DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

dugs.dk
  • No tags were found...

DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

LederSusanne AxelsenFormand for DUGSfortsatUrogynecological Association (IUGA) i Toronto,og nu skal vi til møde i Dansk UrogynækologiskSelskab d. 7. januar 2011.Dansk Urogynækologisk Selskab (DUGS)blev stiftet i maj 2005. Et selskab der skal hjælpemed til, at patienter undersøges og behandlesbedst muligt for deres urogynækologiske gener,og at forskningen indenfor området styrkes.Vi skal værne om de gode forhold, vi har iDanmark. Vi skal værne om, at patienterne ikkeførst henvender sig til det ene speciale, og hvisdet går galt, vender sig mod ”de andre,” somdet sker i mange lande. Vi skal fortsætte samarbejdetog udvide det. Ledelserne i gynækologisk/obstetriske og urologiske afdelinger skalsætte en ære i, at afdelingerne samarbejderpå alle plan. Vi kan lære af hinanden, hjælpehinanden i pleje, undersøgelse og behandlingsamt være fælles om undervisning, udvikling ogforskning.FremtidsønskerDejligt, hvis en uddannelsessøgende gynækologmed ønske om subspecialisering i uro-gynækologikunne arbejde/uddannes i længere tid i tætsamarbejde med en urologisk afdeling. Ønskeligt,hvis en uddannelsessøgende urolog medønske om ekspertområde indenfor vandladningsgenerkunne arbejde/uddannes i længeretid i tæt samarbejde med en urogynækologisksektion. Primært vil det være naturligt, at deto specialer mødes ofte på alle niveauer for atdiskutere behandling, pleje, undersøgelser ogudvikling. Ofte er mere end 4 gange årligt, helst12 eller måske 52 gange om året?Det ideelle fremtidige samarbejde vil væreet tværfagligt og teambaseret team. Det kunnehedde bækkenteam eller måske blære-bækkenbundsteam.Navnet vil ikke være så vigtigt somden fælles erfaring i blære-, urethra-, genitalia-,anus/rectum-funktion. Så ville danske kvindervære GODT HJULPET og samarbejdet praktiseret.Vi har ikke eneret på livskvalitet.Men for millioner af mennesker verdenover er vi en vigtig del af den.Division GYNECARE arbejder for at kunne tilbyde kvinderløsninger og muligheder for at vælge en behandling,der kan forbedre livskvaliteten.ekelund&wikgynecare_annons_121x55.indd 1 09-11-23 11.57.254 DUGSNyt nr. 2. 2010

More magazines by this user
Similar magazines