula und produziert darüber hinaus

Schlumbergera, Rhipsalidopsis und Lavandula, die alle

unter dem Markennamen Fairytale Flowers ® vertrieben

werden. Die Gärtnerei investiert 5% des Jahresumsatzes

in die Produktentwicklung.

17


18

Planter fra Danmark:

● Skovplanter

● Stedsegrønne

● Viderekulturs planter

● Landskabsplanter

● Frugttræer

● Roser

● Tulipanløg

● Grundstammer

● Hækplanter

Besøg os på IPM i hal 3 på stand nr. 106

Pflanzen aus Dänemark:

● Forstpflanzen

● Immergrüne

● Jungpflanzen

● Landschaftsgehölze

● Obstgehölze

● Rosen

● Tulpenzwiebel

● Veredlungsunterlägen

● Heckenpflanzen

Halle 9

stand 228

Hejlskovvej 50 · DK-7840 Højslev · mobil +45 2126 7279 · fax +45 9753 8605 · mail@hoejgaardplant.dk

KVALITETSTRANSPORT I HELE EUROPA

Quality transport throughout Europe

Qualitets-Verkerhr überall in Europa

PLANTETRANSPORT

www.hoejgaardplant.dk

CONTAINER ADMINISTRATION FLEXIBILITET

Alex Andersen Ølund A/S · Holkebjergvej 54 · DK-5250 Odense SV

Telefon +45 66 18 81 97 · Telefax +45 66 18 72 17 · www.alex-andersen.dk

2/2009


2/2009

BORN TO BE A STAR

dk: de er smukke, farverige, robuste og en hyldest til nogle af verdens store kvindlige

stjerner. det forpligter. den nye serie af Asters har derfor “starquality” helt igennem.

Mere fyldte blomster, længere holdbarhed, ekstra robuste og i en serie af 6 skønne farver.

kom tæt på stjernerne på IpM og kontakt gASA young plants for at høre mere.

d: Sie sind schön, farbreich, robust und eine Ehrung einiger großen, weiblichen Weltsternen.

Das verpflichtet. Die neue Asterserie hat deshalb durchgehende `Starqualität`.

Mehr gefüllte Blüten, längere Haltbarkeit, extra robust und in einer Serie von 6

einzigartigen farben. kommen Sie ganz nah an die Sterne auf der IpM und kontakten

Sie gasa young plants um mehr zu erfahren.

IPM 202

IN hall 5

TEl: +45 65 48 14 00

MAIl: INfO@gASAyOuNgplANTS.dk

19


Tekst og foto: Palle Dahl

De æder kun insekter

I Gartneriet Lammehave på Midtfyn producerer gartneriejer

Niels Jørgen Petersen seks forskellige slags kødædende planter

med de danske populærnavne kandebærer, fluetrompet,

fluefanger, soldug, vibefedt og blærerod

fjor producerede Niels Jørgen Petersen

I ialt 350.000 kødædende planter. Men i

år udvides bestanden med endnu en art

og produktionen til 370.000 eksemplarer.

Den nye plante i familien lyder det botaniske

navn Stylidium debile, og stammer

fra Australien, hvor den vokser under skyggefulde

trætoppe.

Stylidium debile er – som sine artsfæller

– en kompakt, skulpturel og dekorativ

plante, der på lange stængler på mellem

10 og 25 centimer får lyserøde blomster.

For at få det rette kendskab til Stylidium

debile, der er en plante, som ikke er ganske

nem at styre, producerede Niels Jørgen

Petersen i fjor 6.000 af slagsen.

Jeg har i hele mit voksenliv som gartner

aldrig har sagt nej til at prøve noget nyt.

Dels fordi jeg er et nysgerrigt menneske,

men også fordi man aldrig kan vide, om

det er en god eller dårlig lodseddel, man

køber, lyder det med karakteristisk fynsk

lune fra Niels Jørgensen Petersen, der i

1986 købte Gartneriet Lammehave med

2.000 kvadratmeter ældre væksthuse af

træ i Ringe på Midtfyn.

I år 2009 tæller gartneriet seks medarbejdere

i 5.600 kvadratmeter moderne

væksthuse plus to og en halv hektar agerjord,

der er forpagtet ud.

20

Niels Jørgen Petersen,

Gartneriet Lammehave

Viser ikke tænder

Fælles for kødædende planter er, at hverken

producent eller forbruger skal frygte,

de viser tænder og bider efter alt levende,

der kommer i nærheden, ligesom kødædende

planter ikke skal fodres med frikadeller.

Kødædende planter kan nu og da

nøjes med et insekt, der er et leddyr, som

de selv fanger.

Kødædende planter er sumpplanter der

vokser naturligt i sure, næringsfattige og

fugtige områder, hvor de supplerer voksemediets

ringe indhold af mineraler med

de næringsstoffer, der frigives, når et insekt

nedbrydes i deres fælder.

Kødædende planter tåler ikke almindeligt

drikkevand med høj koncentration

af kalk, og skal derfor vandes – og helst

nedefra – med enten regnvand eller kogt,

afkølet vand.

Passiflora og cyclamen

Gennem flere år specialiserede Niels Jørgen

Petersen sig i en produktion af Passiflora.

Og sådan var det, indtil kødædende

planter overtog mere og mere plads i

væksthusene.

I år producerer Gartneriet Lammehave

90.000 Passiflora i fem forskellige sorter,

ligesom der op til julesalget traditionen tro

produceres 20.000 Cyclamen i lerpotter.

Hidtil har Gartneriet Lammehave som

en niche endvidere produceret kardemommeplanten

Elettaria cardamomum som

stueplante. Men den produktion er en af

fem kolleger i gartner-sammenslutningen

"Ladybirds Flowers" på vej til at overtage.


2/2009


Sie fressen nur Insekten

In der Gärtnerei Lammehave in Midtfyn auf der dänischen Insel Fünen

produziert Gärtnereibesitzer Niels Jørgen Petersen sechs

verschiedene Sorten fleischfressende Pflanzen mit den umgangssprachlichen

Namen Kannenpflanze, Schlauchpflanze, Venusfliegenfalle, Sonnentau,

Fettkraut und Wasserschlauch

Text und Foto: Palle Dahl

Im letzten Jahr produzierte Niels Jørgen Petersen insgesamt

350.000 fleischfressende Pflanzen. In diesem Jahr erweitert

er den Bestand um eine zusätzliche Art und die Produktion auf

370.000 Exemplare. Die neue Pflanze in der Familie trägt den

lateinischen Namen Stylidium debile und stammt aus Australien,

wo sie unter schattigen Baumwipfeln wächst.

Stylidium debile ist wie ihre Artgenossen eine kompakte,

skulpturelle und dekorative Pflanze, die an ca. 10 bis 25 cm

langen Stängeln hellrote Blüten entwickelt.

Da Stylidium debile nicht ganz einfach anzubauen ist, produzierte

Niels Jørgen Petersen im vergangenen Jahr 6.000 Exemplare,

um sich angemessenes Wissen über die Pflanze anzueignen.

- In meinem ganzen Berufsleben als Gärtner habe ich noch

nie nein gesagt zu der Herausforderung, etwas Neues auszuprobieren.

Einerseits bin ich ein neugieriger Mensch, andererseits

kann man sonst ja nicht wissen, ob man ein Glückslos oder eine

Niete gezogen hat, erklärt Niels Jørgensen Petersen mit typischem

Fünen-Humor; Petersen hatte 1986 die Gärtnerei Lammehave

mit 2.000 Quadratmetern in älteren Gewächshäusern

aus Holz in Ringe in Midtfyn gekauft.

2009 wird die Gärtnerei sechs Mitarbeiter beschäftigen;

es wird eine Fläche von 5.600 Quadratmetern in modernen

Gewächshäusern bewirtschaftet; ein halber Hektar Ackerland ist

verpachtet.

Sie zeigen keine Zähne

Für alle fleischfressenden Pflanzen gilt, dass weder Produzent

noch Verbraucher fürchten müssen, dass die Pflanzen die Zähne

zeigen und nach allem Lebendigen beißen, das in ihre Nähe

2/2009

Stydilium

debile

I år skal Gartneriet Lammehave

producere en ny kødædende

plante - Stylidium debile

In diesem Jahr wird in der

Gärtnerei Lammehave eine

neue fleischfressende Pflanze

produziert – Stylidium debile

kommt; auch sollten fleischfressende Pflanzen nicht mit Frikadellen

gefüttert werden. Fleischfressende Pflanzen begnügen

sich mit einem Insekt, einem Gliedertier hier und da, das sie

selbst fangen.

Fleischfressende Pflanzen sind Sumpfpflanzen, die in der

Natur in sauren, nährstoffarmen und feuchten Umgebungen

wachsen, wobei sie den geringen Mineraliengehalt ihres Wachstumsmediums

durch die Nährstoffe ergänzen, die freigegeben

werden, wenn ihnen ein Insekt in die Falle geht.

Fleischfressende Pflanzen vertragen kein normales Leitungswasser

mit hoher Kalkkonzentration und sollten daher mit

Regenwasser oder abgekochtem und abgekühltem Wasser

gewässert werden, am besten von unten.

Passiflora und Cyclamen

Mehrere Jahre lang hatte sich Niels Jørgen Petersen auf die

Produktion von Passiflora spezialisiert. Bis dann nach und

nach die fleischfressenden Pflanzen immer mehr Platz in den

Gewächshäusern belegt haben.

In diesem Jahr produziert die Gärtnerei Lammehave 90.000

Passiflora in fünf verschiedenen Sorten; parallel dazu werden

traditionsgemäß 20.000 Cyclamen in Tontöpfen für den Weihnachtsverkauf

produziert.

Bisher gab es in der Gärtnerei Lammehave als Nischenproduktion

auch die Kardamompflanze Elettaria cardamomum zur

Verwendung als Zimmerpflanze. Aber diese Produktion wird

gerade von einem der Kollegen des Gärtnerverbandes „Ladybirds

Flowers“ übernommen.


21


Af Lotte Bjarke

Middelhavsplanter fra Danmark

Med 50 forskellige plantearter i kataloget er Gartneriet Skjørringbro

noget for sig selv i en tid, da de fleste gartnerier i rationaliseringens ånd

indskrænker sortimentet. Men her er det variationen der tæller, og målet er helt

veldefineret: Nemlig at tilbyde specialiteter, der ikke fås andre steder

Gartneriet Skjørringbro ligger ved den

lille by Galten lidt nord for Århus i

et område, hvor der er langt mellem gartnerierne.

Derfor gælder det i sagens natur

om at kunne tilbyde varer, der er værd at

køre efter. Og netop derfor er det ikke helt

almindelige potteplanter, der fylder bordene

i gartneriet.

- Jeg har lagt min egen strategi, der passer

til gartneriets placering og størrelse.

Det er ikke af nød men af lyst, men samtidig

er og bliver det jo en realitet, at hvis

de store europæiske kædekunder har brug

for en specifik vare, så kommer de ikke

til et lille dansk gartneri for at få den. Så

finder de den selv og det til en pris, hvor

jeg alligevel aldrig kunne være med, siger

gartneriejer Bent Sørensen.

Med de realiteter som baggrund har

han i stedet valgt at satse på specialiteter,

der næppe vil blive solgt i større mængder,

og som netop derfor kan være med til at

sikre den differentiering, der er alfa og

omega for europæiske specialbutikker.

Specialist i Canna

Gartneriet Skjørringbro har gennem 22 år

været specialist i Canna, og den eksotiske

terrasseplante er stadig gartneriets hovedkultur.

- Canna er netop sådan en kultur, som

kæderne kan få hjem i store partier, hvis

de vælger at satse på den. Vi producerer

stadig Canna, og det bliver vi ved med,

men vi går især efter specialsorter, pointerer

Bent Sørensen, der har en ny Canna at

byde på til 2009.

Canna ’Cleopatra’ har iøjnefaldende

blomster i gule og røde farver. På den

samme plante kan er være både røde, gule

og tofarvede blomster, så ’Cleopatra’ er

simpelthen en plante i særklasse.

Canna kulturen er et godt eksempel på

den udvikling, der er sket gennem de senere

år. Før producerede vi alle moderplanter.

En arbejdstung proces. Den har jeg i

dag udliciteret til en portugisisk producent,

så det i dag kun er nyheder, der skal testes,

jeg selv opformerer, fortæller Bent Sørensen,

der forklarer, at Cannaplanterne vok-

Fools 4 Flowers

Gartneriet Skjørringbro er medlem

af den danske gartnergruppe Fools 4

Flowers, der består af mindre danske

gartnerier, der tilsammen har et bredt

udvalg af specialiteter på programmet.

Fools 4 Flowers har egen stand på IPM,

hvor gruppen uddeler et nyt spændende

fælles katalog. Fools 4 Flowers

kan også besøges på internettet, hvor

hjemmesiden www.fools4flowers.com

netop har fået nyt design.

Adenanthos senicea Dendrobium Canna ’Clepatra’

ser dobbelt så hurtigt i Portugal og på den

baggrund danner dobbelt så mange knolde

som i Danmark.

Inspiration fra Middelhavet

Rejserne i Middelhavsregionen gav inspiration

til andet og mere end Canna produktion.

Bent Sørensen fik øje på et væld af

spændende Middelhavsplanter, som ikke

er hverdagskost idet nordlige Europa.

Det førte til nye tider i gartneriet, idet

Bent Sørensen startede import af specialiteter,

der i dag udgør et godt supplement

til det øvrige danske sortiment.

- Jeg går målrettet efter specielle produkter,

der ikke kan produceres i Danmark

i den kvalitet jeg kan få fra Sydeuropa, og

ikke produceres i store mængder i Holland.

Det skal være små bordvarer, der

passer til en vindueskarm i det moderne

hjem, siger Bent Sørensen, der har opdaget,

at udbuddet af den slags planter er så

omfattende, at det vanskeligste faktisk er,

at vælge de rigtige planter ud.

Botaniske navne som Adenanthos, Pistacea,

Myrsine, Syzygium og Metrosideros

støder man normalt ikke på i danske gartnerier.

Men i Gartneriet Skjørringbro fylder

de bordene, mens de bliver salgsklare og

kan sendes ud på de europæiske landeveje

i selskab med andre danske potteplanter.


Mittelmeerpflanzen

aus Dänemark

Mit 50 verschiedenen Pflanzenarten im Katalog hebt sich

die Gärtnerei Skjørringbro von den meisten anderen

Gärtnereien deutlich ab, die im Sinne der Rationalisierung

ihr Sortiment eher einschränken. Aber hier zählt die

Abwechslung und das Ziel ist klar definiert:

Es sollen Spezialitäten angeboten werden,

die woanders nicht zu bekommen sind

Von Lotte Bjarke

Die Gärtnerei Skjørringbro liegt in der

Nähe des kleinen Ortes Galten nördlich

von Århus in einer Region, in der die Gärtnereien

weit voneinander entfernt sind. Daher

geht es natürlich darum, Waren anbieten zu

können, für die es sich lohnt, weit zu fahren.

Und genau deshalb sind es keine ganz normalen

Topfpflanzen, die in den Regalen der

Gärtnerei zu finden sind.

- Ich habe meine ganz eigene Strategie,

die zur Größe und Lage der Gärtnerei passt.

Diese Strategie ist nicht nur durch Notwendigkeit,

sondern durch Interesse entstanden;

und gleichzeitig ist es ja auch schlicht und

einfach Realität, dass die großen Handelsketten

in Europa nicht in eine kleine dänische

Gärtnerei kommen, wenn sie eine bestimmte

Ware brauchen. Diese Ware würden sie woanders finden, und

zwar zu einem Preis, bei dem ich sowieso nicht mithalten

könnte, sagt Gärtnereibesitzer Bent Sørensen.

Angesichts dieser Fakten hat er sich entschieden, auf Spezialitäten

zu setzen, die kaum in großen Mengen verkauft werden

und gerade deshalb mit zum Sicherstellen der Differenzierung

beitragen können, die für die speziellen Fachgeschäfte in Europa

das A und O sind.

Spezialist für Canna

Die Gärtnerei Skjørringbro ist seit 22 Jahren Spezialist für Canna;

die exotische Terrassenpflanze ist seit langem die Hauptkultur

der Gärtnerei.

- Canna ist genau solch eine Kultur, die sich die Handelsketten

in großen Partien holen können, wenn sie sich denn dafür

entscheiden. Wir produzieren immer noch Canna und werden

diese Kultur auch beibehalten; aber wir setzen gezielt auf Spezialsorten,

betont Bent Sørensen, der 2009 eine neue Canna

anbieten kann.

Die Canna „Cleopatra“ hat auffällige gelbe und rote Blüten.

An ein und derselben Pflanze können sich rote, gelbe und

zweifarbige Blüten entwickeln, damit ist „Cleopatra“ eine ausgesprochene

Pflanze der Sonderklasse.

- Die Canna-Kultur ist ein gutes Beispiel für die Entwicklung

der letzten Jahre. Früher produzierten wir alle Mutterpflanzen,

ein sehr arbeitsintensiver Prozess. Dafür habe ich jetzt eine

Lizenz an einen portugiesischen Produzenten vergeben, so

dass ich heute nur noch Neuheiten prüfe und weiterentwickle,

2/2009

Bent Sørensen

Gartneriet

Skjørringbro

Bent Sørensen

Gärtnerei

Skjørringbro

Myrtus communiq

berichtet Bent Sørensen und erläutert, dass

die Canna-Pflanzen in Portugal doppelt so

schnell wachsen und auch doppelt so viele

Knollen wie in Dänemark bilden.

Anregungen aus dem Mittelmeerraum

Die Reisen in den Mittelmeerraum haben

weitere Anregungen über die Canna-Produktion

hinaus gegeben. Bent Sørensen

fielen zahllose andere interessante Mittelmeerpflanzen

auf, die im Norden Europas

ungewöhnlich sind.

Das hat zu neuen Zeiten in der Gärtnerei

geführt, denn Bent Sørensen startete den

Import von Spezialitäten, die heute eine

gute Ergänzung des üblichen dänischen

Sortiments sind.

- Ich suche ausdrücklich nach speziellen Produkten, die in

Dänemark nicht in der Qualität produziert werden können, die

ich in Südeuropa erhalten kann, und nicht in großen Mengen in

Holland produziert werden. Es soll sich um kleinere Tischware

handeln, die auf das Fensterbrett einer modernen Wohnung

passt, sagt Bent Sørensen, der festgestellt hat, dass das Angebot

derartiger Pflanzen so umfangreich ist, dass die Auswahl der

richtigen Pflanzen die eigentliche Schwierigkeit ist.

Auf botanische Namen wie Adenanthos, Pistacea, Myrsine,

Syzygium und Metrosideros trifft man in dänischen Gärtnereien

normalerweise nicht. Aber in der Gärtnerei Skjørringbro füllen

genau diese Pflanzen die Tische, werden verkaufsfertig gemacht

und gemeinsam mit den anderen dänischen Topfpflanzen über

die europäischen Landstraßen hinausgeschickt.

Fools 4 Flowers

Die Gärtnerei Skjørringbro ist Mitglied der dänischen

Partnergruppe Fools 4 Flowers, die aus vier kleineren

dänischen Gärtnereien besteht und gemeinsam ein breites

Sortiment an Spezialitäten im Programm hat. Fools 4 Flowers

hat einen eigenen Stand auf der IPM, wo die Gruppe

auch einen neuen, interessanten Gemeinschaftskatalog

herausgibt. Fools 4 Flowers finden Sie im Internet unter

www.fools4flowers.com mit einer Homepage im brandneuen

Design.

23


Tekst: Dorte K. Rhode Nissen • Cand. scient.

Hibiscus

designere

Begejstringen over at skabe nyt

er til at føle hos den dynamiske

udviklingsgruppe, som jeg møder

foran den farvestrålende palet af

eksotiske Hibiscus rosa-sinensis

i forsøgshuset i Gartneriet Graff Kristensen A/S

Gartneriet Graff Kristensen A/S har

samlet alle udviklingsaktiviteter og

forædling under selskabet Graff Breeding.

Den dynamiske trio i Graff Breedings

udviklingsgruppe er Marianne Gellert Møller,

der har en ph.d. i molekylærbiologi,

developer Erik Graff Kristensen og direktør

Poul Graff.

Marianne G. Møllers approach er

akademikerens langsigtede, videnskabelige

metode, mens Erik Graff Kristensen er

systematiker og organisator til fingerspidserne.

Poul Graffs gode fornemmelse for

salg og markedsføring, og tætte kontakt

til kunderne, sikrer, at nyheden har berettigelse

og markedsværdi.

Udviklingsgruppen har grund til at glæde

sig. I løbet af 2009 kan Graff Breeding

markedsføre de første seks nye, beskyttede

sorter af Hibiscus rosa-sinensis.

Langtidsholdbare blomster

De nye sorter kan beskrives med et ord –

nydelse. Især når de smukke knopper vokser

sig større og større for til sidst at eksplodere

i det farveorgie, som kendetegner de

nye sorters blomster. De holder op til fem

dage. De nye sorter lanceres fra marts til

august med én, ny sort om måneden, for

at trække nydelsen ud.

Navnene på de nye Hibiscus-sorter er

hentet i den mytologiske verden, navne

som ’Adonis’, ´Dione’, ’Volcano’, ’Athena’,

’Ceres’ og ’Boreas’.

- Da vore Hibiscus vil blive markedsført

globalt, er det vigtigt, at navnene kan udtales

og giver mening på alle kontinenter,

siger trendmanager Helle Graff.

Innovativ forædlingsstrategi

- Vi arbejder med en segmenteret markedsstrategi,

hvor vi søger partnerskab

med producenter og udsalgssteder.

Vi er meget opmærksomme

på, at vi skal være målrettede

med vore nyheder, så de passer

til de enkelte udsalgssteder

og aftagere, der har forskellige

behov, og vi må også tænke på

geografiske forskelle i forbrugernes

ønsker og smag. Men vi vil,

vi kan og vi glæder os, smiler

Poul Graff

Udviklingsarbejdet forventes

at resultere i et løft for hele

Hibiscus-kulturen. I løbet af de

kommende år vil nye Hibiscus-

Hibiscus

’Adonis’

sorter med ekstravagante blomsterformer,

farvekombinationer og lang blomsterholdbarhed

strømme ud fra Graff Breeding.

- Vi har opbygget en enorm pulje af

genetisk materiale, der i langt højere grad

end tidligere vil gøre det muligt for os at

følge tidens trend, siger Helle Graff.

Hibiscus inde & ude

Yngre forbrugere har fået øjnene op for

Hibiscus’ fortræffeligheder. Planten kan

signalere romantik, som fremtidige sorter

med fyldte, pæonagtige blomster, eller

understrege en minimalistisk indretning.

Hibiscus rosa-sinensis er blevet ekstremt

populær i krukker udendørs, hvor de blomstrer

fra maj, til frosten sætter ind. Derfor

sælges mange planter i dag i europæiske

havecentre, hvor planterne kan passes og

præsenteres optimalt.

For at sikre optimal kvalitet og kontrol

af udbud og efterspørgsel, forhandles de

nye sorter kun af Gartneriet Graff Kristensen

A/S i form af stiklinger, halvfabrikata

og færdigvarer. Kun producenter, der kan

leve op til de høje kvalitetskrav, vil få lov

til at producere sorterne.


´Boreas´

– enhver kvindes drøm

Sortsnavnet matcher sorten. Som nordenvindens

gud Boreas, der bringer

den friske, kolde vind ned fra nord,

giver Boreas den rette association til

sorten ´Boreas`, der frister med perfekt

formede, limegrønne knopper, der til

sidst fremtryller den sarte, hvide Hibiscusblomst

med en bordeauxrød, skinnende

midte.


Erik og Poul Graff

og Marianne Gellert Møller

Erik og Poul Graff

und Marianne Gellert Møller

Hibiskus-Designer

Die Begeisterung, Neues zu schaffen, ist in der dynamischen

Entwicklungsgruppe deutlich zu spüren, die ich vor der Palette exotischer

Hibiscus rosa-sinensis in leuchtenden Farben im Versuchshaus

der Gärtnerei Graff Kristensen A/S treffe

Von: Dorte K. Rhode Nissen • Dipl.-Naturwissenschaftlerin

Die Gärtnerei Graff Kristensen A/S hat ihre Entwicklungsund

Züchtungsaktivitäten in der Gesellschaft Graff Breeding

zusammengefasst. Das dynamische Trio der Graff Breeding

Entwicklungsgruppe besteht aus Marianne Gellert Møller, die

einen Doktortitel in Molekularbiologie hat, Entwickler Erik Graff

Kristensen und Direktor Poul Graff.

Die Herangehensweise von Marianne G. Møller ist langfristig

akademisch und wissenschaftlich, Erik Graff Kristensen ist Systematiker

und Organisator bis in die Fingerspitzen. Poul Graffs

Begabung für Verkauf und Marketing und der enge Kontakt zu

den Kunden sorgen dafür, dass es für die Neuheiten auch einen

Bedarf gibt und sie damit einen Marktwert haben.

Die Entwicklungsgruppe hat allen Grund zur Freude. 2009

wird Graff Breeding die ersten sechs neuen, geschützten Sorten

von Hibiscus rosa-sinensis auf den Markt bringen können.

Lange haltbare Blüten

Die neuen Sorten lassen sich mit einem Wort beschreiben –

Genuss. Besonders wenn die hübschen Knospen immer größer

und größer werden, um schließlich in einer Farborgie zu explodieren,

die für die neuen Blumensorten kennzeichnend ist. Die

Blüten halten bis zu fünf Tage. Die neuen Sorten werden von

März bis August mit einer neuen Sorte pro Monat auf den Markt

gebracht werden, damit der Genuss noch länger anhält.

Die Namen der neuen Hibiskus-Sorten stammen aus der Welt

der Mythologie, es sind Namen wie „Adonis“, „Dione“, „Volcano“,

„Athena“, „Ceres“ und „Boreas“.

- Da unser Hibiskus global auf den Markt kommen wird, ist

es uns wichtig, dass die Namen aussprechbar sind und auf allen

Kontinenten eine Bedeutung haben, sagt Trendmanagerin Helle

Graff.

Innovative Züchtungsstrategie

- Wir arbeiten mit einer segmentierten Marktstrategie, wobei

wir Partnerschaften mit Produzenten und Verkaufsstätten aufzubauen

versuchen. Wir achten sehr aufmerksam darauf, dass

unsere Neuheiten zielgerichet sind, damit sie zu den jeweiligen

Verkaufsstätten und Abnehmern passen, die unterschiedliche

Anforderungen haben; und wir müssen auch die geografischen

Unterschiede in den Wünschen und im Geschmack der Verbraucher

berücksichtigen. Aber wir sind entschlossen, wir haben

die Fähigkeiten und wir sind voller Freude, lacht Poul Graff.

2/2009

Hibiscus ’Boreas’

Es wird erwartet, dass die Entwicklungsarbeit für die gesamte

Hibiskuskultur einen Schub bewirkt. Im Laufe des kommenden

Jahres wird Graff Breeding zahlreiche neue Hibiskus-Sorten

mit extravaganten Blüteformen, Farbkombinationen und langer

Blütenhaltkeit herausbringen.

- Wir haben einen enormen Pool genetischen Materials

aufgebaut, der es uns in weitaus höherem Grad als bisher

ermöglichen wird, mit aktuellen Trends Schritt zu halten, sagt

Helle Graff.

Hibiskus drinnen & draußen

Auch jüngeren Verbrauchern sind inzwischen die Vortrefflichkeiten

des Hibiskus aufgefallen. Die Pflanze kann Romantik

vermitteln, wie zum Beispiel kommende Sorten mit gefüllten

Päonien-artigen Blüten, oder eine minimalistische Einrichtung

betonen. Der Hibiscus rosa-sinensis ist äußerst beliebt für

Töpfe im Freien, wo er ab Mai bis zum Frost ergiebig blüht.

Deshalb werden gegenwärtig viele Pflanzen in europäischen

Gartencentren verkauft, wo die Pflanzen optimal gepflegt und

präsentiert werden können.

Um optimale Qualität und Kontrolle von Angebot und

Nachfrage sicherzustellen, werden die neuen Sorten nur durch

die Gärtnerei Graff Kristensen A/S in Form von Stecklingen,

Halbfabrikaten und Fertigwaren vertrieben. Nur Produzenten,

die die hohen Qualitätsanforderungen erfüllen können, erhalten

die Genehmigung zur Produktion der Sorten.


„Boreas“ – der Traum jeder Frau

Der Name passt. So wie Boreas, der Gott des Nordwinds,

den frischen, kalten Wind aus dem Norden bringt,

erzeugt Boreas auch die richtige Assoziation zur Sorte

„Boreas”, die mit perfekt geformten, limettengrünen

Knospen lockt, die sich schließlich wie von Zauberhand

zu zarten, weißen Hibiskusblüten mit bordeauxroter,

glänzender Mitte öffnen.

25


26

2 NYHEDER!

Foråret er lige om hjørnet...

– det er vikaren også.

RING STRAKS TIL JYSK VIKARSERVICE

VI ER ALTID VED TELEFONEN!!

7012 1204

Horsens – Kolding – Vejle - Give – Hobro – Holstebro

Århus – Silkeborg – København

Baralith Oxywet

- er et naturligt vækstmedie, der sikrer en

maksimal vandfordeling i substratet!

NYHED!

Uden Baralith

Oxywet

Nytårs tilbud!

Med Baralith

Oxywet

Videnskabelige

studier er gjort

på Forskningscentret

i Årslev.

Baralith Oxywet er et naturligt vækstmedie som ikke nedbrydes, men gennemfugter

tørven og fordeler og spreder vandet i dyrkningspotten. Dermed forhøjes

helt unikt, syreniveautet i dyrkningspottens nederste del meget hurtigt.

Oxywet anvendes som tilsætning i tørv- og kokosbaserede jordblandinger.

Tal med din jordleverandør om iblandingens fordelning i din jord.

Bara Mineraler AB � Malmövägen, S-230 40 Bara � Tel +46 40 52 22 10 � www.baramineraler.se

Kom godt fra start i 2009 ved at kontrollere planter for patogener, før det er for sent.

GartneriRådgivningens Laboratorium tilbyder plantepatologiske undersøgelser af stiklinger, småplanter og

moderplanter for Fusarium spp., Rhizoctona spp., Phytophthora spp., Th. basicola eller Pythium spp.

for kun 250 kr. pr. prøve* (dvs. 3 - 5 planter).

Vi tilbyder også undersøgelser af sphagnum eller jord

for Fusarium spp., Rhizoctona spp., Phytophthora spp.,

Th. basicola eller Pythium spp. for kun 600 kr.

Tilbuddet gælder til 20. februar 2009

*Prøven giver kun svar på de specifikke patogener som der undersøges for.

Udkærsvej 15 - DK-8200 Århus N

Telefon +45 87 40 54 98

Telefax + 45 87 40 50 10

Mobil +45 30 92 17 45

Mail mgk@landscentret.dk

2/2009


2/2009

En hel branche samarbejder

for at optimere din supply chain

www.container-centralen.com

Vidste du, at fremtiden for logistik er RFID?

Vi er klar!

Rustet til fremtidens krav om RFID

I 2010 mærker vi alle CC Containere med RFID, så de får et

unikt ID-nummer. Med RFID sikrer vi, at CC Pool Systemet

bliver endnu mere effektivt i fremtiden. RFID gør det ikke

bare lettere at opsætte track & trace-systemer – det mindsker

også risikoen for fejltælling og sparer både tid og

omkostninger for alle led i leverandørkæden. Transportører

kan nemt identifi cere, hvor de forskellige RTIer* befi nder sig

i systemet. Samtidig imødekommer vi fremtidens krav fra

mange store butikskæder.

Den nye RFID-mærkning er resultatet af et samarbejde med

vores europæiske partnere i den grønne sektor; Landgard,

GASA Group, VGB og FloraHolland.

Vi ses på IPM i Essen

stand GA-34 og GA-36

Kvalitetssikring af CC Containeren

Den populære CC Container udgør den anerkendte europæiske

standard for transport af blomster og planter. Med RFID kan

vi sikre, at Container Centralens egne robuste containere er

de eneste containere, der cirkulerer i vort system i fremtiden.

Mød os til IPM 2009 – og se hvordan RFID virker!

Vi ser frem til at møde dig til IPM i Essen på stand GA-34 og

GA-36, den 29. januar - 1. februar 2009. Kom forbi og se,

hvordan RFID-teknologien vil fungere i CC Pool Systemet.

*RTIer = Returnable Transport Items/retur-transportemballager

Container Centralen a/s er den førende leverandør af logistiksystemer på det europæiske marked for transport af blomster og potteplanter.

Vi er desuden repræsenteret i bl.a. Syd- og Mellemamerika, Asien og Israel. Med CC Pool Systemet er det nemt at transportere planter verden over,

også ind og ud af Europa. Du kan overlade det til os at håndtere dit returfl ow, så du slipper for både omkostningerne og det ekstra besvær.

Container Centralen Nordic, Handelsvej 4, DK–5260 Odense S, Tel. +45 6314 2190, ccnordic@container-centralen.com, www.container-centralen.com

7203 GartnerTidende_logoer.indd 1 22/12/08 14:26:09

27


Gloxinia sylvatica Gerbera ’Landscape´

Tekst: Lotte Bjarke • Foto: GASA Young Plants • Floradania Marketing og Lotte Bjarke

Planter fra hele verden

GASA Young Plants er en stor spiller på det europæiske marked for stiklinger, småplanter,

frø, knolde og andre halvfabrikata. Takket være et leverandørnet, der strækker

sig verden rundt har GASA Young Plants altid en ide til en ny og spændende kultur

Da GASA Odenses småplanteafdeling

blev etableret i 1975, var der kun en

mand, men da Allan Bech Olesen startede

i 1978, på den lille afdeling af det store

GASA omfattede afdelingen allerede tre

medarbejdere. For det viste sig hurtigt at

være en god ide at tilbyde småplanter,

stiklinger osv til færdigvareproducenterne.

Virksomheden udviklede sig hastigt og i

2001 blev GASA Young Plants en realitet

efter fusionen med GASA Aarhus. GASA

Young Plants beskæftiger i dag 27 medarbejdere,

der betjener markeder over hele

Europa.

40 procent af omsætningen kommer

fra det hjemlige danske marked, mens 60

procent stammer fra kunder i fx Norge,

Sverige, Tyskland, England og Frankrig.

- Det er GASA Young Plants fornemste

opgave at levere den råvare, der giver gartnerierne

succes. Og succes i dag er ensbetydende

ikke bare med høj kvalitet men

også med nyhedsværdi. Derfor er vi konstant

på jagt efter nye, spændende kulturer

og sorter, der kan supplere vores omfattende

sortiment, siger Allan Bech Olesen,

der er salgschef for GASA Young Plants,

idet han pointerer, at GASA Young Plants

arbejder tæt sammen med et verdensomspændende

netværk af leverandører, der

Trifolium repens

28

strækker sig fra Kina, Taiwan og Thailand i

Sydøstasien til Togo i Afrika og Costa Rica

og Guatemala i Mellemamerika, ligesom

det selvfølgelig omfatter en bred vifte af

europæiske leverandører.

Spis din potteplante

Desuden har GASA Young Plants en stor

andel i målrettede forædlingsprojekter i

selskabet Danbloom, der er et joint venture

ejet af Carlsberg Group og GASA Group

Denmark i fællesskab.

- Vi glæder os til at præsentere de første

forædlingsresultater i Danbloom regi på

IPM 2009 i form af en ny serie Aster, som

vi har kaldt Mystery Lady, siger Allan Bech

Olesen, der gerne løfter sløret for en række

af de nyheder, GASA Young Plants introducerer

på IPM.

Blandt dem er fx en dansk forædlet

serie af spiselige chiliplanter, der markedsføres

under varemærket Chill Out.

Store smagsoplevelser og dekorative frugter

kombineret med en kompakt vækstform

uden brug af retarderingsmidler gør

Chill Out til en nyskabelse, Allan Bech

Olesen forventer sig meget af.

Mens Chill Out kan anvendes både

ude og inde er en anden nyhed decideret

beregnet som stueplante. Gloxinia sylva-

tica, er en gammel stueplante, der har

været glemt men nu er klar til en renæssance.

Det mørke løv, de særprægede,

dybt orangefarvede blomster og den skulpturelle

vækstform giver planten et godt

potentiale.

Fra køer til krukker

GASA Young Plants har også nyheder til

sortimentet af udplantningsplanter at byde

på. Det gælder fx Gerbera Landscape med

enorme blomster, der er beregnet til produktion

i store størrelser, til udplantning i

krukker. Takket være et stærkt rodsystem,

er planterne særdeles stabile og klarer vind

og vejr uden problemer.

Trifolium repens er en anden nyhed i

sortimentet med en forædlingshistorie, der

strækker sig fra New Zealand til Europa og

i realiteten blev sat i værk med henblik på

foderproduktion til køer.

Der er foreløbig tre sorter at vælge imellem,

men der er flere på vej. ’Silverspur’

har grønne kløverblade med mørk midte,

’Tricolori’ har grønne blade med sortrøde

og hvide pletter og ’Ebony’ smukt, varmt

brunt løv. Som krukkeplante udmærker

Trifolium repens sig ved at være nem at

dyrke og meget kuldetolerant.


2/2009


2/2009

Capsicum ChillOut TM

Pflanzen aus aller Welt

GASA Young Plants ist ein großer Spieler auf dem europäischen Markt für Stecklinge, Kleinpflanzen,

Saatgut, Knollen und andere Halbfabrikate. Dank des Lieferantennetzes, das sich über die

ganze Welt erstreckt, hat GASA Young Plants jederzeit eine gute Idee für eine neue, interessante Kultur

Text: Lotte Bjarke • Foto: GASA Young Plants • Floradania Marketing und Lotte Bjarke

Die Kleinpflanzenabteilung von GASA Odense wurde 1975

mit nur einem Mitarbeiter gegründet; als Allan Bech Olesen

1978 seine Stellung in der kleinen Abteilung des großen Unternehmens

GASA antrat, gab es bereits drei Mitarbeiter. Denn es

erwies sich rasch als eine gute Idee, Kleinpflanzen, Stecklinge

usw. für die Fertigwarenproduzenten herzustellen. Das Unternehmen

entwickelte sich schnell und 2001 nach der Fusion

mit GASA Aarhus wurde GASA Young Plants gegründet. GASA

Young Plants beschäftigt heute 27 Mitarbeiter, die den Markt in

ganz Europa bedienen.

40 Prozent des Umsatzes kommen vom heimischen Markt,

60 Prozent von Kunden zum Beispiel in Norwegen, Schweden,

Deutschland, England und Frankreich.

- Vornehmste Aufgabe von GASA Young Plants ist die Lieferung

der Rohwaren, die für die Gärtnereien zum Erfolg werden.

Und Erfolg ist heute gleichbedeutend nicht nur mit hoher

Qualität, sondern auch mit Neuheitswert. Deshalb sind wir

ständig auf der Suche nach neuen, interessanten Kulturen und

Sorten, die unser umfangreiches Sortiment erweitern können,

sagt Allan Bech Olesen, Vertriebsleiter von GASA Young Plants,

und betont, dass GASA Young Plants eng mit einem weltweiten

Netz von Lieferanten zusammenarbeitet; das Netz erstreckt sich

von China, Taiwan und Thailand in Südostasien nach Togo in

Afrika und Costa Rica und Guatemala in Mittelamerika, wobei

natürlich auch ein breites Spektrum europäischer Lieferanten

dazu gehört.

Essen Sie Ihre Topfpflanzen

Darüber hinaus ist GASA Young Plants im großen Stil an zielorientierten

Veredlungsprojekten der Gesellschaft Danbloom beteiligt,

einem Joint Venture im gemeinsamen Besitz der Carlsberg

Group und GASA Group Denmark.

- Wir freuen uns darüber, die ersten Veredlungsergebnisse

unter Danbloom Regie auf der IPM 2009 in Form einer neuen

Asternserie präsentieren zu können, die wir Mystery Lady gen-

annt haben, sagt Allan Bech Olesen, der gerne eine Reihe der

Neuheiten zeigt, die GASA Young Plants auf der IPM vorstellt.

Zu diesen Neuheiten gehört u. a. eine dänische veredelte,

essbare Chilipflanze, die unter dem Markennamen Chill Out

vertrieben wird. Großartige Geschmackserlebnisse und dekorative

Früchte, kombiniert mit kompakter Wuchsform ohne

den Einsatz von Verzögerungsmitteln machen Chill Out zu

einer Neuschöpfung, von der sich Allan Bech Olesen sehr viel

erwartet.

Während Chill Out sowohl im Wohnbereich, als auch

im Freien verwendet werden kann, ist eine andere Neuheit

ausdrücklich als Zimmerpflanze gedacht. Gloxinia sylvatica

ist eine alte Zimmerpflanze, die lange vergessen war und jetzt

bereit ist wiederentdeckt zu werden. Das dunkle Laub, die charakteristischen,

tief orangefarbenen Blüten und die skulpturelle

Wuchsform verleihen der Pflanze das dafür nötige Potenzial.

Von Kühen in die Pflanzschale

GASA Young Plants hat auch Neuheiten im Sortiment der

Pflanzen zum Auspflanzen im Angebot. Solch eine Neuheit ist

zum Beispiel Gerbera Landscape mit enormen Blüten, die zur

Produktion in großen Größen zum Auspflanzen in Schalen ausgelegt

ist. Dank eines starken Wurzelsystems sind die Pflanzen

ganz besonders stabil und können sich problemlos bei Wind

und Wetter behaupten.

Trifolium repens ist eine weitere Neuheit im Sortiment; die

Veredlungsgeschichte erstreckt sich von Neuseeland nach

Europa, denn eigentlich wurde die Züchtung mit Hinblick auf

die Futterproduktion für Rinder begonnen.

Bislang kann zwischen drei Sorten gewählt werden, weitere

Sorten sind in Vorbereitung. ’Silverspur’ hat grüne Kleeblätter

mit dunkler Mitte, ’Tricolori’ grüne Blätter mit schwarzroten

und weißen Flecken und ’Ebony’ schöne, warm-braune Blätter.

Trifolium repens bietet sich ganz besonders als Topfpflanze an,

da sie einfach anzubauen und sehr kältetolerant ist.


29


Plectranthus Cape Angels®

Tekst: Lotte Bjarke • Foto: GE Vision • Floradania Marketing og Lotte Bjarke

Nichekulturer er næringsvejen

Hvis man er på udkig efter planter ud over det sædvanlige, kan det godt betale sig

at tage til Nr. Søby på Midtfyn. I Gartneri Kortegaard A/S dyrkes en række

kulturer, som det er svært at finde andre steder, og der er altid nyheder på vej

Siden Kerry og Per Kortegaard grundlagde

Gartneri Kortegaard i 1971 med

en produktion af Asparagus plumosus og

Adiantum til snit, har de fleste hjørner af

planteriget såvel som de fleste verdenshjørner

leveret kulturer til gartneriet. Gartneriejer

Per Kortegaard er med egne ord,

ikke bange for at prøve noget nyt. Som

besøgende kan man godt få fornemmelsen

af, at han simpelthen ikke kan lade være.

I gartneriet er det tydeligvis de grønne

fingre, der regerer, og det kan ses på såvel

de flotte produkter som på en usædvanlig

sammensætning af sortimentet.

- I dag kan man ikke tjene penge på at

lave almindelige planter i sorte plastpotter.

Det er vi meget bevidste om i hverdagen,

og det afspejler sig i vores udbud, hvor der

altid er noget spændende at komme efter,

understreger Per Kortegaard.

Mod strømmen

Specialkulturer er pr definition planter,

der kun produceres i mindre mængder. I

Gartneri Kortegaard er definitionen endnu

mere snæver, idet gartneriet er ganske

alene om at producere flere af kulturerne i

hvert fald i Danmark.

Pogonatherum paniceum, der ligner

Juncus effesus Spiralis ‘Unicorn’

30

en trendy miniversion af en bambus, er et

godt eksempel. En kultur gartneriet gennem

årene er blevet ekspert i.

Det samme gælder Plectranthus Cape

Angels ® , hvor nye storblomstrede typer

er blandt nyhederne til den kommende

sæson.

Per Kortegaard har et tæt samarbejde

med virksomheden VitroForm, der er specialiseret

i meristemformering. Et samarbejde,

der gennem årene har født mange

af de nye ideer, der er blevet prøvet af.

Et aktuelt eksempel er en produktion af

Miscanthus småplanter, som gartneriet

En flot symfoni

Gartneri Kortegaard omfatter 16.000

kvadratmeter moderne væksthusgartneri.

Der produceres blandt andet Gerbera,

Dahlia, Nicotiana og Cyclamen,

idet Per Kortegaard lægger stor vægt på

at producere sæsonkulturer, når det er

sæson. Derudover produceres specialiteter

som Plectranthus, Anigozanthos,

Pogonatherum, Selaginella apoda og

Juncus effesus Spiralis ’Unicorn’.

Gartneriet markedsfører sine produkter

med varemærket Symphoni ® .

Anigozanthos Garden Jewel®

Pogonatherum paniceum

lægger rulleborde til. Ikke til potteplanter

men til produktion af tækkerør til stråtage.

En produktion, der tegner lovende.

Anigozanthos til haven

Per Kortegaard opdagede for mange år

siden den australske plante Anigozanthos

og har siden eksperimenteret med kulturen.

Fra de tidlige små typer til stuebrug,

har konceptet udviklet sig, så det i dag er

store, buskede typer, der står på produktionsplanen.

Anigozanthos har nemlig vist sig også

at være en eminent udplantningsplante,

der vokser og blomstrer frodigt, helt indtil

frosten kommer. Lægger man dertil et

udvalg af fantastiske farver og en række

spændende nye sorter, der produceres på

licens fra Royal van Zanten, er Per Kortegaards

forventninger til kulturens fremtid

større end nogensinde.

- Anigozantos er en dyr kultur at producere,

ikke mindst fordi den kræver så meget

plads. Derfor producerer vi planterne i 12

cm potter, hvor andre producerer dem i

store spande. Størrelsen gør det muligt at

eksportere planterne, og jeg vil godt love,

at de nok skal blive store, så snart de bliver

plantet ud, siger Per Kortegaard.


Anigozanthos

2/2009


Nischenkulturen lohnen sich

Wer auf der Suche nach wirklich außergewöhnlichen Pflanzen ist,

für den kann es sich lohnen, nach Nr. Søby in Midtfyn auf Fünen zu fahren.

In der Gärtnerei Kortegaard A/S werden Kulturen gezogen, die

andernorts kaum zu finden sind; und auch Neuheiten gibt es immer wieder

Text: Lotte Bjarke •

Foto: GE Vision • Floradania Marketing

und Lotte Bjarke

Seit Gründung der Gärtnerei Kortegaard

1971 durch Kerry und Per Kortegaard mit

einer Produktion von Asparagus plumosus

und Adiantum als Schnittpflanzen haben

die meisten Ecken des Pflanzenreiches

und auch die meisten Länder unseres Erdballs

Kulturen zur Gärtnerei beigesteuert.

Gärtnereibesitzer Per Kortegaard hat keine

Angst, so sagt er selbst, etwas Neues

auszuprobieren. Als Besucher bekommt

man sogar den Eindruck, dass er gar nicht

anders kann. In der Gärtnerei herrscht ganz

deutlich der grüne Daumen; das beweisen

sowohl die schönen Produkte, als auch die

außergewöhnliche Zusammensetzung des Sortiments.

- Heutzutage kann man mit der Herstellung normaler Pflanzen

in schwarzen Plastiktöpfen kein Geld mehr verdienen. Das

wird uns im Alltag immer wieder klar und das spiegelt sich auch

in unserem Angebot wider, wenn immer wieder etwas Interessantes

nachfolgt, betont Per Kortegaard.

Gegen den Strom

Spezialkulturen sind per Definition Pflanzen, die nur in kleineren

Mengen produziert werden. In der Gärtnerei Kortegaard

wird die Definition sogar noch enger gefasst, denn die Gärtnerei

ist für viele der Kulturen der einzige Hersteller, jedenfalls in

Dänemark.

Pogonatherum paniceum, die Pflanze ähnelt einer Miniversion

des Bambus, ist dafür ein gutes Beispiel. Für diese Kultur ist

die Gärtnerei im Laufe der letzten Jahre zum Experten geworden.

Gleiches gilt für Plectranthus Cape Angels ® ; als Neuheiten

werden in der nächsten Saison großblütige Typen kommen.

Per Kortegaard pflegt eine enge Kooperation mit dem Unternehmen

VitroForm, das sich auf die Meristemvermehrung spezialisiert

hat. Diese Kooperation hat im Laufe der Jahre zu vielen

neuen Ideen geführt, die ausprobiert wurden. Ein aktuelles

Beispiel ist die Produktion von Miscanthus-Kleinpflanzen, an der

die Gärtnerei arbeitet. Und zwar nicht als Topfpflanze, sondern

zum Decken von Strohdächern. Die Produktion scheint sich

vielversprechend zu entwickeln.

2/2009

Gartneriejer Per Kortegaard, Gartneri Kortegaard A/S

markedsfører alle gartneriets specialiteter med

varemærket Symphoni®.

Gärtnereibesitzer Per Kortegaard von der

Gärtnerei Kortegaard A/S vermarktet die Spezialitäten

der Gärtnerei unter dem Warenzeichen Symphoni®.

Anigozanthos für den Garten

Vor vielen Jahren entdeckte Per Korte-

gaard die australische Pflanze Anigozanthos,

mit deren Kultur er seitdem experimentiert.

Aus der früher kleinen Pflanzen,

die als Zimmerpflanze verwendet

wurde, hat er sein heutiges Konzept

entwickelt; heute stehen große, buschige

Typen auf dem Produktionsplan.

Anigozanthos hat sich nämlich auch

als eine hervorragend zum Auspflanzen

geeignete Pflanze erwiesen, die bis zum

Frost ergiebig wächst und blüht. Kommen

dann noch eine Auswahl fantastischer

Farben und eine Reihe interessanter neuer Sorten hinzu,

die in Lizenz von Royal van Zanten produziert werden, dann

sind Per Kortegaards Erwartungen an die Zukunft der Kultur

größer denn je zuvor.

- Anigozanthos ist eine teuer zu produzierende Kultur, nicht

zuletzt auch weil sie sehr viel Platz beansprucht. Deshalb produzieren

wir die Pflanzen in 12 cm-Töpfen, während andere

sie in großen Töpfen produzieren. Durch die geringe Größe

können die Pflanzen gut exportiert werden; und ich kann Ihnen

versichern, dass die Pflanzen schnell groß werden, sobald sie

einmal ausgepflanzt sind, sagt Per Kortegaard.


Eine schöne Sinfonie

Die Gärtnerei Kortegaard ist eine moderne Gewächshausgärtnerei

mit 16.000 Quadratmetern Anbaufläche.

Es werden u. a. Gerbera, Dahlia, Nicotiana und Cyclamen

produziert, denn Per Kortegaard legt viel Wert

darauf, Saisonkulturen in der entsprechenden Saison zu

produzieren. Darüber hinaus werden Spezialitäten wie

Plectranthus, Anigozanthos, Pogonatherum, Selaginella

apoda und Juncus effesus Spiralis ’Unicorn’ hergestellt.

Die Gärtnerei vermarktet ihre Produkte unter dem

Warenzeichen Symphoni ® .

31


Virtuel make-over af floradania.dk

Fra årsskiftet går Floradania Marketing

on-line med en helt ny hjemmeside.

Formålet med det nye design er først og

fremmest at inspirere og opmuntre til brug

af planter, men også at få præsenteret nye

idéer og tip på en kommunikativ appetitlig

måde, der henvender sig mere direkte

til pressen. Der er således øget fokus på

sidens visuelle udtryk, og i det hele taget

er billedsiden blevet opgraderet med det

nye look.

32

Stærk billedbank

Et af sidens stærkeste værktøjer er ”Billedbanken”,

der indeholder over 3.000 miljø-

og produktbilleder. Der afsættes fremover

flere midler til udbygning af den service

med særligt henblik på stemningsbilleder

med levende modeller i samspil med aktuelle

trends som omdrejningspunkt.

”Plantedatabasen”, der er koblet op på

Billedbanken, indeholder nyttige planteoplysninger

og pasningsvejledninger og giver

Af Lone Taklo • Floradania Marketing A/S

Et enkelt klik på musen og du befinder

dig i et helt unikt univers af inspiration

med blomster og planter.

www.floradania.dk, der er den danske

potteplantebranches ansigt udadtil,

har fået en virtuel make-over og

er klar til nye udfordringer

Virtuelle Frühjahrskur für floradania.dk

Nur einen Mausklick entfernt finden Sie ein einzigartiges Universum der Inspirationen mit Blumen

und Pflanzen. www.floradania.dk, das öffentliche Gesicht der dänischen Topfpflanzenbranche,

hat eine virtuelle Frühjahrskur durchlaufen und ist bereit für neue Herausforderungen

Von Lone Taklo • Floradania Marketing A/S

Zum Jahreswechsel geht Floradania Marketing mit einer

völlig neuen Homepage online. Ziel des neuen Designs

sind in erster Linie Anregung und Inspiration zur Verwendung

von Pflanzen, aber es werden auch neue Ideen und Tipps auf

kommunikative und attraktive Weise präsentiert, die sich eher

direkt an die Presse richten. Das optische Erscheinungsbild

der Homepage wurde optimiert und stärker in den Mittelpunkt

gerückt; ganz allgemein sind die Bilder durch den neuen Look

aufgewertet worden.

Starke Bilderbank

Eines der stärksten Tools der Homepage ist die „Bilderbank”

mit über 3.000 Umgebungs- und Produktbildern. Künftig sollen

mehr Mittel in den Service gehen, besonders mit Hinblick auf

atmosphärische Bilder mit lebendigen Modellen, passend zu

aktuellen Trends.

svar på mange praktiske spørgsmål om

pasning og pleje af planter. Professionelle

brugere har fortsat mulighed for at hente

inspiration og billeder til POS-materiale

eller andet markedsføringsmateriale og

kan ved hjælp af ”Skiltemodulet” fremstille

individuelle skilte til brug for fx slagtilbud

eller kampagner.

Under ”Trends og Inspiration” er der

tips og idéer til iscenesættelse og styling

af boligen med de seneste plantetrends, og

i ”Presserummet” findes input og teasere

til artikler om sæsonaktuelle planter eller

gartnerhistorier.


Die „Pflanzendatenbank”, die an die Bilderbank gekoppelt

ist, enthält nützliche Pflanzeninformationen, Pflegehinweise

und beantwortet praktische Fragen zur Pflege der Pflanzen.

Professionelle Nutzer können sich weiterhin Anregungen und

Bilder für POS-Material oder anderes Marketingmaterial von

der Homepage abrufen und mit Hilfe des „Plakatmoduls /

Skiltemodulet” individuelles Plakatmaterial für Angebote oder

Kampagnen anfertigen.

Unter „Trends og Inspiration”, Trends und Inspiration, finden

Sie Tipps und Ideen zur Dekoration und Gestaltung des Wohnraums

mit aktuellen Pflanzentrends und unter „Presserummet”,

Presseraum, Vorschläge und Teaser für Artikel über saisonale

Pflanzen oder Gärtnerberichte.


2/2009


NEW

Exciting Hit® Poulpah060 .

Pernille 2008 Parade® Poulpar063 .

Isabel Hit® Poulpah053 .

New sensations – well-known quality

From Rosanova

Rosanova A/S • Lev. 50622

Ny Vestergade 74 • Allested-Vejle • DK-5672 Broby

Tel: +45 6269 1002 • Fax: +45 6269 1102 • info@rosanova.com

www.rosanova.com

Mistral Party® Poulmist .


NEW

Pretty 2009 Poulty010 .

Mistral Poulmist .

Cecile Poulpar050 . Denise Poulra015 .

Breeze Poulpar039 .

NEW

Angel Poulpar069 .

Karina Poulpar029.

6 cm

10,5 cm

NEW

Carla Poulpar070 .

Denise Poulra015 .

Denise Poulra015 .

Fame 2009 Poulty011 .

Apollo Poulpar065 . Renata Poulpar059 . Bahia Poulpar043 .

NEW

NEW

NEW

Dora Poulpar071 .


NEW

Stella Hit® Poulpah061 .

Alicante Poulpah033 .

NEW

Perfection by Poulsen®

Nova Poulpah057 .

12 cm

Honora Hit® Poulpah051 .

15 cm

NEW

Exciting Hit® Poulpah060 . Isabel Hit® Poulpah053 .

Minnelli Hit®Poulpah043 .

Silvia Poulpah054 .

Minnelli Poulpah043 .

Alicante Poulpah033 .

Silvia Hit® Poulpah054 .

. Tiffany Hit® Poulhi008 Lafayette Hit® Poulhi020.

Honora Poulpah051 .

Isabel Poulpah053 .


Youngplants from Poulsen ®

- your way to make a profit

• Full range of roses and clematis - from indoor minis to outdoor climbers

• Superior quality by high-end propagators

• Low production cost guarranteed - very low energy level needed

• Total production time to finish: 10-12 weeks

• Ready for immediate worldwide delivery

Clematis collections

FLORA EVISON & POULSEN ®

GARLAND ® EVISON & POULSEN ®

BOULEVARD ® EVISON & POULSEN ®

REGAL ® EVISON & POULSEN ®

NEW

NEW

Kratbjerg 332 . DK-3480 Fredensborg . Denmark

Tel: +45 48 48 30 28 . www.poulsenroser.com . post@poulsenroser.dk

GARDINI EVISON & POULSEN ®

VICTORIAN EVISON & POULSEN ®

FESTOON EVISON & POULSEN ®

PRAIRIE EVISON & POULSEN ®

Exciting Poulpah060 .

Rose collections

PARTY ®

VICTORY ®

PARADE ®

PATIOHIT ®

PALACE ®

CASTLE ®

NATIONAL PARKS ®

Gala Parade® Poulpar072 .

Aneta Boulevard®

Evison & Poulsen Evipo055 .

Floribunda POULSEN ®

PARAMOUNT ®

Hybrid Tea POULSEN ®

RENAISSANCE ®

COTTAGE ®

TOWNE & COUNTRY ®

PAGODE ®

PAILLETTE ®

Ny Vestergade 74 . DK-5672 Broby . Denmark

Tel: +45 62 69 10 02 . www.rosanova.com . info@rosanova.com


JPJgartneri

Potteplantegartneri i Odense S

- skal sælges NU!

34242. Gartneri med i alt ca. 6.500 m 2 væksthuse (ca.

5.500 m 2 netto) tilsluttet den billige Odense Fjernvarme

udbydes hermed til salg.

Drivhusene er indrettet med rulleborde, ca. 40 KW vækstlys/m

2, nyere varmeveksler fra år 2000 samt egen brønd

med ret til udvinding af ca. 6.800 m 3/år.

Ørstedsgade 8 . 5100 Odense C . Tlf. 66 11 77 55 . www.jp-johansen.dk

2/2009

Ejendomsmæglerfirmaet

JP Johansen

v/Dan Gørtz · Palle Jespersen · Bo Verner Hansen

Statsaut. ejendomsmæglere & valuarer. MDE

Der medfølger en velindrettet og godt renoveret bolig på i alt

ca. 250 m 2 boligareal med tilhørende parklignende have, der

i alt udgør ca. 3.000 m 2.

Det samlede grundareal udgør ca. 14.000 m 2.

Kontant kr. 1.950.000

GARTNERIER I GOD DRIFT SØGES!!

Tid til at handle

gartneri?

Ønsker du at købe eller sælge - så kontakt os

for en seriøs snak, der fører til resultater!

Hos Ejendomsmæglerfirmaet JP Johansen

giver vi os tid til en grundig og seriøs rådgivning

- den vigtigste del af en ejendomshandel.

Vi lægger stor vægt på at give alle relevante

informationer videre, så vi sammen opnår

det optimale resultat.

Det giver tryghed for en god ejendomshandel!

Grønsagsgartneri tæt ved Motorvej E20

31250. Gartneriet fremstår velholdt. Der medfølger i alt ca. 8.000 m 2

drivhuse, hvoraf ca. 4.500 m 2 er aluminiumshuse. Gartneriet er tilsluttet

fjernvarme.

Den tilhørende bolig er opført i 1956 og er godt vedligeholdt.

Gartneriet ligger tæt på den fynske motorvej og med kun ca. 10 km til

Odense C. - Grundareal i alt ca. 2,8 ha.

Dan Gørtz

Mobil 2170 9542

NY PRIS!

SOLGT

Palle Jespersen

Mobil 2170 9541

Bo Verner Hansen

Mobil 2938 1560

7737

37


Af Lotte Bjarke

Skræddersyede

koncepter

Bøg Madsen A/S byder velkommen på IPM 2009 med House of Flora.

House of Flora står for nyudviklede salgskoncepter,

der skræddersys til butikken i tæt samarbejde med kunden

Europæiske kædebutikker, såvel dagligvarebutikker

som byggemarkeder,

sælger flere og flere blomster og planter.

Men hos Bøg Madsen A/S er der ingen tvivl

om, at butikkerne kunne sælge endnu flere

produkter i den kategori og ikke mindst

tjene flere penge på dem.

Det er baggrunden for, at Bøg Madsen

A/S for et år siden tog initiativ til at udvikle

sine egne koncepter målrettet til at øge

salget i kædebutikkerne.

- Projektet blev iværksat i erkendelse

af, at vi arbejder i en branche og med

produkter i en kategori, der ikke er meget

fokus på i de store kæder. Der har traditionelt

har været mere fokus på kvantitet

end på kvalitet, siger Hanne Krogsbo, der

er ansvarlig for konceptudvikling i Bøg

Madsen A/S.

Samarbejder om udvikling

På den baggrund gik Hanne Krogsbo for

et år siden i gang med at se nærmere på

mulighederne for at udvikle koncepter til

den type butikker.

- Det er klart, at det ikke er alle kæder,

der er interesserede i et samarbejde. Nogle

har fx deres egne koncepter og varemærker.

Men andre kan se potentialet, ligesom

vi kan, og vi har etableret gode samarbejdsrelationer,

fortæller Hanne Krogsbo,

der fx peger på, at der ikke eksisterer egentlige

varemærker i kategorien. Eller måske,

at der findes alt alt for mange…

38

- Bøg Madsen A/S har ambitioner om

at spille en rolle, når det gælder udvikling

af kategorien på det europæiske marked.

En rolle, der nødvendigvis må spilles i tæt

samarbejde med de kæder, der skal have

glæde af koncepterne, såvel som med de

leverandører, der skal levere varerne til

dem, understreger Hanne Krogsbo.

Let for butikken

House of Flora er flagskibet blandt de

koncepter, Bøg Madsen A/S har skabt i det

forløbne år. Det bygger på en ide om, at

det skal være let for butikken at skabe en

indbydende og inspirerende vareeksponering.

House of Flora er bygget op med fem

forskellige underkoncepter, der er tilpasset

årets gang, således at der uanset årstiden

er et House of Flora koncept, der appellerer

til kunderne.

- I al sin enkelhed er det, vi tilbyder,

at samle en række spændende varer, der

understøtter hinanden, og sætte dem ind

i en inspirerende ramme, forklarer Hanne

Krogsbo, der tilføjer, at koncepterne understøttes

af lækre brochurer og en hjemmeside.

Et godt eksempel er House of Flora

konceptet Welcome, der blev testet i en

række butikker op mod julen 2008. Her

samles en række varer, der knytter sig

til dekoration af hjemmets indgangsparti

på en container. Søde dørkranse, sjove

granhunde, pyntegrønt, granguirlander og

potteplanter, der trods vintervejret trives i

krukker.

MPS mærkede produkter

Forårets House of Flora koncepter Kitchen

Alive, der sætter krydderurter i fokus, og

Flower Moments, hvor der er blomstrende

potteplanter i flere størrelser, der eksponeres,

bliver introduceret på IPM 2009.

- House of Flora skal være et høj profil

brand med kvalitetsprodukter, der ligger

i den højere ende af middelprislejet. En

skarp men realistisk pris, der appellerer

til forbrugerne. Vi lægger fx vægt på at

de planter, der indgår i konceptet, alle er

leveret af MPS certificerede producenter,

siger Hanne Krogsbo.

Leverandører til Bøg Madsens House

of Flora koncepter, såvel som til en anden

konceptserie med navnet Green Excellence,

pakker planterne konceptets poser

og med konceptets etiketter, der skaber

den ro og den helhed, der giver koncepterne

gennemslagskraft i butikken.

Hanne Krogsbo understreger, at de nye

koncepter er et tilbud til virksomhedens

samarbejdspartnere, der selvfølgelig samtidig

fortsat har adgang til de koncepter,

der udvikles af Bøg Madsens individuelle

leverandører.


2/2009


Maßgeschneiderte Konzepte

Bøg Madsen A/S stellt auf der IPM 2009 das House of Flora vor. House of Flora steht für

neu entwickelte Verkaufskonzepte, die für Geschäfte in enger Kooperation mit dem Kunden

individuell maßgeschneidert werden

Von Lotte Bjarke

Die Verkaufsketten, Supermärkte und Baumärkte in Europa

verkaufen immer mehr Blumen und Pflanzen. Aber bei

Bøg Madsen A/S ist man sich sicher, dass die Geschäfte noch

viel mehr solcher Produkte verkaufen und letztendlich auch viel

mehr damit verdienen könnten.

Vor diesem Hintergrund begann man bei Bøg Madsen A/S vor

einem Jahr mit der Entwicklung eigener Konzepte zur Verkaufssteigerung

in Geschäftsketten.

- Das Projekt wurde mit der Überzeugung gestartet, dass wir

in einer Branche und mit Produkten einer Kategorie arbeiten,

denen in den großen Ketten nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt

wird. Traditionell galt der Quantität mehr Aufmerksamkeit als der

Qualität, sagt Hanne Krogsbo, die bei Bøg Madsen A/S für die

Konzeptentwicklung verantwortlich ist.

Kooperation bei der Entwicklung

So beschäftigt sich Hanne Krogsbo seit einem Jahr mit den Möglichkeiten

der Konzeptentwicklung für diese Art von Geschäften.

- Natürlich sind nicht alle Ketten an einer Kooperation interessiert.

Manche Läden haben zum Beispiel eigene Konzepte und

Warenzeichen. Andere Geschäfte können jedoch das Potenzial

sehen, das auch wir erkennen, und mit diesen Geschäften haben

wir gute Kooperationen aufgebaut, berichtet Hanne Krogsbo,

die zum Beispiel darauf hinweist, dass gar keine eigentlichen

Warenzeichen in dieser Kategorie existieren. Oder dass es vielleicht

viel zu viele davon gibt…

- Bøg Madsen A/S hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, auf

dem europäischen Markt bei der Entwicklung dieser Kategorie

aktiv eine Rolle zu spielen. Eine Rolle, die notwendigerweise

in enger Kooperation mit den Ketten wahrgenommen werden

muss, denen die Konzepte zu Nutzen kommen sollen, sowie mit

den Lieferanten, die den Ketten die Waren liefern sollen, betont

Hanne Krogsbo.

Einfach für die Geschäfte

House of Flora ist das Flaggschiff der Konzepte, die Bøg Madsen

A/S im vergangenen Jahr geschaffen hat. Dieses Konzept basiert

auf der Idee, dass es für ein Geschäft ganz einfach sein soll, ein

attraktives und anregendes Warendisplay zu gestalten.

House of Flora besteht aus fünf verschiedenen Unterkonzep-

2/2009

ten, die dem Lauf des Jahres angepasst sind, so dass es für jede

Jahreszeit ein geeignetes Konzept von House of Flora gibt, das

die Kunden anspricht.

- Unser Angebot besteht in all seiner Einfachheit aus einer

Kombination interessanter Waren, die einander unterstützen

und in einen anregenden Rahmen eingefügt sind, erklärt Hanne

Krogsbo, und hebt hervor, dass die Konzepte durch schöne

Broschüren und eine Homepage gefördert werden.

Ein gutes Beispiel dafür ist das House of Flora Konzept

Welcome, das in der Vorweihnachtszeit 2008 in einer Reihe

von Geschäften getestet wurde. Zu diesem Konzept gehören

eine Reihe von Waren in einem Container, die sich auf die

Dekoration des Eingangsbereichs von Wohnungen beziehen:

schöne Türkränze, lustige Tiere aus Tannengrün, Deko-Grün,

Tannengirlanden und Topfpflanzen, die auch im Winterwetter

in der Pflanzschale gedeihen.

Produkte mit dem Zeichen des

holländischen Umweltprogramms MPS

Die House of Flora Frühlingskonzepte Kitchen Alive mit Gewürzkräutern

und Flower Moments mit blühenden Topfpflanzen

in mehrere Größen werden auf der IPM 2009 vorgestellt.

- House of Flora soll eine hochwertige Marke mit Qualitätsprodukten

sein, angesiedelt am oberen Ende der mittleren

Preisklasse. Ein scharfer, aber realistischer Preis, der die

Verbraucher anspricht. So legen wir zum Beispiel Wert auf die

Pflanzen, die zum Konzept gehören; alle Pflanzen werden von

MPS-zertifizierten Produzenten geliefert, sagt Hanne Krogsbo.

Die Lieferanten für die Bøg Madsens House of Flora Konzepte

sowie für eine weitere Konzeptreihe mit dem Namen

Green Excellence verpacken die Pflanzen in den entsprechenden

Konzepttaschen mit Konzeptetiketten, die dem Konzept

Ruhe und Vollständigkeit und damit Durchsetzungsfähigkeit im

Geschäft verleihen.

Hanne Krogsbo betont, dass die neuen Konzepte ein Angebot

an die Kooperationspartner des Unternehmens sind, die

natürlich parallel dazu weiterhin Zugang zu den Konzepten

haben, die von den individuellen Lieferanten von Bøg Madsen

entwickelt werden.


39


Tekst: Floradania Marketing • Foto: Floradania Marketing og Lotte Bjarke

Danske mini-planter

er en maxi succes

Danmark er verdensmester i produktion af mini-planter.

En opgørelse viser en samlet stigning i produktionen i årene

2005-2007, hvor mini-planterne topper med en fordobling i antal

Siden opstarten i midten af 80’erne er

produktionen af danske mini-planter,

der i dag udgør ca. 20 procent af den samlede

produktion, gået støt og roligt fremad,

men er nærmest eksploderet gennem de

senere år. En opgørelse viser en fordobling

i produktionen af danske mini-planter på

bare tre år. I 2007 blev der således produceret

82.296.066 stk., mens tallet for 2005

var 40.477.783.

Et hit syd for grænsen

Danske mini-planter appellerer især til

markederne syd for den danske grænse.

Ud over Tyskland, der for planters vedkommende

er Danmarks største eksportmarked,

banker især italienske og franske

hjerter for de danske miniatureudgaver af

kendte, populære potteplantekulturer som

fx Kalanchoë, roser, Campanula og orkidéer,

der er blandt de mest solgte.

Danmark er fortrinsvis kendt for sine

mindre potteplanter, der også kan siges at

være mere miljøvenlige ud fra et transportmæssigt

synspunkt, eftersom der kan være

flere mindre planter på en bil, hvilket igen

belaster CO2-balancen mindre.

Interessen for mindre planter i almindelighed

og mini-planter i særdeleshed kan

40

dog også tilskrives en ændret købsadfærd

blandt de sydlandske forbrugere. Ifølge

en større havecenterkædebutik i Milanoområdet

– Viridea – skal det være nemt

og bekvemt at gå til for de italienske forbrugere.

Moderne, italienske kvinder anno 2008

har i lighed med deres danske medsøstre

en udadvendt og engageret hverdag. De

er udarbejdende samtidig med, at de går

op i deres bolig, og når der købes planter

på vej hjem fra job, er det kun et plus, at

planterne ikke vejer og fylder så meget.

Mini Top 10 2007

• Kalanchoë

• Rosa

• Euphorbia pulcherrima

• Cyclamen

• Begonia

• Campanula

• Phalaenopsis

• Exacum affine

• Saintpaulia

• Oxalis

Kilde/Quelle:Floradania Marketing

I Floradania Marketings showroom, hvor det aktuelle danske sortiment præsenteres året rundt,

er der indrettet en særlig afdeling for miniplanter.

Im Floradania Marketing-Showroom, in dem das aktuelle dänische Sortiment ganzjährig präsentiert wird,

ist ein besonderer Bereich für Minipflanzen eingerichtet.

Småt er godt

Miljøhensyn, stigende energipriser samt

nye nicheområder på eksportmarkederne

på grund af ændret livsstil er imidlertid kun

en del af forklaringen på den markante

stigning i interessen for mini-planter. Man

finder hele tiden nye anvendelsesmuligheder

for “de små”.

I takt med det øgede fokus, der er på

børn, er man også blevet mere opmærksom

på podernes trivsel både fysisk og psykisk.

Mens planter generelt medvirker til

et bedre indeklima i kraft af deres evne til

at rense luften ved omdannelse af luftens

CO2-indhold til ilt, er de også med til at

udfordre barnets nysgerrighed og stimulere

dets sanser.

Mini-planter er samtidig ’’ergonomisk

korrekte”, når de skal undersøges af børnene,

eftersom de små hænder har nemmere

ved at håndtere de mindre planter

end planter i voksen-størrelse. Derudover

kan forældre og børn i fællesskab bygge

spændende og livagtige miniaturelandskaber

med planter og legetøj.

Den nu afdøde tyske økonom E.F. Schumachers

kongstanke fra 1973 om, at “Small

is Beautiful”, er stadig aktuel.


2/2009


2/2009

Udvalget

af miniplanter

fra Danmark er

så stort, at der

kan bygges

spændende

salgskoncepter

opomkring det.

Die Auswahl an

Minipflanzen aus

Dänemark ist so groß,

dass interessante

Verkaufskonzepte

mit ihnen aufgebaut

werden können.

Dänische Mini-Pflanzen

sind Maxi-Erfolg

Dänemark ist Weltmeister bei der Kultivierung von Mini-Pflanzen. WEiEiner Aufstellung zufolge

ergibt sich eine Gesamtsteigerung der Produktion in den Jahren 2005-2007,

wo die Mini-Pflanzen mit einer Verdopplung ihrer Anzahl den Höhepunkt erreichen

Text: Floradania Marketing • Foto: Floradania Marketing und Lotte Bjarke

Seit dem Produktionsstart Mitte der achtziger Jahre hat die

Kultivierung dänischer Mini-Pflanzen, die inzwischen an der

Gesamtproduktion einen Anteil von ca. 20 % ausmachen, kontinuierlich

zugenommen; in den letzten paar Jahren ist sie förmlich

explodiert. Eine Aufstellung zeigt eine Verdopplung der Produktion

dänischer Mini-Pflanzen in nur drei Jahren. So wurden 2007

82.296.066 Stück produziert, während die Zahl im Jahr 2005 bei

40.477.783 lag.

In Südeuropa ein Hit

Dänische Mini-Pflanzen sind auf den Märkten südlich der Grenze

ein Riesenhit. Neben Deutschland, dem für Dänemark größten

Pflanzenexportmarkt, schlagen besonders italienische und französische

Herzen für die dänischen Miniausgaben der bekannten

und beliebten Topfpflanzenkulturen. Hierzu gehören Kalanchoen,

Rosen, Campanulen und Orchideen, die echte Verkaufsschlager

sind.

Dänemark ist vor allem bekannt für seine kleinen Topfpflanzen,

die hinsichtlich ihrer Transporteigenschaften umweltfreundlicher

sind, weil kleine Pflanzen in größerer Zahl auf LKWs

verladen werden können. Dies führt zu einer Verbesserung der

CO2-Bilanz.

Das allgemeine Interesse für kleinere Pflanzen und für Mini-

Pflanzen im Besonderen lässt sich aber auch auf ein geändertes

Kaufverhalten der südeuropäischen Verbraucher zurückführen.

Nach Angaben einer großen Gartencenterkette im Raum Mailand

– Viridea – sind italienische Kunden auf der Suche nach leichten,

bequemen Produkten.

Der Alltag der modernen, italienischen Frauen Anno 2008 ist

nämlich genauso wie der ihrer nordeuropäischen Geschlechts-

genossinnen geprägt von gesellschaftlichem Kontakt außerhalb

der Familie. Sie sind berufstätig, legen aber gleichzeitig Wert auf

ihre Wohnungseinrichtung. Beim Einkauf von Pflanzen auf dem

Heimweg von der Arbeit ist es nur ein Vorteil, wenn diese nicht

allzu schwer und voluminös sind.

Klein ist fein

Umweltinteresse, steigende Energiepreise und neue, durch geänderte

Lebensgewohnheiten entstandene Absatznischen auf den

Exportmärkten erklären allerdings nur zum Teil das stark gestiegene

Interesse an Mini-Pflanzen. Man findet nämlich immer wieder

neue Verwendungsmöglichkeiten für die ”Winzlinge”.

In einer Zeit, in der Kinder immer stärker in den Mittelpunkt

rücken, schenkt man auch dem psychischen und physischen

Wohlergehen des Nachwuchses größere Aufmerksamkeit. Pflanzen

verbessern ganz allgemein das Raumklima, indem sie das in

der Luft enthaltene CO2 in Sauerstoff umwandeln. Darüber hinaus

fordern sie die Neugierde der Kinder heraus und stimulieren

deren Sinne.

Mini-Pflanzen sind gleichzeitig ”ergonomisch richtig”, wenn

sie von den Kindern untersucht werden sollen. Die kleinen

Hände haben es nämlich leichter, mit den kleinen Pflanzen zu

hantieren als mit Pflanzen in ”Erwachsenengröße”. Außerdem

können Eltern gemeinsam mit ihren Kindern interessante, lebensechte

Minilandschaften aus Pflanzen und Spielzeug aufbauen.

Der Slogan ”Small is Beautiful”, den der inzwischen verstorbene

deutsche Ökonom E.F. Schumacher 1973 in die Welt setzte,

ist also weiterhin aktuell.


41


Tekst: Bent Leonhard • Planteavlskonsulent • GartneriRådgivningen

Foto: Dafo ® foreningen og Levinsen Skovfrø

Danske planter med kvalitet

Sammenhængen mellem de aktuelle forhold og på planteanvendelse

er blevet tydeligere i arbejdet med at udvikle kloner og frøkilder

hos de danske frøhandlere og i Dafo ® foreningen

Det er kendt lærdom, at hvis man vil

have sikkerhed for et godt resultat

med en plantning, så skal man sørge for

at anvende den rigtige plante til det valgte

sted.

Med den rigtige plante menes der det

rigtige valg af art og tilhørende arvelige

genskaber for den klon eller frøkilde, der

kan opfylde formålet med at plante på

netop dette sted.

Viden om det rigtige plantevalg og

betydningen af de genetiske egenskaber

har været anerkendt hos skovbruget i

umindelige tider. Betydningen er dog lige

så afgørende i anvendelsen af planter til

landskabet, i bymæssige arealer og i haverne.

Det er baggrunden for det store og

langsommelige arbejde, der har været

undervejs i Danmark i mange år for at

frembringe det rigtige plantemateriale som

planteskolerne i dag kan tilbyde til vidt

forskellige anvendelsesformål.

Planter til specifikke formål

Dansk Jordbrugsforskning under Aarhus

Universitet foretager som en del af sin virk-

42

somhed afprøvning, udvikling og selektion

af planter, som kan formeres, produceres

og forhandles erhvervsmæssigt under brug

af varemærket Dafo ® .

På hjemmesiden www.dafo.dk kan man

se en nøjere beskrivelse af de krav, Dafo ®

planter skal opfylde. Det gælder som

det væsentligste, at planterne skal være

sortsægte, planterne skal være dyrkningsværdige

under danske klimaforhold, og

planterne skal have høj tolerance – såsom

vind- og frosttolerance overfor dansk klima

eller tilsvarende forhold og skal være

beskrevet og angivet i forhold til følgende

klimaregioner: Vest- og Nordjylland, Øvrige

Danmark og beskyttede havemiljøer.

Derfor kan man se at der tilbydes

materiale med forskellig genetisk bredde.

I nogle sammenhænge ønsker man meget

ensartede planter, men i andre sammenhænge

– det kan være fritvoksende hegn

i landskabet eller i visse typer af busketter

– ønsker man planter fra en veldefineret

frøkilde med en bred genetisk sammensætning,

som kan bidrage til at gøre naturen

bæredygtig.

Fremtidssikret palet

Danske frøhandlere som Levinsen Skovfrø,

HedeDanmark og Skov- og Naturstyrelsen

har efterhånden opbygget en række frøkilder,

der tilgodeser alle anvendelsesformål

af de vigtigste træ- og buskarter.

Blandt andet har der været en stigende

interesse for at plante hjemmehørende

arter af buske og småtræer i landskabet og

i skoven.

Mange arter findes kun som små og

spredte bestande i dag. Derfor er der lavet

et program for at bevare og opformere de

genetisk bedste bestande. Disse har været

gennem undersøgelser hos det statslige

kåringsudvalg, der godkender disse ud fra

grundlæggende EU kriterier. Afhængigt af

arten og formålet er de kåret eller udpeget.

Med de klimaforandringer, der forudses

nu, så kan det vise sig, at er det en stor

fordel, at man har formået at etablere en

omfattende palet af kloner og frøkilder

med egenskaber, der gør det muligt at

vælge det rigtige plantemateriale til den

givne situation, også i fremtiden.


2/2009


Dänische

Qualitätspflanzen

Wie die aktuellen Bedingungen der Pflanzennutzung untereinander zusammenhängen,

ist bei der Entwicklung von Klonen und Saatquellen durch die dänischen

Saathändler und das dänische Forschungsinstitut Dafo ® deutlicher geworden

Text: Bent Leonhard, Pflanzenzüchtungsberatung, GartneriRådgivningen (Gärtnereiberatung)

Foto: Dafo ® foreningen und Levinsen Skovfrø

Es ist eine bekannte Weisheit, dass man, wenn man mit Sicherheit

ein gutes Ergebnis mit einer Bepflanzung erzielen will,

darauf achten muss, die richtige Pflanze für die ausgewählte

Stelle zu verwenden.

Mit der richtigen Pflanze ist die richtige Auswahl der Art

und der zugehörigen Erbeigenschaften für Klon oder Saatquelle

gemeint, die das Ziel der Bepflanzung an eben dieser Stelle erfüllen

können.

Das Wissen über die richtige Pflanzenauswahl und die

Bedeutung der genetischen Eigenschaften ist seit undenklichen

Zeiten in der Forstwirtschaft anerkannt. Ebenso wichtig ist dieses

Wissen auch für den Einsatz von Pflanzen im Landschaftsbau, im

städtischen Bereich und in Gärten.

Dies ist der Hintergrund der umfangreichen und langwierigen

Arbeit, die seit vielen Jahren in Dänemark betrieben wird, um

das richtige Pflanzenmaterial zu entwickeln, das die Baumschulen

heute zu den unterschiedlichsten Verwendungszwecken

anbieten können.

Pflanzen zu spezifischen Zwecken

Im Rahmen der dänischen Landwirtschaftsforschung, Dansk

Jordbrugsforskning, der Universität Aarhus werden u. a. Pflanzen

getestet, entwickelt und ausgewählt, damit sie im wirtschaftlichen

Rahmen vermehrt, produziert und unter dem Markennamen

Dafo ® vertrieben werden können.

Auf der Homepage www.dafo.dk finden Sie eine exaktere

Beschreibung der Anforderungen, die Dafo ® Pflanzen erfüllen

müssen. Wesentlich ist, dass die Pflanzen sortenecht sind, sie

müssen in den dänischen Klimabedingungen anzubauen sein

und eine hohe Toleranz haben – d. h. sowohl wind-, als auch

frosttolerant im dänischen Klima oder unter entsprechenden

Bedingungen und für die Bedingungen der folgenden Klimaregionen

beschrieben oder empfohlen sein: West- und Nordjütland,

das übrige Dänemark und geschützte Gartenbereiche.

2/2009

Daran ist zu erkennen, dass Material mit verschiedener

genetischer Breite angeboten wird. In manchen Zusammenhängen

sind sehr einheitliche Pflanzen gewünscht, in anderen,

z.B. in frei wachsenden Hecken in der Landschaft oder

in bestimmten Buschpflanzungen, braucht man Pflanzen aus

einer gut definierten Saatquelle mit einer breiten genetischen

Zusammensetzung, die zu einer tragfähigeren Natur beitragen

kann.

Zukunftssichere Palette

Dänische Saathändler wie Levinsen Skovfrø, HedeDanmark

und die dänische Forst- und Naturverwaltung, Skov- og Naturstyrelsen,

haben inzwischen eine Reihe von Saatquellen aufgebaut,

die alle Verwendungszwecke der wichtigsten Baum- und

Buscharten berücksichtigen.

So ist unter anderem auch das Interesse gestiegen, heimische

Arten von Büschen und kleineren Bäumen in Landschaft und

Forst zu pflanzen.

Viele Arten gibt es heute nur in kleinen und nicht zusammenhängenden

Beständen. Deshalb wurde ein Programm ins

Leben gerufen, um die genetisch besten Bestände zu erhalten

und zu vermehren. Diese Bestände sind durch den staatliche

Auswahlausschuss untersucht worden, der sie anhand

grundsätzlicher EU-Kriterien bewertet. Abhängig von Art und

Zweck werden die Pflanzen ausgewählt oder bestimmt.

Angesichts der jetzt zu erwartenden Klimaveränderungen

kann es sich zeigen, dass es von großem Vorteil ist, erfolgreich

eine umfassende Palette an Klonen und Saatquellen

mit Eigenschaften aufgebaut zu haben, die es ermöglicht, das

richtige Pflanzenmaterial für die jeweilige Situation auszuwählen,

auch in Zukunft.


43


Tekst: Susanne Arnsted • Foto: Container Centralen A/S

3,5 millioner blomstercontainere

Nu introduceres elektronisk mærkning, RFID, på CC Containere. Et skridt, der vil

få gennemgribende konsekvenser for blomsterlogistikken i hele Europa

De seneste år har en række af de største

aktører inden for blomstereksport i

Europa – GASA Group, Container Centralen,

FloraHolland, VGB og Landgard –

arbejdet på at finde den bedste løsning for

elektronisk mærkning (RFID) i branchen.

Nu er projektgruppen nået til enighed om,

hvordan det skal gennemføres, og IBM er

valgt som den tekniske leverandør til et

indledende projekt.

Pioner i blomstrebranchen

De fleste potteplanter i Europa bliver

transporteret på CC Containere – en

dansk blomstervogn, som i dag er den

europæiske standard. Adskillige billige efterligninger

af CC Containeren med falske

identitetsmærker er blevet indsmuglet i

puljen gennem årene. Dette har medført,

at den gennemsnitlige kvalitet er blevet

ringere, og omkostninger til reparation og

vedligeholdelse er som følge deraf steget

for Container Centralen, som ejer og driver

puljen af blomstervogne.

- Den væsentligste grund til at introducere

RFID (Radio Frequency Identification)

i branchen er naturligvis at forbedre

kvaliteten af vores ”vognpark”, siger Berno

Holmgaard, administrerende direktør hos

Container Centralen.

44

Det er første gang, der anvendes RFID i

blomsterbranchen, og ud over at det bliver

lettere at identificere de illegale kopier, vil

RFID også medføre betragtelige tids- og

omkostningsbesparelser. Disse besparelser

vil kunne mærkes i hele forsyningskæden i

branchen, også i butikkerne.

Unikt projekt

Container Centralen og IBM vil igangsætte

et indledende projekt allerede i

dette efterår i samarbejde med resten af

den internationale projektgruppe, hvor et

antal CC Containere vil blive mærket med

RFID-chips. Projektgruppen har tidligere

gennemført tests i lukkede kredsløb med

positivt resultat, men det er første gang,

man nu vil anvende mærkningen i et åbent

kredsløb i de daglige rutiner og omgivelser.

Projektet er derfor en vigtig forberedelse

til en fuld introduktion, hvor alle 3,5 millioner

CC Containere i Europa skal mærkes

med RFID i år 2010.

- Det er et meget stort og unikt projekt,

vi skal lave for Container Centralen. Der

er tale om en totalløsning, hvor IBM – ud

over at levere softwaren – skal udvikle

projektet og styre det fra start til slut. Det

er blandt andet det, vi er gode til i IBM,

og vi ser mange perspektiver i projektet –

Fra begyndelsen af 2010 vil

3,5 millioner CC Containere

Ab Anfang 2010 werden

3,5 Mio. CC Containern in

Europa mit RFID Tags ausgestattet.

både inden for transportsektoren og inden

for mange andre brancher, som vi mener,

kan have stor glæde af RFID, siger Boy

Steiner, Business Development Executive

hos IBM.

Fælles standard

For at sikre, at alle parter i branchen får

glæde af den nye RFID-teknologi, er det

vigtigt, at deltagerne er enige om implementeringen

og driften af teknologien, og

derfor har projektgruppedeltagerne underskrevet

en hensigtserklæring vedrørende

dette samarbejde.

- Det er første gang, en hel branche

samarbejder på tværs for at skabe en fælles

standard, og jeg er meget stolt over, at virksomheder,

som til dagligt kæmper hårdt

for markedsandele, kan sætte sig ned og

arbejde på et projekt, som vil gavne hele

branchen, siger Berno Holmgaard.

Brugen af den nye RFID-teknologi vil

blive demonstreret ved en række messer i

blomster- og logistikbranchen, første gang

på Internationale Pflanzenmesse (IPM) i

Essen, Tyskland, den 29. januar til 1. februar

2009.


2/2009


får RFID-chip

RFID-Tags an mehr als

3,5 Millionen Blumenwagen

Jetzt wird RFID-Technik implementiert in der Gartnenbaubranche.

Die Konsequenzen für die Logistikkette in der

Gartenbaubranche in Europa werden enorm sein

Text: Susanne Arnsted • Foto: Container Centralen A/S

Seit einigen Jahren arbeiten die zentralen Anbieter der europäischen

Schnittblumen- und Topfpflanzenindustrie – FloraHolland,

VGB, Landgard, GASA Group zusammen mit Container

Centralen – in eine Projektgruppe an einer optimalen Lösung zur

Implementierung des RFID-Technik in der Gartenbaubranche.

Die Projektgruppe hat jetzt eine Vereinbarung über die Implementierung

geschlossen und als Technologieanbieter für das

Vorprojekt IBM ausgewählt.

Die meisten Topfpflanzen in Europa werden auf CC Containern,

das heißt, auf Mehrweg-Transporteinheiten transportiert,

die sich in der Branche als Standardladungsträger durchgesetzt

haben. Nachahmer versuchen immer wieder Kopien, der CC

Container in die Logistikkreisläufe einzuschleusen, was zu höherem

Aufwand bei der Bewirtschaftung des CC Pools führt. Hier

kann die RFID-Technik vorbeugend eingesetzt werden.

Vordenker in der Gartnebaubranche

„Das eigentliche Hauptmotiv für die Einführung der RFID-

Technik in der Branche ist natürlich das Bestreben, die Gesamtqualität

des Transportbehältermanagement zu erhöhen, weil es

somit deutlich einfacher wird, die Kontrolle über die Ladungsträgerbewegungen

zu behalten“, so Berno Holmgaard, CEO des

Poolbetreibers Container Centralen.

Ein vollständiger Einsatz der RFID-Technik für Ladungsträger

in der Gartenbaubranche ist bisher ohne Beispiel. Mit der Einführung

der RFID-Technik werden signifikante Zeit- und Kosteneinsparungen

in der Logistik über die gesamte Lieferkette bis

zu den Fachhändlern erwartet sowie die Möglichkeit eröffnet,

im laufenden Geschäft Kopien von Original CC Containern zu

trennen.

Einmalig Projekt

Container Centralen und IBM werden das RFID-Vorprojekt bereits

in diesem Herbst in Zusammenarbeit mit den übrigen Partnern

der Projektgruppe beginnen. Eine Reihe CC-Transporteinheiten

2/2009

wird mit RFID-Tags ausgestattet. Bisher durchgeführte Tests

in geschlossenen Kreisläufen waren erfolgreich. Dieser Test

wird jedoch in der Praxisumgebung der gesamten Lieferkette

durchgeführt. Er ist damit eine wichtige Vorbereitung für die

umfassende RFID Einführung, die Anfang 2010 beginnen soll,

sobald alle im Umlauf befindlichen 3,5 Millionen CC Container

RFID-Tags tragen.

„Das Projekt ist für Container Centralen sehr umfassend

und einmalig. IBM liefert eine Komplettlösung für die Software,

entwickelt das Projekt und leitet es von Anfang an bis

zum Abschluss. Während dieses Projekts kommt eine Vielzahl

von IBM-Schlüsselqualifikationen zum Einsatz: Es eröffnet

zahlreiche Perspektiven sowohl für den Speditionsbereich als

für andere Branchen, die unserer Meinung nach von RFID

profitieren werden“, so Boy Steiner, Business Development

Executive bei IBM.

Gemeinsames Projekt

Um sicherzustellen, dass alle Akteure im Markt von der neuen

RFID-Technologie profitieren, müssen die Beteiligten sich auf

die Implementierung und den weiteren Betrieb einigen. Die

Projektgruppenpartner haben daher alle Details des Prozesses

definiert und hierzu eine Absichtserklärung unterzeichnet.

„Es ist das erste Mal, dass eine ganze Branche zusammenarbeitet,

um einen solchen Standard zu definieren, und ich

bin sehr stolz darauf, dass Unternehmen, die jeden Tag miteinander

hart um Marktanteile kämpfen, in der Lage sind, sich

zusammenzufinden und gemeinsam an einem Projekt arbeiten,

von dem alle Unternehmen der Branche profitieren werden“,

so Berno Holmgaard.

Interessenten können eine Demonstration des Logistikablaufs

mit RFID-Technik auf verschiedenen Handelsmessen

der Branche erleben – erstmals auf der internationalen Pflanzenmesse

(IPM) in Essen vom 29. Januar bis 1. Februar 2009,

Galeria, zwischen den Hallen 2, 3, 4 und 4a.


45


Af: Carl-Otto Ottosen • Seniorforsker • Institut for Havebrugsproduktion, Århus Universitet

og Bo Nørregaard Jørgensen • Lektor • Mærsk Mc-Kinney-Møller Instituttet, SDU

Intelligent priselastisk

kunstlysstyring

På grund af høje energipriser er der stigende behov for styringsstrategier,

der udnytter kunstlyset i væksthusproduktionen optimalt. Brugen af kunstlys

bør undgås, hvis ikke planterne kan udnytte det, så med kendskab

til det kommende vejr og planternes behov kan ny software

måske være med til at spare på kunstlyset

Mange års forsøg med dynamisk klimastyring

viser, at det er et effektivt

værktøj til at spare energi til opvarmning,

men kunstlysstyring indgik ikke i forskningsprojektet

IntelliGrow, hvilket blandt

andet skyldes, at den daværende elpris

var lav.

I de senere år har der været en faldende

tendens i energiforbruget til opvarmning,

blandt andet på grund af øget brug af

dynamisk klima. Modsat er energiforbruget

til kunstlys stigende. Der er derfor et stort

behov for at skaffe viden og udvikle software,

der optimerer brugen af kunstlyset.

Vi håber i et kommende projekt at

videreudvikle den ide, som blev designet i

et pilotprojekt i 2007 finansieret af Energi

Fyns Almene Fond og Udviklingsfond.

Prototypen benytter fotosyntese modellen

fra IntelliGrow, vejrudsigter fra Vejr2

og el-priser fra Nordpool til at optimere

anvendelsen af kunstlys.

Lyssum eller fotosyntesesum

Fotosyntesemodellen tager ikke højde for,

at forskellige plantearter har forskellige

lysbehov, og der er store variationer mellem

årstiderne.

For at sikre en præcis beskrivelse af

planternes reaktionshastigheder på skiftende

lys er der behov for en beskrivelse af

planternes fotosyntese, så man får et billede

af planternes samlede kulstofoptagelse

(fotosyntese - respiration = vækst).

Derfor er der også et behov for at kunne

vurdere effekten på planterne ved en kortvarig

slukning sammenlignet med at slukke

en (væsentlig) del af kunstlyset.

Hvis man sparer ved at slukke i de

allerdyreste perioder, kan planterne opfatte

det som en nat. Og her kan der virkelig

være tale om, at nogle planter kan være

B-mennesker. En Hibiscus kan være over

en time om at komme op i fuld fotosyn-

46

tese, mens en rose klarer det på mindre

end 20 minutter.

Priselastisk styring af kunstlys i væksthuse

udnytter viden om plantearters fotosyntese,

aktuelle el-priser og vejrudsigter

til at beregne, hvornår kunstlys giver største

fotosyntese i forhold til prisen på den

forbrugte mængde el. I modsætning til styring

med lyssum, som var bagudskuende,

er ideen her at styre efter fremtiden.

Program kan styre kunstlys

For at sikre en præcis beskrivelse af planternes

reaktionshastigheder på skiftende

lys er der behov for en beskrivelse af planternes

fotosyntese, så man får et billede af

planternes samlede kulstofoptagelse (fotosyntesesummen).

Giver en lysstyringsbeslutning en negativ

effekt på tilvæksten, er den uacceptabel.

Selvom fotosyntesesummen øges, kan

elprisen være så høj, at udgiften ikke kan

tjenes ind.

Der skal udvikles en planlægningskom-

Fotosyntese

8

7

6

5

4

3

2

1

-2

Reaktionstider på lys

ponent, der opstiller mål for, hvor stor fotosyntesesummen

skal være på døgnbasis.

Hvis produktionsmålet ikke nås med den

naturlige fotosyntesesum, vil softwaren finde

frem til den billigste forøgelse af fotosyntesen

i forhold til elprisen. Dette gøres

ud fra vejrudsigten og den forventede forøgelse

i fotosyntese pga. kunstlys.

På basis af elpriserne fra spotmarkedet

vil softwaren derefter afgøre, hvornår fotosyntesegevinsten

fra kunstlyset er størst i

forhold til prisen for den dertil forbrugte

mængde el. Softwaren fortæller derefter,

hvornår man bør tænde kunstlyset for at nå

produktionsmålet.

Fra et samfundssynspunkt er der desuden

en ydereligere positiv effekt, da en

priselastisk udnyttelse af el-energien (f.eks.

fra vindkraft) vil reducere behovet for

reservekraft på eksisterende kraftværker.

Projektet vil sikre, at gartnerierne udnytter

de billigste strømperioder og reducerer

energibehovet i de dyre perioder.


0

0

-1

10 20 30 40 50

Tid (minutter)

Rose

"Mercedes"

Hibiscus

"Cairo"

2/2009


Intelligente, preisflexible Kunstlichtregelung

Angesichts hoher Energiepreise steigt der Bedarf an Regelungsstrategien für die optimale Nutzung von Kunstlicht

in der Gewächshausproduktion. Der Kunstlichteinsatz sollte vermieden werden, wenn die Pflanzen das Licht

gar nicht nutzen können, d. h. mit Kenntnis der Wetterprognosen und des Pflanzenbedarfs kann neue

Software zum effizienten Kunstlichteinsatz beitragen

Von: Carl-Otto Ottosen • Forschungsleiter • Institut für Gartenbauproduktion (Institut for Havebrugsproduktion),

Universität Århus, und Bo Nørregaard Jørgensen • Lektor • Mærsk Mc-Kinney-Møller Institut, SDU (Universität Süddänemark)

Langjährige Versuche mit dynamischen Klimaregelungen

zeigen, dass derartige Systeme effiziente Werkzeuge zum

Einsparen von Heizenergie sind; Kunstlichtregelungen wurden

jedoch nicht ins Forschungsprojekt IntelliGrow aufgenommen,

da damals der Elektrizitätspreis niedrig war.

In den letzten Jahren hat sich eine fallende Tendenz im Heizenergieverbrauch

abgezeichnet, u. a. aufgrund des vermehrten

Einsatzes dynamischer Klimaregelungen. Dagegen steigt der

Energieverbrauch für Kunstlicht. Daher besteht ein dringender

Bedarf an Kenntnisgewinnen und Softwareentwicklung für einen

optimierten Kunstlichteinsatz.

Im kommenden Projekt hoffen wir an einer Idee weiterarbeiten

zu können, die in einem Pilotprojekt 2007, finanziert

durch die Fonds Energi Fyns Almene Fond und Udviklingsfond

des dänischen Energieversorgers EnergiFyn, entwickelt wurde.

Der Prototyp nutzt das Fotosynthesemodell von IntelliGrow, die

Wettervorhersagen des dänischen Wetterdienstes Vejr2 und die

Elektrizitätspreise von Nordpool zur Optimierung des Kunstlichteinsatzes.

Lichtsumme oder Fotosynthesesumme

Das Fotosynthesemodell berücksichtigt nicht, dass verschiedene

Pflanzenarten einen unterschiedlichen Lichtbedarf haben;

zusätzlich gibt es in dieser Hinsicht große jahreszeitliche

Schwankungen.

Für eine präzise Beschreibung der Reaktionsgeschwindigkeit

der Pflanzen bei wechselnden Lichtverhältnissen ist eine

Beschreibung der Fotosynthese der Pflanzen erforderlich, damit

ein Bild der gesamten Kohlenstoffaufnahme der Pflanzen entsteht

(Fotosynthese - Respiration = Wachstum).

Deshalb ist es auch wichtig, die Auswirkungen auf die Pflanzen

bewerten zu können, wenn das Licht kurzzeitig abgeschaltet

wird oder ein (wesentlicher) Kunstlichtanteil abgeschaltet wird.

Wenn man durch Lichtabschalten in den allerteuersten Zeiten

Energiekosten spart, können die Pflanzen dies als Nacht auffassen.

Und dabei kann durchaus davon gesprochen werden, dass

manche Pflanzen sogenannte „B-Menschen“ sind. Ein Hibiskus

kann über eine Stunde brauchen, bis die volle Fotosynthese läuft,

während dies bei einer Rose in weniger als 20 Minuten der Fall

ist.

2/2009

Bei der preisflexiblen Kunstlichtregelung in Gewächshäusern

wird anhand der Kenntnisse über die Fotosynthese der

verschiedenen Pflanzenarten, der aktuellen Elektrizitätspreise

und der Wettervorhersagen berechnet, wann das Kunstlicht die

effizienteste Fotosynthese im Verhältnis zum Preis der aufzubringenden

Elektrizität erzielt. Im Gegensatz zur Regelung über

die Lichtsumme, die rückblickend war, kommt hier die Idee der

vorausschauenden Regelung zum Tragen.

Das Programm kann das Kunstlicht regeln

Für eine präzise Beschreibung der Reaktionsgeschwindigkeit

der Pflanzen bei wechselnden Lichtverhältnissen ist eine

Beschreibung der Fotosynthese der Pflanzen erforderlich, damit

ein Bild der gesamten Kohlenstoffaufnahme der Pflanzen entsteht

(Fotosynthesesumme).

Eine Lichtregelungsaktivität, die sich negativ auf das Pflanzenwachstum

auswirkt, ist nicht akzeptabel. Auch wenn die

Fotosynthesesumme größer wird, kann der Energiepreis so

hoch sein, dass die Kosten sich nicht rentieren.

Es muss eine Planungskomponente entwickelt werden,

die ein Ziel für die Fotosynthesesumme auf 24 Stunden-Basis

aufstellt. Wenn dieses Produktionsziel mit der natürlichen Fotosynthesesumme

nicht erreicht wird, berechnet die Software die

preisgünstigste Steigerung der Fotosynthese unter Einbeziehung

des Elektrizitätspreises. Ebenfalls berücksichtigt werden die

Wettervorhersage und die durch das Kunstlicht zu erwartende

Steigerung der Fotosynthese.

Auf der Basis der Elektrizitätspreise auf dem Spotmarkt

entscheidet die Software dann, wann der Fotosyntheseanstieg

durch das Kunstlicht im Verhältnis zu den dafür aufzubringenden

Elektrizitätskosten am größten ist. Anhand dieser Daten

bestimmt die Software, wann das Kunstlicht eingeschaltet werden

sollte, um das Produktionsziel zu erreichen.

Aus gesellschaftlicher Sicht gibt es den zusätzlichen positiven

Aspekt, dass eine preislich flexible Elektrizitätsnutzung (z.

B. aus Windkraft) den Bedarf an Reserveenergie für vorhandene

Kraftwerke reduziert. Das Projekt stellt sicher, dass die

Gärtnereien die Zeiten günstigster Elektrizität nutzen und den

Energiebedarf in teuren Perioden reduzieren.


47


Af Katrine H. Kjær • Institut for Havebrugsproduktion • Århus Universitet

Hvem stjal madpakken?

Vi kan ikke se dem, men vi ved, de sætter dagsordenen for planternes vækst.

I løbet af dagen, og især på dage hvor solen skinner fra en skyfri himmel,

ophobes kulhydraterne fra fotosyntesen i planters blade til senere brug

Overskriften kunne være titlen på et

eventyr, hvor et lille surt egern løber

rundt og anklager alle de andre dyr i skoven

for at have spist dens vinterforråd. Men

da den til sidst får tænkt sig om, kommer

den i tanke om, at den selv har spist det

hele.

Det kunne også være en fortælling om

planter, som smører madpakke til dårligere

tider, en fortælling, som begyndte med

tanken om, at ophobede kulhydrater i

planter kunne have en betydning for planternes

kvalitet, og som sluttede med ideen

om at kulhydrater skal udnyttes hurtigt for

ikke at gå til spilde.

Der er lavet masser af forskning, som

viser, at flere plantearter har en lineær

ophobning af kulhydrater i løbet af dagen,

og en tilsvarende lineær omsætning af

kulhydraterne i løbet af natten, men forskningen

er lavet i statiske klimaer, og vi tror

ikke på at det holder i nutidens dynamiske

væksthusklimaer.

Klima skal tilpasses

Planters fotosyntese afhænger af lyset. Jo

mere lys, jo mere fotosyntese, og jo flere

kulhydrater til planterne. Daglængden

48

spiller også en rolle, da planter kun ophober

den mængde kulhydrater om dagen,

som de ”ved”, de kan nå at nedbryde om

natten. Yderligere spiller nattemperaturen

også en rolle, da det er muligt at skabe en

ubalance i planter ved at dyrke den ved

lave nattemperaturer.

En plante, som dyrkes ved lave nattemperaturer

over længere tid, udvikler

sig langsommere fordi kulhydraterne fra

fotosyntesen ophobes i stedet for at blive

omsat til vækst. Til gengæld udgør de

ophobede kulhydrater måske en form for

”madpakke” som planten kan bruge efter

tiden i væksthuset, fx. i en transportsituation.

Men hypotesen holder formentlig ikke i

virkeligheden, da ”madpakken” forsvinder

hurtigt i form af CO2 som følge af den

ekstra energi, planten bruger til at omstille

sig til det nye klima.

Da hypotesen om madpakken ikke holder,

kan det altså ikke betale sig at ophobe

kulhydrater til senere brug ved hjælp af

lave nattemperaturer. I stedet bør vi hele

tiden tilpasse klimaet til planterne, så de

får mest muligt energitilførsel i løbet af

dagen, og mest mulig omsætning om nat-

Figur 1

Forsøgsopsætning af den kontaktfri målemetode

til måling af bladvækst, her vist

i planten Clusia. (A) Fiksering af strenge

til det individuelle blad. (B) Farveskalaen

indikerer, hvilke dele af bladet der vokser

hurtigst. (C) Hele måleopsætningen med

kamera og infrarøde dioder til måling i

mørke (Billedet er udlånt af Achim Walter,

Jülich Forskningscenter, Tyskland)

Abb. 1

Versuchsaufstellung der kontaktfreien

Messmethode zur Messung des Blattwachstums,

gezeigt an der Pflanze Clusia. (A)

Fixierung der Fäden an den einzelnen

Blättern. (B) Die Farbskala zeigt, welche

Blattteile am schnellsten wachsen. (C)

Der gesamte Messaufbau mit Kamera und

Infrarotdiodenw zur Messung in Dunkelheit

(Bild von Achim Walter, Forschungscenter

Jülich)

ten. Det kan stadig betale sig at skrue ned

for nattemperaturen, men kun på dage,

hvor indstrålingen og derved energitilførslen

til planterne har været lav.

Værktøj til vækststyring

Ideen er at udvikle et værktøj, som kan

måle planters vækst, når de dyrkes under

dynamiske klimaforhold og uden at høste

dem. Dette vil resultere i et billede af planternes

vækstkurve over døgnet i forhold til

lys og temperatur, og vil blive sat i forhold

til planternes fotosyntese og omsætning af

kulhydrater.

På Jülich Forskningscenter i Tyskland i

nærheden af Köln har de udviklet et sådan

værktøj, og de har allerede vist, at mange

planter enten har deres maksimale vækst

ved daggry eller sidst på dagen. De har

også vist, at kulhydrattilgængeligheden

og fotosyntesen spiller en vigtig rolle for,

hvornår på dagen planten vokser. Vi har

etableret et samarbejde med forskerne i

Jülich, for at udvide vores kompetencer

inden for brug af nye metoder til at måle

og visualisere plantevækst i forhold til

klima og kulhydratomsætning.

De er stærke på dette område, og til

gengæld kan vi give dem en forståelse for,

hvilke plantevækst problemer gartnerne

oplever i praksis. I et fælles samarbejde

håber vi på at styrke forståelsen af plantens

vækst i det dynamiske væksthusklima.

Metoden går ud på at fiksere plantens

blade i et vandret plan, for herefter at

tage billeder af bladet hver 3. minut (figur

1). Billederne bearbejdes og den relative

vækstrate beregnes. Metoden kan kombineres

med målinger af fotosyntese og analyse

af plantens omsætning af kulhydrater,

hvilket vil give os et detaljeret billede af

plantens direkte respons på ændringer i

klimaet.

Det er også vores vision at udvikle

videre på metoden til at omfatte hele

plantens vækst, således at vi kan følge

planten igennem hele dens udvikling fra

stikling til færdigt produkt. Et værktøj der

for alvor vil give gartneren mulighed for

at skrue op og ned for energiforbrug og

planteproduktion.


2/2009


Wer hat die Vorräte gestohlen?

Wir können sie nicht sehen, aber wir wissen, dass sie das Pflanzenwachstum bestimmen.

Im Laufe des Tages und besonders an Tagen, an denen die Sonne vom wolkenlosen Himmel strahlt,

werden in den Pflanzenblättern Kohlenhydrate aus der Fotosynthese zur späteren Verwendung gespeichert

Von Katrine H. Kjær • Institut für Gartenbauproduktion • Universität Aarhus

Die Überschrift könnte der Titel eines Märchens sein, in dem

ein kleines ärgerliches Eichhörnchen durch den Wald läuft

und alle anderen Tiere verdächtigt, seinen Wintervorrat aufgefressen

zu haben. Als es am Ende noch einmal richtig nachdenkt,

fällt ihm ein, dass es ihn selbst aufgefressen hat.

Dies könnte aber auch eine Erzählung über Pflanzen sein, die

sich Vorräte für schlechte Zeiten anlegen, eine Erzählung, die

mit der Idee beginnt, dass die gespeicherten Kohlenhydrate eine

Bedeutung für die Qualität der Pflanzen haben könnten, und mit

der Idee endet, dass die Kohlenhydrate rasch genutzt werden

sollten, damit sie nicht verloren gehen.

Es laufen zahllose Forschungsarbeiten, die beweisen, dass

mehrere Pflanzenarten im Tagesverlauf eine lineare Kohlenhydratspeicherung

aufweisen und einen entsprechenden linearen

Umsatz von Kohlenhydraten im Laufe der Nacht; aber die Forschungsarbeiten

erfolgen unter statischen Klimabedingungen, und

wir glauben nicht, dass diese Ergebnisse im heutigen dynamischen

Gewächshausklima Bestand haben.

Das Klima muss angepasst werden

Die Fotosynthese der Pflanzen ist lichtabhängig. Je mehr Licht,

desto mehr Fotosynthese und desto mehr Kohlenhydrate in den

Pflanzen. Auch die Länge der Tage spielt eine Rolle, da Pflanzen

nur tagsüber die Kohlenhydratmenge speichern, von der

sie „wissen”, dass sie sie während der Nacht abbauen können.

Darüber hinaus ist die Nachttemperatur von Bedeutung, denn es

ist möglich, ein Ungleichgewicht in den Pflanzen hervorzurufen,

indem man sie bei geringen Nachttemperaturen hält.

Eine Pflanze, die über längere Zeit hinweg bei geringen

Nachttemperaturen gezogen wird, entwickelt sich langsamer, da

die Kohlenhydrate aus der Fotosynthese gespeichert und nicht

in Wachstum umgesetzt werden. Stattdessen stellen die gespeicherten

Kohlenhydrate möglicherweise eine Art Vorrat dar, den

die Pflanze nach der Zeit im Gewächshaus nutzen kann, z. B.

beim Transport.

Aber diese Hypothese hält in der Realität vermutlich nicht

stand, da der „Vorrat” durch die zusätzliche Energie, die die

Pflanze braucht, um sich auf das neue Klima umzustellen, rasch

in Form von CO2 verloren geht.

Da die Hypothese des Vorrats keinen Bestand hat, ist es also

nicht sinnvoll, Kohlenhydrate mit Hilfe geringerer Nachttemperaturen

zur späteren Verwendung zu speichern. Stattdessen sollten

wir das Klima kontinuierlich an die Pflanzen anpassen, damit sie

während des Tages eine möglichst hohe Energiezufuhr erfahren,

2/2009

für einen möglichst hohen Umsatz in der Nacht. Dabei kann

es durchaus rentabel sein, die Nachttemperatur zu drosseln,

jedoch nur an Tagen, an denen die Einstrahlung und damit die

Energiezufuhr für die Pflanzen gering gewesen sind.

Werkzeug zur Wachstumskontrolle

Ziel ist die Entwicklung eines Werkzeugs, das das Wachstum

der Pflanzen misst, wenn sie unter dynamischen Klimabedingungen

und ohne Ernte angebaut werden. So kann ein Bild

der Wachstumskurve der Pflanze im Tagesverlauf unter Berücksichtigung

von Licht und Temperatur erstellt werden, das dann

auch mit Fotosynthese und Kohlenhydratumsatz der Pflanzen

fortgeführt werden kann.

Im Forschungscenter Jülich in der Nähe von Köln ist solch

ein Werkzeug entwickelt worden; es hat sich gezeigt, dass viele

Pflanzen entweder in der Morgendämmerung oder am Ende

des Tages maximales Wachstum aufweisen. Auch konnte nachgewiesen

werden, dass Kohlenhydratverfügbarkeit und Fotosynthese

eine wichtige Rolle dabei spielen, wann eine Pflanze

im Tagesverlauf wächst. Wir haben eine Kooperation mit den

Forschern in Jülich aufgebaut, um unsere Kompetenzen der

Verwendung neuer Methoden zur Messung und Visualisierung

des Pflanzenwachstums im Verhältnis zu Klima und Kohlenhydratumsatz

zu erweitern.

In Jülich ist man auf diesem Gebiet sehr stark; zum Ausgleich

dafür können wir den deutschen Forschern ein Verständnis

dafür vermitteln, welche Probleme mit dem Pflanzenwachstum

die Gärtner in der Praxis erleben. So hoffen wir

durch die Kooperation das Pflanzenwachstum im dynamischen

Gewächshausklima besser verstehen zu lernen.

Bei dieser Methode werden die Blätter der Pflanze horizontal

fixiert; alle 3 Minuten wird ein Bild des Blattes aufgenommen

(Abb. 1). Die Bilder werden verarbeitet und die

relative Wachstumsrate wird berechnet. Die Methode kann

mit Messungen der Fotosynthese und Analysen des Kohlenhydratumsatzes

der Pflanze kombiniert werden, so dass sich

ein detailliertes Bild der direkten Reaktion der Pflanze auf

Klimaänderungen ergibt.

Dabei haben wir das Ziel, diese Methode über das gesamte

Pflanzenwachstum auszudehnen, so dass eine Pflanze in ihrer

ganzen Entwicklung vom Steckling zum fertigen Produkt be-

obachtet werden kann. Das wäre ein Werkzeug, das der

Gärtner tatsächlich nutzen könnte, um Energieverbrauch und

Pflanzenproduktion zu steigern oder zu drosseln.


49


Af: Jens Rystedt og Jesper Mazanti Aaslyng • Innovationskonsulenter • AgroTech A/S og Brian Larsen • Senmatic A/S DGT Volmatic

Spar på energien

med et klimacheck

Flere års dansk forskning og praktiske erfaringer viser, at der ligger

nogle lette energibesparelser og venter i gartneriernes klimastyring.

Mange gartnerier vil kunne spare 10

til 20% på energien ved at ofre lidt

tid og lidt penge på at få gennemgået

indstillingerne i klimastyringen med en

tættekam.

Klimacomputerne indsamler en masse

data i løbet af en dag. Data om indstillingerne

i gartneriet, data om hvordan

klimaet har forløbet eller om, hvordan det

tekniske anlæg har kørt. Alle disse data

præsenteres fint i kurveudskrifter eller som

en masse tal i tabeller.

Men ofte bruges de ikke optimalt, og der

er ikke nogen ”forbindelse” mellem alle

disse data og det løbende energiforbrug.

Det gør det svært at optimere energiforbruget

i forhold til det ønskede klima. Resultatet

er, at det indstillede væksthusklima ofte

bruger mere energi end nødvendigt.

Kend dit klima

Et klimachek går kort fortalt ud på at indsamle

alle relevante data i gartneriet – også

data for energiforbruget – ofte i form af det

månedlige energiforbrug fordelt på varme

og lys. Disse data samkøres i en model,

der beregner det løbende energiforbrug

ud fra de indsamlede data. Beregningerne

50

tilpasses det enkelte gartneri og kan foretages

med kort interval, for eksempel hvert

10. minut.

Hermed skabes der en mulighed for at

se nærmere på indstillingerne af klimastyringen

i forhold til energiforbruget. Og

der er mulighed for at simulere alternative

klimastyringsstrategier med nye setpunkter,

og beregne det nye energiforbrug og det

nye klima.

Når det er gjort, er næste skridt at identificere

tidspunkter, hvor energiforbruget

er højt og derefter beregne, om alternative

klimastyringsstrategier kan give et nedsat

energiforbrug. Samtidig afprøves alternativer

på områder, hvor vi erfaringsmæssigt

ved, at der ofte er besparelser at hente.

For eksempel på gardinstyringen eller ved

at indføre en eller anden grad af dynamisk

klimastyring, hvor der ”høstes” mere

varme om dagen, så der kan spares på

energien om natten.

Svar på spørgsmål

Nogle af de spørgsmål man kan få svar

på er:

• Hvornår bruger gartneriet mest energi?

• Hvad kan der spares på ved omlægning

til en mere dynamisk klimastyring?

• Hvilken betydning har indstillingen

for gardinernes kørsel morgen

og aften for energiforbruget?

• Kan det betale sig at lade

gardinerne blive på en mørk vinterdag?

• Er plantevæksten begrænset

af væksthusets klima?

• Hvilke investeringer kan betale sig?

Resultatet af et klimachek er en rapport

med anbefalinger til energibesparelser ved

hjælp af klimastyringen. De forskellige forslag

anføres med en årlig besparelse og en

samlet besparelse. Herved kan gartneriet

hurtigt regne ud, hvor mange penge, der

kan hentes ved at indføre de nye klimastyringsstrategier.

Billig besparelse

Med et klimachek kan du tage pulsen på

din klimastyring og få konkrete anbefalinger

til energibesparelser, der ofte vil ligge

på 10 til 20%.

Der er mange andre muligheder for

at spare på energien i væksthuse, men

mange af dem kræver store investeringer

og er lang tid om at betale sig tilbage. Et

klimachek kan gøres forholdsvis billigt, og

tilbagebetalingstiden er ofte under et år. Et

klimachek hører altså til de lavt hængende

appelsiner, når vi snakker energibesparelser.

Klimachek er første skridt på vejen til at

kunne foretage en intelligent klimastyring,

hvor der ikke bare indstilles efter setpunkter

for gardiner, vinduer, varme etc., men

hvor klimastyringen indstilles efter en optimering

af det løbende energiforbrug og

plantevæksten udtrykt som fotosyntese.

AgroTech arbejder tæt sammen med

Senmatic A/S DGT Volmatic, GartneriRådgivningen

og Syddansk Universitet om

udvikling af fremtidens intelligente klimastyring

i projekterne ”Væksthuskoncept

2017” og ”Intelligent Energihåndtering”.


2/2009


Energie sparen per Klima-Check

Mehrere Jahre Forschung und praktischer Erfahrung in Dänemark zeigen, dass die Klimaregelung

in Gärtnereien Potenzial für einfach realisierbare Energieeinsparungen bietet

Von: Jens Rystedt und Jesper Mazanti Aaslyng, Innovationsberatung, AgroTech A/S

und Brian Larsen, Senmatic A/S DGT Volmatic

Viele Gärtnereien könnten 10 bis 20% ihrer Energiekosten

einsparen, wenn sie etwas Zeit und Geld in eine gründliche

Analyse der Einstellungen ihrer Klimaregelung investieren

würden.

Klimacomputer speichern im Laufe des Tages jede Menge

Daten: Daten über die Einstellungen in der Gärtnerei, Daten

über die Art des Klimaverlaufs und Daten über den Betrieb der

technischen Anlage. Alle diese Daten werden übersichtlich in

Form von Kurven oder Zahlentabellen präsentiert.

Häufig jedoch werden sie nicht optimal ausgewertet und

es wird keine Verbindung zwischen ihnen und dem laufenden

Energieverbrauch hergestellt. So wird es schwierig, den Energieverbrauch

mit Hinblick auf das gewünschte Klima zu optimieren.

Deshalb verbraucht das eingestellt Gewächshausklima oft mehr

Energie als nötig.

Sie sollten Ihr Klima kennen

Ein Klima-Check basiert, kurz gesagt, auf der Zusammenfassung

aller relevanten Daten in der Gärtnerei – auch der Daten für den

Energieverbrauch – häufig in Form des monatlichen Energieverbrauchs,

gegliedert in Heiz- und Lichtdaten. Diese Daten werden

zu einem Modell kombiniert, das anhand der gesammelten

Daten den laufenden Energieverbrauch berechnet. Die Berechnungen

werden dem betreffenden Gärtnereibetrieb angepasst

und können in kurzen Intervallen durchgeführt werden, zum

Beispiel alle 10 Minuten.

So wird die Möglichkeit geschaffen, sich die Einstellungen

der Klimaregelung hinsichtlich des Energieverbrauchs genauer

anzusehen. Auch können alternative Klimaregelungsstrategien

mit neuen Sollwerten simuliert und der neue Energieverbrauch

und das neue Klima berechnet werden.

Der nächste Schritt ist die Ermittlung der Zeitpunkte eines

hohen Energieverbrauchs; mit diesem Wert kann berechnet

werden, ob alternative Klimaregelungsstrategien den Energieverbrauch

senken können. Gleichzeitig können Alternativen in

Bereichen getestet werden, von denen wir aus Erfahrung wissen,

dass häufig Einsparungen möglich sind, zum Beispiel bei der

Beschattung oder durch die Einführung einer dynamischeren

Klimaregelung, bei der tagsüber mehr Wärme „geerntet“ werden

kann, so dass nachts Energieeinsparungen möglich sind.

Antworten auf wichtige Fragestellungen

Ein paar wichtige Fragen lassen sich so beantworten:

• Wann verbraucht die Gärtnerei am meisten Energie?

• Welche Einsparungen sind durch die Umstellung auf eine

2/2009

dynamischere Klimaregelung möglich?

• Welche Bedeutung hat die Einstellung der Beschattung

am Morgen und Abend für den Energieverbrauch?

• Kann es sich rentieren, die Beschattung

an einem dunklen

• Wintertag nicht zurückzufahren?

• Wird das Pflanzenwachstum durch das

Gewächshausklima eingeschränkt?

• Welche Investitionen können sich bezahlt machen?

Das Ergebnis eines Klima-Checks ist ein Bericht mit Empfehlungen

zum Energiesparen mit Hilfe der Klimaregelung. Die

verschiedenen Vorschläge werden mit jährlichen Einsparungen

und Gesamteinsparungen angegeben. So kann man sich

in der Gärtnerei schnell ausrechnen, wieviel Geld durch die

Einführung neuer Klimaregelungsstrategien eingespart werden

kann.

Preiswerte Einsparungen

Mit einem Klima-Check können Sie Ihre Klimaregelung genau

analysieren und bekommen konkrete Empfehlungen zum

Energiesparen, die häufig im Rahmen von 10 bis 20% Ihres

Energieverbrauchs liegen.

Es gibt viele andere Möglichkeiten, im Gewächshaus Energie

zu sparen, viele dieser Möglichkeiten erfordern jedoch

umfangreiche Investitionen, die sich erst langfristig auszahlen.

Mit einem Klima-Check erhalten Sie relativ preiswert Einsparpotenzial;

die Kosten für diese Art der Analyse zahlen sich

häufig schon nach weniger als einem Jahr aus. Damit gehört

der Klima-Check zu den tief hängenden Früchten, wenn es um

Energiesparen geht.

Der Klima-Check ist der erste Schritt hin zur intelligenten

Klimaregelung, bei der nicht nur Sollwerte für die Beschattung

eingestellt werden, für Fenster, Beheizung usw., sondern bei

der die Klimaregelung zur Optimierung des laufenden Energieverbrauchs

und des Pflanzenwachstums eingestellt wird,

ausgedrückt durch die Fotosynthese.

AgroTech arbeitet in den Projekten „Gewächshauskonzept

2017 / Væksthuskoncept 2017” und „Intelligente Energiehandhabung

/ Intelligent Energihåndtering” für die Entwicklung

künftiger intelligenter Klimaregelung eng zusammen mit Senmatic

A/S DGT Volmatic, dem Gärtnereiberatungsunternehmen

GartneriRådgivningen und der süddänischen Universität Syddansk

Universitet.


51


Af: Lotte Bjarke

Stor julegave til Kold College

Kort før jul overrakte Ove Nielsen på vegne af Rosanova Fonden

en check på 1,1 millioner kroner til direktør Hans Skjerning, Kold College.

Pengene er øremærket til automatisering af gartneruddannelsens

undervisningsvæksthus

Rosanova Fonden, der blev stiftet af

Ove Nielsen i 2001, har det fornemme

formål at yde støtte til udviklingen af dansk

gartneri. Af Fondens vedtægter fremgår det

blandt andet, at støtten fortrinsvis ydes til

forsøgs- og udviklingsprojekter, der kan

være til gavn for dansk potteplantegartneri.

Baggrunden for valget af Kold College

som modtager af de mange penge ligger

lige for.

- Det er så utroligt vigtigt for hele

erhvervet, at vi tænker på fremtiden. Uden

de unge har erhvervet ingen fremtid, og

jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at en god

uddannelse er en forudsætning for, at

erhvervet kan tiltrække de unge, siger Ove

Nielsen.

Han påpeger, at fx automatisering af

faciliteterne i et undervisningsvæksthus

hører til de ting, der kan være vanskelige

at finde midler til på uddannelsesinstitutionernes

budgetter.

- De overordnede rammer kommer i

første række. Men det er utroligt vigtigt for

uddannelsen, at eleverne helt fra begyndelsen

bliver præsenteret for den teknik

og de udviklingsmuligheder, der er i vores

branche. De skal vide, at der er nytænkning

– at der sker noget. De skal vide, at

forældregenerationens billede af, hvad det

vil sige at være gartner, ikke har meget

med nutidens virkelighed at gøre, pointerer

Ove Nielsen.

Moderne gartneruddannelse

Et synspunkt, der deles 100 procent af

såvel Hans Skjerning som af uddannelseschef

Palle Schiøtt Johannesen, der har

ansvaret for jordbrugsuddannelserne på

Kold College og dermed også for gartneruddannelsen.

- Pengene kommer til at betyde utroligt

meget for eleverne. Vi begynder med at

investere i ny pottemaskine og priklerobot,

og jeg er ikke i tvivl om, at eleverne vil sige

”så er vi med på beatet”, når de ser det,

siger Palle Schiøtt Johannesen, der tydeligt

glæder sig til at kunne give ”julegaven”

videre til skolens elever.

52

- Det er utroligt vigtigt for skolen, at den

undervisning, vi tilbyder, er tidssvarende.

Teknologi appellerer til nutidens unge, og

selvfølgelig skal de præsenteres for den

virkelighed, der findes ude i gartnerierne,

på skolen, så de fra begyndelsen finder

Kold College uddanner gartnere

ud af, hvor spændende muligheder, der

ligger i gartnerierhvervet, pointerer Hans

Skjerning.

Rosanova Fondens bestyrelse består foruden

Ove Nielsen af Kaj Jørgensen, Mads

Pedersen og advokat Erik Hollesen.


Kold College er pr. 1. december 2008 det nye navn for Dalum Uddannelsescenter.

Kold College, der beskæftiger 180 medarbejdere, varetager en lang

række erhvervsuddannelser ”fra jord til bord”. Uddannelse af væksthusgartnere

er en af skolens opgaver. Kold College er beliggende i Odense.

Det var en

glad og stolt

Ove Nielsen,

der på vegne

af Rosanova

Fonden kunne

overrække en

stor check til

Kold Colleges

direktør Hans

Skjerning kort

før jul.

Ove Nielsen,

der kurz vor

Weihnachten

glücklich und

stolz im Namen

des Rosanova

Fonds einen

großen Scheck

an Hans

Skjerning, den

Direktor des

Kold Colleges,

überreichen

konnte.

2/2009


Großes Weihnachtsgeschenk

für das Kold College

Kurz vor Weihnachten überreichte Ove Nielsen im Namen des Rosanova Fonds einen Scheck

über 1,1 Mio. DKK (147.000 Euro) an Direktor Hans Skjerning vom Kold College.

Das Geld ist für die Automatisierung des Schulungsgewächshauses für die Gärtnerausbildung gedacht

Von: Lotte Bjarke

Der Rosanova Fonds wurde 2001 von Ove Nielsen mit

dem Ziel gestiftet, die Entwicklung der Gärtnereibranche

in Dänemark zu fördern. Die Satzung des Fonds besagt unter

anderem, dass die Förderung besonders Versuchs- und Entwicklungsprojekten

zuteil kommen soll, die für die dänische Topfpflanzengärtnereien

von Nutzen sind.

Vor diesem Hintergrund wurde das Kold College als Empfänger

dieses hohen Betrags ausgewählt.

- Es ist für die gesamte Branche ungeheuer wichtig, dass wir

an die Zukunft denken. Ohne junge Leute hat die Branche keine

Zukunft, und ich zweifle nicht einen Augenblick daran, dass eine

gute Ausbildung Voraussetzung dafür ist, dass die Branche junge

Menschen anziehen kann, sagt Ove Nielsen.

Er betont, dass z. B. die Automatisierung der Anlagen eines

Schulungsgewächshauses zu den Dingen gehört, für die in den

Budgets der Ausbildungseinrichtungen nur schwierig Mittel zu

finden sind.

- Die übergeordneten Rahmen kommen zuerst. Aber für die

Ausbildung ist es unglaublich wichtig, dass die Auszubildenden

von Anfang an die Techniken und Entwicklungsmöglichkeiten

unserer Branche kennenlernen. Die Auszubildenden müssen

wissen, dass beständig an der Weiterentwicklung gearbeitet wird

– dass etwas passiert. Sie müssen wissen, dass das Bild, das ihre

Eltern vom Gärtnerberuf haben, nichts mit der heutigen Wirklichkeit

zu tun hat, hebt Ove Nielsen hervor.

Moderne Gärtnerausbildung

Diese Ansicht teilen auch Hans Skjerning und Ausbildungsleiter

Palle Schiøtt Johannesen, der für die landwirtschaftlichen Ausbildungsgänge

im Kold College und damit auch für die Gärtnerausbildung

verantwortlich ist.

2/2009

- Das Geld wird für die Auszubildenden ungeheuer viel

bedeuten. Wir werden beginnen, in neue Topfmaschinen und

Pikierroboter zu investieren, und ich zweifle nicht daran, dass

die Auszubildenden sagen werden, „jetzt gehen wir mit der

Zeit”, wenn sie das sehen, sagt Palle Schiøtt Johannesen, der

sich wirklich freut, dieses „Weihnachtsgeschenk“ an die Auszubildenden

der Einrichtung weiterzugeben.

- Es ist sehr wichtig für die Schule, dass der Unterricht, den

wir bieten, zeitgemäß ist. Die Technologie spricht die jungen

Leute unserer Zeit an und natürlich müssen sie hier in der

Schule die Wirklichkeit kennenlernen, die dort draußen in

den Gärtnereien vorzufinden ist, damit sie von Anfang an die

interessanten Möglichkeiten sehen, die die Gärtnereibranche

bietet, betont Hans Skjerning.

Die Leitung des Rosanova Fonds besteht neben Ove Nielsen

aus Kaj Jørgensen, Mads Pedersen und dem Anwalt Erik Hollesen.


Gärtnerausbildung im Kold College

Kold College ist seit 1. Dezember 2008 der neue Name

der dänischen Schulungseinrichtung Dalum Uddannelsescenter.

Das Kold College beschäftigt 180 Mitarbeiter,

die eine lange Reihe von Berufsausbildungen zum Themenbereich

„vom Acker auf den Tisch” wahrnehmen.

Die Ausbildung von Gewächshausgärtnern ist eine der

Aufgaben der Schule. Das Kold College ist in Odense

angesiedelt.

53


54

Grøn dag

Torsdag den 26. februar 2009

Best Western Nyborg Strand

Østerøvej 2 · 5800 Nyborg

2/2009


en

tneri inviterer til fælles årsmøde

Nyborg Strand

Program for Grøn dag

Danske Prydplanter:

Kl. 09.00-11.00: Generalforsamling

Kl. 11.00-12.30: Indlæg

Kl. 12.30-14.30: Afskedsreception for direktør Ib Stenberg.

Der vil også være lejlighed til at hilse på den nye

direktør for Danske Prydplanter og Floradania

Marketing A/S, Peter Larsen-Ledet.

Tomatklubben:

Kl. 10.00-11.00: Generalforsamling

Agurkklubben:

Kl. 10.00-11.00: Generalforsamling

Væksthusgrøntsagssektoren:

Kl. 11.00-12.00: Generalforsamling VGS

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 13.00-14.30: Fagligt indlæg

Brancheudvalget for Frugt og Grønt:

Kl. 12.00-14.30: Årsmøde

Dansk Gartneri:

Kl. 14.30-15.00: Registrering, kaffe / te

i generalforsamlingslokalet

Kl. 15.00-16.30: Generalforsamling

Kl. 16.30-17.15: Indlæg v/Per Holten-Andersen,

Københavns Universitet,

Det Biovidenskabelige Fakultet

Eva Kjer Hansen

cheudvalget for Frugt og Grønt.

eretning ved Søren 2/2009 Olesen.

eudvalget for Frugt og Grønt.

medlemmer med hovedproduktion af frilands-

Invitation til årsmøde

med fødevareministere

Brancheudvalget for Frugt og Grønt og Dansk Gartn

torsdag den 13. marts 2008 kl. 13.30 på Hotel N

Dagen indledes med årsmøde i

Brancheudvalget for Frugt og Grønt,

hvor der blandt andet er valg

til Brancheudvalget på dagsordenen.

Efter en kort pause afholder

Dansk Gartneri generalforsamling,

og her vil fødevareminister

Eva Kjer Hansen komme

med et indlæg.

Søren Olesen

Kaj Jørgensen

Mogens Christensen

Programmet for dagen er:

Kl. 13.30-14.30 Årsmøde i Branch

- Formandens bere

- Valg til Brancheu

Der vælges tre m

grønsager, og tre

Forslag til kandid

for Frugt og Grøn

- Uddeling af prise

Kl. 14.30-15.00 Servering af kaffe,

Kl. 15.00-17.00 Generalforsamlin

- Valg af dirigent, r

- Formanden og næ

ved Kaj Jørgense

- Indlæg ved fødev

- Fremlæggelse af

- Indkomne forslag

- Fastlæggelse af b

og kredstilskud.

- Valg af foreninge

I henhold til Dans

til formands- og

til bestyrelsen sen

skal være unders

medlemmer af D

- Valg af statsauto

- Eventuelt.

Forslag til behand

være bestyrelsen

Kl. 17.00 Efter generalforsam

Sæt allerede nu kryds i kalendere

hvor du har mulighed for diskuss

Med venlig hilsen

Brancheudvalget for Frugt og Grønt

55


56

HVEM

HVAD

HVOR

Der indkaldes hermed til

Generalforsamling

mandag den 9. februar 2009 hos FAF,

Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV, kl. 18.00.

Kl. 18.00 Gule ærter med valgflæsk

Kl. 19.00 Generalforsamling og

Odense Blomsterfestival

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Beretning

a. kredsens virksomhed

b. Odense Blomsterfestival 2008 og 2009

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen vil fremlægge et oplæg omkring kredsens

fremtid:

Passer kredsstrukturen i fremtidens organisering af

erhvervet og hvilke opgaver skal kredsen, i givet fald

arbejde med?

I denne sammenhæng ønsker kredsbestyrelsen også

en tilkendegivelse fra medlemmerne omkring fremtiden

for Odense Blomsterfestival.

Yderligere oplysninger til ovenstående:

Formand Jan Jager, 2167 2197.

5. Valg af kredsbestyrelse

På valg er: Michael Jensen og Jan Jager

6. Valg af kredsbestyrelsessuppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

Kreds 4

Af hensyn til bespisningen bedes tilmelding givet til

Linda Hansen, tlf. 6618 8850, lh@blomsterfestival.dk

senest den 4. februar 2009.

Bestyrelsen Kreds 4

Mindeord for

Rådgivende ingeniør

Vilhelm Nielsen

Den 28.12.2008 døde rådg. ingeniør Vilhelm Nielsen, Holte.

Vilhelm Nielsen blev født d. 10.7.1914 i Nørreby skole på

Nordfyn som den ældste af en børneflok på 8.

Efter 7 års skolegang og 1 år på Egå Efterskole kom han i

lære som tømrer i Akkerup v. Hårby. Umiddelbart efter endt

læretid startede han på Odense Teknikum, hvorfra han i 1938

blev færdig som bygningsingeniør.

De første år efter endt uddannelse arbejdede han ved

forskellige rådgivende ingeniørfirmaer bl.a. Steensen & Warming.

Den 1.5.1945 startede en lang og spændende karriere

indenfor gartneriteknik, da han blev ansat ved Dansk Gartnerforening

som teknisk konsulent. Arbejdet medførte bl.a. meget

rejsevirksomhed rundt til landets gartnere og det i en tid, hvor

transport ikke foregik så hurtigt og komfortabelt som i dag.

Efter 17 år i Gartnerforeningen startede han egen rådgivende

virksomhed stadig med gartneriteknik som speciale.

Som selvstændig udvidede han det geografiske arbejdsområde

til også at omfatte bl.a. Tyskland, Italien, Bulgarien og ikke

mindst Sverige.

I Sverige havde han igennem en årrække en fast aftale med

Nordvestre Skånes Handelsträdgårdsmestereförbund den 1.

torsdag i hver måned.

Mange af de store danske og svenske gartneriprojekter, der

er blevet gennemført i 50’erne, 60’erne, 70’erne, 80’erne og

langt ind i 90’erne har været over Vilhelm Nielsens tegnebord,

hvor arbejdsredskaberne er ændret sig fra at være blyant, lineal

og regnestok til lommeregner og computer med autocad program.

Den tekniske udvikling i drivhusene har været mindst

lige så stor under Vilhelm Nielsens kyndige vejledning.

Vilhelm Nielsen delte gavmild ud af sin viden dels ved en

lang række foredrag og ikke mindst som lektor ved Den Kgl.

Veterinære og Landbohøjskole, samt underviser på gartnerhøjskolen

Vilvorde.

Desuden var han medforfatter på 2 bøger om gartnerier:

”Væksthus teknik” og ”Gartnerfaget - 75 år med vækst og

udvikling”.

Hans fritid brugte han gerne i hans store have, i samvær

med børn og børnebørn og som korsanger i Søllerødkoret.

De senere år pressede en meget anderledes opgave sig på og

arbejdet i virksomheden måtte vige. Hans højt elskede hustru

Grethe er gennem de sidste 10-15 år blevet tiltagende dement

og Vilhelm påtog sig opgaven med pasning og pleje med en

omhu, omsorg og kærlighed, der sjældent er set mage.

Det er hårdt arbejde for en gammel krop. I foråret 2008 fik

han en blodprop, som han aldrig forvandt og et par måneder

efter kom han på plejehjemmet Hegnsgården. I løbet af efteråret

er han blevet tiltagende svagere.

Den 28.12.2008 sov han stille ind.

En lille stor mand er gået bort.

Inge og Jørgen Nielsen

2/2009


2/2009

Jylland

Generalforsamling

Tirsdag den 27. januar hos Decoplant kl. 19.00

Adresse: Langelinie 75, Herskind, 8464 Galten

Forslag der ønskes behandlet i forbindelse med dagsordnen,

skal være formanden i hænde senest søndag den 25.

januar (Formand: Torben Møller, Vestervangsvej 78, 8450

Hammel, tlf. 86963282).

Tilmelding nødvendig af hensyn til mad.

Generalforsamling

Tirsdag den 17 februar 2009 kl. 16.00

På Gasa Kolding, Vejlevej 159, Kolding.

Mødet starter med en orientering om Østaftalens bortfald

1 maj 2009- hvad medfører det. Ved Johnny Ulff Larsen,

gartneriets arbejdsgiverforening.

Derefter Generalforsamling.

Sydjysk kreds

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Beretning om kredsens virksomhed

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse

På valg er Svend Erik Jensen og Verner Jensen

6. Valg af kredsbestyrelsessuppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er kredsen vært ved et traktement.

Kom og mød op og deltag i debatten og få svar på de

erhvervspolitiske muligheder og vilkår vi fungerer under

nu og i fremtiden.

Vi har Flemming Nør Petersen til stede så vi kan blive

aktuelt orienteret om erhvervspolitikken.

Generalforsamlingen er stedet hvor vi får en god

debat.

Af hensyn til restauranten skal tilmelding ske senest 15.

februar til Jørgen Petersen-tlf. 75 55 61 96 eller Christian

Christensen tlf. 74 56 15 75

Venlig hilsen, bestyrelsen kreds 3.

Sjælland

Generalforsamling

tirsdag d. 3. februar 2009 kl. 19.00 i Vilvorde

Gartnerskoles kantine, Køgevej 112, 4000 Roskilde.

Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne.

På valg er følgende: Lennart Jønson, Adam Lentz

Forslag skal være formanden i hænde senest 14

dage inden generalforsamlingen.

Formanden adresse:

Adam Lentz, Bogårdsvej 508, 3050 Humlebæk

adamlentz@ofir.dk

Efter generalforsamlingen er foreningen vær ved et

let traktement. Mød op!

Kreds 1

Der indkaldes til

Generalforsamling

Lørdag den 28 februar kl. 15.00 på Rønnes hotel

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

2. Beretning om kredsens virksomhed

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelse. På valg er:

a. Mogens Lindvig

b. Søren Kjeldgaard

c. Per Simonsen

6. Valg af bestyrelsessuppleant

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil formanden i Dansk

Gartneri Kaj Jørgensen orientere om aktuelle forhold

i Dansk Gartneri, og der er mulighed for debat.

Generalforsamlingen afholdes kombineret med

et weekendophold på Rønnes hotel, kystvejen 25,

9690 Fjerritslev, www.roennes-hotel.dk

Der er indcheckning fra kl. 14.00 og afrejse senest

kl. 11.00. Der vil være kaffe med kage, festbuffet,

natmad og morgenbuffet. Pris 0,00 kr.

Vi håber I tager godt imod dette tilbud.

Tilmelding senest tirsdag den. 3. februar 2009

til Mogens Lindvig 26113080,

Fax 97133912 eller mail Lene@Lindvig.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

57


58

Kreds 1

Forårsvandring for gartnere

og deres ansatte

Forårsvandringen starter tirsdag d. 31/3 2009

kl. 16.00 hos Gartneriet Graff Kristensen A/S

Hele gartneriet vil på tidspunktet være fyldt med

Hibiscus i 12 cm.

Vandringens andet besøg er hos Gartneriet Rønbæk

A/S. Her er hele gartneriet fyldt med Phalaenopsis

i 6, 9, og 12 cm.

Som afslutning er der kl. 19.30 aftensmad på

Restaurant Pøt mølle, hvor der bliver serveret gammeldags

grydestegt oksesteg med glaserede løg,

gulerødder, haricots verts, hvide kartofler, sødt, surt

og skysauce og derefter gammeldags bagt æblekage

med flødeskum.

Prisen for at spise på restauranten er for egen

regning (kr. 185,- ekskl. drikkevarer).

Tilkendegivelse på hvor mange man ønsker at

deltage med på gartnerivandring og aftensmaden på

97 13 18 66 eller email: post@lindvig.dk

Adresser på gartnerierne og på restauranten:

Graff Kristensen, Viborgvej 717, 8471 Sabro

www.graff.dk

Rønbæk Rønbækvej 23, Grundfør, 8382 Hinnerup

www.roenbaek.dk

Pøt Mølle, Pøt Møllevej 80, 8450 Hammel

www.poetmoelle.dk

Vel mødt! Bestyrelsen

Vækstlyskvoter, december 2008

Kulturgruppering Kortdag Langdag/

dagneutral

Øvrige Jylland

Solgruppe 18,2 kWh/m 2 25,9 kWh/m 2

Mellemgruppe 9,9 kWh/m 2 14,6 kWh/m 2

Skyggegruppe - 9,0 kWh/m 2

Fyn, Sønderjylland,

Ribe-

og Vejle Amt

Solgruppe 17,9 kWh/m 2 12,3 kWh/m 2

Mellemgruppe 9,9 kWh/m 2 6,6 kWh/m 2

Skyggegruppe - 4,1 kWh/m 2

Østlige øer

Solgruppe 18,7 kWh/m 2 26,4 kWh/m 2

Mellemgruppe 9,9 kWh/m 2 14,6 kWh/m 2

Skyggegruppe - 9,1 kWh/m 2

Adgang til kvoterne på nettet: kræver abonnement.

http://www.gartneriraadgivningen.dk/

viden_paa_nettet/vaekstlyskvoter/

KLIMA OG ENERGI

Globalstråling – Målt ved Forsøgsanlæg Årslev

Uge 01 Joule pr. cm2 Dato I år Sidste år

29-12 ...............................224 32

30-12 .............................131 208

31-12 ...............................75 313

01-12 .............................154 75

02-12 .............................314 41

03-12 .............................103 22

04-12 .............................102 99

Ugesum .........................1103

Ugesum som gennemsnit af

1966-1977 (incl.): 1100

789

Temperaturer

Målt ved Forsøgsanlæg Årslev

Temperatur, maks. . . . . . . . . . 4,0°C

Temperatur, min ........... -4,3°C

Temperatur, gens. ............-0,9°C

Normaltemperatur ..........0,4°C

Energiforbrug Varmeforbrugstallet P:

P-værdi Forklaring

4,5 Væksthusene samlet, sider og gavle med akryl og gardiner

5,5 Det gennemsnitlige potteplantegartneri med gardiner overalt

6,5 Gartneri med mange fritliggende huse i glas med gardiner

7-8 Grøntsagsgartneri uden gardiner, fritliggende større huse

Uge 01 MWh/1.000 m2 *P 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

*Ti

*) P=P-værdi w/m2x°C 16 13,3 14,8 16,3 17,7 19,2 20,2 22,2 23,7

18 14,7 16,4 18,0 19,7 21,3 22,9 24,6 26,2

20 16,2 18,0 19,8 21,6 23,4 25,2 27,0 28,8

22 17,6 19,6 21,5 23,5 25,4 27,4 29,4 31,3

(varmeforbrugstallet) Ti=Rumtemperatur i væksthuse °C

Uge 02 MWh/1.000 m

*Ti

2

*P 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0

*) P=P-værdi w/m2x°C 16 13,9 15,4 17,0 18,5 20,0 21,6 23,1 24,7

18 15,2 16,9 18,6 20,2 21,9 23,6 25,3 27,0

20 16,5 18,3 20,1 22,0 23,8 25,6 27,5 29,3

22 17,8 19,8 21,7 23,7 25,7 27,7 29,6 31,6

(varmeforbrugstallet) Ti=Rumtemperatur i væksthuse °C

www.deg-greenteam.dk – viden på nettet – Energisparekatalog

Omregningsfaktorer:

1 ton fuelolie 9,54 MWh

1 m 3 gasolie 8,48 MWh

1.000 m 3 N-gas 10,1 MWh

1.000 m 3 fjv. 48-54 MWh

Uge 02 Joule pr. cm 2

Dato I år Sidste år

05-01 ................................. 350 66

06-01 ............................... 204 81

07-01 ............................... 348 41

08-01 ............................... 188 166

09-01 ............................... 191 105

10-01 ............................... 83 41

11-01 ............................... 210 49

Ugesum ............................. 1674 549

Ugesum som gennemsnit af

1966-1977 (incl.): 1444

Temperaturer

Målt ved Forsøgsanlæg Årslev

Temperatur, maks. . . . . . . . . . 5,2°C

Temperatur, min ........... -9,8°C

Temperatur, gens. ............-0,4°C

Normaltemperatur ..........0,1°C

Eksempel:

7.500 m 2 væksthus 18°C, P = 5,5

Forbrug = 7,500 x 18,6 = 139,14 MWh

Olie = 139,14/9,54 = 14,59 ton

Hurtig annonceekspedition

på telefax 66 17 17 15

2/2009


Grower Hosting

Hosting af Gartprogrammer

Hosting af DanPot

IT-Totalløsning

Inventio.IT A/S Lyskær 9, 2. Sal Cedervej 2 Tlf.: 70 26 98 99 www.inventio.it

2730 Herlev 8462 Harlev Fax: 70 26 98 97 info@inventio.it

2/2009

effektiv nedtagning

af gamle drivhuse

n Hurtig og konkurrencedygtig nedbrydning

n Glasnedtagning og fundamenthåndtering

n Totaloprydning af grunden

Generalforsamling og temadag

n Effektiv løsning med genvinding af materialer

n Ring og hør nærmere på tlf. 63 10 91 68 eller

send os en mail på info@hjhansen.dk

H.J.Hansen Nedbrydning A/S I Havnegade 106 I 5100 Odense C I Tlf.: 63 10 91 68

www.hjhansen.dk

Der indkaldes herved til generalforsamling i Danske Prydplanter

torsdag den 26. februar 2009 på Hotel Nyborg Strand, 5800 Nyborg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed

i det fløbne år.

2. Aflæggelse af årsrapport med årsberetning

samt forelæggelse af budget,

herunder fastsættelse af næste års kontingent

4. Indkomne forslag.

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

På valg i henhold til vedtægterne er:

Salgsselskabsgruppen: Hans Schultz, Bøg Madsen A/S

Mogens Illum Hansen, DM Blomst.

Producentgruppen: Steen Juul Thomsen, Hjortebjerg

Kandidaterne modtager genvalg.

Der skal vælges 2 fra salgsselskabsgruppen

og 1 fra producentgruppen.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Nuværende er:

Mogens Lindvig, Vildbjerg (Producentgruppen)

Mogens Illum Hansen, DM Blomst (Salgsselskabsgruppen)

Kandidaterne genopstiller ikke.

7. Valg af revisor.

Nuværende er: Kousted og Skovgaard A/S

8. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsesvalg skal indsendes

inden 1. februar, og være underskrevet af mindst

5 medlemmer.

Forslag til behandling på generalforsamling

skal fremsendes til bestyrelsen og være formanden

i hænde inden 1. februar.

kl. 11,00 Temadag

Tema: Ny strategi for markedsføring

af potteplanter og fremtidens handel med indlæg

fra nøglekunder.

kl. 12,30 Reception

Deltagelse i generalforsamling, temadag og reception

er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

59


A

F

S

K

E

D

S

R

E

C

E

P

T

I

O

N

60

CEN RUM

Nyt om navne, virksomheder og organisationer

Efter 42½ år på Gartneriet PKM as har Peder Jepsen valgt at gå på pension.

Peder har gennem sin lange karriere løst mange opgaver på gartneriet, men den største indsats

har dog været som afdelingsleder for Efterårs- og Forårskaktus.

Kunder, leverandører, kolleger samt nuværende og tidligere medarbejdere inviteres hermed til at

komme og hilse af med Peder i gartneriets svømmehus på Slettensvej 207 - 215, 5270 Odense N

Tirsdag den 3. februar 2009 fra kl. 14 til 17.

Denne dag fejrer vi også Peders 65 års fødselsdag.

Kærlig hilsen

Gartneriet PKM as

Peder Jepsen.indd 1 12-01-2009 13:02:29

E-mail: gartnertidende@landscentret.dk – www.gartnertidende.dk

2/2009


GROTEK CONSULTING ApS

har pr. 1. januar 2009 ansat cand. hort Inge

Ulsted Sørensen som ny konsulent. Inge vil være

et kendt ansigt for de fleste i branchen idet hun

i en årrække har virket som konsulent inden for

væksthusgrøntsager og potteplanter.

Inge Ulsted Sørensen vil varetage en række opgaver

vedr. væksthusgrøntsager bl.a. i Norge.

Sideløbende hermed vil hun også have mulighed

for at stille sin ekspertise til rådighed for

producenter af potteplanter. Inge vil fortsat have

ansættelse hos Gartneriet Helios i Stige.

Grotek Consulting ApS er en rådgivningsvirksomhed med international

karakter. Vi udfører opgaver for kunder i Danmark, Norge, Sverige,

Polen og England. Firmaet ejes af konsulenterne Nick Starkey og

Jørgen Arndt.

Konsulenterne i Grotek Consulting ApS

kan træffes ved henvendelse til:

Inge U. Sørensen, mobil : +45 30 50 77 69 E-mail: ius@grotek.dk

Nick Starkey, mobil: +45 23 32 30 64, E-mail ns@grotek.dk

Jørgen Arndt, mobil: +45 23 32 30 92, E-mail jma@grotek.dk

Grotek consulting web site: www.grotek.dk

GROTEK

CONSULTING ApS

Inge Ulsted

Sørensen

Hestehavevej 8 · DK 5792 Aarslev

Hestehavevej 8 ▪ DK 5792 Aarslev ▪ mobil: 23323064/-92 ▪ E-mail: grotek@grotek.dk

50 år og stadig grøn

Grotek Consulting ApS har pr. 1. januar 2009 ansat cand. hort Inge Ulsted

Sørensen Thomas som Kylling, ny kommerciel konsulent. direktør, GASA Inge GROUP, vil fylder være et kendt ansigt for de fleste i

branchen 50 år den idet 8. februar hun 2009. i en årrække har virket som konsulent inden for væksthusgrøntsager

og potteplanter.

Dagen markeres med en uformel reception i kantinen i

DLG-bygningen, Hvidkærvej 29, Odense – fredag den 6.

februar 2009 kl. 13:00-16:00.

Nyansættelse

25 år på den grønne gren

Troels Brøndum, salgskonsulent, GASA GROUP, har 25 års

jubilæum den 1. februar 2009.

Jubilæet markeres med en uhøjtidelig reception i kantinen

hos GASA GROUP, Havkærvej 83, 8381 Tilst – onsdag den 4.

februar 2009 kl. 14:00-16:00.

Kunder, leverandører og kolleger er meget velkomne.

Inge Ulsted Sørensen vil varetage en række opgaver inden for væksthus-

Kunder, leverandører og kolleger er meget velkomne.

grøntsager. Sideløbende hermed vil hun også have mulighed for at stille

sin ekspertise til rådighed for producenter af potteplanter. Inge vil fortsat

have ansættelse hos Gartneriet Helios i Stige.

Grotek Consulting ApS er en rådgivningsvirksomhed med international karakter.

Vi udfører opgaver for kunder i Danmark, Norge, Sverige, Polen og

2/2009

England. Firmaet ejes af konsulenterne Nick Starkey og Jørgen Arndt.

Alexandra Caroline Larsson Højstrup er pr.

01. februar 2009 ansat som Marketingkoordinator

hos Floradania Marketing A/S.

Alexandra skal varetage markedsføringsaktiviteter

for Dansk Planteskoleejerforening

som led i en ny strategi om synliggørelse

af planteskolebranchen. Hun har tidligere

været ansat som bl.a. Kommunikations-

koordinator hos Mærsk og kommer med

en uddannelsesmæssig baggrund inden for

kommunikation.

Hvidkærvej 29 - DK - 5250 Odense SV

61


62

Nyt job

Weibulls Horto är en ledande leverantör av köksväxtfrö, blomsterfrö, gräsfrö, plantor, jord, torv,

gödsel, redskap och tillbehör till yrkesodlare i Sverige och Danmark. Företaget är nyetablerat

men bygger på en mer än 100 år gammal tradition i Hammenhög på Österlen.

Produkt- och säljutvecklare

Vi söker en utåtvänd person som tycker om att vara i kontakt med yrkesodlare av köksväxter. Du har lätt för att skapa

kontakter och uttrycker dig väl både muntligt och skriftligt. Som person är du strukturerad och kan arbeta både självständigt

och i team. Dina arbetsuppgifter blir odlingsrådgivning, uppföljning av provodlingar, försäljning och leverantörskontakter.

Du har relevant utbildning inom trädgårdsbranschen.

Dina nya arbetskamrater är ett muntert och sammansvetsat gäng med mycket erfarenhet och stor vilja att utöka teamet.

Weibulls Horto har kontor i Hammenhög på Österlen, men du får vara förberedd på att resa en hel del.

Frågor ställs till

Morten Torp – Verkställande Direktör

Tel: 0046 414 44 37 01 – Mobil: 0046 70 601 78 96

Ansökan skickas innan den 10 februari till susanne.mansson@weibullshorto.se

Uanset om du ønsker nyt job

eller skal finde en medarbejder mødes

parterne i Nyt Job i Gartner Tidende og

på Gartner Tidendes hjemmeside

Job-annoncer som indrykkes

i Gartner Tidende sættes

gratis på internettet

www.gartnertidende.dk

Ring eller mail til:

Morten Nielsen – tlf. 87 40 66 03

E-mail: mon@landscentret.dk

og få mere at vide.

PS. Vi hjælper gerne med tekst og layout.

Og det koster ikke ekstra.

Sidste frist for stillingsannoncer

til Gartner Tidende nr. 3 der

udkommer 5. februar er mandag 26. januar

NYT JOB

2/2009


AdvokATEr

Advokatfirma

C. Bisgaard Larsen

& Ole Maare

Advokat Ole Maare

Slotsgade 21, 2. th

Postbox 289.

5100 Odense C

Telefon 66 11 80 00

Telefax 66 11 86 00

E-mail:

advokatfirma@bisgaardmaare.dk

www.bisgaardmaare.dk

Advokat Niels Borum

Advokat Allan Ulriksen

Lexsos Advokater

Jernbanegade 4 1 ,

5100 Odense C

Telefon 66 12 77 00

Telefax 66 14 77 12

E-mail: lexsos@lexsos.dk

Homepage: www.lexsos.dk

Niels Søndergaard

Storegade 6,

8382 Hinnerup

Telefon 87 64 11 11

Telefax 86 91 17 00

E-mail: hinnerup@ret-raad.dk

Homepage: www.ret-raad.dk

FOCUS ADVOKATER

Hans Sandager

Englandsgade 25,

5100 Odense C

Telefon 63 14 20 20

Telefax 63 14 20 30

E-mail: mail@focus-advokater.dk

E-mail: hs@focus-advokater.dk

KIELBERG

ADVOKATER A/S

Advokat Lars Rasmussen

Hunderupvej 71,

5100 Odense C

Telefon 63 13 44 44

Telefax 66 13 44 79

E-mail: lr@kielberg.com

www.kielberg.com

ANAlysEr

GartneriRådgivningen

Plantepatologiske prøver

Udkærsvej 15, Skejby,

8200 Århus N

Telefon 87 40 54 98

Telefax 87 40 50 10

mgk@landscentret.dk

www.gartneriraadgivningen.dk

Lenes Laboratorium

Garta

Lavsenvænget 1,

5200 Odense V

Telefon: 33 68 50 62

Mobil: 51 55 80 55

Fax: 33 68 86 05

E-mail: lec@garta.dk

Undersøgelse af sygdomme

og skadedyr, planteavlsrådgivning.

2/2009

Eurofins

Steins Laboratorium A/S

Gartneri

Hjaltesvej 8, 7500 Holstebro

Tlf. 7022 4266

Fax 7660 4066

E-mail: agro@eurofins.dk

ArbEjdsMiljø

EQ Danmark A/S

Autoriseret

Arbejdsmiljørådgiver

Agerhatten 5,

5220 Odense SØ

Telefon 63 15 44 44

Telefax 63 15 44 49

E-mail:eq@eqdanmark.dk

www.eqdanmark.dk

Autoriseret arbejdsmiljørådgivning -

Arbejdspladsvurdering - Miljøledelse -

Innovation og udvikling

bioloGisk

bEkæMpElsE

Borregaard BioPlant ApS

E-mail: borregaard@bioplant.dk

Homepage: www.bioplant.dk/

Homepage(hobby):

www.nyttedyr.dk

Jylland:

Helsingforsgade 27 B,

8200 Århus N

Telefon 86 78 69 88

Telefax 86 78 69 22

Steen Borregaard:

Biltlf. 40 33 84 42

Lars Stubsgaard:

Biltlf. 21 42 30 10

Fyn:

Frank Simonsen

Telefon 40 34 42 12

Telefax 66 18 00 24

Sjælland:

Hammerholmen 39 K

2650 Hvidovre

Telefon 44 44 40 12

Telefax 44 44 40 19

Michael Rasmussen:

Biltlf.29 26 40 19

Anders Dyekjær Madsen:

Biltlf.40 42 77 83

EWH BioProduction ApS

Centervej Syd 4,

4733 Tappernøje

Telefon 55 96 00 21

Telefax 55 96 00 31

Erik Hansen mobiltlf.: 23 26 56 19

Henrik Brødsgaard

mobiltlf.: 24 66 66 43

Lone Pejtersen mobiltlf.: 20 23 56 19

E-mail: bio@bioproduction.dk

homepage:www.bioproduction.dk

J.A. Consult

v/ Jørgen Aagesen

INTEGRERET

SKADEDYRSBEKÆMPELSE

Espevej 6, 8462 Harlev J

Telefon 87 48 36 27

Telefax 87 48 37 27

Mobiltelefon 40 38 36 27

E-mail: j.a.consult@mail.dk

drivhUsE

DRIVADAN A/S

Væksthuse i totalentreprise

Gørtlervej 6,

wwww5471 Søndersø

Telefon 63 89 20 15

Telefax 64 89 25 15

E-mail: info@drivadan.dk

Renovering og nyopførelse af væksthuse.

Renovering og nyinstallering af mobil-

og rulleborde. Varmeinstallationer

DutchTec ApS

Gartneri Projekter

Kontakt Henk van Tuyl

Nistedvej 12, Stige

5270 Odense N,

Danmark

Telefon 66 16 66 89

Mobil 40 28 44 38

Fax 66 16 66 99

E-mail info@dutchtec.dk

- Venlo væksthuse

- Varmeanlæg

- Gardiner

- Mobil containerborde

- Monorail intern transport

Nyeste teknik fra Holland

Stærke priser

Byggeplaner? Ring og få et tilbud!

LM Engineering

v/ Leo Mortensen

Andebøllevej 23,

5492 Vissenbjerg

Telefon 65 96 24 42

Telefax 65 96 24 85

Mobiltelefon 40 37 46 01

E-mail: leo.mortensen@teliamail.dk

CO 2-anlæg, varme, gasmotorinstallationer,

drivhusbyggeri, vandingsinstallationer,

ny teknologi, import, eksport.

VIEMOSE-DRIBOGA A/S

Fyn: Odensevej 38,

Verninge

5690 Tommerup

Telefon 64 75 20 00

Telefax 64 75 24 70

Jylland:

Frank Nielsen

Telefon 23 46 56 21

www.viemose-driboga.dk

info@viemose-driboga.dk

Al reparation og vedligeholdelse af

væksthuse og indretning. Nybygning af

væksthuse i totalentreprise.

Jeep Veenhouwer

Birkemosevej 57,

postboks 5,

5471 Søndersø,

Telefon 64 89 20 68

Telefax 64 89 30 62

Biltelefon 40 33 90 33

Plasthuse, skyggehaller, speedlingbakker,

transportkasser, gaffeltrucks, såmaskiner,

glashuse Venloblok og vandbassiner.

Jysk Drivhus Montage A/S

Brushøjvej 34,

8382 Hinnerup

Telefon 87 45 10 01

Telefax 87 45 10 09

E-mail: post@j-d-m.dk

www.j-d-m.dk

Nybygninger efter DEG’s normer.

Alt i reparationsarbejde.

Drivhusreparatør

Søren Sørensen & Co I/S

v/Asmir Kaknjasevic

Hedebovej 4, 5474 Veflinge

Telefon 64 80 12 34

Mobil 40 16 38 13

Al reparation og vedligeholdelse af drivhuse.

Maling, kitning, smøring og udskiftning

af tandstænger, montering af alulister,

på-lægning af silikone på aluhuse, tjæring

af vandrender.

DRIVHUSBYGGER

N. Å. STORM’s EFTF. ApS

Kratholmvej 47, 5260 Odense S

Telefon 65 96 24 29

Telefax 65 96 34 29

Davidsen

Glas- & Gardinmontage

v/ Morten Davidsen

Clausholmvej 340, 8370 Hadsten

Telefon 86 49 16 10

Telefax 86 49 16 12

Biltelefon 20 13 22 93

E-mail: post@davidsen-g-g.dk

www.davidsen-g-g.dk

Reparationer og flytning af drivhuse, alu- og

træhuse. Skygning. Montage af ventilister.

Rulleborde.

Edb oG UdsTyr

P. Kjærulf-Møller

rådgivende civilingeniør ApS

Bredkær Parkvej 18,

8250 Egå

Telefon 86 22 30 11

Telefax 86 22 88 19

E-mail: pkm@gartplan.dk

Hjemmeside: www.gartplan.dk

Egil Jørgensen, tlf. 86 51 24 27

NetPlan system design.dk ApS

Overvejen 71, 5792 Årslev

Telefon 62 67 17 57

Telefax 63 67 01 59

E-mail: netplan@nsd.dk

Salg og teknisk service af EDB-udstyr.

DANPOT DATA A/S

Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV

Telefon 66 17 47 16

Telefax 66 17 42 19

E-mail: mail@danpot.dk

Hjemmeside: www.danpot.dk

Salg og teknisk service af EDB-udstyr

til gartnerier

GEBI DATA ApS

Møllevej 5, Klinte, 5400 Bogense

Telefon 64 86 11 66

Telefax 64 86 11 39

Inventio.IT A/S

København:

Lyskær 9, 2. Sal,

2730 Herlev

Aarhus:

Cedervej 2,

8462 Harlev

Telefon 70 26 98 99

Telefax 70 26 98 97

E-mail: info@inventio.it

Hjemmeside: www.inventio.it

IT Hosting for Gartnerbranchen

63


64

EMbAllAGE

ElmerPrint A/S

Rørhaven 6, 7100 Vejle

Telefon 7583 7322

Telefax 7572 0133

E-mail: sales@elmer.dk

Hjemmeside: www.elmerprint.dk

Etiketter, blomsterposer, svøb, hanke,

skilte, kataloger, posters mm.

Specialister i markedsføringsmaterialer

til den grønne branche.

flora marketing aps

Navervej 25, 8382 Hinnerup

Telefon 86 91 20 33

Telefax 86 91 11 25

E-mail:

admin@flora-marketing.com

Hjemmeside: www.flora.dk

flora marketing aps er din total leverandør

af etiketter, hanke, blomsterposer i plast/

papir, svøb i plast/papir, tryksager,

skiltesystemer med mere. Vil I også

have salgsmateriale af højeste kvalitet?

HORTICOOP

Skandinavia A/S

Anelystparken 45A

DK-8381 Tilst

Telefon +45 87 36 99 00

Telefax +45 87 36 99 09

E-mail: info@horticoop.dk

Web: www.horticoop.dk

Horti Print A/S

Agerhatten 16A

5220 Odense SØ

Telefon 66 10 70 45

Telefax 66 10 70 46

Gartner emballage med tryk på:

Poser, svøb, etiketter, potter med tryk,

displays, A5 skilte mm.

HASSØ

Knud Elmer Jørgensen

Sadelmagervej 19, 7100 Vejle

Telefon 7640 8400

Telefax 7640 8401

Email: hassoe@hassoe.com

Hjemmeside: www.hassoe.com

Familiefirma med ekspertise i produktion

af poser, etiketter, hanke, svøb, posters

m.m. til den grønne sektor.

SKY-LIGHT A/S

Tømrervej 36

DK-6800 Varde

Telefon +45 76 76 75 75

Telefax +45 76 76 75 74

E-mail: sky-light@sky-light.dk

www.sky-light.dk

SKY-LIGHT A/S er en af Nordeuropas

førende producenter af

A-PET folie og emballage.

ENErGi

Energi Randers Supply A/S

Kulholmsvej 22, 8930 Randers NØ

Telefon 89 11 47 27

Telefax 89 11 47 28

E-mail:

supply@energiranders.dk

Kul, olie, bio-energi samt andre

energirelaterede produkter.

DLG Service A/S

Telefon 33 68 33 78

Telefax 33 68 87 14

E-mail: thh@dlg.dk

Levering af alle typer kul i Danmark

ErhvErvssErvicE

PK Revision

Statsautoriseret

Revisionsanpartsselskab

Rugårdsvej 46C

Postboks 330, 5100 Odense C

Telefon 65 48 73 00

Telefax 66 14 84 65

info@pkrevision.dk

www.pkrevision.dk

ForsikriNGEr

Gartnernes Forsikring

Dansk Jordbrug

Hovedkontor:

Struergade 24,

2630 Tåstrup

Telefon 43 71 17 77

Telefax 43 71 36 16

www.garfors.dk

E-mail: gaf@garfors.dk

Frø oG

sMåplANTEr

JKS - Danmark

Kjeld Skjøtt

Hedager 44, Hundige,

2670 Greve

Telefon 43 90 42 27

Telefax 43 90 42 26

E-mail:

jks-hedager44@mail.tele.dk

Blomsterfrø, grønsagsfrø og

Importerede småplanter.

Jørgen Nielsen

Ålbækvej 26,

4174 Jystrup

Telefon 57 52 86 66

Telefax 57 52 90 15

Frø og gartneriartikler engros

GArdiNEr

GARDITEC A/S

Specialist i

væksthusgardiner

Lundegårdsvej 1,

5690 Tommerup

Telefon 63 76 70 50

Telefax 63 76 70 59

Biltlf.: Steen Sørensen:

24 28 17 81

Biltlf.: Henning Hofman:

24 28 17 80

www.garditec.dk

E-mail: post@garditec.dk

FLEXGARDIN

Gardiner i alle

afskygninger

Tyrsbjergvej 51,

5210 Odense NV

Telefon 63 98 00 46

Telefax 63 98 00 45

www.flexgardin.dk

E-mail: info@flexgardin.dk

Jesper Davidsen

Gardinsystemer

Sønder Allé 11,

8870 Langå

Telefon 86 46 80 22

Telefax 86 46 86 22

Mobil 21 28 54 22

E-mail:

jd@gardinsystemer.dk

www.gardinsystemer.dk

Dan-Gardin ApS

Jørgen Andersen

Brylle Industrivej 3,

5690 Tommerup

Telefon 64 76 28 16

Telefax 64 76 28 17

Biltelefon 40 16 44 17

Skyggeanlæg, mørklægningsanlæg,

nyanlæg, renovering og service.

Dansk Gartneri

Montage ApS

Odensevej 38, Verninge

5690 Tommerup

Hammergårdsvej 20,

8983 Gjerlev J

Telefon 86 24 58 83

Telefax 86 24 58 93

dgm@dansk-gartneri-montage.dk

www.dansk-gartneri-montage.dk

GArTNEri-

ArTiklEr

HORTICOOP

Skandinavia A/S

Anelystparken 45A

DK-8381 Tilst

Telefon +45 87 36 99 00

Telefax +45 87 36 99 09

E-mail: info@horticoop.dk

Web: www.horticoop.dk

GArTNErskolEr

Roskilde Tekniske Skole

»Vilvorde«

Køgevej 131,

4000 Roskilde

Telefon 46 300 400

Telefax 46 300 440

www.rts.dk,

E-mail: rts@rts.dk

DUG-Danmark

Den Unge Gartner

E-mail: jamico@privat.dk

www.dug-danmark.dk

iNTErN

TrANsporT

BEKIDAN A/S

Erhvervsvangen 18,

5792 Årslev

Telefon 65 99 16 35

Telefax 65 99 16 90

E-mail: bekidan@bekidan.dk

www.bekidan.dk

FGM

Fyns Gartnerimaskiner A/S

Østergyden 1A, Aastrup

5600 Faaborg

Telefon 62 61 60 30

Telefax 62 61 60 09

E-mail: fgm@fgm.dk

www.fgm.dk

Transportbånd, båndbaner, rullebaner,

Flensborg El-truck.

Alt udstyr til mobilbordsanlæg.

VDT A/S

Assensvej 332,

5690 Tommerup

Telefon 70 30 00 90

Telefax 70 30 00 91

E-mail:

vdt@vd-technique.dk

www.vd-technique.dk

Specialist i intern transport fra layout til

nøglefærdige løsninger. Kran, tog,

bordvask, paltræk. Klip-tranportbånd m.m.

Javo pottemaskiner og robotter

kliMA-,

vANdiNGs-

oG GødNiNGs-

ANlæG

Anderup El A/S

Hedelundvej 10,

5270 Odense N

Telefon 66 18 97 56

www.anderup-el.dk

Afdeling Jylland:

Vandingsservice:

Elo Aagaard,

Telefon 40 16 10 06

El/klimaservice:

Jens Jørgen Nielsen,

Telefon 40 16 04 14

El-installationer, vækstlys, automatikinstallationer,

vandings- og gødningsanlæg

Døgnvagt:

Telefon 66 18 97 56

DANVAN AS

Totalleverandør af

gødnings- og

vandingsanlæg.

Projektering og rådgivning.

Cikorievej 4

5220 Odense SØ

Telefon 65 92 56 00

Telefax 66 16 46 55

Salg og service,

Jylland:

Telefon 40 40 83 99

www.danvan.dk

E-mail:

danvan@danvan.dk

Døgnvagt alle ugens 7 dage.

2/2009


DANSK VANDINGS TEKNIK

Vandings- og gødningsanlæg,

vandingsautomatik

Kastholmvej 3,

Osted

DK-4320 Lejre

Telefon 46 49 77 63

Telefax 46 49 77 64

E-mail: dvt@adr.dk

Hjemmeside: www.dvt-dk.dk

OREV

VANDINGSSYSTEMER

Vestre Kongevej 7,

8260 Viby J.

Telefon +45 86 10 71 37

Telefax + 45 86 10 71 67

Mobil +45 26 74 71 38

E-mail: post@orev.dk

www.orev.dk

OREV sælger det mest avancerede

og moderne vandingsudstyr

på markedet. Vi leverer samt giver

service og rådgivning til gartnerier,

planteskoler, plantager, kommuner,

landskabsarkitekter mm.

SG Service ApS

v/Leif Rasmussen

SALG OG REP. AF DIV. VANDINGS-

ANLæG SAMT KEMIC FILTERANLæG

OG HAGEMAN-GLOBE

LUFTAUTOMATIK M.M.

Sperrestrupvej 45B,

3650 Ølstykke

Tlf./fax 47 17 44 87

Biltelefon 40 41 30 90

E-mail: sg-service@mail.dk

DGT-Volmatic

TOTALLEVERANDØR INDEN

FOR KLIMA-, VANDINGS-

OG GØDNINGSANLæG

Salg/service

Senmatic A/S

Industrivej 8,

5471 Søndersø

Telefon 64 89 22 11

Telefax 64 89 33 11

Vagt telefon:

20 80 11 00

E-Mail: dgt@senmatic.dk

SCANGROW A/S

Totaleverandør af

klima-/vandings-/

gødningsanlæg

3550 Slangerup

Telefon 47 38 00 42

Telefax 47 38 00 81

www. scangrow.dk

E-mail: scangrow@scangrow.dk

Salg/service Fyn/jylland:

66 18 97 56

Salg/service Sjælland:

40 41 30 90

koNsUlENTrådGivNiNG

GPL International as

Grønnegyden 105, 5270 Odense N

Telefon 66 14 50 70

Telefax 66 14 50 84

e-mail:gpl@gpl.dk, www.gpl.dk

Anmeldelse · Administration · Rådgivning ·

Plantenyheder · Varemærker · Patenter

2/2009

GartneriRådgivningen

Hvidkærvej 29

5250 Odense SV

Telefon 87 40 66 30

Telefax 65 92 69 17

E-mail: gartneriraadgivningen@

landscentret.dk

www.gartneriraadgivningen.dk

GartneriRådgivningen yder rådgivning til hele

gartnerierhvervet, herunder producenter af

frugt og grønsager på friland og i væksthuse,

producenter af prydplanter i væksthuse samt

planteskoler

Nissen Consult

v/ Dorte K. Rhode Nissen

Ristrupvej 31, 8471 Sabro

Telefon 86 94 86 38

Mobil 20 16 69 11

E-mail: donis@post.tele.dk

Coaching - Forædling - Markedsføring -

Innovationsansøgning - International

projektledelse - Produktudvikling

PLA International ApS

Nejedevej 42,

3400 Hillerød

Telefon 48 22 98 80

Telefax 48 22 98 89

c.weiss@pla-int.com

www.pla-int.com

Eksklusive agent af forædler fra hele

verden: Paul Ecke julestjerner. Forårskulturer

fra Sakata, Nuflora; Outback Plants, Sahin

m.fl. Eksempelvis farver Margueriter, Osteospermum,

Geranium, Lavendel, Scaevola,

Brachyscome, Bacopa, Nemesia, Gazania,

Diascia, dobl. Impatiens, Coleus, Antirrhinum

køliNG/

bEFUGTNiNG

Air-plusdanmark ApS

Skelvangsvej 45

DK-8900 Randers

Tlf: +45 87 10 00 33

Fax: +45 86 42 22 15

E-mail: info@air-plusdanmark.dk

www.air-plusdanmark.dk

kølEANlæG/

UdsTyr

P.V.N. Køleteknik A/S

Industrivej 12, 5750 Ringe

Døgnservice

Telefon 63 62 40 00

Telefax 63 62 40 01

Odense El- & Køleteknik ApS

Kratholmvej 64,

5260 Odense S

Telefon 66 17 44 15

Telefax 63 18 57 15

E-mail: adm@odensecool.dk

www.odensecool.dk

DØGNSERVICE

Salg og service - Frugt- og grøntanlæg

Køle- og fryseanlæg - Modul køle-

og fryserum - Klima- og EDB køling.

B & V Køleteknik

Jomsborgvej 2,

5000 Odense C

Telefon 65 91 85 85

Fax 66 12 48 24

E-mail: info@bvcool.dk

Køle-, fryse- og klimaanlæg.

Døgnservice.

MArkEdsFøriNG

Gartner Tidende

Morten Nielsen

Hvidkærvej 29,

5250 Odense SV

Telefon 87 40 66 03

Telefax 66 17 17 15

Gartner Tidende er Dansk Gartnerierhvervs

reklame og marketingbureau. Vi laver alt

indenfor: visitkort, brevpapir, reklamegaver,

kataloger, plakater, skilte, bannerreklamer,

streamers, annonceformidling samt

meget andet.

Kontakt os og få et uforpligtende

tilbud på din opgave.

GE VISION

Tryksager i store og små oplag.

I dialog med dig udfører

vi samtlige faser af din

tryksag fra idé, billeder

og budskaber til opsætning.

Eksempler på tryksager: Produktblade,

visitkort, salgsmapper, brochurer, skilte,

etiketter. Individuelle løsninger til

konkurrencedygtige priser.

Kontakt 6072 0672 eller mail til:

grith@gevision.dk

eller erik@gevision.dk

Idé Bureauet

Reklame & Marketing a/s

St. Gråbrødrestræde 19,

5100 Odense C

Telefon 66 11 08 48

Telefax 66 11 06 48

www.idébureauet.dk

MAskiNEr

CB Maskinservice

v/ Carsten Bonde

Fangelvej 19A,

5672 Broby

Telefon 65 33 17 08

Mobil 30 59 48 68

Telefax 65 33 17 06

E-mail: cbmaskinservice@mail.dk

Salg, montage, service og reparationer

af gartnerimaskiner m.m.

rEGNskAb

oG rEvisioN

rgd revision

statsautoriseret

revisionspartner selskab

Kystvejen 29,

8000 Århus C

Telefon 86 13 31 00

Telefax 86 12 19 70

E-mail: aarhus@rgdrevision.dk

www.rgdrevision.dk

BDO ScanRevision

Statsautoriserede revisorer

Revision og rådgivning

om sund vækst

Fælledvej 1

5100 Odense C

Telefon 63 12 71 00

Telefax 63 12 71 01

odense@bdo.dk

www.bdo.dk

DELOITTE

Statsautoriserede

revisorer

Tværkajen 5,

Postbox 10

DK-5100 Odense C

Telefon 63 14 66 00

Telefax 63 14 66 12

Kovsted & Skovgård

(Ranch & Andersen I/S)

Statsautoriseret

Revisionsaktieselskab

Vestre Ringgade 61

8200 Århus N

Telefon 70 22 09 99

Telefax 86 12 87 55

E-mail: uho@kovsted.dk

www.kovsted.dk

Dansk Revision

Aalborg

Registreret

Revisionsaktieselskab

Sofiendalsvej 85

9200 Aalborg SV

Telefon 98 18 33 44

Telefax 98 18 03 04

E-mail:

aalborg@danskrevision.dk

www.danskrevision.dk

H. Martinsen

Statsautoriseret

Revisionsaktieselskab

Jupitervej 4, 6000 Kolding

Telefon 76 30 18 00

Telefax 75 52 29 12

Ernst & Young

Revision og rådgivning

Telefon 66 11 95 00 - Odense

Telefon 64 71 42 00 - Assens

Telefon 98 12 33 44 - Ålborg

Telefon 86 15 99 44 - Århus

www.ey.dk

PK Revision

Statsautoriseret

Revisionsanpartsselskab

Rugårdsvej 46C,

Postboks 330,

5100 Odense C

Telefon 65 48 73 00

Telefax 66 14 84 65

info@pkrevision.dk

www.pkrevision.dk

KPMG

Statsautoriseret

revisionsinteressentskab

Englandsgade 25

Postboks 200

5100 Odense C

Telefon 65 58 40 00

Telefax 72 29 30 30

Gartner Revision Sjælland

Registreret

Revisionsaktieselskab

Stamholmen 175,

2650 Hvidovre

Telefon 36 88 50 50

Telefax 36 88 50 40

65


66

sAlGs-

ForMidliNG

A Planteformidling

Gartnerens mand i salget

v/ Arne Pedersen

Fredskovvej 44, 5270 Odense N

Telefon 65 97 80 25

Biltelefon 20 32 55 25

Telefax 65 97 89 25

GE Vision

Din aktive salgspartner

Vi tilbyder:

• salgssupport

• konceptudvikling

• kampagneplanlægning

• salgsredskaber

• ugentlig fremvisning af planter

ved salgsselskaberne

Derudover tilbyder vi at køre med

sælgerne på salgsture, hvor vi fremviser

vores brede sortiment indenfor

stue- og haveplanter.

Kontakt os på enten:

Telefon 6072 0098 eller mail

erik@gevision.dk

grith@gevision.dk

Sammen finder vi den rigtige

salgsløsning for dit gartneri.

PlanteMÆGLEREN

LEIF MADSEN

Torshøjvænget 152

8361 Hasselager

Telefon 86 28 44 84

Telefax 86 28 44 83

Biltelefon 20 86 91 53

E-mail: madsenar@oncable.dk

www.plantemaegleren.dk

Freelance repræsentant for

potteplante-producenter.

Løser praktiske markedsføringsopgaver

m.h.t. produktpræsentation

og salgsformidling.

Fast ugentlig salgstur.

Planteformidler

Sv. Jørgen Andersen

Møllegyden 98, Brændekilde

5250 Odense SV

Telefon 65 96 14 70

Telefax 65 96 21 70

Mobil 30 28 14 44

E-mail: sjandersen@mail.dk

Salgsrådgivning, ugentlig fremvisning

af potteplanter hos de fleste salgsselskaber

i Danmark.

sErvicE-

FUNkTioNEr

Mh Martin Hansen A/S

Din aut. Elinstallatør

Vesterågade 11,

5672 Broby

Telefon 62 63 12 25

Telefax 62 63 29 66

Email: Brian@martinhansen.dk

www.martinhansen.dk

Totalleverandør på el og klima på nybyg

og renovering. Forebyggende vedligehold

og termografering.Vækstlysanlæg - Klimainstallation

- Tavleanlæg - Varmeanlæg - Ventilation

- CO2anlæg. Tele og datainstallation.

Sikring, tyverialarm- brand Og tekniske

alarmer. Robot og styringsopgaver.

Døgnvagt: 40 16 12 25

Dansk Process Energi ApS

Vækstlys, klimastyring,

energioptimering, tid- og

produktregistrering,

telefonanlæg, musikanlæg,

røg- og tekniske alarmer,

termografi - Døgnservice

Odensevej 39, 5690 Tommerup

Telefon 70 22 80 90

Telefax 64 75 28 71

vArMEANlæG

vvv krAFTvArME

DRIVADAN A/S

Væksthuse i totalentreprise

Gørtlervej 6, 5471 Søndersø

Telefon 63 89 20 15

Telefax 64 89 25 15

Peder Toft Hansen,

mobil 40 43 60 15

Renovering samt nyinstallation af varmeanlæg.

Kedelrum. Service på kedel- og

varmeanlæg

Jack Foged A/S

Smedemester autoriseret VVS

Fangelvej 98, 5672 Broby

Telefon 62 69 10 60

Telefax 62 69 10 11

Biltelefon 21 24 50 75

E-mail: post@jack-foged.dk

www.jack-foged.dk

Justsen Energiteknik A/S

Grimhøjvej 11, 8220 Brabrand

Telefon 86 26 05 00

Telefax 86 26 02 84

E-mail: justsen@justsen.dk

www.justsen.dk

Kedelanlæg for biobrændsel

Kedelanlæg for kul

Service- og reservedele på kedelanlæg

Ombygning af eksisterende kedelanlæg

Internetbaseret overvågning

Producent af følgende mærker:

Justsen - Argus

Max Weishaupt A/S

Kbh. og Nordsjæll. ...43 27 63 00

Sydsjælland .........55 75 02 15

Fyn ................66 12 10 70

Sønderjylland ........74 52 21 17

Midtjylland ..........86 81 05 00

Nordjylland ..........98 15 69 11

Smede- & VVS-Firma

Lars Bracht A/S

Industrivej 4, 5690 Tommerup

Telefon 64 75 22 10

Telefax 64 75 27 00

Biltelefon 40 44 88 21

Smedemester Fritz Grunnet

Milskovvej 14, Helstrup

8900 Randers

Telefon 86 46 71 03

Telefax 86 46 76 03

Biltelefon 20 22 87 45

vANdbEhANdliNG

Danvan as

Mekanisk og biologisk

vandrensningsanlæg.

UV og Ozon steriliseringsanlæg.

Cikorievej 4, 5220 Odense SØ

Telefon 65 92 56 00

Telefax 66 16 46 55

www.danvan.dk

Dansk Process Energi ApS

Højteknologisk mekanisk

og biologisk vandrensningsanlæg.

Professionelt UV og OZON

steriliseringsanlæg i rustfri stål.

Odensevej 39,

5690 Tommerup

Telefon 70 22 80 90

Telefax 64 75 28 71

DGT-Volmatic

TOTALLEVERANDØR INDEN FOR

KLIMA-, VANDINGS-

OG GØDNINGSANLæG

Salg/service

Senmatic A/S

Industrivej 8, 5471 Søndersø

Telefon 64 89 22 11

Telefax 64 89 33 11

Vagt telefon: 20 80 11 00

E-Mail: dgt@senmatic.com

MicroDrop Aqua ApS

Helgeshøj Allé 12

2630 Taastrup

Telefon 43712641

Telefax 43712642

www.microdrop.dk

E-mail: microdrop@cen.dk

/ ralph@cen.dk

Enkel genvej til rent vand

Projektløsninger

Komplet vandbehandling

og rent drikkevand

UV-steriliseringsanlæg

Regnvandsanlæg

Uforpligtende tilbudgives

vANdForsyNiNG

Fyns Pumpe- og

Brøndservice ApS

Erholmvej 16, 5560 Aarup

Telefon 64 45 11 61

Telefax 64 45 11 83

Mobil 22 37 82 01

Hjemmeside: www.vand.nu

E-mail:

jen@fynspumpe-ogbroendservice.dk

DØGNSERVICE

Service og reparationsarbejder på boringer,

filter- og vandingsanlæg. Regenerering

af vandboringer. Nye og brugte

Grundfospumper. Trykforøgeranlæg.

Vandbassiner. Aludæksler. A og B certifikat

for brøndborere. VVS autorisation.

Uforpligtende tilbud gives.

vikArEr

Assistance

Personaleservice a/s

Mageløs 7,

5000 Odense C

Telefon 63 11 89 00

Telefax 63 11 89 09

info@assistancepersonaleservice.dk

www.assistancepersonaleservice.dk

GreenTemp ApS

Blomsterbranchens

vikarbureau

Vintapperstræde 14b

5000 Odense C

Telefon 66 11 80 77

Telefax 66 11 80 78

www.greentemp.dk

E-mail: info@greentemp.dk

Døgnvagt

Vikargruppen Danmark

Målrettet vikarassistance

og personaleudvægelse

til gartnerier

Odense 63 140 240

Kolding 76 310 240

Silkeborg 86 881 240

Vejle 75 727 237

Århus 87 310 240

Ålborg 98 168 240

København 33 376 240

www.vgd.dk

Døgnvagt

JobAssist Aps

v./ Theis Kjærås Pedersen

Nedergade 33 – 2. sal

5000 Odense C

Tlf. 66 11 11 18

Fax. 66 11 13 18

Mobil: 21 71 16 35

E-mail: info@jobassist.dk

www.jobassist.dk

væksThUsbElysNiNG

GAVITA A/S

Moreneveien 1,

N-3158 Andebu, Norge

Telefon +47 33 43 80 80

Telefax +47 33 43 80 81

E-mail: info@gavita.com

www.gavita.com

HORTICOOP

Skandinavia A/S

Anelystparken 45A

DK-8381 Tilst

Telefon +45 87 36 99 00

Telefax +45 87 36 99 09

E-mail: info@horticoop.dk

Web: www.horticoop.dk

Service-telefontavlen

– den direkte vej til din

virksomhed

Få 2 visninger - betal for 1!

Service-telefontavlen i Gartner

Tidende indeholder de vigtigste

kontaktoplysninger på

leverandører og samarbejdspartnere

i gartneribranchen.

Når du bestiller en eller flere visninger

på Service-telefontavlen,

bliver du også tilbudt GRATIS

visning på vores hjemmeside.

Dermed er der mulighed for at

blive linket direkte til din virksomheds

hjemmeside via www.

gartneriraadgivningen.dk, som

hver måned har over 25.000

besøgende.

Pris 2.300,- kr. + moms pr. år.

Hvis du vil høre mere om vores

Service-telefontavle, eller bestille

visning kan du kontakte: Morten

Nielsen på tlf. 87 40 66 03 eller

mail: mon@landscentret.dk

2/2009


Ejendomme

2/2009

Køb

Salg

Udlejning

5000 kvm. drivhuse udlejes med

fjernvarme og rulleborde

Henvendelse:

Gartner Aage Hansen,

Kirkegyden 64, Stige

Telefon: 66 18 68 17 – 21 64 46 61

Hollænderhus - stort drivhus

60 x 65 m, 3900 m 2 bliver ledig her i foråret.

Senest produktioner: Krølsalat og

Stauder. Stort salg lokalt og til private kan

påregnes. Stort køle- og opbevaringsplads

samt gode tilkørselsforhold.

Egen vandboring. Beliggenhed: Ringsted

med facade til Næstvedvej, postnr. 4100.

Lejen kan forhandles.

K. Andersen. telf.: 3058 2440

MARKEDSPLADSEN

2 annoncer til

1 annonces pris ..!

Alle annoncer som bringes

i Gartner Tidende under

Markedspladsen, bliver samtidig

vist GRATIS på

www.gartnertidende.dk

Sælges

Komplette brugte rulleborde, som nye

- sælges til halv pris.

Henv. telefon 22 86 34 11

Sælges: 400 watts Phillips

og AEG lamper

Kontakt Michael Larsen, tlf. 65 96 16 49

Gartneriet Broløkke

ApS

ENTREPRISE

WWW.A-M-L.DK

Jordplanering med moderne laserstyrede maskiner

Udendørs såvel som i væksthuse. Ideelt ved anlæg

af containerpladser og etablering af befæstede arealer

Ukrudtsdug

i afmålt længde, til konkurrencedygtige priser.

Leveres i bredder fra 1 til 5,3 meter. Opspolet på ruller

eller foldet i ønsket længde fra 1 m til 1000 m.

Vi trækker gerne læsset og jævner vejen!

Tlf.: 65 96 07 12 · Fax 65 96 07 78 · gg@gartnergrossisten.dk · www.a-m-l.dk

Tryk 87 40 66 03

og få svar på alle spørgsmål om

annoncepriser og størrelser

ARNE'S PRODUKT OG NEDBRYDNING

v/Arne Nielsen

Privat telefon: 64 85 23 83 · Biltelefon: 20 70 96 00

Arne's Produkt og Nedbrydning

Nedbrydning af gartnerier, bygninger og opgravning

af sokler. Opskæring af kedler

samt andre maskiner og tankanlæg.

Tilbud gives gerne!

Brugsjern sælges

Telefon 64 45 10 61

67


ID-nr.: 42523

Der Pflanzen Partner

Begrüsst Sie herzlich an der IPM 2009

am Stand 209 - Halle 5

Visti Egelund

+45 63 18 62 05

v.egelund@danblumen.com

Flemming Wiberg

+45 63 18 62 15

f.wiberg@danblumen.com

Heidi Sandahl

+45 63 18 62 18

h.sandahl@danblumen.com

Karsten Lindby

+45 63 18 62 12

k.lindby@danblumen.com

Per Vestergaard

+45 63 18 62 10

pv@danblumen.com

Wir arbeiten täglich mit Partnern in

Europa, Asien und Mittelamerika zusammen

Ihre Ansprechpartner im Verkauf

Dorte Binau

+45 63 18 62 02

d.binau@danblumen.com

Wolfang Rader

+49 22 54 52 31

w.rader@t-online.de

Irene Skov

+45 63 18 62 02

i.skov@danblumen.com

Henrik Christensen

+45 63 18 62 06

h.c@danblumen.com

Bent Rasmussen

+45 63 18 62 08

bent@danblumen.com

Heinz Dieter Krebs

+45 63 18 62 07

krebs@danblumen.com

Unser Leitsatz:

Durch fachlichen Sachverstand, beste Marktkenntnisse und effektive Distribution den Bedarf

von Produktion, Grossisten und des Detailhandels für Qualitätsprodukte im Bereich Topfpflanzen

und verwandten Produkten zu decken.

DanBlumen A/S - ein Unternehmen im Aufbruch!

www.danblumen.com Højmevej 35 · DK-5250 Odense SV

Søren Geisler

+45 63 18 62 13

s.geisler@danblumen.com

More magazines by this user
Similar magazines