KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

KandestøberenTerrorhjørnet mKlummeOrhan Gökcen20040613@ps.au.dkI denne sidste artikel i (t)her(o)rens år 2007 er vi i vores rejse igennem terrorismensgådefulde verden nået til de hinduistiske thuggeer, der er indehavere af flere terrorrekorder.Den første lektie, jeg lærte i terrorismeskolen,var, at terroristernes ofre var uskyldige,der blev ”ofret” for at nå et større publikum.Terrorister forfulgte og forfølger altså enstrategi, der som mål havde og har atskræmme en større gruppeved at påvirke deres handlingerog holdninger. For denreligiøse terrorist skal publikumikke findes klinet tilbreaking news foran tv’et, meni den åndelige verden. Thuggernespublikum var hindugudindenKali, der er gudindefor blandt andet død, terror ogdommedag. Som det kan sespå billedet, hvor Kali danser påShivas livløse legeme, er hunalt andet end en Afrodite, derikke sparer på død og terror,når hun skal hygge sig.Første troværdige kilder, hvorthuggeerne beskrives, er i en rejseskildringfra 1356, men der er tegn på, at Sagartianerne,som Herodot beskrev for 2500 år siden,i virkeligheden er thuggeerne. Selvom der erusikkerhed om, hvornår deres terroraktiviteterstartede, er det sikkert, at deres sidstehandlinger fandt sted i 1830’erne. Dermedhar thuggeerne med sikkerhed eksisteret i500 år, hvilket gør dem til indehavere af titlen”den længst praktiserende terrororganisationi historien”. Selvom en klog mand(Benjamin Disraeli) engang har sagt, at statistikblot er en ud af tre slags løgne, er antalletaf thuggeernes ofre med til at reducere nutidigeterrorister til små børnehaveklasseseleveri terrorismens store skolegård! Selvvelansete og forsigtige terrornørder vurderer,at thuggeerne har taget livet af mindst enhalv million mennesker. Den hinduistisketerrorisme kan altså bryste sig af at have rekordenbåde for længst praktiserende terrorvirksomhedog størst antal af ofre!Motivet for thuggeerne var ikke en spredningenaf terror, men det var mere en konsekvensaf deres handlinger. Derfor er dermed rette blevet sat spørgsmålstegn ved, omthuggeerne var terrorister. Men ifølge anerkendteterrornørder spredte thuggeernesfremgangsmåde og omfanget af deres aktiviteterså stor en grad af skræk og rædsel, atde med rimelighed kan karakteriseres somterrorister (til den opmærksomme læser: Ja,det er ikke helt i overensstemmelse med dendefinition terrorhjør-net præsenterede tidligere,da der mangler et rendyrket politisk projekt!Men husk Most Convenient System Design!).Det forholdt sig sådan, at thuggeerne var enslags primitive flykaprere, da de af religiøseårsager kun slog til imod rejsende! Og på enmeget spøjs måde. Thuggeerne gjorde meget36

More magazines by this user
Similar magazines