Download som PDF-fil - FOA

applikationer.foa.dk
  • No tags were found...

Download som PDF-fil - FOA

FOA: RedderuddannelsenF O A – F A G O G A R B E J D EVil du redde liv?– så er ambulanceassistent-, ambulancebehandlerellerparamedicineruddannelsen måske noget for dig


Foto: Gitte sofie Hansen.Vil du redde liv?– så er ambulanceassistent-, ambulancebehandler- ellerparamedicineruddannelsen måske noget for digHvad laver en ambulanceassistent (niveau I)?Som ambulanceassistent er du i stand til at udføre almindeligt forekommende opgaver iambulancetjenesten. Du har bl.a. lært at begå dig på skadesteder og har en stor videnom anatomi og sygdomslære. Du skal kunne arbejde under tidspres og i psykisk belastendesituationer, hvor der nogle gange er kommet mennesker til skade.Hvad laver en ambulancebehandler (niveau II)?Som ambulancebehandler vil du være i stand til at udføre ambulancebehandling, herunderbehandle patienter med astma, kramper, insulinchok, allergiske reaktioner m.v.,Desuden kan du udføre overvågning og behandling under transport af patienter efterlægelig delegation og ordination, herunder i forbindelse med telemedicinsk overvågning.FOA – fag og arbejde


Hvad laver en paramediciner (niveau III)?Som paramediciner bliver du i stand til at iværksætte avanceret medicinsk behandling afen lang række tilstande og derved supplere den almindelige ambulancebehandling.Udover de medicinske kompetencer, er du uddannet til at kunne fortage visse transportermellem hospitaler, herunder hjertepatienter til akut ballonudvidelse, samt i visse situationerat kunne afslutte behandlingen i hjemmet.Hvordan bliver jeg ambulanceassistent?For at blive ambulanceassistent skal du gennemføre redderuddannelsen med specialetambulanceassistent.Du skal have en uddannelseskontrakt med et redningsvæsenog opfylde følgende krav:■ du skal have haft kørekort, kategori B, i mindst tre årog■ have gennemført et grundforløb til en erhvervsuddannelseeller■ have gennemført anden ungdomsuddannelse af mindstet års varighed.Du får løn fra den dag, uddannelsesaftalen træder i kraft,altså både i praktik- og skoleperioderne. Lønnen kanvariere mellem ca. 10.500 kr. og ca. 17.000 kr. afhængigaf din alder og praktisksted.Uddannelsens indholdUnder uddannelsen til ambulanceassistent lærer du bl.a.:grundlæggende brandslukning, at indgå i redningsberedskabetpå et skadessted, at føre redningskøretøj underudrykning, at transportere siddende og liggende patienterog at udføre normalt forekommende arbejdsopgaver vedredningsarbejde før, under og efter indsats.Derudover har du bl.a. følgende fag: samfundsfag, informationsteknologi,kemi, psykologi, sundhed og hygiejne.Foto: Mike KollöffelFOA – fag og arbejde


Vil du redde liv?– så er ambulanceassistent-, ambulancebehandler- ellerparamedicineruddannelsen måske noget for digUddannelsens opbygningAmbulanceassistent:Uddannelsen varer ca. 2 1 ⁄2 år, som veksler mellem skole og praktik. Der er i alt 41 ugersskoleundervisning.Ambulancebehandler:For at tage uddannelsen som ambulancebehandler skal du have arbejdet mindst 18 månedersom ambulanceassistent.Uddannelsen varer 5 uger og består af 3 ugers teori og 2 ugers hospitals- og ambulancepraktik.Paramediciner:For at tage uddannelsen som paramediciner skal du have arbejdet mindst 18 måneder somambulancebehandler.Inden selve starten på uddannelsen, skal du gennemføre et 8 ugers fjernundervisningsmodul.Dernæst deltager du i 5 ugers praktisk og teoretisk undervisning fordelt over sammenlagt10 uger.Forløbet fra du starter på erhvervsuddannelsen til ambulanceassistent til du er uddannetsom paramediciner fremgår af skemaet herunder.Staunings Plads 1-31790 København VTlf.: 46 97 26 26www.foa.dkUddannelse til ambulanceassistent – ca. 2 1 ⁄2 årArbejde som ambulanceassistent – 1 1 ⁄2 årUddannelse til ambulancebehandler – 5 ugerArbejde som ambulancebehandler – 1 1 ⁄2 årUddannelse til paramediciner – 8 ugersfjernundervisning + 10 ugers undervisning.Se også: www.foa.dk og www.tur.dkLayout: GraFOA Joe Andderson. Forsidefoto Scanpix: Susanne Walströml. TRYK: FOAs trykkeri Oplag: 1.000 ekspl.December 2008

More magazines by this user
Similar magazines