HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

Hvis du er henvist til speciallæge konsultation gives der i fornødent omfangfri. Aftal nærmere med din pædagogiske dagplejekonsulent.Som hovedregel skal alle former for læge/tandlægebesøg foregå udenfornormal arbejdstid. Dette gælder også ved ledsagelse af børn. Kontoret vilvære behjælpelig med en AF-dag, feriedag eller lignende, hvis du skal afsted i arbejdstiden.Barselsorlov gives efter lovens regler herom. Hvis du er gravid, har du pligttil at meddele dette til dagplejekontoret senest 3 måneder før denforventede fødsel. I barselsperioden gives ikke fradrag.Hvis du bliver syg, hvor der var planlagt en AF dag, får du enerstatningsfridag.

More magazines by this user
Similar magazines