Kirkebladet september 2013 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk

Kirkebladet september 2013 - Dybbøl Kirke

TræerneForsidenFoto: Hanne Skyum, Kegnæs.Uddannet på Det jyske Kunstakademi1983 – 87. Har haft talrigeudstillinger på landets kunstmuseer.Medlem af bl.a. Dansk GobelinKunst, Fyns forårsudstilling.Foto indgår i bogen ”Det drømte træ”2007. Hanne Skyum fortæller:”Fotografierne i denne bog er tagetpå ture gennem landet, fra Fosdalen iThy til Jægerspris, med mange opholdi de midtjyske granområder, de flesteer dog taget i de midtfynske skove oghegn, og i baghaven.”Træet er et af de ældste og mest udbredtesymboler verden over. Træ-symbolethar en mangfoldighed af betydninger.Løvtræet, som mister sit løv i efteråret,for atter at springe ud med friskt løv iforåret, er symbol på den stedse dødsovervindendegenfødsel. Nåletræet ersindbillede for udødeligheden.flammerVerdenstræetVerdenstræet - verdensaksen med røddernedybt forankrede i jorden, den højeranke stamme og kronen, der stræbermod himlen, - ses ofte som det, derbinder jord og himmel sammen. Sådanvar f.eks. verdenstræet i vores gamlenordiske mytologi: Ask Yggdrasil.sig mod lyset og op mod himlen. I voreskove kan vi også tydeligt se, at nogleskygger for meget. Under bøgetræernevokser der kun meget lidt. Andre træer,som f.eks. ege kan bedre give plads tilen kraftig underskov. Sådan findes derogså både bøge-mennesker og egemennesker.1 Vintræ og grene og frugt hører sammen:Kristus er ét med sit folk på dets færd.Grenene dør, hvis de skilles fra stammen:Skilt fra Guds Søn er vi ingenting værd.2 Gold er den gren, som er helt uden druer.At være til er at være til gavn.Herre, forbarm dig! Beskæringen truer:Vi er jo kun dine grene af navn!Døbtei Dybbøl kirke9. maj 2013Merle Johanne Riber BergmannLeander Raymond Riber Bergmann12. maj 2013Klara Marie Jensbye Larsen19. maj 2013Esther Smærup ScheibyAmalie Sommer Falkenløwe Iversen26. maj 2013Cathrine Helene Iwersen2. juni 2013Evie Viole Hymøller-Jacobsen9. juni 2013Kathrine MindedahlJonas Immanuel Dietz Møgelgaard23. juni 2013Villads Bruun Sørensen30. juni 2013Thilde Woelke Thuesen2Træer i BibelenOgså i Bibelen er træet med hele vejenigennem. I paradisets have var der 2særlige træer: Livets træ og træet tilkundskab om godt og ondt. Jesus brugeri sine billedtaler ofte træet. Han sammenlignerbåde sig selv og os andre medtræer. Vi får noget at vide om sammenhængeog om hvorfra vores livskraftkommer. Mange af os vil meget gernevære noget helt særligt og det vel atmærke ved egen kraft. Vintræs-lignelsenmodsiger os og lærer os, at det ikke kanlade sig gøre! Vi er afhængige af voresammenhænge.Et træ har rødderAllerede når vi modtages i kirken, hørervi om denne sammenhæng: Bed forbarnet for at det må blive i Kristus, somdet nu ved dåben er indpodet i ham, sigesder til forældre og faddere. Det er altsåvæsentligt, at vi har et menneskeligt fællesskabog et guddommeligt fællesskab.Når vi oplever en storm rase hen overlandet, kan vi godt se, at det er ikke godtat stå alene og udsat. Så rives man lettereop med rode. Af træerne kan vi ogsålære, at det er godt at have sit sted ogvære rodfæstet. At det er godt at række3 »Kære, I skal ikke grue og græde!«svarer vor Herre, som ved, hvem vi er.»Bliv kun i mig, så skal også min glædeevig og fuldkommen blive i jer!«4 Glæden er den, at vi ikke skal spørge,hvad der i grunden kom ud af vort liv.Glæden er den, at vi ikke skal sørgefor vore gerningers rette motiv.5 Glæden er den, at vor Herre aleneved, hvor i verden han bedst får os brugt.Glæden er den, at vi vokser som grene,næres af stammen og bærer dens frugt.Jørgen Kristensen 1976.Salme nr. 368 i salmebogen, digtet over Johannesevangeliet 15,1-11, hvor Jesus fortæller omvintræet.Træerne flammer – og falmerNår vi i livets efterår lige så stille mistervor ydre herlighed, lige som løvtræernebåde flammer og falmer for til sidst atmiste løvet, så har vi fået lov til at tro oghåbe, at der vil være et evighedens forår,hvor vi iklædes det, som vor Herre harbestemt.God indian summerKarin Kofod

More magazines by this user
Similar magazines