Fitness matematik - Vestergaards Matematik Sider

matematikfysik.dk
  • No tags were found...

Fitness matematik - Vestergaards Matematik Sider

© Erik Vestergaard – www.matematiksider.dk 19e) Betina er 19 år gammel og vejer 59 kg. Hun foretager konditesten på ergometercykel.Ved en effekt på 100 W opnår hun en puls på 143, og ved en effekt på 160 Wer hendes puls 188. Bestem hendes kondital ved ovenstående procedure.f) (meget svær) I stedet for at gå igennem alle trinene i ovenstående procedure, kanman lave en færdig formel til beregning af konditallet. Lad m betegne personensvægt, A betegne personens alder og ( x1 , y1)og ( x2, y2)betegne de to arbejdspunkter.Lad endvidere η betegne nyttevirkningen. Vis, at konditallet K da kan bestemmesvia følgende færdige formel: (ovenfor har vi benyttet η = 0, 23)⎛ x2 − x ⎞1(220 − A − y1)⋅ ⎜ ⎟ + x1y2 − y1K =⎝ ⎠+ 3,60,333⋅η⋅mBemærkning 1: Det skal bemærkes, at P max er den maksimale effekt under aerobt arbejde.Mennesket kan dog godt kortvarigt overskride denne effekt, hvis der er tale omanaerobt arbejde. Sidstnævnte udnyttes i et 100 meter løb!Bemærkning 2: Til slut skal det nævnes, at der findes andre metoder til at give en tilnærmetværdi for konditallet. En er den såkaldte Ryhmings steptest. Den består i, at personenmed en bestemt frekvens – styret af en metronom – træder op og ned af en skammelaf en bestemt højde. Jo lavere puls man kan udføre arbejdet med, jo bedre kondition.En værdi for den maksimale oxygenoptagelseshastighed fås ved at aflæse i et såkaldtnomogram: her skal pulsen og vægten inddrages. Ikke mere om dette her.□

More magazines by this user
Similar magazines