Carsten Dalbo

toef.dk

Carsten Dalbo

POSTEN NORDEN - NY SPILLER PÅ MARKEDETGODSKONFERENCEN 2010V/ CARSTEN DALBO, CHEF FOR LOGISTIK DANMARK


29. januar 2010 Godskonferencen 2010 2AKTUELLE UDFORDRINGER, PLANER OGAMBITIONER PÅ LOGISTIKOMRÅDET1. Kort om Posten Norden2. Aktuelle udfordringer3. Indsatsområder til at skabeforbedret konkurrenceevneog øget forretningsskabelse– Omsætningsrelaterede– Omkostningsrelaterede


29. januar 2010 Godskonferencen 2010 3POSTEN NORDEN VERDENS FØRSTE FUSIONMELLEM TO NATIONALE POSTVIRKSOMHEDER• Omsætning ca. 30 mia. DKK• Knap 50.000 medarbejdere• Logistik ét af fireforretningsområder• Logistik består affem landeselskaberPosten NordenMeddelandeSverigeBreveDanmarkLogistikInformationslogistikSverigeDanmarkNorgeFinlandCentraleuropa


29. januar 2010 Godskonferencen 2010 4FORRETNINGSOMRÅDE LOGISTIK HAR ETNORDISK MARKED OG ORGANISATION• Omsætning ca. 9 mia. DKK• Håndterer dagligt ca. ½ mio. pakker• Ca. 6.000 medarbejdere• Egen infrastruktur i de fire nordiske lande,Tyskland, Nederlandene og senest BelgienLogistik Danmark et af de fem landeselskaber:• Omsætning på ca. 2,5 mia. DKK• Volumen på mere end 40 mio. pakker og paller


29. januar 2010 Godskonferencen 2010 5REJSEN MED VORES FÆLLESLOGISTIKVIRKSOMHED ER BEGYNDT I MODVIND• Fusionen blev offentliggjort i april 2008 på det tidspunkt, hvor kurverne ikonjunkturerne knækkede• Den økonomisk krise– har medført betydeligt mængdefald i markedet og bl.a. prisdumping fra konkurrentersom resultat• Bring/PNL-exit som følge af fusionen med Posten AB– Post Danmarks udtræden af joint venture-samarbejdet på cross-border pakker medPosten Norge fik effekt i 2009– Bodelingen efter skilsmissen har ikke været omkostningsfri• Divestment til GLS som forudsætning for fusionsgodkendelse af EU– Aftaler for nationale B2B-pakker overdraget til GLS Denmark


29. januar 2010 Godskonferencen 2010 6VORES VEJ GENNEM DE AKTUELLEUDFORDRINGER I MARKEDET• Stærk position på vores hjemmemarked i Norden– Eneste distributør med egne B2B og B2C-netværk i alle nordiske lande• Adgang til flere stærke internationale netværk• En afgørende del af vores vinderstrategi bygger påeconomies of scale• Bredt udbud af logistikløsninger– Vores platform er den bedste på det nordiske marked og opfylderkundernes samlede logistikbehov og skal sikre nysalg og mersalg tileksisterende kunder


29. januar 2010 Godskonferencen 2010 7VED AT SAMLE VORES KRÆFTER KANVI NU LØSE ALLE LOGISTIKBEHOVLogistik Danmark tilbyder nu logistikløsninger inden for• Nationale og internationale BtB- og BtC-pakker– Via Post Danmarks og DPD’s systemer og netværk• Styk- og pallegods til erhvervsmodtagere i Danmark og udlandet• Kurer og ekspresydelser nationalt og internationalt• Samme dags-distribution• Lagerhotelydelser• Køletransporter, nationalt• Natdistribution• Andre kundespecifikke logistikløsninger


29. januar 2010 Godskonferencen 2010 8AKTIVITETER TIL AT SKABE NY FORRETNING• Dedikeret salg til logistikkunder frem for single point of entry styrkervores kompetencer og rådgivningsmuligheder inden for logistik• Sanering og nordisk standardisering af produktporteføljen påbegyndes• Tiltrækning af øget volumen af både pakker og gods, nationalt oginternationalt– Set-up i Tyskland, Nederlandene og Belgien• Udvidelse af Døgnposten-nettet i Danmark– Hente og sende pakker 24/7– Fleksibilitet og øget kundetilfredshed• Det bedste fra to verdener– Bredere og bedre produktudbud, infrastruktur og netværk ogstyrkede kompetencer


29. januar 2010 Godskonferencen 2010 9FOKUS PÅ NYE FORRETNINGSOMRÅDER- INTEGRERET DISTANCEHANDELSLØSNING I NORDEN• Posten Norden følger den stadigtvoksende e-handel og vi tilpasserderfor kontinuerligt produkter ogserviceydelser• Distributionsløsningen MyPack iSverige, Norge og Finland har fåeten meget positiv modtagelse afkunderne• MyPack udvikles i 2010 til dedanske kunder, så samme løsningkan bruges i de fire nordiske lande


29. januar 2010 Godskonferencen 2010 10FOKUS PÅ NYE FORRETNINGSOMRÅDER- LEVERING AF FØDEVARER• Levering af dagligvarer ogherunder fødevarer er et nytspændende forretningsområde, viforventer os meget af• Leverandør for SuperBest i derese-handelssatsning• Leverandør af skolemad forKøbenhavns Kommune• Flere nye kunder inden forgrossist- og detailbranchen underimplementering eller i pipeline


29. januar 2010 Godskonferencen 2010 11AKTIVITETER PÅ OMKOSTNINGSSIDEN• Generelle synergigevinster– Ambitionen er at høste synergier for 1 mia. SEKi den ny koncern• Lavere og mere variabel omkostningsbase• Divestment-processen gennemføres ogafsluttes i 1. halvår• Øget sorteringsgrad på pakkecentre, såder sorteres helt ud til rute og ikke blotdistributionscenter• Dynamisk ruteplanlægning


29. januar 2010 Godskonferencen 2010 12AKTIVITETER PÅ OMKOSTNINGSSIDEN• Mere integreret samarbejde mellem de fem danske selskaber iLogistik Danmark• Optimering af grænseoverskridende line-hauls mellem de enkelteselskaber og lande i koncernen• Løslæsning af pakker ved center-center transport i Danmark ogind/ud af Danmark• Anvendelse af modulvogntog nu muligtmellem sorteringscentre i Danmark og fxmellem DK og S


29. januar 2010 Godskonferencen 2010 13FØRENDE NORDISK LOGISTIKUDBYDER• Vi har et klart mål med fusionen og deiværksatte aktiviteter• At gøre Posten Norden Logistik til den mestattraktive og konkurrencedygtigelogistikudbyder i Danmark og Norden• Førende inden for effektiv varedistributionfra, til og inden for Nordenwww.postennorden.comwww.postdanmark.dk

More magazines by this user
Similar magazines