Kommentar - De Økonomiske Råd

dors.dk

Kommentar - De Økonomiske Råd

DØR anbefaler, at den danske regering arbejder for et kursskifte i EU's sparepolitik. De skriver bl.a.:• Den danske regering bør derfor arbejde for, at EU tillader – eller ligefrem opfordrer til – at landemed sunde offentlige finanser lemper finanspolitikken. Det gælder Danmark, Tyskland,Sverige, Finland, Holland og Østrig (…) men dansk enegang vil være problematisk (s. 135).DØR lægger dog vægt på, at der kan skabes en fælles forståelse herfor i EU.• Det ville endda sandsynligvis være muligt at stramme finanspolitikken en anelse langsommerei nogle af de udsatte lande, hvis dette blev meldt ud som en koordineret strategi på EUniveau.• Finanspolitiske opstramninger har ikke stabiliseret gældskvoten i flere landet. Den negativeaktivitetseffekt af opstramninger bidrager til at øge gældskvoten, og det kan ikke udelukkes, ataktivitetseffekterne i nogle tilfælde har været så kraftige, at de indledningsvis har øget gældskvoten.Det gælder navnlig lande, hvor gældskvoten i forvejen var stor (s. 85).AE har været ude med samme anbefaling. Det bør desuden bemærkes, at Danmark aldrig overskred EU's underskudsgrænsepå 3 pct. Kun i 2012, hvor efterlønsbidragene blev udbetalt, er der tale om en teknisk men ikkereel overskridelse af grænsen. Derfor var EU-henstillingen til Danmark forfejlet og har lagt store begrænsningerpå den traditionelt modcykliske finanspolitik. Det har været skadeligt i forhold til Danmarks mulighederfor at føre en konjunkturafstemt finanspolitik.DØR mener, at Danmark bør følge EU's krav og sænke underskudsgrænsen i Budgetloven til ¾ pct. afBNP. DØR skriver, at Budgetlovens krav ikke bør være strengere end EU’s krav til Danmark. Saldokravetbør ændres fra ½ til ¾ pct. af BNP. EU har givet Danmark mulighed for at lempe det mellemfristedesaldokrav i budgetloven fra ½ pct. til ¾ pct. af BNP.AE er helt enig. Danmark bør udnytte muligheden for at lempe saldokravet. Og på kort sigt bør Danmark udnytteden (begrænsede) plads dette vil give til at føre en mere lempelig finanspolitik.DØR mener også, at en koordineret international selskabsbeskatning er ønskelig (se side 132).AE er enig og har været ude med samme anbefaling.DØR foreslår lavere lånegrænser for afdragsfrie lån.AE er enig og var nogen af de eneste, der advarede mod indførelsen af de afdragsfrie lån i sin tid.2

More magazines by this user
Similar magazines