Klik her for at se resumé - Boligkontoret

boligfa.dk

Klik her for at se resumé - Boligkontoret

RESUMÉ: Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 307, Korskærparken, 7. november 2012Helhedsplan godkendtmed stort flertalRenovering og ombygninggår i gang i 2014Afd. 307På det ekstraordinære afdelingsmøde blev 97 fremmødte beboere orienteret i detaljer om de planlagte ombygningerog renoveringer, hvorefter man skulle stemme for eller imod helhedsplanen.Afstemningen viste 119 stemmer for, 30 stemmer imod og 1 blank stemme.Helhedsplanen for afd. 307 er dermed godkendt inkl. ombygning og renovering af afdelingens i alt 189 boliger.Boligkontoret Fredericia er nu gået i gang med projektering og licitation.RENOVERING eller OMBYGNING?De omfattende renoveringer og ombygninger er ikke mulige uden generøs støtte fra Landsbyggefonden. Støtten forudsætter,at 75 % af boligerne bliver renoveret, mens ca. 25 % bliver helt ombygget, så de bliver ’tilgængelige’ med enelevator, så selvhjulpne kørestolsbrugere kan komme fra p-plads og frem til, ind i og rundt i lejemålet uden hjælpere.Alle lejligheder i afd. 307 får…• Nyt køkken inkl. nyt linoleum og ny emhætte.• Nyt badeværelse m. bruseniche, gulvvarme og nye installationer.• Plads til vaskemaskine og tørretumbler hvor muligt.• Nyt ventilationsanlæg m. varmegenvinding.• Egen fjernvarmemåler.• Egen vandmåler.• Renovering af altandør/evt. udskiftning af vinduesparti mod altan.• Renovering af evt. gæstetoiletter.• Evt. ny entrédør.Ombyggede lejligheder får desuden…• Elevator i opgangen.• Ny ruminddeling – fx køkken og badeværelse midt i boligen.• Skabsrum/walk-in-closet i th.-lejlighederne.• Udskiftning af alle indvendige overflader – fx gulve.• Vinduer i gavlene.• Større boligareal, der tages fra altanen.• Ny altan med hårdtræsdæk, glasværn og solafskærmning.HELE afd. 307 får…• Nyt tag, tagpap, tagunderlag og efterisolering.• Evt. facaderenovering og vinduesudskiftning.• Renoverede udearealer – legeplads, belysning, belægning, dræn mv.• Nye/renoverede kloaker.• Nye installationer.• Drænede og isolerede kældervægge.• Medborgerhus.Lejligheder på Korskærvej 2-6, 14-18, 94-102, 114 og 154-158 skal renoveres.Lejligheder på Korskærvej 8-12 og 104-108 skal ombygges.Renovering og ombygning starter medio 2014 og slutter ultimo 2015.Kommende husleje for…RENOVEREDE lejligheder:2-vær. 36 m 2 = 2.348 kr./md. + forbrug2-vær. 51 m 2 = 3.160 kr./md. + forbrug3-vær. 91 m 2 = 5.324 kr./md. + forbrug4-vær. 107 m 2 = 6.190 kr./md. + forbrug5-vær. 121 m 2 = 6.948 kr./md. + forbrugOMBYGGEDE tilgængeligelejligheder med elevator:70,6 m 2 = 4.891 kr./md. + forbrug99,4 m 2 = 6.274 kr./md. + forbrug109 m 2 = 6.731 kr./md. + forbrugDe fleste vil få en del af en evt. lejeforhøjelsedækket i kraft af øget boligsikring/boligydelse,men det afhænger afens økonomiske og sociale forhold.Spørg kommunen.Ovenstående huslejer er baseret på det aktuellehuslejeniveau. Evt. kommende regu lærehuslejestigninger, som den enkelte afdelingmåtte beslutte, kommer oveni.


DU får…JBillig husleje trods øget kvalitetDa Boligkontorets Dispositionsfond og Landsbyggefondenstøtter renoveringen og ombygningen generøst,får du som lejer en lav husleje i forhold til denkvalitet, du får.Den gennemsnitlige huslejepris er sat til ca. 725 kr./m 2 –renoverede lejligheder lidt lavere og ombyggede lejlighederlidt højere.JIndflydelse på dinevand- og varmeudgifterEfter renovering og ombygning kan du som beboerselv påvirke dine udgifter til vand og varme. Frem overbetaler du kun for forbruget i din lejlighed, og du kanfølge forbruget via lejlighedens egen individuelle fjernvarmemålerog vandmåler.JHjælp til flytningRenoveringen og ombygningen af afd. 307 Korskærparkenbetyder, at du som beboer er nødt til midlertidigtat flytte ud af din lejlighed (genhusning).Boligkontoret Fredericias ’TRYGHEDSpakke’ gør det dognemt for dig:• Du kan gratis låne flyttekasser. Du skal bare pakke alledine ting ned i kasserne.• Et flyttefirma flytter alle dine kasser og møbler til dinmidlertidige lejlighed – og tilbage igen.• Har du et svækket helbred, og ingen til at hjælpe digmed at pakke, så kan du søge om hjælp på BoligkontoretFredericia.Bor du i en lejlighed, der skal ombygges, og som blivermere tilgængelig, så bliver du – formelt set – sagt op.MEN hvis du gerne vil tilbage til samme adresse, så hardu fortrinsret, og du er derfor sikret din gamle adresse,blot er lejligheden en anden, end da du forlod den sidst.• Skal din lejlighed renoveres, skal du genhuses 8-12 uger.• Skal din lejlighed ombygges, skal du genhuses i 12-16 uger.Under genhusningen betaler du samme husleje somnu – altså kun husleje ét sted.J ByggeudvalgI projektets byggeudvalg sidder også afdelingsbestyrelsen,der har medindflydelse på indretning, farver ogmaterialemuligheder. Kontakt din afdelingsbestyrelse,hvis du har spørgsmål vedrørende dette.JFlere informationerIndtil renoveringerne er færdige, vil viløben de informere om status, tidsplanerog andre dele af renoveringen – fx i formaf nyhedsbreve, opslag, foldere og møder.Du kan læse mødereferatet i fuld længde påwww.boligfa.dkVil du gerne læse referatet i trykt form, så kontakt Boligkontoretpå 7622 1200.Du er også altid velkommen til at ringe eller skrive til os,hvis du har spørgsmål.Bor du i en lejlighed, der skal renoveres, og ønsker duikke at blive genhuset og at flytte tilbage i den renoveredelejlighed bagefter, så kan du sige din lejlighedop med et forkortet opsigelsesvarsel på 1½ md. modnormalt 3 mdr. De halvanden måned regnes fra denplanlagte genhusningsdato.Boligkontoret FredericiaVesterbrogade 47000 Fredericia76 22 12 00post@boligfa.dkwww.boligfa.dk

More magazines by this user
Similar magazines