HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

SAMARBEJDET MED DAGPLEJEKONTORETLedelsenLedelsen består af Tove Nielsen, der er leder og daglig leder i Vest og KarenG. Bech, der er souschef og daglig leder i Nord/Syd.Vores fundament bygger på:TillidRespektMedindflydelseLoyalitetVi arbejder ud fra værdibaseret ledelse.Den pædagogiske dagplejekonsulentDen pædagogiske dagplejekonsulents arbejde består i at:1. føre tilsyn med børn og dagplejehjem, følge børnenes udvikling,2. yde dagplejeren støtte/vejledning og supervision, herunder samarbejdemed forældrene efter behov.3. deltage i opstartsmøder og medvirke til etablering af et godt samarbejde4. afholde medarbejdersamtaler med dagplejerne i distriktet.5. drøfte APV, børnemiljøvurdering og barnets bog med dig.Det er vigtigt, at der fra starten bliver etableret et tillidsforhold mellem digog den pædagogiske dagplejekonsulent.Det forventes af dig, at du er åben og ærlig, parat til at give og modtagekritik og naturligvis i samarbejde med pædagogen bearbejde kritikken.Du skal give udtryk for dine holdninger og ønsker, så der ikke opstår misforståelserom dine forventninger til arbejdet.Den pædagogiske dagplejekonsulent er også forældrenes pædagogiske konsulent,dvs. at hun også skal samarbejde med forældrene og være med tilat sikre, at forældrene er tilfredse med dagplejen.Forældre, som er utilfredse med forhold i dagplejehjemmet, kan kontakteden pædagogiske dagplejekonsulent for at drøfte disse forhold.Hvis der er ønske om det/mulighed for det, kan dagplejeren, forældrene ogden pædagogiske dagplejekonsulent drøfte problemerne igennem i fællesskab.Det er den pædagogiske dagplejekonsulents opgave at sikre, at såvel dagplejerenssom forældrenes interesser bliver respekteret.

More magazines by this user
Similar magazines