DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

dugs.dk
  • No tags were found...

DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

Urethral Tryk ReflektometriAf Niels KlarskovUrethral Tryk Reflektometri– en ny metode til undersøgelse af urinrøretUrethral Tryk Reflektometri (UTR) er en ny metodetil undersøgelse af urinrøret. UTR er udvikletpå gynækologisk afdeling på Glostrup Hospital,hvor den første undersøgelse blev foretaget i2003. Udstyret bruger en teknik betegnet akustiskreflektometri til at måle tværsnitsarealer iurinrøret.I 50´erne og 60´erne blev akustisk reflektometriudviklet til at finde olie i undergrunden.Man sprængte en ladning dynamit og kunne påbaggrund af de efterfølgende refleksioner fra undergrundenfinde områder med olie. Senere harteknikken været brugt til efterforskning af bl.a.huler, stemning af musik instrumenter og til målingaf tværsnitsarealer i næsesvælgrummet.Ved UTR undersøgelsen lægges en lilletynd plastikpose ind i urinrøret. Mens en pumpelangsomt øger trykket, måles tværsnitsarealetaf posen. På den måde kan man med metodenpræcist måle det tryk, det kræver at åbne urinrøret.Derudover kan metoden anvendes til atmåle elasticiteten af urinrørsvæggen og hervedgive indryk af om der f.eks. er arvæv tilstede iurinrøret. Målingen kan udføres med kvinden liggendeog stående, samt når hun er afslappet ogunder knib og host. Ifølge de undersøgte kvinderer ubehaget ved undersøgelsen mindre end veden almindelig gynækologisk undersøgelse.Undersøgelser har vist, at UTR målingen ermeget pålidelig. Et studie, som sammenlignedestress inkontinente kvinder og kontinente kvinderviste, at der skal et mindre tryk til at åbneurinrøret hos de inkontinente, samt at kvindermed inkontinens har mindre elastisk modstandi urinrøret. Undersøgelser har vist stor forskel påmåleresultaterne hos forskellige kvinder med anstrengelsesinkontinens. Mens nogle kvinder haret eftergiveligt (”slapt”) urinrør, har andre kvinderet stift og mere ueftergiveligt urinrør. Dettefund kan få stor betydning i behandling af denenkelte kvinde med urininkontinens.I dag bruges UTR målingen til at undersøgemedicin med virkning på urinrøret. I forskningsprojekterbruges metoden til at øge indsigten isamspillet mellem blæren og urinrøret samt til atvurdere hvilke kvinder, der er egnede til forskelligeinkontinens operationer.Metoden har desuden vist sig lovende tilmåling i det mandlige urinrør samt i endetarmenved afføringsinkontinens.Niels Klarskov holder foredrag om Urethral Tryk Profil på IUGA/ICS kongressen i Toronto16 DUGSNyt nr. 2. 2010

More magazines by this user
Similar magazines