HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

ARBEJDSSEDLER, MEDDELELSER M.M.Arbejdssedlerne indsendes elektronisk/manuelt til kontorerne i Nord/Syd ogvest senest d. 4. i hver måned.Vi vil be dig udfylde arbejdssedlerne korrekt, tydeligt og med de nødvendigeoplysninger, der skal til for at din løn kommer til at passe.Din lønseddel udsendes elektronisk som E post.MeddelelserBeskeder til forældrene f.eks. referat fra forældrebestyrelsesmøder o.lign.vil vi be dig hænge op på opslagstavlen, så det er tilgængeligt for dine forældre.Der vil med jævne mellemrum blive sendt en INFO ud til alle dagplejere.INFO kommer ud til jer via de gruppeansvarlige. Vi opfordrer jer til atgemme jeres INFO, da det vil være her vigtige informationer og oplysningergives til jer.Budget for den enkelte dagplejer og gruppenEn gang årligt vil der blive meldt ud til jer, hvad den enkelte dagplejer/gruppenhar at disponere over til legetøj, arrangementer, materialerm.v.Beløbene fastsættes ud fra de overordnede økonomiske rammer og i samarbejdemed dagplejernes MED udvalg.I henhold til reglerne om økonomisk decentralisering kan I overføreuforbrugte beløb fra et år til det næste efter følgende principper:Normalt max halvdelen af det tildelte års budget.Beregnet til indkøb af større ting.Forudgående aftale med de pædagogiske dagplejekonsulenter/sekretærerne.Der forefindes ikke kontanter på dagplejekontorerne, så afregning af udlægsker ved at du indsender bonner (husk at påføre dit navn og om det er fradit eget legetøjsbudget eller fra jeres fælles disponible beløb) – herefterbliver pengene overført til din nemkonto. Bonnen må kun indeholde tingkøbt til dagplejen (ikke private indkøb).

More magazines by this user
Similar magazines