HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

PLEJE/AFLASTNINGSBØRNHvis du i dit ansættelsesforhold som dagplejer yderligere ønsker at få etbarn i familiepleje/aflastning skal du drøfte det med din pædagogiske dagplejekonsulent.Hun vil sammen med den daglige leder ved en samtale drøftedine samlede ressourcer og først efter en endelig godkendelse fra lederen,kan du tage imod pleje/aflastningsbørn.EGNE BØRNHar du egne børn under 5 år, er der ikke noget i vejen for, at de holder enfridag fra institutionen engang imellem, dog skal du være opmærksom på ategne børn under 5 år tæller med i børnegruppen og at du samlet ikke måhave mere end 5 børn. Så det vil sige, har du dine 4 dagplejebørn og et gæstebarnkan dit eget barn ikke holde fri fra institutionen med mindre, der eren anden voksen i dit hjem til at tage sig af dit eget barn.Dagplejeren kan ikke have besøg af et barnebarn/andre børn under skolealderenmed mindre der er en anden person, der passer børnene. Ved særligeomstændigheder kontakt da den pædagogiske dagplejekonsulent.Besøg af børnebørn under skolealderen kan ikke planlægges på forhånd, dadu skal stå til rådighed for gæstebørn hver dag.Har du en seniorordning, hvor du har fravalgt gæstebørn: se venligst afsnittetom seniorordning.AMBULANCEBREVAlle medarbejdere i Haderslev Kommune udfylder ved ansættelse et ambulancebrev.Ambulancebrevet skal bruges, hvis der sker dig noget i arbejdstiden, vi vilså altid vide, hvor og til hvem vi skal give besked om det, der er hændt dig.Du vil også skulle oplyse om, der evt. er egne børn, der skal hentes i institutionosv.Ambulancebrevet arkiveres i din personalemappe.Du er selv forpligtiget til at give besked, hvis der sker ændringer, der ervigtige for oplysningerne på dit ambulancebrev.

More magazines by this user
Similar magazines