KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

ps.au.dk

KANDESTØBEREN - Institut for Statskundskab - Aarhus Universitet

KandestøberenUdfordringstafettenDette nummers udgave af ‘Udfordringsstaffeten‘ er en smule anerledesend tidligere udgaver, idet det denne gang er Kandestøberen, der erudfordreren. Denne gang udfordres Derek Beach med spørgsmålet om,hvorvidt vi kan forvente at vælgerne vil afskaffe de danske forbehold.Kære DerekKære KandestøberenEU var ikke placeret højt på dagsordenen, dadanskerne for nyligt gik til folgetingsvalg. Alligevelmeddelte regeringen, at der skal afholdesfolkeafstemning om forbeholdene.Men kan vi forvente et ja?På trods af, at EU ikke blev diskuteret undervalgkampen, så meddelte regeringen i deresnye regeringsgrundlag, at der skal stemmesom de tre (fire) danske forbehold i denne valgperiode.Det drejer sig om undtagelsen fraØMU’ens 3. fase, supranationale samarbejdeom retslige og indre anliggende, samt at DKikke vil deltage i udarbejdelse eller gennemførelseraf EU aktioner, som har indvirkningpå forsvarsområdet.Denne udmelding sker i lyset af, at hvis dennye Lissabon-traktat bliver ratificeret, såKANDESTØBERENVS.UdfordrerenDen udfordrede4

More magazines by this user
Similar magazines