Marco Polo 2007-2013 - Danske Havne

danskehavne.dk

Marco Polo 2007-2013 - Danske Havne

Marco Polo2007-2013Temadag i Danske HAvne17. april 2007Jess Nørgaard


Hvad taler vi omTrængsel på vejeneStor stigning i godstransportHvidbog fra 2001, 100 pct. frem til 2020Marco Polo program 2006, 60 pct. frem til 2013Danmarks Transportforskning, 75 pct. frem til 2025Transport- og EnergiministerietSide 2


Bryssels støtteprogrammerEU støtteprogrammerTEN-TMarco Polo IIFunds8,2 mia. Euro2007-2013400 mio. Euro2007-2013OmfatterFor tiden 30prioritetsprojekter forinfrastrukturerRuterInfrastrukturerStøtteandel1 mio. Euro-50 pct.35-50 pct.Transport- og EnergiministerietSide 3


Marco Polo programmet 2007-2013Omfatter sø, vej og bane, men ikke luftfartHistoriskPactSkift af transportmiddelMarco Polo I+ Læringsprojekter+ KatalysatorprojekterMarco Polo II (forbedringer af godstransportens miljøpræstationer)+ Motorways of the Sea+ TrafikforebyggelsesprojekterTransport- og EnergiministerietSide 4


EU støtteprogrammerPACTMarco Polo I 2003-200690 mio. EuroMarco Polo II 2007-2013400 mio. EuroTransport- og EnergiministerietSide 5


Hvem kan søgePrivate eller offentlige virksomhederDeltagerne skal komme fra EU lande eller 3. lande med tæt forbindelse tilEUMindst to virksomheder fra to forskellige EU lande eller 3. lande med tætforbindelse til EUTransport- og EnergiministerietSide 6


Andre fælles krav til projekterneInnovative på europæisk niveauIkke konkurrenceforvridningFølge de transeuropæiske net (Kategori A havne)Ansøgninger direkte til Kommissionen fra virksomheder i min. 2 landeEU tilskud kan suppleres med anden offentlig støtteOpstilling af realistisk forretningsplan som viser, at målnås i løbet af 5 år (3 år for overflytning) og levedygtighed efter den tidTransport- og EnergiministerietSide 7


Marco Polo II call for 2007 offentliggjort28 marts 2007Corrigendum 31. marts 2007Afleveringsfrist 22. juni 2007Call kommer hvert år i perioden 2007-2013Transport- og EnergiministerietSide 8


OverflytningsprojekterYder støtte til opstart af forbindelser eller udvikling af en eksisterendeforbindelse.Projekter som indebærerDirekte overflytningMåleligtFra vejene til bl.a. nærskibsfartIkke konkurrenceforvridninger på de relevante markederNormal varighed af aftaler er op til 38 måneder, og de kan ikke forlængesTransport- og EnergiministerietSide 9


TildelingskriterierMængden af godsDetaljeret og klar kalkulation på distancen for nye og gamle ruterKun ruter i lande der omfattet af programmet kan tælle medDer findes et særlig Marco Polo regneark på hjemmesidenMiljømæssige fordeleKvantitative sparede eksterne omkostningerKvalitative for lokalmiljø, naturområder mmTransport- og EnergiministerietSide 10


Fælles læringsprojekterHensigt at forbedre samarbejde og deling af know howBaggrund at kompleksiteten stiger i transport og logistik markederneVarighed op til 24 månederTransport- og EnergiministerietSide 11


Tildelingskriterier LæringsprojekterDetaljeret beskrivelse herunder miljømæssige og sociale fordeleHvilket mål for transportmiddel skiftInnovativt indholdTroværdighedUdbredelse af kendskabLevedygtighedTransport- og EnergiministerietSide 12


KatalysatorprojekterHensigten er at overvinde strukturelle barrierer i godstransportmarkedet,Nærskibsfart i at være konkurrencedygtigTransportkæder i at være effektiveDer skal være tale om faktiske barrierer,Barriererne skal ikke være grundet i reguleringBarriererne skal ikke være midlertidigeMaksimal varighed af aftaler 60 månederTransport- og EnergiministerietSide 13


Tildelingskriterier KatalysatorprojekterDe strukturelle barrierer klart defineretDe innovative tiltag klart beskrevetHvor meget gods skifter transportmiddelUdbredelse af information til alle interesseredeMiljømæssige fordeleTransport- og EnergiministerietSide 14


Motorways of the SeaOverflytte gods fra vej til sø eller ved co-modalitet eller intermodaletransporter, hvor vejtransportdelen bliver så kort som muligKan omfatte ændring eller oprettelse af supplerende infrastruktur forsøtransport, med stor kapacitet og høj frekvensVarighed højst 5 årTransport- og EnergiministerietSide 15


Motorways of the Sea korridorerMotorways of the Baltic SeaØstersøenMotorways of the Sea of western EuropeAtlanterhavet fra Portugal og Spanien til Nordsøen og det Irske havMotorways of the Sea of south – east EuropeAdriaterhavet til det Ioniske hav og det østlige MiddelhavetMotorways of the Sea of south- west EuropeVestlige Middelhav forbinder Spanien, Frankrig, Italien og Malta modSortehavetTransport- og EnergiministerietSide 16


Motorways of the SeaTransport- og EnergiministerietSide 17


TildelingskriterierMotorways of the SeaMiljømæssige og sociale fordeleBesparelser i eksterne omkostninger ved skift af transportmiddelKvalitativt udbytte som mindre trængsel på motorveje,brændstofbesparelser med mereAntal tonkm overført ved skift af transportmiddelNyskabende fremgangsmådeDetaljeret beskrivelseTransport- og EnergiministerietSide 18


Motorways of the SeaDer lægges bl.a. vægt på innovative projekter indenforLogistikUdstyrProdukterInfrastrukturForenklede procedurerGod havneadgang, effektive baglandsforbindelserFleksible og effektive havnetjenesterTransport- og EnergiministerietSide 19


TrafikforebyggelsesprojekterAt integrere transport og produktionslogistik for at undgå en stor andelgodstransport på landevejeneSatser særligt på større effektivitet i de internationale godstransporterForventning om et fald i transporter på 10 pct af godsvolumetVarighed op til 5 årTransport- og EnergiministerietSide 20


TildelingskriterierTrafikforebyggelseMiljømæssige og sociale fordeleBesparelser i eksterne omkostninger ved skift af transportmiddelKvalitativt udbytte som mindre trængsel på motorveje,brændstofbesparelser med mereAntal tonkm skiftet transportmiddelNyskabende fremgangsmådeDetaljeret beskrivelseTransport- og EnergiministerietSide 21


Minimums støttekriterierSkift af transportmiddel0,5 mio. Euro eller 250 mio. tonkmLæringsprojekter250.000 EuroKatalysatorprojekter2 mio. EuroMotorways of the Sea 2,5 mio. Euro, 1,25 mia. tonkmTrafikforebyggelsesprojekter 1 mio. Euro, 0,5 mia. tonkmTransport- og EnergiministerietSide 22


Maksimum støttekriterierSkift af transportmiddelmaks. 35 pct. af det samlede budget(1 Euro pr. 500 tonkm)Læringsprojektermaks. 50 pct. af det samlede budgetKatalysatorprojektermaks. 35 pct. af det samlede budget(1 Euro pr. 500 tonkm)Motorways of the Seamaks. 35 pct. af det samlede budget(1 Euro pr. 500 tonkm)Trafikforebyggelsesprojektermaks. 35 pct. af det samlede budget(1 Euro pr. 500 tonkm)Transport- og EnergiministerietSide 23


Hvilke projekter har fået støtteCall 200313 kontrakter indgåetSamlet pris 13 mio. euroCall 200412 kontrakter indgåetSamlet pris 20 mio. EuroCall 200516 kontrakterSamlet pris 22 mio. EuroTransport- og EnergiministerietSide 24


Statistics (Calls 2003)Transport- og EnergiministerietSide 25


Statistics (Calls 2004)Transport- og EnergiministerietSide 26


Statistics (Calls 2003)Transport- og EnergiministerietSide 27


Statistics (Calls 2004)Transport- og EnergiministerietSide 28


Call 20057 kontrakter i 2005 call til SSS 45 pct af helhed7 kontrakter til jernbane1 kontrakt i samarbejde SSS og jernbane. Dansk deltagelse EsbjergZeebrugge. Overflytningsprojekt. (En dobbelttur om ugen med ca 4000TEU om måneden)Fra dansk side har vi været involveret i 2 af de 7 projekter1 projekt er et learning projekt for sss En åbenkommunikationsstandard for udveksling af data mellem alle parter idør til dør transporter. (DFDS Lysline)1 projekt er en ugentlig short sea shipping container service Muuga-Fredericia. overflytningTransport- og EnergiministerietSide 29


Evaluering fra Kommissionen af 2003 callProjekterne kører godt, menKnapt halvdelen af den planlagte modal shift er opnåetTransport- og EnergiministerietSide 30


Gyldne råd ved ansøgningerLæs teksten grunddigtEtabler et sund partnerskab med rollerne klart fordelt og forklaretSigt mod målet om høj transportmiddel skift og miljømæssige fordeleVis den innovative nyhed i projektetPas på konkurrenceforvridning til eksisterende ruterVis hvordan projektet finansieresTransport- og EnergiministerietSide 31


Gyldne råd sidst, men ikke mindstSkriv et klart og præcist forslagVær opmærksom på alle formelle kravAntal originaler og papir kopierUnderskrifter og signatur fra lead partnerTidsfristerTransport- og EnergiministerietSide 32


AfslutningThats all folksTak for opmærksomhedenTransport- og EnergiministerietSide 33

More magazines by this user
Similar magazines