Kirkebladet september 2013 - Dybbøl Kirke

dybboelkirke.dk

Kirkebladet september 2013 - Dybbøl Kirke

Spejdernes sommerlejrbyder på leg og læringKFUM - Spejderne i Dybbøl har netopværet på sommerlejr. Det var 10 dage iTunesien på et spejdercenter, der liggertæt ved skov og strand. Vi var sammenmed vores venskabsgruppe fra Hammam-Lif i Tunesien. Vi var 25 danskere ogde var 80 spejdere og ledere, der havdeforberedt dagene, som gav nye venskaberen masse viden og kulturoplevelser.Sommerlejren er en populær årlig begivenhed,hvor spejderne udfordres oglærer en masse om både naturen og demselv. I år var det så muligt at tage turentil Tunesien.Alle spejderne deler Kirkebladet ud tilalle husstande i Dybbøl Sogn, hvilketde tjener penge på, som så bruges til atgøre lejrudgiften billigere for den enkeltespejder.Når vi tager på sommerlejr er detselvfølgelig for at hygge os sammenmed vennerne fra spejder. Men lejrener i ligeså høj grad planlagt, så de ungemennesker lærer nogle nye ting, som dekan bruge til noget både til spejder og iresten af deres tilværelse.Alle Helgensgudstjeneste3. november kl. 10.30Alle Helgens dag er mindedag forårets døde. Gudstjenesten er helt særligved at alle de, der er døde i Dybbøli årets løb, bliver nævnt ved navn.Musikken vil fylde en del ved gudstjenesten.Sopran Annette Lorenzensynger salmer solo, som passer til dagen,ledsaget af Frank Laue på orgel.Annette Lorenzen er kendt for sinbløde, varme og klare sopranstemme.Aktiviteterne var tilrettelagt megetalsidig. Fokus var emnet ”Democracy inaction”, som vi arbejdede med en hel dagpå tværs af alle spejderne. Det var spændende,at se hvordan de unge kunnesamarbejde på demokratisk vis. Det ervores oplevelse, at de unge i Tunesienønsker demokrati og frihed til at vælge.Vi var på udflugter og hike, hvor spejderneøvede sig på at have tålmodighedog vise hensyn til alle de andre spejdere.Det er egenskaber, som de kan bruge tilrigtig meget også uden for spejdermøderne.En dag gik med at tilberede Tunesiskmad, som vi alle synes smager fantastiskgodt. Vi havde også forberedt en danskdag med danske spejderaktiviteter ogFra en livsnarkomans forrådskammer- en kulturel tour-de-force imuligheder og herligheder.Denne eftermiddag vil HenrikBæk gaard, der er seminarielektor iHaderslev på UC Syddanmark, tage osmed på en fornøjelig og provokerendetur rundt i livets mange facetter.Verden af fuld af muligheder – livet erfuld af dem – ethvert menneske er fuldaf dem. Der er muligheder overalt. MENser vi dem? Ser vi det overrumplende,dejlige og mageløse og gådefulde? Tilhverdag! Foredraget går på jagt efterlivets muligheder og møder nogle af despændende personligheder – i historien,i billedkunsten, i Højskolesangbogen, idansk mad – vi oplevede, at de synes detsmagte godt, men det var ikke særligstærkt! Vi havde også en stor opgave,at lære de Tunesiske unge at holde lejrpladsenren, hvilket der ikke er stor fokuspå generelt i landet. En dag udførtevi ”social work” i en landsby, hvor vi allehavde en pose i hånden og fik samlet enmasse affald. Befolkningen gav udtrykfor, at det nyttede, at vi var gode eksemplerpå orden på gaden og i naturen.Det var en utrolig stor kulturoplevelsebåde for de unge spejdere, men bestemtogså for os voksne.Med stor spejderhilsenElse Marie ThaysenKFUM-Spejderne i DybbølEftermiddagsmødeTirsdag 22. oktober kl. 14 – 16.30 i Kirkeladenhverdagslivet – derhar haft øje for dem.Der er kaffebord ogfællessang med IngerAgerskov ved tangenterne.Prisen er 30,- kr.person og kirkebilkan benyttes.Af hensyn til kaffebord er tilmeldingnødvendig: enten til pensionistforeningeneller sekretær Mona Petersen:73 48 55 43.Vel mødt til en eftermiddag i livsglædenstegn.Denne eftermiddag er arrangeret isamarbejde mellem Dybbøl pensionistforeningog menighedsrådets aktivitetsudvalg.5

More magazines by this user
Similar magazines