HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

VELKOMMEN I DAGPLEJEN I HADERSLEVDagplejere og de pædagogiske dagplejekonsulenter i Haderslev Kommunehar i fællesskab udarbejdet denne personalehåndbog for at give indsigt i,hvilke forventninger der er til dagplejere i Haderslev Kommune.Dagplejens forældrebestyrelse er informeret om dagplejens håndbog.Håndbogen er tænkt som en hjælp til at afklare spørgsmål, som opstår i detdaglige samarbejde med børn/forældre, kolleger og de pædagogiskedagplejekonsulenter.Håndbogen forandrer sig i takt med, at hverdagen i og omkring dagplejenforandres og den revideres løbende.Vi anbefaler, at du læser Håndbogen igennem med mellemrum.Det er naturligvis ikke muligt at beskrive alt i detaljer og det er vigtigt atunderstrege, at et samarbejde der bygger på åbenhed, tillid, respekt oganerkendelse, er nødvendigt med alle parter for at sikre, at dagplejerentrives i arbejdet og derved giver børn og forældre det bedst mulige tilbud.Dagplejen i Haderslev er et af kommunens pasningstilbud til børn i alderen0-3 år.

More magazines by this user
Similar magazines