DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

dugs.dk
  • No tags were found...

DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

Axel Ingelman-SundbergFortsatHarold P. Drutz - professor i gynækologi i Toronto- studerede urogynækologi hos Ingelman-Sundberg i 1976 i Stockholm, og kunne konstatere,at ”by that time Axel was one of the seniorgynecologic surgeons in all Scandinavia. He hadbecome the teacher’s teacher, the surgeon’s surgeon,and the consultant’s consultant.”Axel Ingelman-Sundberg - skandinavisk urogynækologisgrand old man - døde den 12. oktober2009.Kilder:1. Harold P. Drutz. Professor Axel Ingelman-Sundberg (1910-2009): A Tribute.. ICS-News2010;6(2):5.2. Harold P. Drutz. Axel Ingelman-Sundberg(1910-2009): IUGA loses a forunding father. IntUrogynecol J. 2010;21:259-260.Den gamle redaktør takker afDen 1. august 2010 blev jeg præsident forKontinensforeningen og dermed også ansvarshavenderedaktør for KontinensNyt -Kontinensforeningens blad.For at der ikke skal opstå ”kasket-forvirring”har jeg valgt at trække mig som redaktørfor DUGSNyt med udgangen af 2010.Nærværende udgave er derfor det sidste,som jeg har haft ansvaret for.Det er naturligvis med vemod, at jegtrækker mig fra posten. Det har været bådesjovt og interessant at være redaktør. Ogsamtidig en spændende og udfordrende opgaveat finde emner til det næste nummeraf DUGSNyt. Antennerne skal være ude heletiden!Samtidig har jeg været så heldig, at alle,jeg har bedt om en artikel til DUGSNyt, harværet positive. Artiklerne er kommet i denlængde, jeg har bedt om. Og altid med et interessantindhold!For alt dette bringer jeg min bedste takog ønsker min efterfølger - overlæge LenePaulsen, Hillerød sygehus - til lykke med deninteressante opgave, det er at være ansvarshavenderedaktør for DUGSNyt.Torsten SørensenDUGSNyt nr. 2. 201027

More magazines by this user
Similar magazines