DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

dugs.dk
  • No tags were found...

DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

akupunkturAf fysioterapeutTorben EriksenKan inkontinens behandles medmoderne akupunktur?På center for fysioterapi og træning i Horsens behandlervi inkontinens med IMS akupunktur. Der erikke videnskabelig evidens for, at behandlingen hareffekt. Men alligevel oplever vi, at de kvinder, dermodtager behandlingen, fornemmer, at de får størregrad af kontrol over vandladningen under nys,host og løft samt bedre at kunne tømme blæren.IMS Akupunktur er en moderne behandlingsform,som er udviklet af canadiske læger, og oprindeligtberegnet til at behandle kroniske smerter,men som har vist sig at kunne mere end det.Inkontinensen opstår i mange tilfælde, fordibækkenbundsmusklerne fungerer for dårligt, ogderfor er det typisk, at folk anbefales at træne sinbækkenbund med knibeøvelser. Forskning viser,at effekten af træning opstår efter seks månederstræning, og effekten er ikke overbevisende god.IMS Akun punktur giver en forklaring på, hvorfordet er så svært at reducere problemet med træning.Forklaringen er, at slidgigt i ryggen kan påvirkeryggens nerver til at fungere dårligt. Dette kommerf.eks. til udtryk ved, at de nerver, der forsynerbækkenbund og blære, ikke har optimal kontakt tilmusklerne, og derved mister man kontrollen overvandladningen.Nerverne til bækkenbund og blære kommerfra de nederste lændehvirvler, og netop her er dettypisk at opbygge slidgigt. Slidgigt er aktuelt for80 % af alle i 50-års-alderen og betyder, at rygnervernefår mindre plads i udgangshullet fra rygsøjlen.Dette påvirker langsomt nerven til at fungeredårligt og skaber stivhed og vævskrampe omkringrygsøjlen.IMS Akupunktur fjerner vævskrampen og reetablereren optimal nerveforsyning, hvorved bækkenbundog blære fungerer bedre.Kilder:1. www.istop.org2. www.centerfys.dkBliv medlem af Dansk Urogynækologisk SelskabAf Torsten SørensenSom medlem af selskabet modtager man toårlige medlemsblade. Desuden får man tilbudom deltagelse i årsmødet og andre arrangementerog aktiviteter i DUGS.Alle læger, sygeplejersker og fysioterapeutermed særlig interesse for urogynækologikan blive medlem.Som ekstraordinære medlemmer optagesdanske eller udenlandske firmaer og andremed særlig interesse for selskabet og detsformål.Henvendelse om medlemskab rettes til selskabetssekretær, afdelingslæge Mette HornumBing på e-post-adressen:mbing@dadlnet.dk.Bankkonto:Lægernes Pensions BankReg. nr. 6771Konto nr. 61 54 41318 DUGSNyt nr. 2. 2010

More magazines by this user
Similar magazines