HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

Henvendelse til andre myndighederI forbindelse med din ansættelse har du:1. accepteret, at der indhentes børneattest på dig2. accepteret, at der indhentes straffeattest på din ægtefælle og hjemmeboendebørn over 18 år3. oplyst, om du har været dømt efter borgerlig straffelov og om din ægtefælle/samleverhar været dømt efter borgerlig straffelov.Børneattest/straffeattestVed ansættelse i Haderslev kommunale dagpleje indhentes der børneattestpå den ansatte.Herudover indhentes der straffeattest på alle andre hjemmeboende over 18år. Skulle der efterfølgende ske det, at en i husstanden begår en lovovertrædelseog derfor ikke længere har en ren straffeattest, har du som dagplejeroplysningspligt i forhold til at give besked til kontoret. Ligesom duskal orientere kontoret, når dine egne børn fylder 18.Såfremt der flytter en ny mand/kæreste ind hos jer eller et stort barn over18 år midlertidigt flytter hjem igen, måske for en kortere periode, er I ogsåher forpligtiget til at give kontoret besked. Efterfølgende vil der så bliveindhentet de fornødne attester.En børneattest: er en særlig straffeattest, der indeholder oplysninger omdomme om sædelighedsforbrydelse mod børn.En straffeattest: er et dokument, der viser en persons tidligere lovovertrædelserDagplejen 7.9.2011Hvis noget i forhold til ovenstående ændrer sig under din ansættelse, er duforpligtiget til at underrette din leder.

More magazines by this user
Similar magazines