DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

dugs.dk
  • No tags were found...

DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

Abstractse nedenforFriske muskelfiber-fragmenter som alternativ til dyrkedemuskel-deriverede cellerFormålAt undersøge om transplantation afvæv, såkaldt ”tissue engineering”, ermulig ved implantation af autologedyrkede muskelceller, henholdsvistautologt muskelvæv, sået på syntetisk,bio-nedbrydeligt methoxypolyethyleneglycol-poly(lactic-co-glycolicacid)(MPEG-PLGA), i rotter.MetodeAutologe muskel-deriverede celler(MDC) dyrket i laboratorium og autologefriske muskelfiber fragmenter(MFF), begge sået på MPEG-PLGA,blev testet i rotter i 3 og 8 uger. Vækstmønsteretfor MDC og MFF blev vurderetmed immunhistokemi med detprimære antistof desmin.ResultaterEfter 3 uger understøttede MPEG-PLGA vækst af både MDC og MFF.Vækstmønstrene var vidt forskellige.Efter 8 uger blev tværstribet muskelvævregenereret fra MFF, mens MPEG-PLGA og MDC var degraderet.KonklusionDet er muligt at lave ”tissue engineering”ved implantation af friske muskelfiberfragmenter sået på MPEG-PL-GA. Dyrkede muskel-deriverede cellerblev understøttet af MPEG-PLGA i 3uger, men blev degraderet sammenmed MPEG-PLGA inden 8 uger.Muskelfiber fragment metodenkunne være et lovende nyt konceptindenfor regenerativ medicin og til behandlingaf urogynækologiske lidelsersom for eksempel prolaps.Marie Bønnelycke 1 ,Lise Christensen 2 ,Lene Feldskov Nielsen 3 ,Søren Gräs 1 ogGunnar Lose 11Gynækologisk-obstetrisk afdeling, Herlev Hospital,2Patologisk afdeling, Bispebjerg Hospital,3Coloplast A/SDUGSNyt nr. 2. 201035

More magazines by this user
Similar magazines