HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

haderslev.dk

HÅNDBOG DAGPLEJERE - Haderslev Kommunale Dagpleje

lent have følgende overordnede afskedigelseskriterier tænkt ind inden enafsked finder sted.• Der skal i distriktet bibeholdes forskellige kompetencer• Der skal være en så stor aldersspredning blandt dagplejerne som muligt• Der skal lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsparathed• Der skal tages højde for bæredygtigheden i området• Der skal lægges vægt på fagligheden• Der skal tages hensyn til, hvor det ”går mindst ud over færrest familier”.Dagplejerne vil løbende blive orienteret i INFO skrivelserne, evt. i fællespunkter,på distriktsmøderne og gennem det daglige samarbejde med pædagogenom nedgang i børnetallet og hvis der skal ske afskedigelser.Afskedigelseskriterierne er drøftet på de pædagogiske dagplejekonsulenterspersonalemøde og godkendt i Dagplejernes MED.

More magazines by this user
Similar magazines