Eksempler på konfigurering af bygningskomponenter

konfigbyg.dk

Eksempler på konfigurering af bygningskomponenter

Fårup Betonindustri A/SByggesystem i betonFactotech


Virksomhed / ProjektbaggrundSvend Roed LarsenTegnestuechefFårup Betonindustri A/SFactotech


Problemstillinger idag• Manglende fleksibilitet• Tidskrævende at lave ændringer• Vanskeligt at optimere i forhold tilproduktion• Uensartede produktionstegninger• Tidskrævende at kontrolleretegningsmaterialeFactotech


Udfordringen• Optegningsproces/ input af data, oversigt, enkelhed• Stor variationDokumentation (fra godkendelsesgrundlag til eksterne tildetaljerede produktionstegninger)Bygninger (parcelhuse til etagebyggerier)• Fremtidssikring, udvidelse,videreudvikling, fleksibilitetPlanlægningssystem, kalkulation, online opkobling afsamarbejdspartnere• Komplekse detaljer pproduktionstegningerEntydighedFactotech


Succesfaktorer• Balance mellem automatiseringkontra bruger interaktion• Fejlreduktion gennemstandardisering• Visualisering af kritiske områder• Produktionsoptimering• Brugertilfredshed• System uden grænser/ åbentudfaldsrumFactotech


Beton Byggesystem løsningenlChristian Stilling ChristensenFactotechFactotech


Factotech


Factotech


Factotech


Factotech


Factotech


Factotech


Factotech


Beton Byggesystem løsningenlUnder overfladenGeert Borg SmedFactotechFactotech


Kernen & produktmodellen• Skalérbart& modulærtopbygget• Objekt Orienteret• Regelstyret motor• Dynamisk opdateringaf 3D model• Komplekse beregninger• Integration• Åbne løsninger l/åbentudfaldsrumFactotech


Attic GroupKvist konfiguratorFactotech


Attic GroupVornæsvej 535700 Svendborgv. Martin TholstrupFactotech


ProjektbaggrundKvistproduktionen har gennemgået et 3 faser• Fase 1: Manuel optegning i 1:1 plader• Fase 2: Digital optegning i autocad 2D• Fase 3: Produktion efter kvistkonfiguratorKonfigurator anvendt siden 2002Factotech


Anvendelse: Tilbudsfase (1)• Alle kviste med saddeltag og buetagtegnes i tilbudsfase og vedlæggestilbud.Resultat: Større forståelse hos kunde med 3Dvisualisering Meget effektivt og salgsfremmende Tidsforbrug < 1 min. Tidligere kun principskitserFactotech


Anvendelse: Tilbudsfase (2)• Løbende ved rettelser til tilbuddetkorrigeres visualisering, f.eks.taghældningldning, , vinduesinddeling ellergesimstyper. Tidsforbrug < 1 min• Ved ordrebekræftelse fremsendes endnuen visualisering med beskrivelse somdokumentation for kontraktindhold ogendeligt udseende. Tidsforbrug < 1 minFactotech


Anvendelse: Produktionsfase (1)• Kviste er kundespecifikke• Kræver hensyn til en række rdetaljer itagkonstruktionen, herunder husets taghældningldning,tagopbygning med undertag, afstandsliste, lægteog tagsten• Ønskedekrav til kvisten som f.eks. vinduesmål,taghældningldning, isolerings mængde, materialevalgosv.• Disse informationer tastes ud fra en opmålingforetaget af en Attic-konsulenteller kunden selv• Tidsforbrug i konfigurator: : 2-525 minFactotech


Anvendelse: Produktionsfase (2)• Tegninger og dokumentation genereresautomatisk, indeholder alle informationer fratrædelenover blikkenslagerdelen tilmontagedelen• Detaljeringsniveau: Der angives mål hvertenkelt stykke træ i konstruktionen med smig,længdeog gæring• Blikkenslageren får mål eksempelvis zinkbanertil tag og flunke før trædelenproduceres• Øgerhastigheden fra produktionsstart til færdigtproduktFactotech


Kvist konfiguratorenFactotech


Planlagte udvidelserSystemet videreudvikles med• Kalkulationsværktrktøj j i tilbudsfase• Efterkalkulation• Direkte filoverførsel rsel fra konfigurator tilCNC opskæringsrings- og afkorteranlæg• Visualisering udvides til hele ejendommeFactotech


KonklusionDer kræves en vis produktionsvolumen,herefter mange fordele, f.eks.• Højere kvalitet• Ensartet produkt• Minimering af tilbuds- ogproduktionsfejl• Reduceret administration• Højere salgseffekt• Færre reklamationerFactotech

More magazines by this user
Similar magazines