KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

KandestøberenSpåmanden taler – igen!InterviewAf Sebastian Juel Frandsenog Lasse Laustsen20061586@ps.au.dk20052898@ps.au.dkDa valget ikke forblev tankespind, men i stedet på det kraftigste gjorde sit indtog i virkelighedensverden, har undertegnede igen lagt turen forbi Søren Risbjerg Thomsens kontortil en snak om succesfulde prognoser, tabere og vindere og ikke mindst de politiskerealiteter efter valget den 13. november.Vi møder Søren Risbjerg to dage efter valgetog bliver hurtigt klar over, at det ikke kun erpolitikere og pressefolk, der har været påoverarbejde under valgkampen. Således harIFSK’s egen valgprofet produceret vejedegennemsnit, ekspertkommentarer og ikkemindst valgprognoser på direkte tv for TV2på selve valgaftenen. Det er derfor også medslet skjult tilfredshed, at Risbjerg konstaterer,at hans metode denne gang gav ham valgprofeternessvar på ’den gule trøje’, idethan for første gang i karrieren lavede prognosenmed den mindste fejlmargin (1,1%) iforhold til det endelige resultat.Tabere og vindereMedierne synes at være uenige om, hvem deregentlig er vindere og tabere efter valget.Hvordan ser du resultatet?”I forhold til min sidste prognose fra før valgetblev udskrevet går VKO-blokken frem fra86 til 89 mandater. Så hvis der sammenlignesmed før valgudskrivelsen, er denne blok i højgrad vinderne, idet et parlamentarisk flertal– ganske vist under hjælp fra Færøerne – erbibeholdt. Hvis man ser resultatet i forhold tilsidste valg, mener jeg bestemt også, mankan se Dansk Folkeparti og Konservative somvindere. Venstres tilbagegang vil alt andetlige medføre en mere ligeværdig situationmellem V og K i regeringen. Mandatmæssigtmå SF også regnes til vinderne, mens det ikkekræver et professorat i statskundskab atkonstatere, at Ny Alliance (NA) er taberenover den sidste tre ugers periode.”Er du overrasket over VKO-blokkens fortsatteflertal?”Ja, det må jeg sige. Men det skyldes mestudviklingen under valgkampen i tilslutningentil NA. Jeg har i min tid som valgforsker ikkeoplevet fortilfælde, hvor et parti i forhold tilden sidste prognose før valgudskrivelsenførst går signifikant frem for så senere isamme valgkamp at opnå signifikant laveretilslutning i forhold til samme udgangspunkt!Forklaringen ligger lige for med først’stjerneparadeeffekten’ og efterfølgende eneklatant dårlig valgkamp. NA’s fiasko kanogså ses som et produkt af, at man som politikerkun i en begrænset periode tages påmed fløjlshandsker af modstanderne – enslags valgets ’Jantelovstendens’ udtrykt vedbl.a. den personlige hetz mod Naser Khader!”Nye tider eller ”same procedure as last year”?Vil Dansk Folkeparti lykkes med at holde fasti en stabil politik?Edmund Joensen, der potentielt sidder som afgørendemandat for VKO-flertallet spiller ifølgeRisbjerg sine kort helt rigtigt ved ikke at meldeklart ud.20

More magazines by this user
Similar magazines