HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

TjenestefrihedFrihed med lønBegivenhed:Til eget bryllup og sølvbryllup.På eksamensdagen (relevant uddannelse).Dagen før eksamen (når dagen er en arbejdsdag).Ved ansattes 50, 60 og 70 års fødselsdagVed ansattes 25, 40 og 50 års jubilæumsdagDødsfald i familienBisættelse af kollegaDonorvirksomhedFaderen i forbindelse med eget barns fødselVed eget barns konfirmationØvrige forholdRetningslinier:På selve dagenJaJaJaJaÆgtefælle, samlever, børn, svigerbørn, børnebørn,søskende, forældre, svigerforældre og bedsteforældresdød ydes tjenestefrihed i nødvendigtomfang.Frihed til at deltage i følget i det omfang tjenestentillader.JaJaJaNærmeste leder kan derudover bevilge tjenestefrihedi særlige tilfælde.Frihed uden lønBegivenhed:Læge- og tandlægebesøg, lægeordineret behandling.Ægtefælles runde fødselsdageVed ægtefælles jubilæumFrihed med og uden løn:Retningslinier:Hovedreglen er, at alle former for læge-, tandlægebesøgmv. så vidt muligt foregår uden fornormal arbejdstid. Dette gælder for såvel egetvedkommende, som når det drejer sig om ledsagelseaf børn.Undtagelser:Ved speciallægekonsultationer og ambulatoriebesøg samt konsultation hos jordemoder kan dergives frihed med løn i fornødent omfang til bådedeltids- og fuldtidsansat personale.Tilrettelæggelse af tjenesten så der kan ydesfrihed i nødvendigt omfang uden løn.Tilrettelæggelse af tjenesten så der kan ydesfrihed i nødvendigt omfang uden løn.

More magazines by this user
Similar magazines