KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

udskabet hen?2007året for $180 milliarder, mens en indsatsmod malaria kan redde 850.000 menneskelivom året for bare $3 milliarder.Det halve argumentMen det virker, som om det kun er halvdelenaf hans argument, der er blevet hørt. Derforkan man stille sig selv det spørgsmål, hvordanen mand, med et budskab om, at vi børløse de store problemer i udviklingslandene,er gået hen og blevet en person, man retoriskbør være uenig med?Der er nok flere svar på dette, men det ertydeligt, at han i hvert fald ikke har formåetat få sit budskab frem.Lomborg er blevet kendt som én, der ikkemener, at der er problemer med miljøet, ogat vi derfor ikke skal bruge penge på det. Forat mediekriteriet om konflikt kan blive opfyldt,hives han ind i debatter som modstanderenaf bekæmpelse af miljøproblemerne.Her hører vi ham argumentere for,at miljøproblemerne er overvurderede, oghan efterlader kun en kort bemærkning om,at pengene skal bruges på problemer i dentredje verden. Det samme gjorde sig gældendefor foredraget om ”Cool It”. Herfokuserede Lomborg på miljøskrækscenarierneog de dyre løsninger, og først til allersidstblev budskabet om den 3. verdennævnt.Lomborgs store fokus på miljøet gør, at hanlet misforstås. Han burde lægge meget merevægt på sit budskab om, at pengene kanbruges mere effektivt på problemer i dentredje verden, såsom AIDS, Malaria, fejlernæringog rent drikkevand.Selv mener han, at folk kun vil høre på hansmening om klimaet, da dette emne står højtpå dagsordenen i øjeblikket. Ingen vil hørehans budskab om, hvordan man hjælper den3. verden, selvom han forsøger at slippedette budskab ind af bagdøren i klimadebatten.Dette bliver dog Lomborgs problem i sidsteende, for skal han have sit budskab igennem,bør han forsøge at sætte den 3. verdensproblemer på dagsordenen, i stedet for atfremføre tilnærmelsesvist usympatiske argumenterom, at ’den globale opvarmning redderliv, der ellers ville dø af kulde’.Det er lettere at argumentere imod Lomborgspåstand om, at miljøproblemet er overvurderet,end det er at argumentere imod, atproblemerne i den tredje verden ikke er afalvorlig karakter.Men ved at politikerne og medierne fastholderklimaproblemet på dagsordenen, undgårman selvfølgelig også at forholde sig til detfaktum, at en milliard mennesker verden overer fejlernærede, at to millioner hvert år dørpga. manglende adgang til rent drikkevandog at 1,3 millioner hvert år dør af indendørsluftforurening.23

More magazines by this user
Similar magazines