DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

dugs.dk
  • No tags were found...

DUGSNyt nr. 2 / 2010 - DUGS.dk.

Abstractse nedenforUDREDNING OG BEHANDLING AF FLANKESMERTER HOSGRAVIDESymptomgivende hydronefrose hosgravide er en diagnostisk udfordring.Hvordan undersøges disse kvinderbedst under hensyntagen til den gravideog det ufødte barn?Der er forespurgt på gynækologiskeog urologiske afdelinger i Danmarkom deres valg af undersøgelse og behandlingaf denne gruppe patienter Ialt er 42 afdelinger spurgt. 12 ud af18 urologiske afdelinger svarede. 17ud af 24 gynækologiske afdelingersvarede.Første valgs undersøgelsen er ULaf nyrerne. Hvis denne bekræfter hydronefrose,og der er mistanke til afløbshindringog evt sten i urinvejene,er der som oftest behov for yderligereundersøgelser inden stillingtagen til,om der skal foretages aflastning af nyren.Der er stor variation i valg af undersøgelse.1/3 benytter MR-scanningeller non-kontrast CT som næste valg.12 afdelinger benytter renografi. Fåafdelinger vælger CT-urografi.Enkelte afdelinger vælger efter derer påvist hydronefrose ved UL, at gådirekte til ureteroskopi med fjernelseaf evt. konkrement og oplægning afJJ-kateter.Hvis man ser på den føtale stråledosis ved de enkelte undersøgelser,er renografi med en føtal dosis på ca.0,35 mSv en velegnet undersøgelseaf funktion og påvisning/afkræftelseaf afløbshindring. Undersøgelsen skalforegå med et kateter i blæren. CT afnyrerne giver ca. 0,25 mSv, men sigerikke noget om funktion eller afløbsforhold.En CT-urografi giver > 8,0 mSvog kan derfor ikke anbefales. MRscanninganbefales ikke i 1.trimester.MR kan påvise niveauet for obstruktion,men ikke konkrementet og giveringen oplysninger om funktion. Internationaltanbefaler man MR-scanningefter UL.Hos de kvinder, hvor der findes indikationfor aflastning af nyrerne, kanman overveje percutan nefrostomi,som kan anlægges i lokal-anæstesi. JJkateterer også en mulighed, men detkræver generel anæstesi, og det kanvære nødvendigt med hyppige skift,da JJ-kateter hurtigere inkrusterer hosgravide.Et eksempel på brugen af renografihos en gravid med flankesmerter vilblive demonstreret.Anja Toft Hartwigsen, Steen Walter,Urologisk afd. L, Odense Universitets Hospital,Carsten U. Henriques,Gynækologisk Obstetrisk afd. D,Odense Universitets Hospital.40 DUGSNyt nr. 2. 2010

More magazines by this user
Similar magazines