DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

dugs.dk
  • No tags were found...

DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

Spasmo-lyt DepotSpasmo-lytDepot (Trospiumchlorid), hård depotkapselIndikationer: Symptomatisk behandling af urgeinkontinensog/eller forøget vandladningsfrekvensog imperiøs vandladning, som kan forekomme hospatienter med en overaktiv blære. Dosering: Enkapsel en gang om dagen. Spasmo-lyt Depot børtages sammen med vand på tom mave en time føret måltid. Kontraindikationer: Trospiumchlorider kontraindiceret for patienter med urinretention,alvorlige gastrointestinale lidelser (inklusiv toksiskmegacolon), myastenia gravis, snævervinkletglaukom og takyarytmi. Trospiumchlorid er ogsåkontraindiceret hos patienter, der har udvist overfølsomhedover for det aktive stof eller over for eteller flere af hjælpestofferne. Særlige advarslerog forsigtighedsregler: Bør anvendes med forsigtighedhos patienter med obstruktive tilstandei mave-tarmkanalen såsom pylorusstenose, medobstruktion af urinflow med risiko for urinretention,med autonom neuropati, med hiatus herniakombineret med refluxøsofagitis, hos hvilke hurtighjertefrekvens er uønsket f.eks. hypertyreoidisme,koronararterie sygdom samt kronisk hjerteinsufficiens,med mild til moderat nedsat leverfunktion.Anbefales ikke til patienter med stærkt nedsatleverfunktion og/eller nedsat nyrefunktion. Førpåbegyndelse af behandling bør man udelukke organiskeårsager til vandladningsfrekvens, imperiøsvandladning og trang-inkontinens såsom hjertesygdomme,nyresygdomme, polydipsi eller infektionereller tumorer i urinvejene. Spasmo-lyt Depotindeholder saccharose.Bør ikke anvendes til patientermed sjældne arvelige problemer med fruktoseintolerans,glucose/galaktose-malabsorptionog sukrase-isomaltasemangel. Interaktioner: Følgendeinteraktioner kan forekomme: Potenseringaf effekten fra lægemidler med antikolinerg virkning(såsom amantadin, tricykliske antidepressiva),forstærkning af takykardi-effekten af ß-sympatomimetika;reduceret effektivitet af prokinetiskestoffer (f.eks. metoclopramid). Da trospiumchloridkan påvirke den gastrointestinale motilitet og secernering,kan det ikke udelukkes at absorptionenaf andre samtidigt administrerede lægemidler kanændres. En hæmning af absorptionen af trospiumchloridmed aktive stoffer som guar, cholestyraminog colestipol kan ikke udelukkes. Derfor anbefalessamtidig administration af lægemidler indeholdendedisse aktive stoffer med trospiumchlorid ikke.Bivirkninger: Meget almindelige: Mundtørhed.Almindelige: Tørre øjne, dyspepsi, forstoppelse,forværring af forstoppelse, mavesmerter, udspiletmave, kvalme, tørhed i næsen. Ikke almindelig:Flatulens. Sjælden: Asteni, miktionsforstyrrelser,urinretention, udslæt. Meget sjælden: urinvejsinfektion,hovedpine.Udlevering: B – alment tilskud. Priser og pakninger:60 mg depotkapsler, 28 stk. kr. 305,05.Ekskl. recepturgebyr. Priserne er gældende pr. 28.oktober 2010. Indehaver af markedsføringstilladelsen:Madaus GmbH, 51067 Köln, TysklandTeksten er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsengodkendte produktresume.Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireresfra Meda AS.Ref. 1) Staskin D. et al: The Journal of Urology, Vol.178, 978-984, September 2007.10DUGSNyt nr. 2. 2010

More magazines by this user
Similar magazines