Noter - Danica Pension Koncernen

danicapension.dk

Noter - Danica Pension Koncernen

IndholdsfortegnelseUDVALGTE HOVEDTALRESUMEBEGIVENHEDER I 2010Begyndende fremgang på det danske pensionsmarkedMange nye kundetiltagPrisreduktioner på baggrund af lavere omkostningerPræmiefremgang for de udenlandske aktiviteterFortsat fokus på åbenhed og gennemsigtighedNy lovgivning undervejsREGNSKABSBERETNINGÅrets resultatBegivenheder efter balancedagenForventninger til 2011INVESTERINGSSTRATEGIDanica BalanceDanica LinkDanica TraditionelDanicas egenkapitalAfkast og markedsudviklingKONTRIBUTION OG OVERSKUDSPOLITIKRegler for overskudsfordeling på Danica TraditionelNye EU solvensregler – Solvens IIORGANISATION, LEDELSE OG SAMARBEJDSRELATIONERInterne kontroller og risikostyringSAMFUNDSANSVARDanica følger Danske Banks politik for Corporate ResponsibilitySundhedsfremmende aktiviteterFravær og nærværMiljøhensynPrincipper for socialt ansvarlige investeringerRisikovillig kapital til iværksættereREGNSKABKoncernregnskabModerselskabsregnskabKoncernoversigtLEDELSESHVERVPÅTEGNINGERLedelsespåtegningRevisionspåtegninger2333455666699999101010121212131314141414141515175374767778DANICA PENSION - ÅRSRAPPORT 2010 1/79

More magazines by this user
Similar magazines