10.07.2015 Views

PARKERINGSBØJLER - DKC

PARKERINGSBØJLER - DKC

PARKERINGSBØJLER - DKC

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>PARKERINGSBØJLER</strong>Manuelle - NøglebetjenteAS 525 / AS 527Midterrør 7 x 7 cm. Bundplade 10 x 20 cm.Højde over jord 50 cm. Spærrebredde 77 cmVægt AS 525 7,5 kgVægt AS 527 8,5 kgAS 505Varmgalvaniseret stål. Diameter 60/40 mm.Med røde, reflekterende båndProfilcylinder med 3 nøgler AS 510Spærrebredde 76 cm - Højde 45 cmSom AS 505, menKan leveres med samme cylinderlås i allemed højde 90 cmTUB 2000 TUB 1000Varmgalvaniseret stål. Spærrebredde 75 cm.Smalt midterrør, diameter 54 mmStang i midten 8x3 cm. Siderørdiameter 4 cm.Siderørdiameter 54 mm. Højde 45 cmHøjde 50 cm.Spærrebredde 85 cmProfilcylinder med 2 nøgler.Kan leveres med samme cylinderlås i alle.B 600SESAM PRIVATVarmgalvaniseret stål med røde refleksbånd.Ekstra flad bøjle med cylinder-Spærrebredde 1 meter - Højde 60 cm.lås og 2 nøgler. Galvaniseret.Stang i midten 6 x 3 cm. Bøjlediameter 4 cm.Med røde refleksbånd.Profilcylinder med 2 nøgler. Til fastboltning med 4 bolte -Kan leveres med samme cylinderlås i alle.eller med forlængelsesrør ned iHøjde 57 cm jorden til nedstøbning.Bredde 80 cmFLEXY Stangen alene er den FLEXY PV 600 / FLEXY PV 750samme som i B600.Varmgalvaniseret stål som kan lakeresStander i midten 5 x 8 cmP 600 Højde 60 cm. Bundplade 25 x 15 cmPV 600 : Højde 60 cmP 750 Højde 75 cm. PV 750 : Højde 75 cmSkilt i midten 10 x 40 cmDiameter for rød krans 52 cm (udvendig)Rørtykkelse for den røde krans 4 cmPERSONAL MANUELLidt anderledes P-bøjle med skilt.Med profilcylinderlås og 2 nøgler.SESAM PLUSRørdiameter 6 cm. Højde 44 cm over jord.Vippestander, der går helt ned iBredde 32 cm. Dybde liggende ned 94 cm.jorden. Leveres med profilcy-Leveres i standardfarve med blå rør.linder eller trakantslås og med2 nøgler. Galvaniseret ellerlakeret (hvid og rød).Højde 1 meter.BUEGMeget robust og kan leveres med enten normalcylinderlås eller med den såkaldte brandvæsen-trekant.My Spot MS 120Højde over jord 50 cm. Bredde 65 cm.Vippestander, der lægger sigPladetykkelse 2 mmned til jorden. Leveres medRør-diameter 4 cm.profilcylinder og 2 nøgler.Galvaniseret og med sort/gulrefleksstriber.Højde 1 meter


Sensationel nyhed - MS 200Parkeringsbøjlemed håndsendereIngen strømtilførsel - Hurtig installationMS 200er en prisbillig, fjernstyret parkeringsbom/-bøjle, som ikke behøver strømfor-syning,da den oplader sig selv, når denaktiveres.Bilens vægt sørger for opladning og lag-ring afpower, så denne kan lægge sig eller rejse sig.Dette betyder, at der ikke skal føres etstrømkabel til enheden.Fjernstyringen med håndsendere er enbehagelig måde at styre enheden på -ogradiomodtageren er indbygget.Forhindrer u-autoriseret passage af biler tilparkeringsområder, portpassager og andresteder, hvor man vil sikre, at ingen biler kankomme ind uden tilladelse.Installationen foregår let og hurtigt - der er ingengraveri, man bolter simpelthen enhedenfast i underlaget.Lagringen af strøm og elektronikken er sikret påbedst mulige måde og alt er forseglet i den eneside, i et stærkt kabinet, så det kan modstå vand,store temperaturforskelle og hårdt miljø iøvrigt.Det andet kabinet, som er uden nogle aktivekomponenter, monteres i den anden ende af MS200og virker som ekstra støtte for denne.Standardlængde på selve bøjlen er 109 cm og højde over jord i oprejst tilstand er 42 cm.I sænket tilstand er den ikke højere end, at selv en Ferrari kan køre over denne.Monteret med reflekterende streamer med tekst, gul/sort stribet eller med røde reflekterende striber.Leveres med 2 håndsendere og indbygget radiomodtager.Op til 15 håndsendere med forskellige koder kan anvendes for samme enhed.Ubegrænset antal håndsendere ved samme kode i alle.Radio-kodesystemet er kompatibelt med HomeLink's programmèrbare sendere.Radiomodtageren får power fra 4 x Alkaline "D" batterier.Batteriernes levetid er 2 år (ved 20 aktiveringer pr. dag).To monteringsplader sørger for en enkel og let installation - på disse monteres de 2 sider.Når dette er gjort monteres selve bøjlen.Hvis bøjlen udsættes for forsøg på at lægge denne ned med kraft, udløses en sikkerhedsmekanisme,der sørger for at der ikke sker skade på bøjlen - jo længere ned, den presses, jo hårdere er modstanden.Når den er forsøgt lagt ned, rejser den sig selv automatisk.Hør også nærmere om <strong>DKC</strong>'s andre typer afparkeringsbøjler og lignende udstyr.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!