Mønstringer i DIS & DAS pr: 31-12-2009

sofartsstyrelsen.dk
  • No tags were found...

Mønstringer i DIS & DAS pr: 31-12-2009

Mønstringer i DIS & DAS pr: 31-12-2009Data trukket den 30-03-2010Mønstrede i alt: 13.843Skibe i alt: 817TotalNavigations- og maskinofficererDanmark EU27+EØS Andre landeTotal6.356 1.844 5.643 13.8433.545 531 1.264 5.340Navigationsofficerer 2.295 311 607 3.213Skibsfører 1.099 58 44 1.201Overstyrmand 755 98 116 9691. styrmand 272 85 207 5642. styrmand 105 72 253 430Styrmand 311 22 9 342Andre navigationsoff. 8 3 7 18Enhedsofficerer 133 3 15 151Seniorofficer 15 0 0 15Juniorofficer 122 3 15 140Maskinofficerer 1.137 219 643 1.999Maskinchef 539 65 101 7051. maskinmester 366 62 175 6032. maskinmester 11 3 12 263. maskinmester 1 1 7 9Maskinmester 278 95 351 724Andre maskinofficerer 40 2 19 61Dæks- og maskinbesætning1.473 527 2.234 4.234Enhedsbesætning 1.161 124 246 1.531Bef. skibsassistent 848 49 69 966Ubef. skibsassistent 198 15 15 228Dual cadet 131 60 162 353Dæksbesætning 246 335 1.508 2.089Befaren matros 106 269 1.186 1.561Ubefaren matros 48 63 235 346Styrmandsaspirant 40 6 58 104Anden dæksbesætning 27 1 51 79Bedstemand 26 0 0 26Maskinbesætning 96 75 496 667Befaren motormand 21 66 440 527Ubefaren motormand 1 0 18 19Maskinmesteraspirant 37 7 24 68Anden maskinbesætning 37 3 22 62Andre tjenstgørende828 367 1.244 2.439Kabyspersonale 293 104 403 800Hovmester/purser 86 15 43 144Kok 139 81 324 544Kabyspersonale 80 8 49 137Servicepersonale 378 126 272 776Steward/stewardesse 55 13 232 300Servicepersonale 326 113 46 485Andet personale 165 140 576 881Andre tjenstgørende 102 58 106 266Elektriker 24 15 150 189Reparatører 40 67 323 430Fiskebesætning170 16 8 194Fiskebesætning 170 16 8 194Fiskeskipper 38 1 0 39Fisker 132 15 7 154Andre tjenstgørende Fisk 1 0 1 2Ikke tjenstgørende460 423 972 1.855


Danmark EU27+EØS Andre landeIkke tjenstgørende 460 423 972 1.855Medsejlende 457 423 972 1.852Ung i familiepleje m.fl. 3 0 0 3Uoplyst stilling14 1 0 15Uoplyst stilling 14 1 0 15Uoplyst 14 1 0 15Ukendt kategori23 2 3 28Others 23 2 3 28TotalJuniorofficer II/1 1 0 0 1Juniorofficer III/1 4 0 1 5Overtallig maskinmester 5 1 0 6Person 2 0 0 2Radiooperatør 0 0 2 2Seniorofficer III/2 1 0 0 1Vedligeholdelseschef 11 1 0 12{STAT_MOENSTRING.SKIBSREGISTERID} in [1.00, 2.00] and{STAT_MOENSTRING.PAAMOENSTRINGSDATO} = {?dato})Danmark er inklusiv Færøerne.EU27+EØS: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen,Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige,Tjekkiske Republik, Tjekkoslovakiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Der ud over er Island, Norge og Liechtenstein medtagetsom EØS.Denne landeinddeling gælder for perioden fra januar 2007 og frem (dvs. 1. kvartal 2007 og frem).Fra den 1. maj 2008 er pligten til at indberette mønstringer for passagerskibe i fast rutefart frafaldet, hvilket giver et databrudi 2008. Tallene fra d. 30/6 2008 er derfor ikke direkte sammenlignelige med tal før d. 30/6 2008.Skæringsdato: 31-12-2009 Page 2 of 2

More magazines by this user
Similar magazines