HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

KURSERInden du modtager børn, vil du blive introduceret til jobbet. Vi arrangererpraktik hos en erfaren dagplejer i din egen gruppe, ligesom du vil blive tilknytteten kontaktperson, som du kan rådføre dig med, hvis du har spørgsmål.Du vil ligeledes som nystartet dagplejer komme på et introduktionskursussammen med andre nystartede dagplejere. Kurset har en varighed af en dagog vil blive fulgt op af et opfølgningskursus ca. 3 måneder efter. Også dettekursus varer en dag.Det tilstræbes at tilbyde dig et grundkursus (3 uger + 1 dag), inden for deførste 1-2 års ansættelse.Der arrangeres uddannelse for alle dagplejere løbende. Uddannelse hvoralle Haderslev kommunes dagplejere er af sted på samme kursus og bliverundervist med samme indhold.Dagplejerne deltager ligeledes i AMU-kurser med forskellige relevantetemaer. Kurserne har en varighed på op til en uge.I løbet af året kan der udbydes temaaftner med relevante emner(tilmelding), ligesom de enkelte distrikter kan planlægge målrettedekurser.Der arrangeres kurser i løfte - og arbejdsteknik, 1.hjælp og kost efterbehov.

More magazines by this user
Similar magazines