det sundhedsvidenskabelige fakultet notat - Aarhus Universitet

medu.au.dk

det sundhedsvidenskabelige fakultet notat - Aarhus Universitet

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTETAARHUS UNIVERSITETSide 3/3I foråret 2012 undervises for sidste gang i introduktion til miljø- og arbejdsmedicin.I efteråret 2012 opstarter folkesundhedsfaget i ny ordning, samtidig med atder undervises efter interimordningen.Fra foråret 2013 undervises alene efter ny ordning i folkesundhedsfagene.Farmakologi og patologiPatologi og farmakologi har på interim ordningen til sammen 6 uger til at afvikleet kursus i grundlæggende patologi og farmakologi. Undervisningen afviklesi semester ugerne 16 – 21.I foråret 2011 indføres interim ordningen samtidig med at patologi og farmakologiunderviser efter nugældende kandidatordning for sidste gang.I efteråret 2011 undervises efter interim ordningen. Samtidig indføres nykandidatordning 1. semester (inflammation), hvor der undervises i klinisk patologiog klinisk farmakologi ny ordning.I foråret 2012 undervises efter interim ordningen. Der undervises desuden iklinisk patologi og farmakologi på ny kandidatordnings 1. (inflammation) og2. semester (abdomen).I efteråret 2012 undervises efter interimordningen for sidste gang. Der undervisesdesuden i klinisk patologi og farmakologi på ny kandidatordnings 1.(inflammation), 2. (abdomen) og 3. semester (hjerte-lunge-kar).Fra forår 2013 undervises efter ny bachelorordning og ny kandidatordning.

More magazines by this user
Similar magazines